Amsterdam gaat mogelijk sociale huurwoningen opkopen

De gemeente Amsterdam als huurbaas, dat is het idee achter een nog te onderzoeken plan van het stadsbestuur om de verkoop van sociale huurwoningen een halt toe te roepen. Mocht het Rijk geen maatregelen nemen tegen die verkoop, dan wil de stad mogelijk zelf sociale huurwoningen van corporaties overnemen, zo schrijft AT5.

Of dat ook echt gaat gebeuren is nog maar de vraag, want het stadsbestuur zegt het plan pas te gaan onderzoeken als er in Den Haag geen stappen genomen worden om bijvoorbeeld de verhuurdersheffing af te schaffen. Die heffing moet betaald worden door corporaties die meer dan vijftig woningen in hun bezit hebben.

Volgens woonwethouder Ivens (SP) zorgt de heffing ervoor dat woningcorporaties minder geld overhouden om te investeren en moeten zij bestaande sociale huur verkopen, om nieuwe sociale woningen te kunnen bouwen. Die verkoop zorgt ervoor dat veel bestaande sociale huurwoningen verdwijnen.

Verhuren als sociale of middeldure woning
Ivens wil dat er in Den Haag werk gemaakt wordt van de verruiming van de investeringscapaciteit van corporaties door bijvoorbeeld de verhuurdersheffing af te schaffen. Gebeurt dat niet, dan wil het stadsbestuur een onderzoek instellen naar het door de gemeente opkopen van de sociale huurwoningen. De opgekochte woningen kunnen dan verhuurd worden in de sociale of middeldure sector.

Het plan kent een aantal belangrijke aandachtspunten, en daar is heel veel geld voor nodig. Ivens schat jaarlijks zo'n 340 miljoen te moeten reserveren voor de opkoop van duizend sociale huurwoningen. Maar dat kan ook meer zijn als die woningen in prijs stijgen. Ook moet de gemeente bekijken of het aankopen tegen marktwaarde rendabel is als de woningen blijvend verhuurd worden. Daarnaast zal de gemeente verhuurder worden en dat betekent dat ze ook verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud.

'Moeilijke stappen'
Ivens: 'Het is voor Amsterdam van groot belang dat er meer woningen bijkomen voor de huishoudens met lagere en middeninkomens. Als het Rijk dit niet steunt, zullen we zelf bereid moeten zijn om moeilijke stappen te nemen.'