G7 wil minder afhankelijk zijn van China

In het ontwerp van hun slotverklaring hebben de G7-landen zich ertoe verbonden "constructieve en stabiele betrekkingen" met China aan te gaan. Economisch willen de landen zich echter onafhankelijker maken van China. Peking reageerde woest.

De G7-landen willen minder economische afhankelijk zijn van China. Zo bleek uit de concept-slotverklaring van de top in Hiroshima, Japan. "We zullen buitensporige afhankelijkheden in onze belangrijkste toeleveringsketens verminderen." De pandemie van het coronavirus en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne hebben diverse kwetsbaarheden in de toeleveringsketens van landen over de hele wereld blootgelegd, aldus de verklaring. Daardoor zijn diverse tekorten ontstaan. 

Doe China niets tekort, maar respecteer afspraken
Het beleid van de G7 is er niet op gericht China te schaden of zijn economische vooruitgang te dwarsbomen. "Een groeiend China dat zich aan internationale regels houdt, zou in het belang van de wereld zijn." De G7-landen wilden constructieve en stabiele betrekkingen met China opbouwen, aldus het concept. Het is belangrijk om met China samen te werken bij mondiale uitdagingen - gezien zijn rol in de wereldgemeenschap en de omvang van zijn economie.

Om duurzame economische betrekkingen met China mogelijk te maken en het internationale handelssysteem te versterken, wil de G7-groep aandringen op eerlijke concurrentievoorwaarden voor hun bedrijven en werknemers in China. China's niet-marktconforme beleid en praktijken die de wereldeconomie verstoorden, moesten ook worden aangepakt. "We zullen ons verzetten tegen schadelijke praktijken zoals onwettige overdracht van technologie of openbaarmaking van gegevens".

'Economische druk' tegengaan
De G7-staten wilden zich ook wapenen tegen "economische pressie" door andere landen. "Pogingen om economische afhankelijkheden als wapen te gebruiken" zouden gevolgen hebben, verklaarden de staatshoofden en regeringsleiders van de G7. Dit is ook een signaal richting Peking. China heeft herhaaldelijk druk uitgeoefend in geschillen met andere landen - bijvoorbeeld op Litouwen, toen het kleine Baltische land Taiwan diplomatieke vertegenwoordiging toestond.

Daarnaast is het nodig bepaalde geavanceerde technologie te beschermen "die kan worden gebruikt om onze nationale veiligheid te bedreigen". De groep van staten kondigde de oprichting aan van een coördinatieplatform over dit onderwerp, dat de gezamenlijke voorbereiding, afschrikking en reactie op dergelijke dwangmaatregelen zou moeten verbeteren. Het is ook bedoeld om de samenwerking met partners buiten de G7 te verbeteren.

Peking reageerde woest
In een ongewoon harde reactie beschuldigde China de G7 van lasterlijke aanvallen en "inmenging in interne aangelegenheden". "De G7-groep negeert China's ernstige zorgen en staat erop China-gerelateerde zaken te manipuleren, China te belasteren en aan te vallen, en zich op grove wijze te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van China", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking.

De G7 is een kleine groep die de "zelfzuchtige belangen" van de Verenigde Staten dient. Ze zingen over een vreedzame wereld, maar "onderdrukt de ontwikkeling van andere landen" en tast vrede en regionale stabiliteit aan. China heeft zijn grote ongenoegen geuit en heeft geprotesteerd bij G7-gastheer Japan en de betrokken landen.

China: Vrede in Taiwan, druk op Rusland
De woordvoerder herhaalde ook dat China het eiland Taiwan als onderdeel van de Volksrepubliek beschouwt. De oplossing van de Taiwanese kwestie is uitsluitend een zaak van het Chinese volk. Hong Kong, Xinjiang en Tibet of mensenrechten zijn ook "interne aangelegenheden" van China.

De G7 had eerder zijn bezorgdheid geuit over een mogelijke escalatie van het conflict over Taiwan - de groep waarschuwde voor "militaire activiteiten" in de regio Azië-Pacific. In hun topverklaring bevestigde de G7 "opnieuw het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan voor de veiligheid en welvaart van de internationale gemeenschap."

In de slotverklaring riep de internationale gemeenschap China ook op om druk uit te oefenen op Rusland om onmiddellijk een einde te maken aan de militaire agressie in Oekraïne en zijn troepen terug te trekken. China heeft de banden met Rusland aangehaald sinds de Russische invasie van Oekraïne. Peking ziet zichzelf als een neutrale actor en bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne.