FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van woensdag 16 maart 2022

Random Pics van de Dag #573

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Mßxima bezoekt ontvangstlocatie voor vluchtelingen uit Oekra´ne

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 16 maart in Amsterdam een bezoek gebracht aan een Humanitarian Service Point voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rode Kruis en de gemeente Amsterdam hebben in de RAI een doorstroomlocatie ingericht waar vluchtelingen worden ontvangen en waar hulpvragen van de Oekraïners worden geïnventariseerd. Vanuit de RAI krijgen de vluchtelingen een plek aangeboden waar ze de komende tijd kunnen verblijven.

Koningin Máxima sprak met medewerkers van het Rode Kruis en van de gemeente Amsterdam over het opstarten van de locatie en over de samenwerking met andere organisaties op het gebied van onder meer vervoer en informatievoorziening. In dit gesprek kwamen ook de rol van het Rode Kruis in Nederland en de hulpverlening in Oekraïne en de aangrenzende landen aan bod.

Tijdens een rondleiding is met vluchtelingen gesproken over de situatie in Oekraïne, hun reis naar Nederland en het contact met hun dierbaren die zijn achtergebleven. Vrijwilligers hebben tijdens de rondleiding verteld over hun inzet om de vluchtelingen een warm welkom te kunnen geven en over hun eerste ervaringen bij het servicepunt. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek met medewerkers van het Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb, de organisatie die vluchtelingen en gastgezinnen aan elkaar koppelt. In dit afsluitende gesprek is toegelicht hoe alle initiatieven voor de opvang van vluchtelingen op elkaar worden afgestemd en wat de uitdagingen zijn bij de samenwerking tussen hulporganisaties, vrijwilligersorganisaties en particuliere initiatieven. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam ook deel aan de gesprekken en de rondleiding.

Op donderdag 10 maart zijn in de RAI de eerste 200 Oekraïense vluchtelingen aangekomen. De vluchtelingen krijgen bij het Humanitarian Service Point de gelegenheid om bij te komen van hun reis naar Nederland, worden hier geregistreerd, krijgen een medische check en worden voorzien van eten en drinken. Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen bij de registratie van vluchtelingen, bij het uitdelen van maaltijden en bieden een luisterend oor.

Fenomenale wereldtitelstrijd Wood en Conlan eindigt buiten de ring

Voor de boksliefhebbers keren we nog weer eens terug naar het weekeinde en wel naar de Motorpoint Arena in het Engelse Nottingham. Daar stond een gevecht op het programma om de WBA-wereldtitel boksen in het vedergewicht (-57,2kg), tussen de Engelse kampioen Leigh Wood (25-2) en de Ierse uitdager Michael Conlan (16-0).

Wood pakte in juli vorig jaar de wereldtitel door de Chinees Xu Can zeventien seconden voor het einde knockout te slaan, Conlan kreeg zijn eerste wereldtitelkans sinds hij prof is. Dat werd hij na de Spelen van 2016, waarin de Ier in de kwartfinales zeer controversieel verloor van Vladimir Nikitin uit Rusland, wat dan weer leidde tot een enorme corruptiezaak in het boksen - Nikitin werd in 2019 overigens nog eens door Conlan verslagen, dit keer ook officieel.

In Nottingham ging Conlan er kneiterhard in en al in de laatste seconden van de allereerste ronde sloeg hij Wood snoeihard richting het canvas. De kampioen stond echter weer op en zo ontspon zich een werkelijk fantastisch gevecht, waarin vooral Conlan toch wel de overhand leek te hebben.
Laat in de elfde ronde nam Wood de touwtjes in handen, resulterend in een dubieuze knockdown: Conlan leek vooral weg te glijden. Dat maakte niet uit, want na een dikke minuut in de laatste ronde werd het alsnog beslist: een ware barrage van Wood eindigde met Conlan die plat de ring uit viel. Wood verdedigde zo zijn titel, Conlan bleek achteraf gelukkig wel relatief in orde te zijn.

Afschrikking en verdediging centraal op ingelaste NAVO-bijeenkomst

Hoe versterken we de afschrikking en verdediging van de NAVO in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie, ook op de langere termijn? Deze vraag stond centraal bij de bijeenkomst van de NAVO-defensieministers vandaag in Brussel. De ingelaste vergadering stond uiteraard volledig in het teken van de Russische inval in Oekraïne en de veiligheidssituatie aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied.

De NAVO kondigde al diverse maatregelen aan om de afschrikking en verdediging van de NAVO te versterken. Het doel van deze maatregelen is om de veiligheid van de bondgenoten te kunnen blijven garanderen. Ook Nederland levert daar een bijdrage aan, onder meer met bewapende jachtvliegtuigen in Oost-Europa. Op verzoek van de NAVO verlengt Nederland die taak tot eind maart. Vanaf april bewaken 2 F-35’s (plus reservetoestel) het luchtruim boven Bulgarije. (de zogenoemde air policing-taak).

Afschrikking en verdediging
Het kabinet steunt het eensgezinde optreden van de NAVO volledig, zo liet minister Kajsa Ollongren weten. Nederland staat dan ook gereed om bij te dragen aan maatregelen om de bondgenootschappelijke afschrikking en verdediging verder te versterken. De bewindsvrouw refereerde onder meer aan de voorgenomen inzet van een Nederlandse Patriot luchtverdedigingseenheid in Slowakije, samen met bondgenoot Duitsland. Ook wordt serieus gekeken naar een bijdrage van Nederlandse militairen aan een op te richten NAVO battlegroup in Roemenië, onder Franse leiding. Nederland levert al 5 jaar een bijdrage aan zo’n zelfde versterkte vooruitgeschoven militaire aanwezigheid in Litouwen.

Minister Ollongren sprak tijdens de vergadering haar respect uit voor de dappere Oekraïense militairen die vechten voor de toekomst voor hun land. Ze verzekerde Defensieminister Oleksiy Reznikov dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Door met stevige maatregelen de druk op Moskou te verhogen en Oekraïne te blijven voorzien van militaire middelen.

NAVO-norm
De afgelopen weken maakten diverse NAVO bondgenoten bekend concrete stappen te zetten om het defensiebudget van hun land te verhogen. Het Nederlandse kabinet verhoogde het defensiebudget reeds met 3 milard euro (een kwart). De minister liet haar collega’s weten dat gelet op de veiligheidssituatie, en mede op verzoek van de Tweede Kamer, ook Nederland aan de slag gaat met een ambitieus en realistisch plan voor meer geld naar Defensie, richting de 2%-norm van de NAVO.

Indien Nederland nu zou gaan voldoen aan de 2%-norm, zal het Defensie budget (uitgaande van het BNP in 2020) met 3,5 miljard Euro toenemen tot 16 miljard Euro per jaar. 

Joint Expeditionary Force
Minister Kajsa Ollongren vertegenwoordigde Nederland gisteren in Londen bij een bijeenkomst over de Joint Expeditionary Force. Ook daar was de situatie in Oekraïne en de veiligheidssituatie in Europa onderwerp van gesprek.

Wet nodig om belang landbouw te beschermen

De onmenselijke oorlog in Oekraïne leidt al bijna drie weken tot hartverscheurend menselijk leed, zorg en onzekerheid. Tegelijkertijd heeft deze oorlog in de graanschuur van Europa gevolgen voor de voedselvoorziening op de lange termijn. Dat vraagt om een wettelijke borging van onze strategische voedselautonomie én vooruitgang op gebied van klimaat en duurzaamheid. Dat zijn de conclusies uit het online LTO-rondetafelgesprek over de oorlog in Oekraïne.

