FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 23 september 2022

Random Pics van de Dag #737

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Veldhuis roeit eerste Nederlandse WK-medaille binnen

Op het wereldkampioenschap roeien in het Tsjechische Racice zijn de eerste finales afgewerkt. Het was vrijdag vooral tijd voor niet-olympische onderdelen, maar daarop scoorde Nederland wel gelijk een medaille - het Nederlandse zwaartepunt ligt vooral op de olympische nummers.

Lichte twee-zonder mannen
Alessandro Durante en Giovanni Ficarra waren een maat te groot voor de rest in de niet-olympische klasse: goud voor Italië, bijna vier seconden voor Bence Szabo en Kalman Furko uit Hongarije en het Tsjechische duo Jiri Kopac/Milan Viktora.

Lichte twee-zonder vrouwen
Er deden slechts vier boten mee, maar de mocht de pret niet drukken. Ook hier was er Italiaans goud: Maria Zerboni en Samantha Permeri waren veel te sterk voor het Amerikaanse duo Solveig Imsdahl/Elaine Tierney en de Duitse dames Sophia Wolf en Eva Hohoff - Brazilië zat daar nog achter.

Lichte skiff mannen
De Italiaanse zegetocht ging verder: Gabriel Soares zat ooit in de succesvolle lichte vier-zonder, maar doet het nu alleen. In de finale roeide hij overtuigend naar het goud, voor Europees kampioen Antonios Papakonstantinou uit Griekenland en de Sloveense vicewereldkampioen van 2015, Rajko Hrvat.

Lichte skiff vrouwen
Jackie Kiddle ging er snel vandoor, maar de Nieuw-Zeelandse bleek iets te hard vertrokken te zijn. De Nederlandse Martine Veldhuis en de Roemeense Ionela-Livia Cozmiuc kwamen langszij en streden om de winst. Veldhuis ging lang op kop, maar Cozmiuc gooide het tempo enorm omhoog en daar was de Nederlandse niet tegen opgewassen. De Roemeense pakte haar derde wereldtitel, na twee titels in de lichte dubbel-twee, Veldhuis hield de terugkerende Kiddle nog nét van het zilver af.

Lichte dubbel-vier mannen
Italië bleef lekker scoren op de niet-olympische lichtgewichtnummers: Antonio Vicino, Alessandro Benzoni, Niels Torre en Patrick Rocek waren een maatje te groot voor de rest van het matige deelnemersveld. China pakte het zilver, twee tienden voor de Duitse boot.

Lichte dubbel-vier vrouwen
Drie jaar geleden waren er nog vijf boten van de partij, nu welgeteld twee. Italië had uiteraard weer een boot afgevaardigd en de gouden medaille werd opgehaald door Ilaria Corazza, Giulia Mignemi, Silvia Crosio en Arianna Noseda, die de Amerikaanse boot op grote afstand roeiden.

Halve finales
Op de olympische skiff kwamen Melvin Twellaar en Karolien Florijn in actie in de halve finales, beiden plaatsten zich overtuigend voor de eindstrijd. Ook de mannenacht is naar de finale, net als Roos de Jong en Laila Youssifou in de dubbel-twee.

Zaterdag komen er vijf Nederlandse boten in actie in de grote A-finales, zondag zijn dat er ook nog eens vijf.

Kabinet investeert 210 miljoen in Dienst Justitiële Inrichtingen

Het kabinet investeert de komende jaren 210 miljoen euro extra in de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hierdoor groeit de begroting van DJI van 2,8 miljard euro in 2022 naar 3,1 miljard euro in 2027. Die investering is nodig omdat de huidige begroting van DJI onvoldoende berekend is op de kosten in ICT, (duurzame) huisvesting en personeel. Ook drukt de zwaardere populatie in detentie en forensische zorg extra op de begroting.

De afgelopen jaren is hierop gereageerd door vooral incidentele maatregelen te treffen en investeringen uit te stellen. Naast de investering van 210 miljoen euro blijft echter nog een tekort over van 187 miljoen euro. Om dit op te lossen worden maatregelen genomen en op de lange termijn wordt bekeken hoe het sanctiestelsel kan worden verbeterd. Op die manier kan DJI ook in toekomst zijn taken voor de veiligheid van zijn medewerkers, justitiabelen en de samenleving op een kwalitatief verantwoorde wijze uitvoeren. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming mee ingestemd.

