FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van woensdag 5 oktober 2022

Vogelgriep: Per direct landelijke ophok- en afschermplicht van kracht

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022 een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels.

Het besluit wordt onder meer genomen op basis van een risicobeoordeling van de deskundigengroep dierzieken. Onder andere door het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek is het risico verhoogd. Naast dat deze vogeltrek voor meer kans op besmettingen zorgt, kunnen trekvogels ook een nieuwe vogelgriepvariant met zich mee brengen. De ophok- en afschermplicht is een preventieve maatregel om de kans op introductie van vogelgriepvirus bij gehouden vogels in Nederland te verkleinen. In een aantal gebieden was er al een ophok- en afschermplicht van kracht.

Minister Piet Adema: “Het instellen van een landelijke ophok- en afschermplicht is in de getroffen regio’s een stap terug voor pluimveehouderijen met een vrije uitloop en hobbymatige houders. Dat dit een van mijn eerste besluiten als minister moet zijn, valt me dan ook zwaar. Maar het hoge aantal besmettingen maakt duidelijk dat weer extra voorzorg nodig is.De besmettingen en daaropvolgende ruimingen zijn het hele afgelopen jaar doorgegaan, en hebben een grote impact op de sector en de dieren. We werken hard aan het mogelijk maken van vaccinatie, en ik zal met pluimveehouders in gesprek blijven over een effectieve aanpak van de vogelgriep.”

Of op een locatie de ophokplicht of de afschermplicht geldt, verschilt per soort locatie. De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte gehouden worden, bijvoorbeeld in de stal of een loods of een schuur. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor deze vogels geldt geen ophokplicht, maar de hieronder genoemde afschermplicht.

De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. Zoals hierboven genoemd geldt de afschermplicht ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.

AI Picture Gallery #10

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Random Pics van de Dag #747

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Meer mensen ziek door voedsel uit eigen keuken

In 2021 kregen de NVWA en de GGD 14% meer meldingen van uitbraken van infecties door voedsel dan in 2019. Vergeleken met 2020 was er zelfs sprake van een stijging van 50%, maar toen lag het aantal infecties een stuk lager. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de maatregelen en adviezen tegen corona zoals het handen wassen of de sluiting van de horeca. Dit effect lijkt in 2021 weg te zijn, ook al koken mensen vaker thuis dan voor de coronaepidemie en worden in de thuissituatie meer uitbraken gemeld.

Aantal uitbraken door voedsel stijgt tot 838
In 2021 registreerden de NVWA en GGD 838 uitbraken van infecties en vergiftigingen door voedsel, waardoor 3.517 mensen ziek werden. In 2020 waren dit 559 uitbraken met 1.907 zieke mensen. En in 2019 telden we 735 uitbraken en 3058 zieken. De belangrijkste veroorzakers van al die infecties en vergiftigingen blijven hetzelfde; ook in 2021 waren dat Campylobacter, Salmonella en norovirus. Zie het volledige rapport 'Registratie van voedselgerelateerde uitbraken in Nederland in 2021' van het RIVM, de NVWA en Wageningen Food Safety Research (WFSR).

Voedselgerelateerde uitbraken
Mensen kunnen ziek worden van voedsel als dat besmet is met ziekteverwekkers. Worden 2 of meer mensen ziek door hetzelfde voedsel? Dan noemen we dat een voedselgerelateerde uitbraak. Artsen en laboratoria moeten deze uitbraken melden aan de GGD. Mensen die vermoeden dat ze ziek zijn geworden door voedsel, kunnen dit ook zelf melden bij de NVWA. De genoemde getallen zijn lager dan het werkelijke aantal voedselgerelateerde uitbraken en het aantal zieken. Dat komt bijvoorbeeld doordat niet iedereen naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Het werkelijke aantal voedselgerelateerde infecties in Nederland werd afgelopen jaar geschat op ongeveer 600.000 zieken.

Nette keuken voorkomt infecties
In 2021 werden vaker uitbraken gemeld waarbij het voedsel thuis bereid was dan in voorgaande jaren. Je kunt voedselgerelateerde infecties vaak voorkomen door hygiënisch te werken in de keuken. Dit betekent handen wassen voor het koken, het eten goed laten garen en verschillende snijplanken en messen gebruiken voor rauw en gaar voedsel.