“De Russische invasie in Oekraïne heeft het belang van voedsel pijnlijk duidelijk gemaakt. De roep om betere wettelijke bescherming van het strategisch belang van land- en tuinbouw wordt steeds luider. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van vruchtbare landbouwgrond tegen opkoop door buitenlandse partijen en het in de benen houden van cruciale productielijnen. Een Wet strategisch belang land- en tuinbouw is noodzakelijk naast de reeds bestaande juridische borging van andere belangen, zoals duurzaamheid, ruimtelijke inrichting en economische ordening. We moeten niet naïef zijn over de toenemende instabiliteit in de wereld, het belang van voedsel bij een alsmaar toenemende wereldbevolking en het effect van klimaatverandering op migratiestromen. Nederland voedt de wereld niet, maar de oorlog in Oekraïne laat zien dat we in Europa én Nederland echt moeten werken aan onze strategische positie voor gezond voedsel,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Stijgende voedselprijzen
Dr. Louise van Schaik, hoofd EU & Global Affairs bij Clingendael, waarschuwt dat voedsel in Nederland duurder zal worden. Ze vergelijkt het met Finland, waar de uitgaven aan voedsel volgens een minister van 11 procent van het besteedbaar inkomen naar 20 procent zal stijgen. Ook ziet ze de discussie over verduurzaming van de landbouw oplaaien: “Niet alles kan op hetzelfde stuk grond, je moet kiezen: of voedsel, of biobrandstoffen of natuur.”

Van Schaik verwacht dat de Europese Unie (EU) sneller wil verduurzamen. Europa is sterk afhankelijk van gas en olie uit Rusland, zeker nu de prijzen torenhoog zijn spekt dit rechtstreeks de Russische oorlogskas. Poetin kan de EU nu nog in de kou zetten door de gaskraan dicht te draaien. Juist daarom verwacht Van Schaik dat de Green Deal wordt versneld. De sleutel voor onafhankelijkheid ligt in een duurzaam Europees energiesysteem. Ze verwacht dat er interessante kansen zijn voor de landbouw om met biogas en groene waterstof om Russische afhankelijkheid in rap tempo af te bouwen en daarmee tegelijkertijd bij te dragen aan de Green Deal.

Kan er straks gezaaid worden?
Ondanks de Russische invasie gaat het werk op het bedrijf van Kees Huizinga zoveel mogelijk door. Huizinga woont al bijna twintig jaar in Oekraïne en runt een boerderij met 2.000 koeien en 13.000 hectare akkerbouw. De Oekraïense landbouwsector probeert zo goed en kwaad als het kan voedsel te produceren. Toch is het echt oorlog. Raketten vliegen over, Russische tanks staan op de weg en internet is er nauwelijks meer. Oekraïners slachten hun varkens en maken vlees in. Het zaaiseizoen is in Oekraïne aangebroken, maar voldoende zaaigoed, gewasbeschermingsmiddelen en stroom is er op veel plekken niet. Dat veroorzaakt gaten op de wereldmarkt, met extreme prijsstijgingen tot gevolg. Huizinga waarschuwt daarom niet alleen voor honger in Oekraïne, maar ook voor voedselproblemen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Gevolgen nu al merkbaar
De economische gevolgen van de oorlog zijn nu al stevig merkbaar bij boeren en tuinders. De prijzen voor energie, grondstoffen en kunstmest lopen aanzienlijk op. De opbrengstprijzen zijn zeer onzeker. Bij de glastuinbouw hakken de hoge energieprijzen er behoorlijk in. Volgens Ruud Paauwe, directeur Glastuinbouw Nederland, zijn de energieprijzen zo hoog dat sommige telers hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De lichten in de kas gaan uit. Door schaarse en dure kunstmest en energie kunnen gewasopbrengsten dit jaar fors lager uitvallen. Vanuit Glastuinbouw Nederland is dan ook bij LNV ingezet op een borgstellingsregeling, waardoor telers en tuinders toegang krijgen tot liquiditeit om het bedrijf draaiende te houden.

Eenzelfde trend van kostenstijgingen ziet vakgroepvoorzitter Akkerbouw en Vollegrondsgroente Jaap van Wenum. Van Wenum pleit daarom voor de terugkeer van rode diesel en meer snelheid in het toelaten van kunstmestvervangers (RENURE). Deze kunnen, net als verlenging van derogatie, het kunstmesttekort opvangen en bijdragen om te komen tot kringlooplandbouw. Ook wijst hij er op dat boeren die in 2023 in aanmerking willen komen voor de basispremie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden verplicht om 4 procent van hun oppervlakte bouwland als niet-productief aan te merken. Deze crisis laat zien dat onze landbouw van grote strategische waarde is. Zijn oproep is om het potentieel en het strategisch belang van de Europese landbouwgrond te benutten en het te vormen beleid hierop aan te passen.

De biologische sectoren zijn bezorgd over de toevoer van biologisch veevoer uit Oekraïne. Bestuurslid Douwe Monsma van Biohuis merkt op dat veel van deze grondstoffen nog in Oekraïne in voorraad liggen en nu niet naar Europa kunnen komen. Binnen enkele weken zal er sprake zijn van een algemeen tekort in biologisch veevoer. Ook in Nederland. Het is én blijft de ambitie om 100 procent biologische grondstoffen te voeren zolang dat mogelijk is en zodra dat weer mogelijk is. Biohuis vraagt wel om een tijdelijk derogatie voor een klein deel niet-biologische eiwithoudende grondstoffen voor bepaalde dieren. Zo kunnen dieren te allen tijde kunnen worden verzorgd en verliezen boeren niet na jarenlange inspanning hun biologische status door een externe crisis.

Zijn er met Pasen wel Nederlandse eieren? Dat is de belangrijkste vraag die in de pluimveehouderij op tafel ligt, zo stelt vakgroep- en NOP-voorzitter Kees de Jong. Als pluimveehouders zelfs de stijgende voerkosten niet meer terug kunnen verdienen, gaan de kippen naar de slacht en komt de Nederlandse eierproductie stil te liggen. Om de kostenstijging te compenseren is een hogere inkoopprijs door de supermarkt nodig. Na meerdere noodkreten uit de sector, hebben de eerste supermarktketens toegezegd legpluimveehouders te compenseren voor de sterk gestegen voerprijs.

Ook Polen geeft meer uit aan Defensie

Naast Duitsland gaat ook Polen fors meer investeren in haar krijgsmacht. De regering in Warschau trekt volgend jaar drie procent van het nationaal inkomen uit voor Defensie.

Dat is één procent meer dan de NAVO van haar lidstaten verwacht. De Poolse regering sluit niet uit dat dit in de toekomst hoger wordt. De NAVO-grens van twee procent haalt het land al langer.

Uitgaande van het Poolse BNP van 2020 zullen de uitgaven van Polen aan Defensie meer dan 16 miljard Euro gaan bedragen. 

OM seponeert aanklacht be´nvloeding treinkaping De Punt

Defensie heeft getuigen die zijn gehoord in de rechtszaak over de treinkaping bij De Punt in de jaren zeventig niet beïnvloed. Dat stelt het Openbaar Ministerie na onderzoek door de Rijksrecherche. De aangifte is geseponeerd.

De treinkaping bij De Punt vond plaats in mei 1977. Hierbij werden ongeveer negentig reizigers gegijzeld, waarvan de helft werd vrijgelaten. Bij een bevrijdingsactie door mariniers op 11 juni kwamen acht mensen om het leven; twee passagiers en zes kapers.

Volgens de nabestaanden van twee van de kapers zijn de gijzelnemers geëxecuteerd terwijl ze weerloos en gewond waren. Ze spanden hierover een civiele zaak aan die ze verloren. Ook in hoger beroep.