De volgende maatregelen worden genomen:

  • Het aantal plaatsen in het gevangeniswezen wordt bevroren op het huidige niveau van 11.100. De laatste twee jaar blijkt in de praktijk een fors lagere bezetting dan voorspeld is in de ramingen. Mocht de benodigde capaciteit de beschikbare capaciteit binnen overstijgen, dan kunnen er bijvoorbeeld daarvoor geschikte gedetineerden in de (goedkopere) Beperkt Beveiligde Afdeling geplaatst worden. Veroordeelden met een laagrisico-inschatting met een zogenaamde zelfmeldstatus zouden hun detentie thuis kunnen afwachten totdat er plek is.
  • De eigen bijdrage van cliënten voor hun verblijf in de forensische zorg wordt heringevoerd. Het gaat om een inkomensafhankelijke bijdrage. Als een justitiabele geen inkomen heeft, zal geen eigen bijdrage worden gevraagd.
  • De renovaties van DJI-locaties gaan door, maar de verduurzaming richt zich op die maatregelen die wettelijk verplicht zijn.
  • Er wordt bespaard op de kosten voor kantoorhuisvesting en externe inhuur en het minder hard laten groeien van de opleidingsbudgetten voor DJI-personeel. Dat kan omdat een deel van de opleidingskosten al vanuit ondermijningsgelden zijn betaald.

Naast het op korte termijn nemen van maatregelen, is het nodig om voor de lange termijn te kijken naar mogelijkheden voor verbeteringen en doorontwikkeling in het sanctiestelsel en de sanctietoepassing. Bij zware misdrijven is detentie de enige passende straf, maar voor lichtere delicten liggen kansen om met nieuwe of aanvullende straffen meer maatwerk toe te passen. De inzet van een enkelband kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand wel zijn werk en huis kan behouden. Ook zou het maximum aantal taakstrafuren verruimd kunnen worden, of de leerstraf ge(her)introduceerd. Bij een leerstraf wordt een taakstraf gecombineerd met leren, zodat iemand bijvoorbeeld een diploma kan halen, er meer kansen op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan en de kans op het voldoen van een schadevergoeding aan een slachtoffer kan worden vergroot. Minister Weerwind is hierover in gesprek met het werkveld, waarvan de verkenning voor de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.

Militairen leveren op Curaçao bijstand tijdens passage tropische verstoring

Defensie levert op verzoek van de lokale autoriteiten wederom militaire bijstand in het Caribisch gebied. Dit keer gebeurt dat op Curaçao. Een tropische verstoring zorgt daar naar verwachting voor zware regenval, onweer en bliksem. De bijstand geldt sinds gisteren 19.00 uur tot vanavond 19.00 uur (lokale tijd).

Door de verstoring ontstaan mogelijk overstromingen en onbegaanbare wegen. Defensie kan militaire bijstand leveren door middel van transport. Ook staan militairen stand-by voor noodhulp.

Defensie heeft voertuigen die kunnen rijden in moeilijk begaanbaar gebied. Tijdens de tropische depressie Bonnie eerder dit jaar is gebleken dat door hevige regenval verschillende locaties op Curaçao niet bereikbaar waren met normale voertuigen. Defensie kan in dit soort situaties ondersteuning bieden aan het Korps Politie Curaçao in moeilijk begaanbaar gebied. Daarbij heeft Defensie nog meer zwaar materieel dat in het geval van acute noodhulp van pas kan komen.

Vorige week hielpen militairen nog op de Bovenwindse eilanden tijdens storm Fiona. Hierbij ging het om militaire bijstand door middel van het ondersteunen van politietransport. Het ondersteunen van civiele autoriteiten is een van de 3 hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied.

Kakkerlakvlag bij anti-Israël demonstratie is strafbaar

Een 66-jarige demonstrant is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 350,- voor groepsbelediging. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De rechtbank sprak de man eerder vrij. Daartegen kwam het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep. Het OM eiste in hoger beroep een geldboete van € 350,- waarvan € 200,- voorwaardelijk.

Kakkerlakvlag beledigend en niet beschermd door vrijheid van meningsuiting
De verdachte toonde op de Dam in Amsterdam een afbeelding van de Israëlische vlag waarin de davidster was vervangen door een grote blauwe kakkerlak. Hij deed dat in de marge van een demonstratie tegen het beleid van de staat Israël. Hij toonde de afbeelding aan mensen met een tegengesteld standpunt. Omdat de davidster een symbool is voor leden van het Joodse volk, kan de afbeelding volgens het hof evident worden begrepen als beledigend voor Joodse mensen. Ook gelet op de historische context van de Tweede Wereldoorlog waarin miljoenen Joden in Duitse concentratiekampen zijn omgebracht als waren zij ongedierte. Die context maakt de afbeelding des te beledigender.

