Zorgen over aanpak nieuwe ICT Defensie

De plannen van het ministerie van Defensie voor een compleet nieuwe toekomstige IT-infrastructuur zijn risicovol. Dat concluderen onderzoekers die de plannen in opdracht van minister Jeanine Hennis-Plasschaert onder de loep hebben genomen. Hun rapport is dinsdag gepubliceerd.

Ze waarschuwen voor de keuze van één hoofdaannemer voor het project. Dat kan tot hogere kosten leiden en het kan moeilijk worden om invloed uit te oefenen op de kwaliteit, omdat er geen concurrentie is.

Ook waarschuwen de onderzoekers voor prijsafspraken tussen de hoofdaannemer en onderaannemers en is het door de omvang van het project bovendien 'bijna onmogelijk om tijdens de looptijd van het contract afscheid te nemen van de hoofdaannemer'.

Verder bestaat de vrees dat er onvoldoende geld en kennis is om het project tot een goed einde te brengen. Het advies is bovendien om de plannen duidelijker te maken: "Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar Defensie moet wel vooraf weten of ze via Brussel of Keulen reist, zodat ze een gerichte eerste stap kan zetten."

Minister Hennis laat de Kamer weten dat 'terecht een aantal risico's zijn genoemd'. Volgens haar zijn 'bepaalde risico's bij een programma als dit onvermijdelijk'. Het komt er dan op aan om goed met die risico's om te gaan.

D66-Kamerlid Salima Belhaj blijft kritisch: "Het Bureau ICT Toetsing oordeelt hard over de plannen van minister Hennis om de problemen met ICT grondig aan te pakken. ICT en Defensie zijn al heel lang geen goede combinatie en het lijkt erop dat de goedbedoelde plannen van de minister hier voorlopig geen verandering in gaan brengen."

Zorgen over aanpak nieuwe ICT Defensie
Zorgen over aanpak nieuwe ICT Defensie (Foto: ANP)