Bij deze zaak werden mariniers gehoord over de bevrijdingsactie en de aanklagers menen dat die verklaringen ongeloofwaardig waren en op elkaar afgestemd. Hierop werd aangifte gedaan van beïnvloeding. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt volgens het Openbaar Ministerie nu naar voren dat er niet inhoudelijk over de zaak is gesproken maar slechts procedureel.

Elden Ring meer dan twaalf miljoen keer verkocht

Met de grote hype en positieve ontvangst van Elden Ring kon een verkoopsucces niet uitblijven. Sinds de lancering van de game is Elden Ring ruim twaalf miljoen keer over de toonbank gegaan, waarvan één miljoen keer in Japan.

Hiermee is het zonder twijfel de snelst verkopende game van From Software. Een groot succes en ongetwijfeld zal het getal zelf nog wel een tijdje blijven stijgen.

elden ring

Teaser Trailer voor Digimon Survive

Bandai Namco heeft een nieuwe teaser trailer vrijgegeven voor Digimon Survive, met een nieuwe blik op enkele van de personages en digimon die we tegenkomen in de game.

Digimon Survive is een storybased SRPG met overlevingselementen. Zoals we gewend zijn van het genre kent het verhaal meerdere richtingen die je kunt volgen en dus ook meerdere einden. De game moet in 2022 uitkomen voor Nintendo Switch, pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Poetin: de VS en de EU hebben Rusland feitelijk insolvent verklaard

Volgens president Vladimir Poetin hebben de VS en de Europese Unie Rusland vrijwel insolvent verklaard.

Het Westen wordt geconfronteerd met stijgende energiekosten. "De problemen van het Westen zullen alleen maar groter worden." De hele planeet betaalt voor de ambities van het Westen.

Poetin is ervan overtuigd dat het Westen in ieder geval sancties zou hebben opgelegd aan Rusland. "Het Westen neemt niet eens de moeite om te verbergen dat het zijn doel is om de hele Russische economie en elke Rus te schaden."

Poetin beschuldigt het Westen van een economische blitzkrieg tegen Rusland

De Russische president Vladimir Poetin heeft het Westen beschuldigd van het organiseren van een economische blitzkrieg tegen Rusland vanwege de sancties. Deze poging zal niet werken. De nieuwe realiteit vereist echter ingrijpende veranderingen in de Russische economie. Inflatie en werkloosheid zouden stijgen, zegt Poetin.

"We zullen deze problemen aanpakken." Stijgende prijzen zouden van invloed zijn op de salarissen van mensen. Hij belooft steun aan gezinnen met kinderen. Poetin verzekert dat de centrale bank geen geld hoeft te drukken.

Poetin: 'We willen Oekra´ne niet bezetten'

Volgens president Vladimir Poetin wil Rusland Oekraïne niet bezetten. Zijn land had geen andere keuze dan deze speciale militaire operatie.

Oekraïne had binnen afzienbare tijd kernwapens in hun bezit kunnen hebben betoogt de president, die opdracht gaf tot de invasie van het buurland op 24 februari.

"Oekraïne had met de steun van westerse mogendheden een aanval gepland tegen Rusland." De operatie in Oekraïne verloopt volgens plan.

Vierde winnaar in vier races in NASCAR Cup Series

Voor de raceliefhebbers keren we nog even terug naar het weekeinde, want op de Phoenix Raceway werd de vierde race van het seizoen in de NASCAR Cup Series verreden. Dat leverde alweer de vierde winnaar van het seizoen op na een prima race.

De race begon met Ryan Blaney op poleposition en Denny Hamlin naast hem op de eerste rij, William Byron en Christopher Bell vertrokken vanaf de tweede startrij. Tijdens de competition caution in de eerste stage reden zowel Blaney als Hamlin te snel in de pitstraat, waardoor de voorste twee mannen achteraan aan moesten sluiten.

Stage één verliep verder redelijk rustig, Byron pakte de stagewinst, voor Chase Briscoe en Chase Elliott. Met Blaney en Kyle Busch voorop begon de tweede stage, waarin eigenlijk weinig gebeurde: Blaney reed continu op kop en won de stage, met alleen Elliott die een beetje in de buurt wist te blijven.

Met Elliott en Tyler Reddick voorop, gevolgd door Kevin Harvick, Kyle Larson en Blaney, begonnen de laatste bijna 120 ronden. Een kleine dertig ronden later klapte Martin Truex met pech de muur in, wat gelijk een ronde pitstops ontketende: Elliott kwam daar als beste uit, voor Briscoe en Ross Chastain - Blaney verloor flink.

Briscoe pakte al snel de leiding en had met Elliott vlak achter zich de touwtjes in handen, tot Erik Jones met minder dan dertig ronden te gaan crashte en de boel weer werd geneutraliseerd. Bij de herstart moest Briscoe knokken tegen Chastain en Harvick, maar met twintig ronden te gaan was het toch Briscoe die de leiding pakte.

Elliott kwam met dik tien ronden te gaan stil te vallen en zorgde voor een caution, waarna Reddick en Briscoe bij de herstart voorop reden. Met inmiddels nog drie ronden te gaan werd het groen weer gezwaaid, waarbij Briscoe weer de leiding pakte. Hij won nog nooit een race, net als de achter hem rijdende Chastain en Reddick, die hem niet konden volgen.

Briscoe kwam niet meer in de problemen en pakte zijn allereerste zege in de Cup Series, voor Chastain en Reddick en met Blaney op de vierde plek. Plek zes was voor Kevin Harvick, zijn achttiende opeenvolgende top-10-klassering in Phoenix - een evenaring van het recordaantal opeenvolgende top-10-klasseringen op één baan.

Willem Engel opgepakt voor opruiing, actie #FreeWillem lijkt gestart

De politie heeft vanochtend in Rotterdam een 45-jarige man opgepakt op verdenking van opruiing. Het zou gaan om Viruswaarheid-voorman Willem Engel.

Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat Willem Engel de aangehouden man is, maar Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid bevestigt de aanhouding van Engel.

Volgens het OM zou verdachte gedurende een langere periode opruiende coronagerelateerde berichten hebben geplaatst op social media. Naar aanleiding van meerdere aangifte tegen de man startte de politie Rotterdam onder leiding van het OM een oriënterend onderzoek. Op basis van de eerste uitkomsten is besloten de man te arresteren.

Update tweets 12.45 uur: De actie #FreeWillem lijkt al gestart. 

Protesterende Russische journaliste vreest voor haar leven

De tv-medewerkster die maandag het belangrijkste nieuwsprogramma van de Russische staatstelevisie onderbrak met een protest tegen de Russische oorlog in Oekraïne, heeft wereldwijd een golf van erkenning losgemaakt. De opname van de scène waarin ze verschijnt met een handgeschreven poster achter het nieuwsanker is vele malen gedeeld, ook op Twitter. "Wat echte moed inhoudt", schreef pianist Igor Levit. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy bedankte de protesterende medewerkster.

Update 16 maart 12.30 uur:
De Russische tv-journalist Marina Ovsyannikova maakt zich grote zorgen om haar veiligheid en die van haar kinderen nadat ze in een live tv-uitzending had geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. Maar ze is niet van plan om Rusland te ontvluchten, zegt ze in een interview met persbureau Reuters. Ze hoopt dat haar protest niet voor niets is geweest en dat het Russische volk de ogen zal openen en oorlogspropaganda nader in twijfel zal trekken.