Dat ook een uitleg van de afbeelding denkbaar is waarin deze kritiek op de staat Israël inhoudt, betekent niet dat het tonen van deze afbeelding valt onder de vrijheid van meningsuiting. De strafbaarheid van deze afbeelding beperkt de verdachte niet in zijn mogelijkheden op andere manieren kritiek te uiten en aandacht te vragen voor het beleid van de staat Israël.

Vordering benadeelde partij
Het hof heeft de vordering van de benadeelde partij afgewezen.

RIVM neemt genoegen met excuses door Gijrath en De Vlieger

Na contact tussen vertegenwoordigers van het RIVM en de heren Gijrath en De Vlieger hebben zij publiekelijk afstand genomen van eerder gedane smadelijke uitlatingen over Jaap van Dissel in hun podcast en spijt betuigd. Het RIVM neemt hiermee – voor deze keer – genoegen en heeft besloten bij de huidige stand van zaken geen nadere juridische stappen te nemen.

Het RIVM vond het extra kwalijk dat de makers van de podcast deze verzinsels over Jaap van Dissel zonder enig eigen onderzoek hebben verspreid, terwijl zij wisten dat hij al geruime tijd het voorwerp is van ernstige, beschadigende, valse beschuldigingen. Dit heeft nog steeds grote gevolgen voor zijn veiligheid en privéleven.

Na de podcast zijn de aantijgingen zonder enige verificatie overgenomen door media en op social media. Zelfs een presentatrice van een nieuwsprogramma bij de publieke omroep en een Tweede Kamerlid brachten Jaap van Dissel in verband met mogelijke corruptie. Het RIVM vindt dit een ongehoorde en onbehoorlijke gang van zaken. Het zou de bedoelde personen sieren als ook zij het fatsoen hebben afstand te nemen van deze uitlatingen.

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd.

Door de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 8,05% komt het minimumloon (samen met de reguliere halfjaarlijkse indexatie, op basis van de contractloonstijging) per 1 januari 2023 uit op €12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Dat is een totale stijging van 10,15%. Het kabinet had eerder dit jaar al besloten om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, mee te verhogen. Hierdoor heeft de minimumloonsverhoging ook positieve gevolgen voor het inkomen van uitkeringsgerechtigden en AOW’ers.

Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Dat is nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te bieden en ze weerbaarder te maken tegen (eventuele) financiële tegenslagen. Het kabinet verwacht dat er een overloopeffect zal zijn, waardoor ook werknemers met een inkomen vlak boven het minimumloon hier profijt van zullen hebben.

De aanpassing van het minimumloon kan vanwege de bijzondere omstandigheden worden geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wetswijziging. Een AMvB kan sneller worden gerealiseerd en betekent ook dat alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, automatisch meestijgen.

Wettelijk minimumuurloon
Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is door het kabinet omarmd in het coalitieakkoord en recentelijk in de Tweede Kamer aangenomen. Daardoor zal er per 1 januari 2024 sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat het minimuurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de lengte van de werkweek.

Latifi vertrekt bij Williams eind 2022

Nicholas Latifi vertrekt eind dit seizoen bij het team van Williams, zo bevestigde de renstal vandaag. Het team besloot zijn driejarige overeenkomst niet te verlengen. De Canadees de afgelopen seizoenen niet opboksen tegen zijn teamgenoten en hiermee komt er vermoedelijk een voorlopig einde aan de Formule 1-carrière van de coureur.

"We hebben wellicht niet de resultaten behaald waar we op gehoopt hadden, maar al met al was het een fantastisch avontuur", liet Latifi weten. "Ik wil graag iedereen van Williams Racing bedanken met wie ik heb gewerkt voor de afgelopen drie jaar".

Hoewel de F1-stint van de Canadees vooral werd gekenmerkt door incidenten, met als hoogtepunt zijn crash die het controversiële slot in Abu Dhabi afgelopen seizoen aanwakkerde, waren er wel degelijk kleine lichtpuntjes. De Williams-coureur reed vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Hongarije naar een voortreffelijke zevende plek en scoorde hiermee zes belangrijke punten voor het team. Ook dit jaar reed de coureur zich op het zelfde circuit kortstondig in de schijnwerpers toen hij aan het einde van VT3 naar de snelste tijd reed. 

