FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van woensdag 3 juni 2020

Onderzoek dat hydroxychloroquine afserveerde onbetrouwbaar

Eerst was het een veelbelovend goedkoop middel om covid-19 in te dammen, toen was het ineffectief, toen werd het door Trump geprezen en erop volgend ineens zelfs gevaarlijk. Hydroxychloroquine is al van alles geweest, en men is er nog niet over uit wat nu precies. Eigenlijk zijn we weer terug op veelbelovend. Het onderzoek dat hydroxychloroquine als gevaarlijk beschouwde blijkt nu ondeugdelijk.

Vrijwel aan het begin van de corona-crisis werd er al over gesproken, een bewezen veilig middel tegen malaria dat al ruim 70 jaar gebruikt wordt, leek veelbelovend te zijn in het afzwakken van de ziekte covid-19. Een kleine Nederlandse fabrikant, een van de weinige in de wereld omdat er geen cent te verdienen valt aan het octrooi-loze middel, stond vroeg in de startblokken te wachten op een bestelling van de Nederlandse regering. Te klein om vooraf al een voorraad te produceren maar groot genoeg voor de mogelijkheid om voldoende op te schalen voor de gehele bevolking.

Maar proeven moesten eerst gedaan worden, want een bewezen veilig middel zomaar toedienen in de hoop dat er minder patiënten op de overvolle ICs komen te liggen, dat kan zomaar niet. Terwijl de onderzoeken in verschillende landen bezig waren zagen ook genoeg doktoren redenen om het alvast toe te dienen. Maar toen kwam er ineens een rapport van data-analist Surgisphere die stelde dat er meer hartritme-stoornissen voorkwamen bij mensen die het middel namen. Na ruim 70 jaar veilig gebruik was na analyse van data, want meer deed het onderzoek niet, ineens het middel onveilig geworden. Veel studies werden gestopt en het toepassen van het middel werd minder.

Uiteraard riep dit vragen op bij sommigen maar blijkbaar niet bij The Lancet die het onderzoek gewoon publiceerde. Al snel werd duidelijk dat de gebruikte data toch niet helemaal correct geanalyseerd was. Een correctie werd gepubliceerd maar het veranderde de conclusies niet volgens The Lancet. Met een steeds hogere toename van rode vlaggen bij het onderzoek besloten een aantal klinisch specialisten en onderzoekers een open brief naar de publicatie te schrijven om zich tegen de gang van zaken uit te spreken. Ook naar een andere publicatie, The New England Journal of Medicine (NEJM), welke ook een onderzoek had gepubliceerd met data van Surgisphere, werd een open brief gestuurd.

Beide publicaties hebben gisteren een 'Expression of Concern' over de onderzoeken gepubliceerd waarbij deze in twijfel worden getrokken. Het anti-malariamiddel is dus weer opnieuw in belangstelling en lijkt weer het een en ander te beloven.

Toevoeging 22:05:

The Guardian weet te melden dat de eerder door het WHO gestopte proeven weer opgestart worden, zo heeft de WHO vandaag laten weten.

The Guardian weet ook te melden dat het bedrijf Surgisphere bijzonder weinig mensen in dienst heeft voor een bedrijf dat wereldwijd aan veel hospitaals software levert zoals het zelf beweert. Zeker met een contactpagina die verwijst naar een Wordpress-sjabloon voor een cryptocurrency-website wordt het lastig contact opnemen om klant te worden...
Op LinkedIn had het tot vanochtend vijf mensen in dienst, waaronder een sci-fi schrijver en een 'adult-content model', sinds vanochtend zijn het nog maar drie mensen op LinkedIn die bij het bedrijf werken. Bij navraag door The Guardian laat het bedrijf weten elf mensen in dienst te hebben. Dit bij monde van CEO Sapan Desai die meeschreef bij de onderzoeken en driemaal eerder bij medische malafide praktijken betrokken was.