De Franse president Emmanuel Macron heeft haar bescherming aangeboden. "Natuurlijk zullen we diplomatieke stappen ondernemen om Ovsyannikova bescherming te bieden, hetzij op de ambassade of in een asielprocedure", zegt Macron. Hij zal deze oplossing voorstellen tijdens zijn volgende ontmoeting met Kremlin-chef Vladimir Poetin. "Ik wens in ieder geval dat we zo snel mogelijk volledige duidelijkheid krijgen over haar persoonlijke situatie en haar mogelijkheid om haar werk voort te zetten."

Update 19.00 uur:
De demonstrante Marina Ovsyannikova is beboet voor haar protestactie en is voorlopig vrijgelaten. Een rechtbank in Moskou heeft haar dinsdag veroordeeld tot het betalen van 30.000 roebel (ongeveer 228 euro), meldt een AFP-verslaggever vanuit de rechtszaal. Ovssjannikova liet zien dat ze standvastig was in de rechtszaal. "Ik erken mijn schuld niet", zei ze naar verluidt. En verder: "Ik ben ervan overtuigd dat Rusland een misdaad begaat." Rusland is "de agressor in Oekraïne".

Eerdere berichtgeving:
Tegelijkertijd hebben advocaten van de burgerrechtenorganisatie IWD-Info pas na tien uur na haar protestactie contact met haar op kunnen nemen, schreef de ex-hoofdredacteur van het gesloten radiostation Echo Moskwy, Alexei Venediktow, op Twitter. 

Volgens Russische media en journalisten heet de vrouw Marina Ovsyannikova en is ze een medewerkster van de staatsomroep. Een eerder opgenomen video circuleerde online, waarin ze uitsprak zich te schamen voor het mee te hebben gewerkt aan propaganda van het Kremlin. "Wat er in Oekraïne gebeurt, is een misdaad." Alleen de Russische president Vladimir Poetin is verantwoordelijk voor de agressie. Ze riep haar landgenoten op om te protesteren tegen de oorlog. "Het is aan ons om een einde te maken aan al deze waanzin."

Het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties heeft Rusland opgeroepen het buitengewone protest van de demonstrant te respecteren De vrouw mag geen represailles ondergaan voor het uitoefenen van haar recht op vrijheid van meningsuiting, zei woordvoerster van het VN-mensenrechtenbureau, Ravina Shamdasani, in Genève.

Het presidentieel bureau in Moskou veroordeelde het protest als hooliganisme. "Wat deze vrouw betreft, is het 'vandalisme'", zegt Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. In de Russische staatsmedia is het momenteel verboden over oorlog te praten.

Hoofdaanklager van het VN-tribunaal spreekt met Oekra´ense vluchtelingen

De hoofdaanklager van het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden, Karim Khan, reist vandaag af naar de Pools-Oekraïense grens om daar met Oekraïense vluchtelingen te spreken. Het ministerie van Justitie in Warschau heeft aangekondigd dat Khan zal worden vergezeld door de Poolse minister van Justitie, Zbigniew Ziobro, om een eerste opvangpunt in de grensstad Medyka te bezoeken.

De Verenigde Naties hebben een zaak aanhangig gemaakt bij het tribunaal om mogelijke oorlogsmisdaden bij de Russische aanval op Oekraïne te onderzoeken.

Tijdens een bezoek van de Amerikaanse vice-president Kamala Harris vorige week, zei de Poolse president Andrzej Duda dat de aanval op Rusland de trekken van genocide had. Polen heeft onlangs plannen aangekondigd om een documentatiecentrum op te richten om bewijs van oorlogsmisdaden te verzamelen.

Russische minister Lavrov ziet hoop op een compromis met Oekra´ne

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov ziet kans op een compromis in de onderhandelingen tussen Moskou en Kiev. De gesprekken zijn om voor de hand liggende redenen niet gemakkelijk.

"Desalniettemin is er enige hoop op het bereiken van een compromis", zei Lavrov tegen de zender van de Russische krant 'RBK'. Er zijn al concrete formuleringen "waarbij we naar mijn mening op het punt staan om overeenstemming te bereiken".

Volgens Lavrov komt het erop aan dat Oekraïne zich neutraal moet verklaren. Daar wordt nu "serieus over gesproken, uiteraard in verband met veiligheidsgaranties".

Vandaag willen vertegenwoordigers van beide landen hun gesprekken online voortzetten.

Chinese ambassadeur in VS: China steunt de Russische oorlog niet

Volgens de Chinese ambassadeur in de VS, Qin Gang, steunt China de Russische oorlog tegen Oekraïne niet. "Beweringen dat China iets wist over deze oorlog, deze goedkeurde of stilzwijgend steunde, zijn pure desinformatie", schreef Qin Gang in een opiniestuk van de Washington Post door de Chinese ambassade in Washington.

"Een conflict tussen Rusland en Oekraïne is niet goed voor China", schreef de ambassadeur. "Als China op de hoogte was geweest van deze dreigende crisis, hadden we ons best gedaan om het te voorkomen."

Qin Gang reageerde op Amerikaanse berichtgeving dat China eerder had geweten over de militaire actie van Rusland en vroeg om deze uit te stellen tot na de Olympische Winterspelen in Peking. Hij deed ook de berichten dat Rusland militaire hulp had gezocht bij China af als 'wilde verhalen'. 

Fitch: Russisch staatsfaillissement kan op handen zijn

Volgens het ratingbureau Fitch zou Rusland binnenkort in betalingsmoeilijkheden kunnen komen. Als Rusland twee aflopende dollarobligaties in de sterk in waarde gezakte roebel zou betalen, zou het agentschap dit, volgens zijn eigen verklaringen, beschouwen als een staatsfaillissement na een aflossingsvrije periode van 30 dagen.

Rusland moet de $ 117 miljoen aan rente betalen in Amerikaanse valuta, niet in roebels. Verschillende ratingbureaus hebben onlangs hun rating voor de kredietwaardigheid van Rusland verlaagd.

Buurtverhalen in De Sims 4 krijgen opfrisbeurt

Electronic Arts en Maxis hebben updates voor Buurtverhalen, een verzameling spelmomenten in De Sims 4, aangekondigd. Dankzij de updates krijgen Sims die buiten het actieve huishouden wonen wat meer leven in de brouwerij.

De eerste grote update is de toevoeging van levensveranderingen voor buurSims. Het opent interessante, autonome veranderingen en brengt rijkere, vollere levenservaringen, waaronder:

 • Het adopteren van jonge Sims in hun huishouden, van baby tot peuter
 • Zwanger worden van hun wederhelft en een baby op de wereld zetten
 • Het adopteren van een hond of kat
 • Aan een nieuwe carrière beginnen of ontslag nemen, oudere Sims kunnen er ook voor kiezen om met pensioen te gaan
 • Door verschillende soorten ongevallen om het leven komen, afhankelijk van leeftijd, eigenschappen en de carrière van Sims

De tweede grote update bestaat uit een nieuwe set spelbesturingen waarmee een speler kan afstemmen welke levensveranderingen buurSims wel of niet kunnen hebben. Buurtverhalen kunnen op een aantal manieren worden geconfigureerd:

 • Onafhankelijke configuraties: Spelers kunnen ervoor kiezen om elke soort levensverandering in of uit te schakelen en zelfs alle Buurtverhalen in specifieke huishoudens te verbieden
 • Specifieke huishoudconfiguraties: Elk huishouden kan zijn eigen configuratie hebben, zodat Simmers levensveranderingen kunnen afstemmen die logisch zijn voor de verhaallijn van dat huishouden
 • Algemene instellingen in- of uitschakelen: Standaard kunnen Buurtverhalen worden ingeschakeld voor 'Andere huishoudens' en worden uitgeschakeld voor 'Mijn huishoudens'. Buurtverhalen kunnen ook volledig worden uitgeschakeld

Spelers kunnen via de brievenbussen alle recente Buurtverhalen in de gaten houden. BuurSims kunnen ook bezocht worden om hun levens in actie te zien.