Onderzoek door NVWA, WFSR en GGD’en
De NVWA en GGD’en onderzoeken uitbraken van voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen om meer zieken en uitbraken te voorkomen. De NVWA kijkt naar het voedsel, de herkomst en de plaats waar het wordt bereid. WFSR onderzoekt het voedsel in het laboratorium op aanwezigheid van ziekteverwekkers. De GGD richt zich op de personen die besmet voedsel hebben gegeten en probeert via hen de mogelijke bron(nen) te herleiden.

Voedselgerelateerde infecties beter bestrijden
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM voegt de meldingen van de GGD’en en NVWA samen en analyseert ze als geheel. Deze analyse levert inzicht op over de oorzaken van voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, de mate waarin ze voorkomen en mogelijke veranderingen hierin door de jaren heen. Dankzij deze inzichten kunnen we infecties door voedsel beter bestrijden.

Kabinet presenteert beleidsvisie over seksuele gezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de beleidsvisie over seksuele gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze beleidsvisie wil het kabinet de seksuele gezondheid in Nederland verder bevorderen, beschermen en beter in kaart brengen.

Seksuele gezondheid en seksueel gedrag zijn belangrijke onderdelen van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid. Het draait om het vermogen om zélf regie te voeren over je seksualiteit. Seksuele gezondheid is daarmee meer dan de afwezigheid van ziekten of seksuele problemen. Het vereist goede informatie, zorg en ondersteuning en een maatschappelijke context waarin ruimte is voor een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.

Strategische doelen
Het kabinet streeft 2 strategische doelen na met de beleidsvisie. Ten eerste dat Nederlanders dusdanig goed geïnformeerd zijn dat zij zelf in staat zijn om keuzes te maken over hun seksuele gezondheid en de keuzes van anderen te respecteren. Het gaat daarbij om prettige, vrijwillige en veilige seks, de bescherming tegen soa’s en hiv, en het voorkomen van seksueel geweld en onbedoelde zwangerschap. Het tweede doel is dat Nederlanders altijd toegang hebben tot passende, betaalbare, en kwalitatief goede (seksuele) gezondheidsvoorzieningen en zorg. En dat zij op een laagdrempelige wijze advies, ondersteuning en bescherming krijgen bij hulpvragen en problemen rond hun seksuele gezondheid, inclusief soa’s en hiv.

Speerpunten
Omdat er nu een onvolledig beeld is van seksuele gezondheid in Nederland, zet het kabinet in op verbetering van de monitoring. Ook zal seksuele gezondheid verder worden bevorderd door seksuele gezondheidsachterstanden te verminderen zoals het tegengaan van kennisachterstanden of het bevorderen van vaardigheden om eigen wensen en grenzen te kunnen aangeven bij groepen in een kwetsbare positie.

Daarnaast zet het kabinet in op het verbeteren van seksuele vorming van jongeren en het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid en seksualiteit in zorg- en welzijnsrelaties. Seksuele gezondheidsbevordering is een vorm van gezonde leefstijl bevordering, waarvoor ook gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Het ministerie van VWS zal daarover met gemeenten in gesprek gaan. Ook zal het kabinet zich blijven inzetten op het bestrijden van soa’s en hiv.

Nederland is een van de eerste landen waarbij het binnen handbereik is om jaarlijks 0 nieuwe hiv-besmettingen te behalen, door via de tijdelijke PrEP-regeling preventieve hiv-zorg te leveren. In de aanpak is tevens aandacht voor het verbeteren van seksuele gezondheid op de BES-eilanden.

Diverse partijen
Deze beleidsvisie en speerpunten zijn tot stand gekomen met input van diverse partijen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals het RIVM, GGD-GHOR Nederland en diverse coördinerende centra voor seksuele gezondheid (CSG) van de GGD’en, Rutgers en Aidsfonds - Soa Aids Nederland.

Zweden onderhandelt over toetredingseisen NAVO in Ankara

Een Zweedse delegatie heeft in Ankara gesprekken over de plannen van Zweden en Finland om lid te worden van de NAVO. Tijdens de zeven uur durende bijeenkomst drong de Turkse regering aan op de uitlevering van vermeende terroristen, meldde de Turkse staatsnieuwszender TRT.

Onder deze mensen bevinden zich leden van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en aanhangers van de Gülen-beweging, die in Turkije als een terroristische organisatie wordt beschouwd. Bij de besprekingen waren vertegenwoordigers van de Zweedse en Turkse ministeries van Justitie betrokken.