Nederland behoort weer tot Europese innovatieleiders

Met een koopkrachtpakket en het dempen van de oplopende energierekening, ondersteunt het kabinet de economie op korte termijn. Tegelijkertijd vinden volop private- en overheidsinvesteringen plaats in onderzoek en innovatie om ook op de lange termijn in Nederland voldoende banen en inkomsten te hebben. Bijvoorbeeld in kunstmatige intelligentie, quantum, fotonica en waterstof. De innovatiekracht van EU-landen wordt jaarlijks getoetst in het gezaghebbende European Innovation Scoreboard (EIS). In de vandaag verschenen lijst is Nederland één plaats gestegen (van 5 naar 4) en is nu aangemerkt als ‘Innovatieleider’.

Nederland behoort in het EIS 2022 samen met Zweden, Finland, Denemarken en België tot deze groep van innovatieleiders. Alle EU-landen krijgen een beoordeling op 32 indicatoren zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling, publiek-private samenwerking, innovatie binnen het MKB, digitalisering, octrooiaanvragen, kwaliteit van onderzoek en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. De innovatieleiders zijn de landen die meer dan 25 procent boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar 29 procent hierboven.

Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “In economisch uitdagende tijden is het verstandig om óók te investeren in vernieuwende producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten. En dat doen Nederlandse ondernemers, dus dit resultaat is een mooie waardering voor hen en voor alle onderzoekers, wetenschappers en studenten die de basis leggen voor innovatie. Deze positie is niet vanzelfsprekend. Dus ook de overheid draagt in toenemende mate zelf, zoals via het Nationaal Groeifonds, bij aan kansrijke innovatie om onze economie op lange termijn succesvol te laten zijn.”

FOK! Wat een weer: Het wordt wisselvalliger

weerbanner (Foto: FOK.nl)

In de nacht naar vrijdag neemt de bewolking verder toe en in de middag en avond kan hieruit regen vallen, eerst vooral in het westen. Op zaterdag neemt de wind aan de kust toe en kan er in het hele land regen vallen.

De temperatuur ligt rond de 17 graden.

Zondag lijkt een droge dag te worden, waar we de zon weer wat meer gaan zien, de dagen daarna lijken wisselvalliger te gaan verlopen met meer wind en regen. Kortom, de herfst doet zijn naam eer aan.

Verderop in de wereld
De winter is van start gegaan in het noordpoolgebied. Sind een aantal dagen groeit het noordpoolijs weer aan en dat is te merken in de landen die in deze poolcirkel liggen. Vooral de nachten worden kouder, maar binnenkort komt het kwik ook overdag niet meer boven nul uit. In Siberië zakt de temperatuur op een enkele plek al onder de -20. Het sneeuwdek, van soms al 20 cm dik, groeit met de dag.

Orkaan Fiona is nog lang niet uitgeraasd en heeft categorie 4 bereikt, wat de op één na hoogste categorie is op de schaal van Saffir en Simpson. Uiteindelijk zal de orkaan zijn einde vinden in het noorden van Canada na eerst nog landfall te maken in Nova Scotia.

Pukeko fietste door Kwadwijk  (Foto: Pukeko)
Pukeko fietste door Kwadwijk (Foto: Pukeko)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Nederlands elftal wint van Polen en is bijna zeker van finaleronde Nations League

Het Nederlands elftal heeft zich met een 2-0 overwinning op Polen in Warschau nagenoeg verzekerd van een plaats in de finaleronde van de Nations League.

Na een prachtige aanval zorgde Cody Gakpo in de twaalfde minuut voor de 0-1. De aanvaller van PSV tikte van dichtbij een lage voorzet van Denzel Dumfries binnen. Oranje was in de eerste duidelijk de betere ploeg en toch was het in Warschau bij rust 0-1. In de tweede helft drong Polen wat meer aan, maar het was Nederland dat scoorde. Op goed aangeven van invaller Vincent Janssen rondde Steven Bergwijn af.

Door de zege op Polen is Oranje bijna zeker van de finaleronde van de Nations League. Alleen bij een ruime nederlaag tegen België kan Nederland die finaleronde nog mislopen.

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #895
review
Resident Evil 4 (2023)
special
Random Pics van de Dag #894
special
Weekend gifdump #111
special
Foto's om je op te vrolijken - Fun Saturday #150
special
VrijMiBabes #150 (not very sfw!)
©FOK.nl e.a.