Daarnaast komt er nog De Sims 4 Maximalistisch Interieur Kit, die spelers in staat stelt om elke ruimte van basic in inspirerend te veranderen middels expressieve, eclectische meubels. Opvallende, felle decors staan centraal in deze kit. De Sims 4 Maximalistisch Interieur Kit komt op 21 maart uit voor pc en Mac via Origin en Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S en Xbox One.

De Sims 4 Buurtverhalen update

Demon Veil nu live in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Demon Veil, het eerste seizoen van het zevende jaar van Rainbow Six Siege, is nu speelbaar op alle platformen. Dit nieuwe seizoen brengt onder andere de Japanse operator Azami, gameplay-updates, de Team Deathmatch-gamemodus en een gloednieuwe map naar de game. Om de start van het nieuwe jaar te vieren is Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gratis te spelen van 17 tot en met 24 maart op PlayStation en pc.

In Demon Veil is er een nieuwe verdediger: Azami. Haar Kiba Barrier-gadget geeft een compleet nieuwe draai aan de aanpak van zowel de verdediging als de aanval in de game. De Kiba Blade is een werpbare gadget die bij impact een zelf-uitzettend materiaal loslaat dat stolt tot een kogelvrij oppervlak. Hiermee worden gaten in muren, vloeren en plafonds snel gedicht, wat zorgt voor een mobielere en veelzijdigere verdedigingsaanpak. De Barrier is volledig kogelvrij, maar is kwetsbaar voor explosieven en melee-hits. Azami is uitgerust met een 9X19SVN of een ACS12 als primair wapen en een D-50 als secundair wapen. Met de nieuwe operator gaan spelers, voor het eerst in drie jaar tijd, aan de slag op een gloednieuwe map; Emerald Plains. Spelers kunnen deze Ierse map kort na release van Demon Veil spelen.

Bovendien introduceert Demon Veil een nieuwe, permanente gamemodus; Team Deathmatch. Deze gamemodus biedt de opwarming voor gevorderde spelers, maar creëert ook een meer casual ervaring binnen Rainbow Six Siege. Team Deathmatch werkt tevens als een geweldige introductie voor nieuwe spelers om een idee te krijgen van de Operators en verschillende maps.

Wat Team Deathmatch anders maakt is dat spelers blijven respawnen en gedurende de ronde van operator en uitrusting kunnen veranderen. In Team Deathmatch hebben spelers de keuze uit het volledige scala aan operators, ongeacht of deze aanvallers of verdedigers zijn. Ook mogen operators vaker gekozen worden in één team. Het kan dus goed zijn dat er in totaal tien Azami’s, Thorn’s of Kali’s in een map rondlopen. Speciale individuele vaardigheden en gadgets zijn uitgeschakeld en elke operator is voorzien van of flits-, inslag- of scherfgranaten naar keuze. Een ronde in Team Deathmatch is afgelopen als de timer op de klok is afgelopen of als één van de twee teams 75 punten heeft gehaald.

Andere updates die komen met Demon Veil zijn:

 • Elite skin voor Nomad
 • Match replay voor PlayStation- en Xbox- spelers
 • Het balanceren van Operators (Goyo en Valkyrie)
 • Universele niet-vergrotende richtkijkers op alle wapens
 • Het koppelen van een telefoonnummer aan een account om Ranked te spelen
 • Nieuwe mogelijkheid voor aanvallers mogelijk van operator en uitrusting te veranderen tijdens de voorbereidingsfase
 • Nieuw R6Fix aanmoediginsprogramma, een systeem dat spelers stimuleert problemen in het spel aan te geven door middel van beloningen

Ook is de Jaarpas weer terug in Rainbow Six Siege. Deze nieuwe Jaarpas is tot en met 28 maart tijdelijk verkrijgbaar in twee verschillende edities. De reguliere Jaarpas bevat:

 • Vier seizoensgebonden Battle Passes
 • Veertien dagen vroegtijdige toegang tot nieuwe Operators

De Premium Jaarpas bevat onder andere:

 • Vier seizoensgebonden Battle Passes
 • Veertien dagen vroegtijdige toegang tot nieuwe Operators
 • Exclusieve exotische wapenskins
 • R6 Credits
 • Direct vrijspelen van twintig Battle Pass Tiers

Tenslotte is Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gratis te spelen zijn van donderdag 17 maart tot donderdag 24 maart op PlayStation 4, PlayStation 5 en Windows PC. Voor meer informatie, ga naar rainbow6.com/freeweekend.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Ook is Tom Clancy’s Rainbow Six Siege onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice.

Tiny Tina's Wonderlands onthult crossplay, splitscreen en pc-specs

2K en Gearbox Software hebben een aantal nieuwe details bekendgemaakt voor Tiny Tina's Wonderlands, de fantasievolle variant op het shootergenre die op 25 maart 2022 uitkomt. Met de release voor de deur wordt er meer bekendgemaakt over crossplay-ondersteuning, splitscreen-opties en pc-specs.

Zoals onlangs onthuld, zal Tiny Tina's Wonderlands crossplay ondersteunen tussen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en pc. In co-op zijn er twee opties om te bepalen hoe buit valt en vijanden schalen. Het maakt niet uit op welk platform je speelt, je kunt via SHiFT Matchmaking samenwerken met vrienden op verschillende platforms. Daarnaast komt crossplay voor Borderlands 3 in de toekomst naar PlayStation 5 en PlayStation 4, zodat je met je vrienden kunt spelen op Xbox One, Xbox Series X|S, Mac, Stadia en pc via Steam en de Epic Games Store.

Je kunt ook samen spelen in lokale split-screen met Tiny Tina's Wonderlands op consoles. Spelers op PlayStation 5 en Xbox Series X|S kunnen met maximaal vier spelers lokaal split-screen spelen, terwijl PlayStation 4 en Xbox One split-screen voor twee spelers ondersteunen. Op alle consoles kun je kiezen tussen een horizontaal of verticaal split-screen in co-op voor twee spelers.

Er is ook een overzicht van aanbevolen specificaties voor Tiny Tina's Wonderlands gegeven met AMD Ryzen- en AMD Radeon-hardware. Bovendien kun je alle visuele opties voor de pc vinden op de officiële website van de game.

Minimale vereisten:

 • OS: Windows 10
 • Processor: AMD FX-8350 (Intel i5-3570);
 • RAM-geheugen: 6GB RAM;
 • Grafische kaart: AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB);
 • HDD: 75 GB;
 • DirectX: Versie 11.

Aanbevolen pc-specificaties:

 • OS: Windows 10
 • Processor: AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770);
 • RAM-geheugen: 16GB RAM;
 • Grafische kaart: AMD Radeon RX 590 8GB (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB);
 • HDD: 75 GB;
 • DirectX: Versie 11.

Tiny Tina's Wonderlands wordt op 25 maart 2022 gereleased op de Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en pc via de Epic Games Store, exclusief bij de release, en later in 2022 op andere digitale pc-verkooppunten.

Monster Hunter Rise: Sunbreak verschijnt op 30 juni 2022

Tijdens een digitaal Monster Hunter-evenement heeft producer Ryozo Tsujimoto een nieuwe trailer onthuld voor Monster Hunter Rise: Sunbreak, de uitbreiding van Monster Hunter Rise. De uitbreiding levert een nieuw verhaallijn met nieuwe monsters, nieuwe vechtmogelijkheden, het Master Rank-questniveau, en meer.