Volgens de Turkse media staat donderdag weer een onderhandelingsdag op het programma. Zweden en buurland Finland hadden medio mei al het NAVO-lidmaatschap aangevraagd als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Turkije blokkeerde aanvankelijk het proces met het argument dat Zweden en Finland terroristische organisaties zouden steunen. Eind juni ondertekenden de drie landen een intentieverklaring die tegemoetkwam aan de bedenkingen van Ankara.

Dragon Ball Z: Kakarot voor PS5 en Xbox Series komt 13 januari 2023

Bandai Namco en ontwikkelaar CyberConnect2 maken bekend dat de PlayStation 5- en Xbox Series-versies van Dragon Ball Z: Kakarot op 13 januari 2023 uitgebracht worden in het Westen.

De nieuwe versies zullen verbeterde graphics hebben, naast een resolutie van 4K en 60 frames per seconde. De kortere laadtijden zijn nog een mooie bonus.

Dragon Ball Z: Kakarot is momenteel beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Switch en pc via Steam.

Nieuwe beschuldigingen van fraude tegen schaakgrootmeester Niemann

Er worden steeds meer beschuldigingen van fraude tegen schaakgrootmeester Hans Niemann geuit. Volgens een onderzoeksrapport van het online schaakplatform Chess.com, dat beschikbaar is voor de Wall Street Journal, zou de 19-jarige Amerikaan alleen al in 2020 bij zo'n 100 online partijen ongeoorloofde ondersteuning hebben gekregen. In de duels werd soms prijzengeld uitgereikt.

Chess.com beweert de onregelmatigheden in de spellen van Niemann te hebben ontdekt met behulp van valsspeldetectiesoftware, bijvoorbeeld door zijn zetten te vergelijken met die van schaakcomputers. Volgens het rapport bekende Niemann destijds de fraudepogingen en werd hij daarop tijdelijk geblokkeerd van het online platform.

In een interview op het Sinquefield Cup-schaaktoernooi gaf Niemann toe dat hij als tiener,  toen hij twaalf en zestien jaar oud was, twee keer vals had gespeeld in online games, maar nooit tijdens een persoonlijke partij op het schaakbord.

Op het Sinquefield Cup toernooi won Niemann verrassend van wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen. Die trok zich voor het eerst in zijn carrière terug uit een toernooi. In interviews beschuldigde hij de Niemann van bedrog. Volgens het Chess.com-rapport was er in dit spel geen bewijs dat Niemann vals speelde.

Inmiddels heeft de wereldschaakvereniging FIDE een onderzoekscommissie ingesteld – er wordt onderzoek gedaan naar de vermoedelijke fraudeur Niemann, maar ook tegen Carlsen vanwege mogelijke valse beschuldigingen.

Estland eist 'onderwaterbewaking' door NAVO

Vanwege de vermeende sabotage van de beide Nord Stream gaspijpleidingen in de Oostzee eist Estland beter toezicht door de NAVO.

De militaire alliantie voert al jaren effectieve luchtruimbewaking uit boven de Baltische Zee, vertelde de Estse minister van Defensie Pevkur aan het weekblad Die Zeit. Maar nu moet men ook denken aan onderwaterbewaking. Tot nu toe is er te weinig informatie over wat er onder het wateroppervlak van de zeeën plaatsvindt- vooral op diepte. In dit verband verwees Pevkur naar de NAVO-aspiranten Finland en Zweden. Beide landen hebben goede verkenningssystemen onderwater en zouden hun informatie in de toekomst meer met de andere partners kunnen delen.

Man urenlang gegijzeld, vastgebonden en beroofd na nepdate

Je denkt een date te hebben met een vrouw, maar aan het eind van de avond ben je vastgebonden, bedreigd, mishandeld en duizenden euro's kwijt. Het overkomt twee mannen los van elkaar, eind 2021. Een van hen wordt zelfs een hele nacht gegijzeld. Nog altijd is niet bekend wie de vrouw is die vermoedelijk als 'lokaas' diende, daarom deelt de politie nu in Bureau 020 beelden van haar. Zo meldt AT5

Allebei de slachtoffers leren de vrouw online kennen en na wat berichtjes over en weer spreken ze met haar af. Bij een van de twee gebeurt dat in het Kraanhotel op het KNSM-eiland in Amsterdam op 27 november. De afspraakjes lijken in eerste instantie normaal te verlopen, totdat er ineens een groep mannen opduikt, allemaal rond de twintig jaar. In het ene geval zijn het er vier, bij het andere slachtoffer mogelijk zelfs zeven. De vrouw knijpt er op dat moment tussenuit.