Eerste resultaten verspreiding COVID-19 in Nederlandse gezinnen

Het nieuwe coronavirus wordt vooral verspreid tussen volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd. Binnen gezinnen zijn het vooral volwassenen die het virus overdragen aan kinderen. Kinderen worden wel besmet met het virus, maar minder vaak dan volwassenen. Er waren geen gezinnen waarbij een kind <12 jaar de eerste patiënt in het gezin was. Dit blijkt uit het eerste deel van het onderzoek binnen gezinnen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De resultaten van het onderzoek in Nederlandse gezinnen bevestigen het beeld dat kinderen geen belangrijke rol spelen in de overdracht van het virus. Ze kunnen wel ziek worden, maar vaak zijn hun klachten heel mild. Bij het griepvirus (influenza) zie je dat kinderen het virus vaak aan elkaar of aan volwassenen doorgeven. Dat lijkt bij het nieuwe coronavirus dus veel minder het geval. De bevindingen uit het onderzoek passen bij de resultaten van buitenlandse studies in onder meer China en Zuid Korea. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de resultaten na collegiale toetsing (peer review) gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Eerste deel: 54 gezinnen
Voor het onderzoek heeft het RIVM gegevens verzameld van 54 gezinnen in Nederland die via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Utrecht werden benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Op 23 maart werd het eerste gezin bezocht. Vaak betrof het gezinnen van positief geteste medewerkers in de zorg. Uit de 54 gezinnen waren er in totaal 239 deelnemers, waarvan 109 kinderen.

Gegevens en monsters
Bij deelname kregen de gezinnen zo snel mogelijk bezoek van een verpleegkundige. De verpleegkundige verzamelde dan neus-, keel-, speeksel- en bloedmonsters. Ook werd een vragenlijst ingevuld over symptomen, het soort contact dat de mensen hadden met het besmette gezinslid, de woonsituatie en eventuele onderliggende aandoeningen. Het gezin hield vervolgens een maand lang hun klachten bij en verzamelde ontlastingsmonsters. Als een gezinslid ziek werd, nam de GGD opnieuw een neus- en keelmonster af om te testen of de persoon ook COVID-19 heeft. Twee tot drie én vier tot zes weken na het eerste huisbezoek werden van het hele gezin nog eens monsters afgenomen.

Vervolg
Om de rol van kinderen in verspreiding van het nieuwe coronavirus verder te monitoren nu de scholen weer geopend zijn, neemt het RIVM 50 nieuwe gezinnen in de studie op. Via de GGD worden gezinnen van positief geteste kinderen benaderd voor deelname aan het onderzoek.
Door de lopende studies in Nederland en het buitenland houdt het RIVM zicht op de rol van kinderen, de kinderopvang en de scholen bij de verspreiding van het virus.

Kabinet volgt advies: besmette nertsenbedrijven ruimen, Animal Rights maakt bezwaar

De met COVID-19 besmette nertsenbedrijven zullen vanaf komende vrijdag geruimd worden. Het gaat inmiddels om 7 besmette bedrijven op 9 locaties. Ook het bedrijf in Venray is besmet. Dit besluit hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z).

Uit het advies blijkt dat het virus langdurig kan blijven circuleren op nertsenbedrijven en daarmee een risico kan vormen voor de volksgezondheid en de diergezondheid. De planning is dat in de loop van de volgende week alle besmette bedrijven zijn geruimd. Daarnaast onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen.

Het ruimen van de besmette bedrijven moet voorkomen dat op de nertsenhouderijen een virusreservoir ontstaat dat een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. De nertsen krijgen in het voorjaar pups. De pups van eerder geïnfecteerde moeders hebben antistoffen gekregen die afnemen in de loop van de tijd. Dat betekent dat de pups de komende tijd vatbaarder worden voor het COVID-19 virus.

Maatregelen niet besmette bedrijven
De landelijke maatregelen die eerder zijn aangekondigd voor alle nertsenhouderijen in Nederland, zoals het vervoersverbod en bezoekersverbod in de stallen, blijven van toepassing. Daarnaast zal het bestaande hygiëneprotocol op zeer korte termijn worden aangescherpt, waarbij ook aandacht is voor het testen van medewerkers. Tevens onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee deze bedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Dit in de context van een sector die in 2024 in Nederland ophoudt te bestaan.