De nieuwe trailer toont kijkers een glimp van het nieuwe verhaal, de nieuwe Elgado Outpost-hub, de nieuwe monsters, en de nieuwe vaardigheden die spelers na het voltooien van het verhaal van de hoofdgame kunnen leren. Het digitale evenement bood kijkers ook een eerste blik op sommige content van Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Om nieuwe spelers te helpen zich voor te bereiden op de komst van Monster Hunter Rise: Sunbreak, zijn nieuwe pantsersets en -wapens voor Monster Hunter Rise toegevoegd. De krachtige Defender-serie wapens hebben een hogere aanvalskracht, zodat beginners zich sneller door de eerste jachtpartijen kunnen werken. Deze wapens zijn ook te combineren met het Black Belt-pantser en de Veteran’s Talisman voor betere overlevingskansen en handige vaardigheden. Wanneer spelers de High Rank naderen, versnelt de Guild Cross het oogsten van handige voorwerpen die spelers kunnen verzamelen voor latere hunts.

Monster Hunter Rise-spelers die de uitbreiding niet aanschaffen, ontvangen bij de release van Sunbreak een update die 13 GB ruimte vereist op de Nintendo Switch. Deze update is vereist om online te kunnen spelen en omvat balansverbeteringen voor wapens, voorwerppakketten en vouchers voor het aanpassen van personages.

Monster Hunter Rise: Sunbreak verschijnt op 30 juni 2022 verschijnt voor de Nintendo Switch. De uitbreiding is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-orders.

Cel- en taakstraf voor bedreiging Hugo de Jonge

De rechtbank heeft dinsdag een 52-jarige man veroordeeld voor bedreiging van Hugo de Jonge, voormalig demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit deed hij door in Heerhugowaard eind 2021 gedurende twee maanden e-mails te sturen met dreigende teksten. De rechtbank legt de man acht weken gevangenisstraf op waarvan zes weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, en een taakstraf van 200 uur. Ook mag hij twee jaar geen contact opnemen met De Jonge en zijn gezin.

Bedreiging
De verdachte stuurde vorig jaar in de periode van 7 oktober tot 8 december zeventien e-mails aan De Jonge waarin de bedreigingen steeds heftiger werden. Hij betrok ook het gezin van De Jonge daarbij. Zo noemde de verdachte in een van de e-mails de namen van de echtgenote en de kinderen. Bij een andere e-mail plaatste hij een foto van de twee kinderen en een foto van zijn woning. De verdachte verklaarde dat hij deze e-mails stuurde omdat hij steeds bozer en gefrustreerder raakte over de verdergaande inperking van zijn vrijheden door de strikter wordende coronamaatregelen.

Oordeel rechtbank
De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat zijn bedreiging van de minister bijdroeg aan een klimaat waarin sommige politici zich uit angst beknot voelen in hun persoonlijke vrijheid, ook in hun privéleven. Dat de verdachte zijn afkeuring van het coronabeleid op deze manier tot een specifieke bewindspersoon heeft gericht, is volstrekt ongeoorloofd. In een democratische rechtsstaat is het van groot belang dat politici hun werk, dat per definitie in het openbaar plaatsvindt, zonder angst voor hun veiligheid kunnen verrichten. Uit de aangifte die de minister heeft gedaan, blijkt dat de e-mails een enorme impact hadden. De minister voelde zich ernstig bedreigd.

Volgens de reclassering toont de verdachte inzicht in de ontoelaatbaarheid van zijn handelen. Dat bleek volgens de rechtbank ook op zitting tijdens de behandeling van zijn zaak. De verdachte heeft een excuusbrief aan De Jonge geschreven. Daarnaast heeft de verdachte aangegeven dat hij graag hulp wil bij het vinden van de oorzaak voor het op deze manier uiten van zijn frustraties. De rechtbank vindt het belangrijk dat de man aan de slag gaat om zijn gedrag te veranderen. Aan het voorwaardelijke deel van zijn celstraf heeft de rechtbank voorwaarden verbonden, onder andere dat hij in behandeling moet gaan voor gedragsverandering.

4 jaar cel voor brandstichting tijdens Coolsingelrellen

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag een 39-jarige Rotterdammer veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar voor zijn betrokkenheid bij een levensgevaarlijke brand. De brandstichting vond plaats tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in november 2021 op de Coolsingel in Rotterdam.

Vast is komen te staan dat de verdachte een brandende fakkel aan een (tot nu toe onbekende) persoon heeft gegeven. Deze persoon heeft met die fakkel een politievoertuig aangestoken. De verdachte had een opruiende rol in dit alles en filmde het geheel al juichend met zijn mobiele telefoon.

Levensgevaar voor mensen in woningen
In een gebouw direct naast de brandende politieauto zijn onder meer woningen gevestigd. Het wooncomplex bestaat uit meerdere etages. Achter verschillende ramen in dat gebouw keken op dat moment mensen naar buiten.

Door de hitte en de rook was het zeer goed mogelijk dat de brand zou overslaan. Bij een evacuatie zouden mensen het pand moeten verlaten ter hoogte van het brandende voertuig. Dat was levensgevaarlijk.

Door de brandweerlieden werd opgemerkt dat het risico voor de bewoners te groot zou worden als de brand niet snel zou worden geblust. De bewoners liepen gevaar voor hun leven. Er waren bovendien mensen die belden dat in hun complex al rook was gezien, wat op zich al gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor personen oplevert.

Schade, onveiligheid en angst
Door de brand is de politieauto ‘total loss’ verklaard en is ook aanzienlijke roet- en glasschade ontstaan aan de gevel van het monumentale Erasmushuis. De exacte schade is in het strafproces niet vast komen te staan maar bedraagt volgens de eigenaar van het gebouw meer dan 300.000 euro.

Daarnaast hebben de rellen en de brand bijgedragen aan in de samenleving heersende gevoelens van onrust en onveiligheid. De verdachte heeft ook actief bijgedragen aan de uitzonderlijke grove verstoring van de openbare orde en aan het tegen de politie gerichte geweld tijdens de rellen.

De betrokken politieagenten hebben het buitensporige geweld als zeer bedreigend ervaren. Zij zagen zich bij het uitoefenen van hun publieke taak geconfronteerd met een grote opgefokte mensenmassa en zijn ernstig in het nauw gedreven. Daarbij voelden zij zich zelfs genoodzaakt om (waarschuwings) schoten te lossen. Zulke ervaringen laten ook bij politiemensen en hun familieleden hun sporen na.

Straf hoger dan eis OM
De rechtbank legt een straf op die ruim een jaar hoger is dan de eis van het OM (36 maanden cel). De rechtbank weegt mee dat er sprake is geweest van zeer ernstige feiten en buitensporige schade.

Maar ook dat de verdachte al een zeer uitgebreid strafblad heeft en pas verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen nadat de politie het videomateriaal dat op de telefoon van de verdachte stond beschreven had.

Naast de opgelegde celstraf moet de verdachte duizenden euro’s aan schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het gebouw en de Politie.

Handelaar in paardenvlees moet illegale winst afstaan

Een 51-jarige man moet 84.908,88 euro aan de Staat betalen. Dit is volgens de rechtbank Oost-Brabant de illegale winst die hij maakte met de fraude in paardenvlees, waarvoor hij eerder werd veroordeeld tot een celstraf.