"In beide gevallen beleeft het slachtoffer zeer angstige momenten", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Ze worden vastgebonden, bedreigd en mishandeld. Het slachtoffer bij wie dit in het Kraanhotel gebeurde werd zelfs een hele nacht door de mannen gegijzeld."

Ook stelen de mannen persoonlijke spullen van de slachtoffers en dwingen ze hen om hun bankgegevens af te staan. Met die gegevens worden daarna duizenden euro's opgenomen. Een van de twee mannen wordt bedreigd met een wapen. 

De vrouw met wie beide mannen een date dachten te hebben staat duidelijk op beeld als ze voor een van de afspraakjes nog even ergens naar binnen gaat. Ze vraagt er iets aan een baliemedewerker en loopt dan weer door. De slachtoffers omschrijven haar als een jonge vrouw van ongeveer 18 jaar oud. 

"Het is voor de slachtoffers een gebeurtenis die ze niet snel zullen vergeten", zegt De Vries. "Het moet dan ook een enorme impact op hun levens hebben gehad. Kent u de vrouw die vermoedelijk als lokaas diende of heeft u informatie over mogelijk andere betrokkenen bij deze zaak? Neem dan contact met ons op."

Kijk terug: Johan Remkes presenteert om 13 uur stikstofrapport, wat kunnen boeren verwachten?

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes presenteert vandaag om 13.00 uur het stikstofrapport. Volgens De Telegraaf is de aanbeveling van Remkes om de stikstofdoelen van 2030 niet zomaar de prullenbak in te gooien. Zo meldt WNL.

Remkes adviseert het kabinet om tussen 2025 en 2028 een evaluatiemoment te plannen zodat men nogmaals kan kijken naar de stikstofdoelen en of deze nog houdbaar zijn. Daarnaast zal Remkes volgens politiek commentator bij De Telegraaf Wouter de Winther “het kabinet een flinke tik op de vingers uitdelen”. Vanwege het stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal, “maar ook vanwege een gebrek aan een goed perspectief voor boeren”, zegt hij bij Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Minuut stilte voor alle UEFA-wedstrijden voor slachtoffers stadionramp Java

Het Europese voetbal herdenkt de slachtoffers van de stadionramp in Malang, Indonesië. Zoals de Europese voetbalunie heeft aangekondigd, wordt er deze week een minuut stilte gehouden voor de start van alle wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League, evenals de play-offs van het WK voor vrouwen.

Bij rellen na de wedstrijd in de eerste divisie tussen Arema FC en Persebaya FC op Java zijn zaterdag 133 mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn 37 kinderen. Er lopen onderzoeken tegen verschillende agenten van een elite politie-eenheid. Als eerste gevolg werd gisteren de korpschef van Malang, Hidayat, uit zijn functie ontheven.

Het dodelijke ongeval gebeurde zaterdag tijdens een voetbalwedstrijd. Supporters van de plaatselijke club bestormden het veld nadat ze hadden verloren van hun aartsrivalen. De politie gebruikte traangas en er brak paniek uit. Volgens overlevenden gebruikten agenten ook wapenstokken en schopten ze de voetbalfans.

Journalisten veroordelen Turks wetsvoorstel tegen 'desinformatie'

Verenigingen en vakbonden van Turkse journalisten hebben geprotesteerd tegen een wetsvoorstel dat gevangenisstraffen van één tot drie jaar zou opleggen voor het verspreiden van "valse informatie".

Tien verenigingen bekritiseerden de wet in een gezamenlijke verklaring als een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Bij een protest voor het parlement in Ankara droegen de journalisten zwarte maskers en spandoeken met inscripties als "Nee tegen de censuurwet" of "Vrije pers is cruciaal voor democratie".

De wet heeft tot doel online netwerken en website-exploitanten te dwingen informatie te publiceren over gebruikers die worden verdacht van "het verspreiden van misleidende informatie". In dat geval worden journalisten bedreigd met het intrekken van hun perskaart. De regerende AKP diende het wetsvoorstel in mei in bij het parlement. Aangezien de partij en haar bondgenoten daar een meerderheid hebben, zal het wetsvoorstel waarschijnlijk worden aangenomen.