Bont voor Dieren en Animal Rights eisten in april al strengere controles door de NVWA, nadat bleek dat nertsen gevoelig zijn voor Covid-19. De dieren leven dicht op elkaar in kleine, smerige kooien. Hierdoor zijn ze nog vatbaarder voor ziektes. Het is onbegrijpelijk dat er zo laks met het welzijn van de dieren is omgegaan. In de maanden april en mei vervijfvoudigde het aantal nertsen naar bijna 5 miljoen. Het was geen kwestie van of, maar wanneer er nog meer fokkerijen besmet zouden raken. Des te meer reden om vervroegd te sluiten en ruim 20 miljoen nertsen de komende 3,5 jaar een afschuwelijk lot te besparen.

Bezwaar aangetekend tegen ruiming
Bont voor Dieren en Animal Rights strijden voor de vervroegde sluiting van de nertsenfokkerijen en dienen een bezwaar in tegen het ruimen van de dieren. Ook komen er openbaar demonstraties tegen de maatregelen. Sandra Schoenmakers, directeur Bont voor Dieren: “We hopen dat deze coronacrisis de ogen van nertsenfokkers en politici opent en er per direct gewerkt gaat worden aan de zo snel mogelijke sluiting van de nertsenfokkerijen. Het merendeel van de Nederlandse bevolking is stomverbaasd dat in ons land nog steeds fokkerijen bestaan”.

Erwin Vermeulen, campagneleider Animal Rights: “De motivatie van politici om nertsen te ruimen lijkt een populistische basis te hebben: het sussen van de gemoederen van een angstige bevolking die slecht geïnformeerd is over de wetenschappelijke feiten”. Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw gaven maandag nog aan dat de gemeenten waar de nertsenfokkerijen staan, zich grote zorgen maken. Dat geldt ook voor de fokkers zelf. Deze zorgen zijn niet gebaseerd op de feiten of rationele afwegingen. Nertsenhouders zijn voor ruiming, omdat ze op dit moment pelsen verkopen onder de kostprijs en de quarantainemaatregelen lastig zijn. Ze hopen op compensatie. Hun motivatie is geldelijk gewin. Het is onverdedigbaar om deze redenen dieren te doden. Dat de nertsen door mensen besmet zijn, maakt ‘ruimen’ extra onrechtvaardig en schept een verplichting om alles in het werk te stellen deze dieren te helpen.

Geruimde bedrijven gesloten houden
Als het ruimen toch gebeurt, eist Animal Rights van minister Schouten dat deze bedrijven definitief gesloten blijven. Volgens minister Schouten is het tegenhouden van heropening juridisch niet mogelijk.

Vanaf 2024 zijn de nertsenfokkerijen verboden in Nederland. Dit besluit werd in 2013 genomen, mede dankzij jarenlang campagnevoeren door Bont voor Dieren. Animal Rights: "Voor zowel de volksgezondheid als het welzijn van de dieren, roepen wij minister Schouten op tot vervroegde sluiting. Teken onze protestmail voor vervroegde sluiting en laat de nertsen niet stikken."

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

  • Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.
  • Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
  • Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.
  • Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens aan andere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen van de bestemming. Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op. Ken de regels in het land van bestemming, sluit een goede reisverzekering af en zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen.

Reizen binnen Europa
Per 15 juni zullen voor een aantal landen binnen Europa de reisadviezen van oranje naar geel gaan. Dat betekent dat de gezondheidsrisico’s in deze landen vergelijkbaar zijn met die in ons land en dat Nederlanders hier ook welkom zijn. Andere landen, waaronder Frankrijk en Spanje, moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

3 Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: Zweden en het Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn). Het streven is om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken. Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies.

Reizen buiten Europa
Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa en buiten het Caribische deel van het Koninkrijk blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis 2 weken in quarantaine te gaan.

Toeristen in Nederland
Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land mogen deze zomer naar Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Nederland heeft in Europees verband de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020 en wordt voor die datum in Europees verband geëvalueerd.

Besluit basisscholen
In de persconferentie van 3 juni bevestigde premier Mark Rutte ook dat de basisscholen per 8 juni weer voor 100 % open kunnen. Het eerder genomen besluit kan doorgaan omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen enkele belemmering is om het onderwijs weer volledig te hervatten.