De man was bestuurder van twee bedrijven die zich bezighielden met het inkopen, uitbenen en versnijden van rundvlees en het verhandelen van dat vlees. In 2011 en 2012 werd minimaal 336.000 kilo paardenvlees ingekocht en verwerkt. In de administratie en financiële boekhoudsystemen van de bedrijven werd niet geregistreerd dat paardenvlees was verwerkt, waardoor ook niet op de verkoopfacturen en bijbehorende papieren stond dat het geleverde product paardenvlees bevatte. De man gaf als bestuurder feitelijk leiding aan het vervalsen van facturen, pakbonnen en schriftelijke verklaringen en het gebruik van die valse documenten bij de handel in vlees.

De rechtbank veroordeelde hem daarvoor in april 2015 tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Het gerechtshof matigde die straf in maart 2019 tot 20 maanden cel.

Volgens de officier van justitie maakte de man in totaal ruim 1 miljoen euro illegale winst met zijn praktijken. Dit geld zou hij moeten afstaan aan de Staat. De rechtbank oordeelt anders. Het is door een gebrekkige en deels valse administratie niet mogelijk om na te gaan welke partijen vlees precies 'fout' waren. Hoewel dit aan de man zelf te wijten is, vindt de rechtbank het onredelijk om - zoals de officier van justitie vordert - de gehele winst van de bedrijven en de inkomsten van de man en zijn vrouw uit die bedrijven over de betreffende jaren, aan te merken als illegale winst.

Er bestaat geen discussie over dat het paardenvlees lang niet in alle vleesproducten is vermengd. De rechtbank vindt het aannemelijk dat het grootste deel van de goederenstroom van de bedrijven geen versnipperd vlees betrof, terwijl het paardenvlees uitsluitend werd verwerkt in het vlees dat wél versnipperd was. Verder zijn de winstmarges op de verkoop van versnipperd vlees lager dan op onversnipperd vlees. De rechtbank stelt schattenderwijs de illegale winst vast op 10% van de totale winst. De belasting die over die winsten werd betaald moet van dat bedrag worden afgetrokken.

Onder de streep komt de rechtbank uit op een wederrechtelijk verkregen voordeel van ruim 94.000 euro. Met de officier van justitie vindt de rechtbank dat de afhandeling van deze ontnemingszaak door allerlei omstandigheden bijna 4 jaar te lang heeft geduurd. Daarom gaat er 10% van de betalingsverplichting af. Dit betekent dat de man in totaal 84.908,88 euro aan de Staat moet betalen.

FOK! Wat een weer: Saharazand & luchtdrukreus

winterbanner

Dag allemaal!  

Het is best wel interessant allemaal wat er op weergebied aan de hand is. Als eerste zien we al spectaculaire beelden van Saharazand die met een strakke zuidelijke stroming Europa binnen aan het stromen is. Onze trouwe fotografe Kroezel wist dit prachtig vast te leggen. Inmiddels heeft deze 'wolk' ook de Alpen bereikt, maar helaas zal dit zeker van invloed zijn op de sneeuwkwaliteit die zeker niet overal al zo denderend was. Daar komen dan ook nog de hoge temperaturen bij. Het 0-graden niveau stijgt daar naar 3000 meter. Vrolijk worden we daar niet van. 

Ook wij krijgen met Saharazand te maken. Ik denk echter wel dat met name het zuiden van het land daar invloed van gaat krijgen. In het westen kan dat op een andere manier, want ik sluit niet uit dat de invloed daar meer van gaat komen door een beetje lichte regen. Dus dan kunnen daar de auto's enigszins een kleurtje krijgen. Sowieso is daar al meer bewolking aanwezig. En dat mag ook wel een keer, want de afgelopen dagen hebben zij daar verruit de meeste zon gehad.  

Ik denk echter wel dat het mooiste effect in het binnenland is, omdat daar de meeste zon is. De temperatuur zou daar ook invloed op kunnen hebben. Die zou dan mogelijk twee graden lager kunnen uitkomen dan de 18 of 19 graden die daar nu in de voorspelling staat.  In ieder geval ben ik heel benieuwd naar foto's en/of effecten van dat Saharazand. Ik zal daar later wat dieper op in gaan.

Gister bleef het ook niet overal droog. In het noorden vielen er wat buien, terwijl het in het zuiden meer stratiforme regen was. Grote hoeveelheden ben ik echter niet tegen gekomen. Ik zei het eergisteren al: opnieuw stralend weer in het westen. 

Verder moeten we ons blik gaan richten op een ambitieus hogedrukgebied die zich de komende dagen gaat ontwikkelen boven de Atlantische Oceaan. Dat dit bij ons prachtig weer gaat opleveren is niet zo heel bijzonder, maar wel de luchtdruk. Of het tot een heus record gaat komen betwijfel ik, maar rondom zaterdag krijgen we standen van rond de 1046 Hpa. Er zitten echter ook pieken bij die richting 1049 Hpa gaan. De hoogste luchtdruk ooit gemeten is 1050 Hpa... dus we komen in de buurt. 

Boeiend om te volgen!

Oooh.... misschien dat er donderdagochtend 1 tot 3 mm regen valt, maar dat terzijde.  

Tot ziens!  

 Saharazand Spanje (Foto: Kroezel)
Dit zijn de effecten van Saharazand in de lucht. Kroezel maakte deze foto in Sedella, en dat is in Andalusie. (Foto: Kroezel)


 

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Man omgekomen bij een misdrijf, politie zoekt getuigen

Op woensdag 9 maart werd rond twee uur in de middag in een woning aan de Houtrijkstraat in Amsterdam een stoffelijk overschot van een man gevonden. Politiemensen hebben de woning afgezet. Tactisch en forensisch rechercheurs zijn direct een onderzoek gestart.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Team Grootschalig Opsporing (TGO) onder supervisie van een officier van justitie van het Amsterdamse parket.

De identiteit van de man is vastgesteld. Het gaat om de 62-jarige bewoner van de woning in de Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt. De man bleek al langere tijd dood te zijn.

Zaterdag heeft sectie plaatsgevonden op het stoffelijk overschot en daarbij werd door de forensische-patholoog vastgesteld dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de man overleden is maar rekening wordt gehouden met enige weken geleden. 

De politie is dringend op zoek naar mensen die informatie hebben over de gewelddadige dood van het slachtoffer. Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die het slachtoffer kenden en die nog niet met de politie hebben gesproken. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. 

2 arrestaties in onderzoek naar paardenmishandelingen

De politie heeft dinsdagochtend twee vrouwen aangehouden in de leeftijd van 36 en 25 jaar, op verdenking van het stelselmatig mishandelen van paarden. In de aanwezigheid van de rechter-commissaris werden twee woningen en een bedrijf doorzocht. De vrouwen zitten vast.

Mishandelingen tijdens ‘training’
De politie kreeg meerdere meldingen dat de twee verdachten paarden ernstig zouden mishandelen tijdens zogenaamde ‘trainingsmethoden van paarden’. Naar aanleiding van het onderzoek dat werd ingesteld, is besloten om beide verdachten aan te houden voor dierenmishandeling en om de betreffende paarden op een veilige plek onder te brengen.

Paarden veilig ondergebracht
Dinsdagochtend 15 maart werden beide verdachten, een 36-jarige vrouw en een 25-jarige vrouw uit gemeente Purmerend, aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Op dit moment zijn 7 paarden in beslag genomen voor nader onderzoek. Enkele andere dieren van deze verdachten zijn meegenomen voor nadere zorg. Al deze dieren worden ondergebracht op een locatie waar zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. De dierenpolitie heeft tijdens het onderzoek de dierenarts en gedragsdeskundigen van paarden ingeschakeld. Tijdens de doorzoekingen werden meerdere goederen en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Gemeente en Omgevingsdienst
Gemeente Purmerend heeft aanvullend onderzoek gedaan op de locatie in gemeente Purmerend naar onrechtmatige bewoning op basis van de Basis Registratie Personen (BRP). Dit heeft aanleiding gegeven tot een nader onderzoek. De Omgevingsdienst IJmond gaat een voornemen last onder dwangsom opleggen vanwege een ondeugdelijke mestplaat. De eigenaar heeft acht weken om deze situatie op te lossen. Ook enkele brandveiligheidseisen waren niet op orde.