Elon Musk wil nu alsnog Twitter kopen

Tesla-baas Musk wil nu alsnog Twitter overnemen. Hij bevestigde dit in een verplichte kennisgeving aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Volgens berichten in de media waren Twitter-aandelen eerder geschorst voor de handel.

Twitter zei dat het bedrijf, in reactie op de brief van Musk, van plan is de transactie af te ronden voor $ 54,20 per aandeel. De aandeelhouders hebben de deal al goedgekeurd.

Musk maakte in april bekend dat hij de online dienst voor 44 miljard dollar wilde overnemen. een paar maanden later, kwam hij op de aankoopplannen terug omdat Twitter geen juiste informatie zou hebben verstrekt over het aantal nepaccounts op het platform. Beide partijen klaagden elkaar vervolgens aan.

32 ambtenaren bevestigen de angstcultuur onder Khadija Arib

32 ambtenaren die onder voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib werkten bevestigen de angstcultuur tijdens het bewind van de PvdA'er aan NRC. Zo meldt WNL.

Volgens het NRC zouden de ambtenaren hebben gemeld dat Arib medewerkers zou hebben genegeerd, gekleineerd en geïsoleerd. Ook zou ze openlijk professionele kwaliteiten van medewerkers bekritiseren. Daarnaast zou de voormalige Kamervoorzitter mensen manipuleren en tegen elkaar opzetten, zo liet ze een stoel weghalen als ze vond dat er voor iemand geen plek meer was aan de vergadertafel.

Conducteurs niet op de trein, maar voor de klas vanwege kinderboekenweek

In plaats van dat #NS alles op alles zet om zoveel mogelijk personeel op de trein in te zetten om de ellende voor reizigers te beperken, gaan conducteurs en machinisten nu kinderboeken voorlezen op school. Dat meldt de NS.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De NS-directie is gek geworden. Geschift. In het hele land vallen, naast de structureel wegens personeelstekort geschrapte diensten, treinen uit wegens gebrek aan conducteurs en machinisten. Voorts worden passagiers vervoerd in vele te korte treinen (want voor langere treinen meent de NS extra conducteurs in te moeten zetten) en blijven passagiers achter op het perron. In plaats van alles op alles te zetten om zoveel mogelijk treinen van personeel te voorzien, laat de NS machinisten en conducteurs op scholen nu kinderboeken voorlezen. In de ongeveer 25 jaar dat ik mij met het OV bemoei, heb ik binnen de NS-directe nog nooit zo’n incompetent zooitje meegemaakt als deze directie. Het is verbijsterend dat de Raad van Commissarissen geen orde op zaken stelt.”

7 op de 10 Nederlanders maakt zich zorgen over nepnieuws

Desinformatie als wapen in de oorlog in Oekraïne, het gerucht dat RIVM-baas Jaap van Dissel smeergeld heeft aangenomen en de opkomst van juice channels. Nepnieuws komt in vele gedaanten en 7 op de 10 Nederlanders maakt zich er zorgen over. Dit blijkt uit recent onderzoek van communicatiebureau Counter Content.

Counter Content deed vier jaar geleden al eens onderzoek naar de impact van nepnieuws en het vertrouwen in de media. Het aandeel Nederlanders dat zich zorgen maakt over nepnieuws is met 7 op de 10 zo goed als gelijk gebleven. Raymond Bresching, communicatiestrateeg bij Counter Content: “De zorgen over nepnieuws zijn niet afgenomen, maar de oorzaken zijn wel anders. Vier jaar geleden was Trump de verpersoonlijking van ‘fake news’. Nu hij minder prominent aanwezig is, spelen social media en de polarisatie in Nederland een belangrijke rol bij de zorgen over nepnieuws.”

In crisistijd is NOS de meest betrouwbare nieuwsbron
NOS, Nu.nl en RTL Nieuws scoren het beste op de vraag welk nieuwsmedium het meest betrouwbaar is. Volgens Huub Wijfjes, hoogleraar mediageschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, is dat in deze tijden van crises logisch: “Dat NOS en RTL als betrouwbaar worden gezien, lijkt mij verklaarbaar vanuit de geschiedenis. Het zijn nieuwsmerken die in een lange tijd, NOS sinds 1956 en RTL sinds 1989, een reputatie van betrouwbaarheid hebben opgebouwd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij grote en heftige crises zoals oorlog en aanslagen heel veel burgers zich tot deze media richten om te weten te komen wat er echt speelt en belangrijk is.”