Jongen die filmde hoe man van fiets werd getrapt veroordeeld

Een 17-jarige jongen die als bijrijder op een scooter in februari van dit jaar een man filmde die van zijn fiets werd getrapt, is veroordeeld tot 180 dagen jeugddetentie waarvan 94 voorwaardelijk. De jongen moet zich daarnaast houden aan voorwaarden zoals meewerken aan hulpverlening, houden aan een avondklok en een contactverbod met zowel de vermeende scooterbestuurder als het slachtoffer.

Omdat de jongen al 86 dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten, hoeft hij niet naar een justitiële jeugdinrichting. Wel moet hij zich per direct aan de voorwaarden houden. De jongen filmde als bijrijder op een scooter hoe de bestuurder van die scooter een man op de fiets opzettelijk een trap gaf waardoor de man ten val kwam. De twee hebben daarbij de man uitgelachen. De beelden van het incident werden live via Instagram uitgezonden en zijn viraal gegaan.

De kinderrechter neemt het de jongen kwalijk dat hij en de scooterbestuurder een ander mens voor eigen vermaak hebben vernederd. De beelden zijn nog steeds op internet te vinden. De straf die de kinderrechter heeft opgelegd is conform de eis van de officier van justitie. De veronderstelde bestuurder van de scooter (17) zal zich later voor de kinderrechter moeten verantwoorden.

Project CARS 3 aangekondigd

Racegame Project CARS 3 is aangekondigd. Slightly Mad Studios brengt de sequel een kleine drie jaar uit na Project Cars 2. Vooralsnog is de game alleen voor PlayStation 4 aangekondigd.

In de game verzamel, upgrade en customize je honderden verschillende weg- en race-auto's. Ook pas je jouw avatar aan en race je om je status te verhogen op locaties over de hele wereld. De aankondigingstrailer is hieronder te bekijken. Project CARS 3 moet deze zomer nog uitkomen.

Verken planeten te voet in Elite Dangerous: Odyssey

Frontier heeft aangekondigd dat Odyssey de nieuwste DLC voor hun space-sim Elite: Dangerous wordt. Spelers kunnen in 2021 naast het vliegen met ruimteschepen ook over ontelbare planeten wandelen.

Elite: Dangerous had al oppervlakten van planeten toegevoegd met de Horizons-uitbreiding, maar tot nu toe konden alleen voertuigen over de maan rijden. Dit wordt nu uitgebreid met spelers die de planeten kunnen ontdekken en missies kunnen uitvoeren. Net zoals de missies in de ruimte kun je diplomatieke missies en opdrachten voor bedrijven uitvoeren, wat gepaard kan gaan met first-person combat. Ook zijn er social hubs op alle planeten verspreid waar je werk kan vinden en winkels kan bezoeken.

Verschillende planeten hebben verschillende oppervlakten, en je zal je goed moeten uitrusten met verschillende wapens en armor voordat je de wijde werelden in trekt. Ook staat combat niet op zich en wordt het volgens de aankondiging een episch gevecht waar spelers, SRVs en schepen samen komen. Frontier zegt ook dat deze planeten nieuwe tech bevatten, maar wat dit precies is is nog niet duidelijk.

Politie en OM zien geen georganiseerd crimineel verband zendmastbranden

Door heel Nederland zijn de afgelopen weken branden in zendmasten geweest. Na uitgebreid onderzoek van de Landelijke Recherche van de politie onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is noch (een vorm van een) relatie tussen de branden gebleken noch een georganiseerd crimineel verband tussen de verdachten.

Zendmasten in brand
De afgelopen weken heeft brand gewoed in 29 zendmasten door het hele land. De politie heeft vastgesteld dat de branden zijn aangestoken. De branden hebben geleid tot veel overlast en schade. Een enkele keer is sprake geweest van tijdelijke onbereikbaarheid van de hulpdiensten.