Uitstoot broeikasgassen 2,1 procent hoger in 2021

In 2021 lag de uitstoot van broeikasgassen 2,1 procent hoger dan in 2020. Daarmee zette de sterke reductie van de uitstoot in 2020 niet door. Toen was er een daling van 8,8 procent. Door de hogere uitstoot in 2021 is de reductie ten opzichte van 1990 op 23,9 procent uitgekomen. Dat is onder de Urgenda-doelstelling van minimaal 25 procent reductie, die in 2020 net gehaald was. De stijging van de emissies in 2021 komt vooral door meer aardgasverbruik in de bebouwde omgeving. In het eerste halfjaar van 2021 was het kouder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS en het RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2021 volgens de IPCC-richtlijnen.

Meer aardgasverbruik in de bebouwde omgeving
In de bebouwde omgeving (woningen, kantoren, scholen, zorginstellingen etc.) was de toename van de emissies het grootst. Ten opzichte van 2020 is 10 procent meer uitgestoten. Dit komt vooral doordat het in de eerste helft van 2021 kouder was dan in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor er meer aardgas werd gestookt. In de tweede helft van het jaar was de uitstoot in de bebouwde omgeving vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor.

Ook meer uitstoot door elektriciteitssector en landbouw
De elektriciteitssector heeft vorig jaar 2 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2020. De elektriciteitsproductie was echter 2 procent lager. De aardgasgestookte centrales hebben vooral vanaf het tweede kwartaal van 2021 minder geproduceerd door de gestegen aardgasprijs. De prijs voor kolen steeg minder sterk waardoor er relatief meer elektriciteit is geproduceerd uit kolen. Bij de inzet van kolen voor de elektriciteitsproductie komt meer CO2 vrij dan bij de inzet van aardgas. Daardoor was de uitstoot alsnog hoger dan een jaar eerder.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groeide in 2021. Dat drukte de totale uitstoot van de elektriciteitssector iets, maar te weinig om de hogere CO2-uitstoot door de toegenomen productie uit kolen helemaal te compenseren.

In de landbouw lag de uitstoot van broeikasgassen ook 2 procent hoger dan in 2020. Net als in de bebouwde omgeving is dat vooral toe te schrijven aan het relatief koude en minder zonnige eerste half jaar. Hierdoor hebben bijvoorbeeld tuinders meer aardgas ingezet voor de verwarming van de kassen. In het vierde kwartaal van 2021 was het aardgasverbruik in de landbouw door de hoge aardgasprijzen echter een stuk minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Uitstoot mobiliteit en industrie gelijk gebleven
De emissies door de sector mobiliteit waren in 2021 ongeveer even groot als in 2020. In 2020 waren de emissies fors lager dan een jaar eerder. Die daling zette in 2021 niet door. Gemiddeld genomen was de verkeersintensiteit op de weg ongeveer hetzelfde als in 2020.

Ook in de industrie bleef de uitstoot vrijwel gelijk. In het tweede kwartaal van 2021 waren de emissies flink hoger doordat de industrie meer produceerde dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarentegen was de uitstoot in het vierde kwartaal fors lager. Door de hogere aardgasprijzen in het tweede helft van het jaar is minder gas afgenomen door industriële gebruikers.

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale rekeningen. Hierbij wordt in vergelijking met de uitstoot volgens de IPCC-definities ook de CO2-uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa meegenomen. In het bericht hieronder worden de CO2-emissies conform de berekeningswijze van de nationale rekeningen gepresenteerd.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie hoger in 2021
In 2021 is door alle Nederlandse economische activiteiten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de emissies van de zeevaart, luchtvaart en de emissies van biomassa, 3,1 procent meer CO2 uitgestoten dan in 2020. De stijging was kleiner dan de toename van het bruto binnenlands product (bbp). De Nederlandse economie groeide in 2021 met 4,8 procent. Gecorrigeerd voor het weerseffect kwam de stijging van de CO2-uitstoot uit op 1,6 procent. In vergelijking met 2019 was de CO2-uitstoot in 2021 6,1 procent lager.

De stijging van de emissies door de Nederlandse economie komt vooral door het gedeeltelijke herstel van de transportsector (inclusief luchtvaart) in 2021. Die heeft 7,3 procent meer CO2 uitgestoten dan in 2020. Dit is onder meer toe te schrijven aan de luchtvaart. In 2020 had de luchtvaart meer last van de lockdowns dan in 2021. In vergelijking met 2019 was de uitstoot door de luchtvaart echter nog ongeveer de helft lager. Ook de binnenvaart heeft meer uitstoten dan in 2020. Daarentegen waren de emissies van het wegtransport en de zeevaart lager dan een jaar eerder.

CO2-emissieintensiteit Nederlandse economie wel gedaald
Na 2015 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie gedaald. Deze daling zette ook in 2020 en 2021, ondanks de impact van Corona, door. Dat betekent dat de CO2-efficiëntie van productieprocessen steeds meer verbetert. De broeikasgasintensiteit van de economie als geheel was in 2021 een vijfde kleiner dan in 2015.

Polen wil een NAVO "vredesmissie" in Oekra´ne

Polen roept op tot een NAVO "vredesmissie" in Oekraïne om het land te steunen in de oorlog tegen Rusland. "Deze missie kan geen ongewapende missie zijn", citeerde het persbureau PAP de Poolse vice-premier Jaroslaw Kaczynski, die naar Kiev reisde samen met de regeringsleiders van Polen, Slovenië en de Tsjechische Republiek.

"Je moet proberen humanitaire en vreedzame hulp te bieden in Oekraïne." Een vredesmissie van de NAVO "of eventueel een bredere internationale structuur" is een optie. Deze moet “beschermd worden door de krijgsmacht” en “zichzelf kunnen verdedigen”. Ze moet met toestemming van de Oekraïense president en regering deze taken kunnen uitvoeren. 

Pentagon: Russische grondtroepen boeken weinig vooruitgang

Volgens de Amerikaanse regering boeken de Russische grondtroepen nog steeds weinig vooruitgang in Oekraïne. De hoofdstad, Kiev, wordt op lange afstand gebombardeerd, zei een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris. Steeds meer burgerdoelen zoals woonwijken worden hierdoor geraakt.

Het Russische leger is echter niet significant dichterbij bij de stad gekomen. Volgens schattingen bevinden de Russische troepen zich zo'n 15 tot 20 kilometer van het stadscentrum in het noordwesten en tussen de 20 en 30 kilometer in het oosten van Kiev.

De noordelijke Oekraïense stad Tsjernihiv en de stad Mariupol aan de Zee van Azov liggen meer geïsoleerd. Er is momenteel geen directe verplaatsing waar te nemen over de zee naar de belangrijke zuidwestelijke Oekraïense havenstad Odessa. Er waren geen nieuwe aanvallen te melden op West-Oekraïne, zei de functionaris. Er is volgens hem nog steeds geen bewijs dat Wit-Rusland troepen voorbereidt of heeft ingezet. 

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #956
special
Random Pics van de Dag #955
special
Random Pics van de Dag #954
special
Random Pics van de Dag #953
special
Weekend gifdump #121
special
VrijMiBabes #160 (not very sfw!)
©FOK.nl e.a.