Uit het onderzoek blijkt dat TV zijn aantrekkingskracht niet heeft verloren. Vooral bij 35-plussers wordt dat medium genoemd als hét middel voor betrouwbaar nieuws. Opvallend is dat jongeren tot 35 jaar zich liever wenden tot online nieuwsbronnen. Huub Wijfjes: ”Online nieuwsmedia kunnen zeer krachtig zijn in de publieksaantrekkelijkheid als ze een betrouwbaar geachte routine erop nahouden. Dat is natuurlijk zo in het geval van Nu.nl en dat verklaart hun hoge score.”

“Het grootste deel van Nederland is best mediawijs”
Naast de zorgen over nepnieuws beseft een meerderheid van de ondervraagden dat media nooit helemaal onafhankelijk kunnen zijn. Ook hier vindt 7 op de 10 dat door commerciële belangen of politieke voorkeur media nooit helemaal onafhankelijk kan zijn. Raymond Bresching: “Dit aandeel is gelijk met vier jaar geleden. Dat zegt ons vooral dat het grootste deel van de Nederlanders best mediawijs is en dus kritisch is bij het consumeren van nieuws.” Onderzoek van Eurostat bevestigt dat Nederlanders in vergelijking tot bijna 30 andere Europese landen informatie op nieuwssites en social media het meest dubbel checken. Het nieuwe onderzoek van Counter Content laat verder zien dat het vertrouwen in social media, influencers en juice channels erg laag is.

'Herten en vogels zijn harde knallen gewend'

De herten op gesloten Defensieoefenterreinen zijn minder schuw dan soortgenoten in recreatieve natuurgebieden. 'Voor grote zoogdieren zijn Defensieterreinen rustgebieden', zegt Theo Linders, fauna-ecoloog bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Samen met zijn collega-ecologen struint Linders de Defensienatuurgebieden af, om in het vizier te krijgen welke diersoorten waar voorkomen en of deze populaties toe- of afnemen. Ook kijken de RVB-ecologen naar de ontwikkeling van de vegetatie. 'Op basis van onze observaties en analyses adviseren wij de RVB-terreinbeheerders van de sectie Natuur hoe je de biodiversiteit kunt behouden en versterken. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het Defensieoefenterrein', zegt Linders. Hij is in het hele land actief: van Zuid-Limburg tot Vlieland en van Texel tot de Veluwe. Maar de meeste tijd brengt hij door in Noord-Brabant en op de Veluwe, omdat daar meer dan tweederde van de Defensieoefenterreinen ligt.

Monitoring
In het voorjaar vindt de broedvogelmonitoring plaats. 'Dan kijken we welke broedvogels er in het gebied zitten. In het zomerseizoen monitoren we insecten, vooral dagvlinders en sprinkhanen.' Door het grote aantal terreinen komen de ecologen niet jaarlijks op elk terrein. Linders: 'Maar op het militair oefenterrein op de Oldebroekse heide (Noord-Veluwe) komen we ieder jaar. Want alleen dáár zit de kleine wrattenbijter, een bijzondere sprinkhaansoort, die ook in Duitsland alleen op militaire oefenterreinen voorkomt.'

Stikstofreductie
Van nature is de Veluwe stikstofarm. Maar onder andere vanwege boerengronden in de omgeving slaat er stikstof neer in het gebied. Dankzij de militairen wordt die stikstofneerslag teniet gedaan. Linders: 'Door de ontploffingen van 150 millimeter mortiergranaten tijdens militaire oefeningen ontstaan er kuilen van een meter diep en breed op het terrein, waardoor er zich een steppelandschap ontwikkelt. De ontploffingen zorgen voor steeds nieuwe lagen zand, met dus als positief effect: stikstofreductie.'

Minder schuw
Bijzondere vegetatie vaart dus wel bij de granaatinslagen. Maar hoe zit het met het wild? Je zou denken dat dieren op de vlucht slaan voor de harde knallen. En dat ze veel stress ervaren. Linders: 'Dat is absoluut niet zo. Herten en vogels zijn die harde knallen gewend. De herten op oefenterreinen zijn juist minder schuw, dan die in recreatieve natuurgebieden. Voor grote zoogdieren zijn Defensieterreinen dus eerder rustgebieden.'