De plaatsen waar brand uitbrak in een zendmast zijn: Beesd (3 april), Neerkant (5 april), Rotterdam (6, 24 en 28 april), Nuenen (9 april), Groningen (9 april), Dronten (10 april), Tilburg (11 april), Veldhoven (2x, 11 april), Oudenbosch (2x, 11 april), Rijswijk (Gldl, 12 april), Almere Haven (13 april, 2x), Spijkenisse (14 april), Amsterdam (2x, 18 april), Vlissingen (23 april), Almere (24 april), Waddinxveen (25 april), Swifterbant (27 april), Standdaarbuiten (30 april), Maasbree (30 april), Den Haag (4 mei, 2x), Roermond (25 mei), Roosendaal (26 mei).

Verdachten
Tot nu toe zijn zes verdachten aangehouden. Vier verdachten werden op 10 april aangehouden. Het betreft mannen met woonplaats Groningen (34 jaar), Swifterbant (30 jaar), Swifterbant (24 jaar) en Dronten (23 jaar). De Groninger wordt verdacht van brandstichting in zijn woonplaats. De drie anderen van brandstichting in Dronten en Swifterbant.

De voorlopige hechtenis van een aantal van deze verdachten is inmiddels, onder bijzondere Reclasseringsvoorwaarden, geschorst.

De vijfde aangehouden verdachte komt uit Veldhoven (30 jaar). Hij wordt verdacht van het stichten van twee zendmastbranden in zijn woonplaats. Een man uit Beringe (32 jaar) is als zesde aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in Maasbree. In alle gevallen wordt onderzocht of verdachten betrokken waren bij meer branden in zendmasten.

Onderzoeken
De politie en het OM hebben diverse scenario’s onderzocht, waaronder het scenario dat sprake zou zijn van een georganiseerd samenwerkingsverband tussen verdachten. Om dit te onderzoeken is besloten aan de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket een coördinerende rol te laten hebben. Daarnaast is telkens nauw samengewerkt tussen de landelijke en regionale eenheden/parketten van politie en OM.

Nu er geen verband tussen de zendmastbranden is gebleken, worden de onderzoeken verder door de lokale en regionale eenheden van de politie en de Arrondissementsparketten door het land opgepakt. Een enkel onderzoek loopt bij de Landelijke Eenheid onder leiding van het Landelijk Parket.

Over motieven van verdachten kunnen geen mededelingen worden gedaan, zo lang de onderzoeken in volle gang zijn.

Levensgevaarlijk
De in brand gestoken zendmasten zijn masten voor mobiele communicatie, zoals 4G, 3G en 2G. Een enkele mast betreft een 5G-zendmast.

Zeker in crisistijd, zoals nu met het coronavirus, is goede connectiviteit van groot belang. Het uitvallen van een zendmast door brand kan (sterk) verminderde regionale mobiele bereikbaarheid tot gevolg hebben en tot levensgevaarlijke situaties leiden. Te denken valt aan uitval van communicatie met ziekenhuizen of bijvoorbeeld verzorgingstehuizen.

Melden
Dat politie en OM de brandstichtingen stoppen, verdachten opsporen en vervolgen, is van groot belang. Daarom is ook in het televisieprogramma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht gevraagd voor de zendmastbranden.

Wie meer informatie heeft die in relatie tot de zendmastbranden van belang kan zijn, wordt verzocht zich te melden door contact op te nemen met de politie, via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of via het anonieme tipformulier op meldmisdaadanoniem.nl. Bij een verdachte situatie in of rond een zendmast, bel direct 112. De politie vraagt ook tankstation houders alert te zijn wanneer zich mogelijk verdachte situaties voordoen, zoals het vullen van jerrycans.

Eerste duizend dossiers achterstand IND weggewerkt

Onder beheer van een speciale taskforce zijn de afgelopen twee maanden ongeveer 1000 dossiers weggewerkt van de achterstand die de Immigratie- en Naturalisatiedienst de afgelopen jaren heeft opgelopen. Dat zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) woensdag tijdens een nota-overleg in de Tweede Kamer.

