Miljard euro verzameld voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol

Er is een miljard euro beschikbaar om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Een alliantie van zeven partijen heeft vanmorgen bekend gemaakt dat er een akkoord is voor het leveren van een substantiële bijdrage van 1,025 miljard euro voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn, zo schrijft AT5.

Het gaat om een alliantie van de Vervoerregio, de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol.

Volgens wethouder Sharon Dijksma, voorzitter van de Vervoerregio en nationale alliantie, is het 'an offer you can't refuse': 'Wij willen de boodschap afgeven dat we in de startblokken staan en bereid zijn flink bij te dragen om de kans op realisatie van de twee metrolijnen te maximaliseren. Sterker nog, wat ons betreft gaan we er volgend jaar al mee aan de slag. Ik ben trots op de unieke bestuurlijke kracht en wil die uit deze alliantie komt. Het zegt wat over het belang van dit pakket voor Nederland dat deze zeven partijen in de turbulente tijd waarin we nu zitten zo’n financieel gebaar willen maken. Kortom, vandaag doen we een aanbod dat moeilijk is af te slaan.'

De zeven partijen zijn dus bereid om in ieder geval een eigen bijdrage van 1,025 miljard euro te doen, afkomstig uit algemene middelen, grondopbrengsten en exploitatieopbrengsten. De Vervoerregio draagt 525 miljoen euro bij, gemeente Amsterdam 300 miljoen euro en NS 60 miljoen euro. De gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol en provincie Noord-Holland dragen daarnaast een bedrag van 140 miljoen euro uit grondopbrengsten bij.

De alliantie schrijft dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn (een directe verbinding tussen Isolatorweg en Sloterdijk en CS) grote voordelen heeft op met name het gebied van internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland.

Zo zullen meer reizigers de metro nemen en komen er daardoor mogelijk acht treinpaden per uur in de Schipholtunnel vrij. Hierdoor kunnen meer en snellere treinen vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg rijden. Verder komt er een nieuwe intercityverbinding tussen Schiphol, Zaandam en Alkmaar en kunnen er meer nationale en internationale treinen rijden op de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda, Düsseldorf, Berlijn, Brussel, Londen en Parijs.

92.000 woningen en werkgelegenheid
Daarbij maakt het metropakket het volgens de alliantie mogelijk om ruim 92.000 nieuwe woningen te bouwen en 'duurzaam te ontsluiten'. Ook verbindt het nieuwe metronet de belangrijkste economische centra van de Metropool Regio Amsterdam, waardoor er ruimte is voor 122.700 extra arbeidsplaatsen. Grote voorzieningen zoals ziekenhuizen en universiteiten worden beter bereikbaar. De bouw van nieuwe kantoren en betere bereikbaarheid van voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat.

3 miljard
Het miljard dat beschikbaar is, is niet genoeg voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Het project zou in totaal ongeveer 3 miljard euro moeten kosten. Binnen tien jaar moeten reizigers dan met de metro de luchthaven kunnen bereiken.