Als fauna-ecoloog ziet Linders liever een paar granaatinslagen per jaar in een natuurgebied dan jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers. Mensen zijn volgens hem eerder verstorend voor de natuur dan granaten. In recreatieve natuurgebieden zijn de zoogdieren overdag minder actief en verstoppen ze zich. Dat bleek ook tijdens de coronaperiode, waarin wandelaars - vooral met honden - voor overlast zorgden.

Media
Dit voorjaar gaf Linders een presentatie bij dierentuin Burgers’ Zoo, over natuur op Defensieterreinen en hoe de activiteiten van Defensie bijdragen aan bijzondere natuur. Ook de media kloppen wel eens aan om te filmen op de Oldebroekse heide. Niet zo gek, want het is het grootste Defensieterrein van Nederland. 'Er zijn veel grote grazers in het gebied, zoals herten en zwijnen. En de kleine wrattenbijter is er actief. Jaarlijks worden er grote stukken heide gebrand, om het gebied open te houden. Want een schaapkudde er laten grazen is geen optie met al die rondvliegende granaten.' Linders is intussen uitgenodigd voor een tweede presentatieronde bij Burgers’ Zoo. De buitenwacht vertellen over het mooie en zinvolle van zijn werk, dat wil hij vaker gaan doen.

FOK! Wat een weer: bewolkt, vanavond regen

herfstbanner

Vanochtend is het droog. In het westen en noorden komt er bewolking voor, elders schijnt de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6-7. Vanmiddag neemt de bewolking van het westen uit toe, maar het blijft droog. De middagtemperaturen lopen uiteen van 16°C aan zee tot plaatselijk 21°C in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6-7.

Vanavond is het bewolkt en in het westen valt regen. Deze regen verplaatst zich naar het oosten. Vanaf halverwege de avond klaart het van het westen uit weer op en aan het einde van de avond is het overal droog. De wind komt aanvankelijk uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, mogelijk hard, windkracht 5-7. In de tweede helft van de avond gaat de wind uit het westen waaien en afnemen naar matig, aan zee en op het IJsselmeer naar vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5-6.

Komende nacht is er in het Waddengebied kans op een bui, elders blijft het droog. De minimumtemperaturen liggen tussen 8°C in het binnenland tot 13°C aan zee. Er waait een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige wind uit het westen. In het Waddengebied kan de wind eerst nog hard zijn, windkracht 7.

Morgenochtend is het zonnig en droog. Er staat een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het westen. In het Waddengebied is de wind aanvankelijk krachtig, windkracht 6. Morgenmiddag is het zonnig, al ontstaan er in de zuidoostelijke helft enkele wolken. Het blijft droog. De maximumtemperatuur ligt rond 17°C. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig en waait uit het zuidwesten. Morgenavond is het licht bewolkt. In de noordwestelijke helft waait een matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Elders is er weinig wind. (Bron: KNMI)

Mooi weer op zoek naar Paddenstoelen  (Foto: Pukeko)
Op een mooie zondagavond was Pukeko even aan het uitrusten in de mooie provincie Noord-Holland. Fraaie foto! (Foto: Pukeko)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Ajax-Napoli relatief rustig verlopen, wel 105 aanhoudingen

Dinsdag 4 oktober zijn aan het einde van de middag in het Centraal station in Amsterdam 103 Italiaanse supporters aangehouden. Enkele tientallen van de aangehouden groep waren in het bezit van gezichtsbedekkende kleding, stokken, een mes en een ruitentikker. Naast de aangehouden groep zijn er nog twee verdachten aangehouden in verband met belediging en vuurwerk. Er zit niemand meer vast.

Ook voorafgaand aan de wedstrijd verschenen er ineens meer dan honderd Italiaanse voetbalsupporters bij het station Bijlmer-Arena. Deze supporters waren daar uit een trein gestapt maar kwamen midden tussen de Ajax-supporters terecht. Politie heeft beide supportersgroepen goed gescheiden kunnen houden. Onder begeleiding zijn deze Italianen met een metrostel overgebracht naar station strandvliet om via de juiste zijde de Johan Cruijff ArenA te kunnen betreden. Voor-, tijdens- en na de wedstrijd hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan.

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #1202
review
Madame Web: een visioen van een mislukt filmuniversum
special
Random Pics van de Dag #1201
special
VrijMiBabes #197 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1200
special
Random Pics van de Dag #1199
©FOK.nl e.a.