De staatssecretaris sprak van een voorzichtig begin, maar waarschuwde ook om niet te vroeg te juichen. In totaal moet de taskforce ruim 14.000 achterstallige asielaanvragen wegwerken. Daarvoor moet de komende maanden nog veel gebeuren. Mede door de maatregelen rond corona en de impact daarvan op de werkzaamheden, blijft dat een uitdaging.

Verminderde instroom
De eerste stapel dossiers kon worden afgehandeld doordat medewerkers van de IND ingezet werden voor de taskforce. Dat was mogelijk door de verminderde instroom van asielzoekers, veroorzaakt door reisbeperkingen vanwege de coronacrisis. Ook de komende maanden blijven 180 medewerkers van de IND beschikbaar voor de taskforce.

Daarnaast heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek 40 mensen beschikbaar gesteld. Veel van hen zijn oud-medewerkers van de IND, die ervaring hebben met het behandelen van asielzaken. Ook worden momenteel 200 hoor- en beslismedewerkers geworven, waarvan de eerste groep na opleiding naar verwachting half juni aan de slag kan.

Taskforce
Broekers-Knol stelde begin maart de taskforce in om de achterstanden bij de IND op te lossen. Daarmee is een knip gezet tussen de voorraad tot 1 april dit jaar (taskforce) en de nieuwe zaken (IND). De staatssecretaris hoopt daarmee nog einde najaar de achterstanden bij de IND te hebben weggewerkt, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de gevolgen van de coronacrisis.

205 kilo hennep aangetroffen in loods in Ermelo

Donderdag 28 mei is er 205 kilo hennep aangetroffen in een loods in Ermelo. 3 mannen zijn aangehouden.

Na een melding van een alerte narc burger is de politie een onderzoek gestart. Bij de doorzoeking van de loods werd 205 kilo hennep aangetroffen, met een straatwaarde van 1,9 miljoen euro. Twee 45-jarige mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats, en een 39-jarige man uit Groningen zijn hierbij aangehouden.

Nummer 1 hits van weleer: De hits uit 1976

Voor een (hopelijk) klein beetje nostalgie hier een item met nummer 1 hits uit de Top 40 van 1976. Het jaar van de allereerste uitzending van Sesamstraat, de oprichting van Apple, de protesten op het Chinese Tiananmen-plein, de eerste TV uitzending van Veronica (met onder andere Starsky and Hutch) en de landing van de Viking-2 op Mars plaatsvonden.

Ook werd Jimmy Carter de 39e President van de Verenigde Staten, werd Fidel Castro President van Cuba, brachten The Eagles hun legendarische album Hotel California uit en zag Betamax het levenslicht.

We beginnen met de dames van Pussycat die eind 1975 de nummer-1 positie innamen en dit voor nog eens twee weken door wisten te zetten in 1976.

SP'er sluit zich aan bij partij Krol

De Partij voor de Toekomst begint een bijzonder allegaartje te worden van politieke stromingen. Voormalig VVD'er en 50PLUS-voorman Henk Krol en ex-Partij voor de Dieren Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen vormden al een bijzondere combinatie bij de start van de partij en nu heeft zich ook iemand van de SP bij de PvdT aangesloten. Het Woerdense raadslid Wilma de Mooij heeft vandaag bekendgemaakt dat ze partij verlaat en zich aansluit bij de gloednieuwe partij die alles anders gaat doen.

"De afgelopen tijd vroeg ik me af: hoe gaat het met de SP in Woerden? Ik draag de partij een warm hart toe en heb er jarenlang hard voor gewerkt, maar de SP is wel een activistische partij met een statuut waarin staat dat er een kerngroep is van leden die actief zijn in de samenleving. Daar voldoet de afdeling in Woerden niet aan. Er is geen activisme", zo legde De Mooij uit aan RTV Utrecht.

"Ik heb me toen afgevraagd: kan ik de afdeling nieuw leven in blazen? Ik kwam tot de conclusie dat dat niet ging lukken. Vervolgens kreeg ik gewetensnood: waar sta ik voor? Ik voelde dat het niet meer klopte. Er waren ook al actieve leden vertrokken. Ik had bovendien hulp aan de partij gevraagd, maar dat was niet gelukt. Je staat er dan alleen voor", aldus het kersverste Partij van de Toekomst-lid.

