Bedreigde Bengaalse tijger maakt indrukwekkende comeback

Het gaat verrassend goed met de Bengaalse tijger, een van de grootste nog bestaande katachtigen. Vijftien jaar geleden waren er in India nog maar zo'n 1400 over, uit nieuwe cijfers blijkt dat er inmiddels bijna 3000 zijn in het land.

Premier Narendra Modi maakte de cijfers bekend. De bedoeling was dat de populatie tegen 2022 verdubbeld zou zijn, maar dat is dus al vier jaar eerder gelukt - de vierjaarlijkse telling is van 2018. Vier jaar eerder werden er iets meer dan 2200 geteld en dus is een mooie stijgende lijn zichtbaar.

Al sinds 1970 probeert India de Bengaalse tijger te redden, het werd toen een misdaad om zo'n fraai dier te doden en er werden tijgerreservaten opgericht. Tijgers maken zo nu en dan ook dodelijke (mensen)slachtoffers, vaak doordat hun leefgebied door de mens drastisch wordt verkleind en ze dus in het nauw gedreven worden.

Ook in andere landen op het Indiase subcontinent leven Bengaalse tijgers: zo'n 450 in Bangladesh, grofweg tussen 150 en 250 in Nepal en rond de 100 in Bhutan.