Gisteravond werd de knoop in een overleg met andere lokale SP-leden doorgehakt. "Toen kwam unaniem het besluit om de SP-afdeling in Woerden op te heffen. Ik heb toen niet gezegd over te stappen naar de Partij voor de Toekomst, maar wel dat ik met andere partijen in gesprek zou gaan. De leden begrepen mijn keuze en wensten me veel succes."

Zoals zoveel nieuwe partij belooft Krol een nieuw soort politiek waarop kiezers meer invloed hebben en dat sprak De Mooij aan. "Ik hoorde en las over zijn nieuwe partij en dat maakte me geïnteresseerd. De manier waarop zij met democratie omgaan, sprak mij aan, zoals de referenda."

Je zou verwachten dat ze politiek wat van koers zal verschuiven nu ze bij een voormalig VVD'er in de partij komt, maar niets is minder waar. "Ik deel de maatschappelijke analyse van de SP en ik ben een socialist, dus dat gedachtengoed neem ik natuurlijk mee. Alleen zal het minder activistisch zijn denk ik. De Partij voor de Toekomst heeft een 10 beginselpuntenplan en daar sta ik 100 procent achter. Daar ga ik ook voor staan. Ik vind ook dat ik de kiezer in de ogen kan blijven aankijken, want ik blijf staan waarvoor ik stond."

De Mooi vindt zichzelf geen zetelrover zo maakt ze duidelijk aan RTV Utrecht. "Ik heb ervoor getekend mijn zetel op te geven als ik niet meer door zou gaan. Maar dat was nog in de situatie dat we als afdeling aan het statuut voldeden. De situatie is nu heel anders."

SP'er sluit zich aan bij partij Krol (WikiCommons/Thijmenvelman)
SP'er sluit zich aan bij partij Krol (WikiCommons/Thijmenvelman)

COVID-19: 86 nieuwe besmettingen en 10 doden, totaal 46.733 en 5977

Tot en met 3 juni 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 46.733 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM, dat is een toename van 86 ten opzichte van gisteren. Van deze gemelde patiënten zijn er tot nu toe 11.759 (+9) opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Er zijn sinds de vorige update 10 patiënten overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 5977 mensen overleden aan de gevolgen van het SARS-CoV-2 virus.

Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend.

PvdD-motie aangenomen: Mercosur-verdrag van tafel

Het handelsverdrag tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen gaat van tafel. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie van de Partij voor de Dieren aan waardoor onze regering de steun voor het verdrag moet intrekken.

Na groot verzet tegen de handelsverdragen CETA en TTIP, is het nu voor het eerst dat de Kamer in meerderheid zich tegen een groot vrijhandelsverdrag keert. Fractievoorzitter Esther Ouwehand spreekt van ‘een historische doorbraak’. "Voor het eerst neemt de Tweede Kamer zo duidelijk stelling tegen een handelsverdrag. En dat terwijl onze regering zeer uitgesproken voorstander was. De premier wordt nu door de Kamer teruggefloten. Dit is echt een hele grote overwinning voor de Amazone en de duurzame regionale landbouw."

Het omstreden handelsverdrag werd vorige zomer gesloten, ondanks hevige protesten van Europese boeren en milieuorganisaties, door de EU en de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Het is het grootste handelsverdrag in de geschiedenis van de EU. Nog dit jaar zullen de regeringsleiders op een Europese Top unaniem hiermee moeten instemmen.

De Tweede Kamer dwingt premier Mark Rutte nu om tijdens deze top de deal te blokkeren. Bijna een jaar geleden sprak Rutte in een brief aan de Europese Commissie, samen met onder andere Angela Merkel, nog zijn steun uit voor het EU-Mercosur-verdrag. Het Mercosur-verdrag zou hebben geleid tot verdere ontbossing in de Amazone en natuurgebied de Cerrado en tot extra oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, die tegen hogere standaarden moeten produceren dan boeren in Zuid-Amerika.

De coronacrisis heeft bovendien laten zien dat het internationale handelssysteem danig op de schop moet. Ouwehand: "Het neoliberale handelssysteem is kapot en is alleen maar gunstig voor de grote multinationals, ten koste van burgers, boeren en de natuur. Het is geweldig dat dat besef eindelijk begint door te dringen. De panelen zijn aan het verschuiven. Je kan echt geen overtuigend klimaat- en landbouwbeleid voeren als je ondertussen handelsdeals afsluit die desastreus voor het klimaat en onze landbouw zijn. We zijn echt op een keerpunt in de geschiedenis aanbeland als het gaat om grote vrijhandelsdeals."

Kickbokser Hesdy Gerges bekent alsnog cocaÔnesmokkel

De Amsterdamse kickbokser Hesdy Gerges heeft in zijn nieuwe biografie 'Fighterheart' alsnog bekend betrokken te zijn geweest bij de smokkel van 128 kilo cocaïne. Hij kreeg 4,5 jaar cel opgelegd, maar bleef tot nu toe altijd ontkennen.

Dat meldt Het Parool. Gerges werd in 2010 in Antwerpen gepakt voor het invoeren van de coke. Hij bleef herhalen dat hij voor de lol was mee geweest op een weekendtrip en dat hij geen idee had dat er iets met drugs speelde. Volgens de krant bleef zijn familie hem geloven.

In zijn nieuwe biografie, opgetekend door criminoloog Frank van Gemert (Vrije Universiteit Amsterdam), geeft Gerges alsnog openheid van zaken. Terwijl hij aan zijn kickbokscarrière bouwt, klust hij ook bij in het criminele circuit. "Spullen rijden, een beetje drugs verkopen", zoals hij het zelf omschrijft.

128 kilo cocaïne
In 2010 trekt hij met een groepje naar Antwerpen, om snel geld te verdienen. Ze moeten 128 kilo cocaïne uit een container uit Ecuador halen en deze aan de koper overdragen. Ze worden gepakt en berecht. Zelf bleef hij ontkennen en naar eigen zeggen begon hij op enig moment ook in zijn eigen onschuld te geloven. Ook voor de camera van AT5 hield hij in 2015 dat verhaal vol.

Uiteindelijk werd zijn straf omgezet in een voorwaardelijke straf, waardoor Gerges niet terug de cel in hoefde. Achteraf is hij blij dat hij in Antwerpen is gepakt. "Als het was gelukt, dan ga je door, door, door. (..) Dan is het einde een lange gevangenisstraf of je wordt afgeknald."

'PSV mag hopen op langer verblijf RodrŪguez'

De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt kan komend seizoen mogelijk toch beschikken over Ricardo Rodríguez. De van AC Milan gehuurde linksback keert normaliter terug naar Italië, maar volgens het Eindhovens Dagblad staat de ervaren Zwitserse verdediger niet onwelwillend tegenover een definitieve overstap naar het Philips Stadion. PSV heeft echter stevige concurrentie van clubs uit de Serie A.

Technisch manager John de Jong slaagde er in januari in om Rodríguez op huurbasis naar Eindhoven te halen. De 27-jarige linkspoot moest in de Serie A genoegen nemen met een plek op de bank.

Met het EK in zicht wilde de 71-voudig international aan spelen toekomen en zodoende vertrok hij naar de Eredivisie. Na een invalbeurt en vijf basisplaatsen werd het seizoen abrupt afgebroken door de coronacrisis en was de UEFA genoodzaakt om het EK een jaar uit te stellen.

Hoewel Rodríguez volgens het regionale dagblad enthousiast is over een langer verblijf bij PSV, gaat zijn salaris mogelijk een struikelblok vormen. Bij AC Milan verdient hij drie miljoen euro netto per jaar.

Naar verluidt is hij echter bereid om een behoorlijk deel van dat bedrag in te leveren bij een meerjarig contract bij een nieuwe club. Zijn verbintenis in het San Siro loopt nog door tot medio 2021, waardoor hij naar verwachting voor een relatief lage transfersom kan worden overgenomen.

Milan zou volgens ingewijden genoegen nemen met een transfersom van ongeveer een miljoen euro. In Italiaanse media werd reeds een ruildeal besproken, daar Denzel Dumfries in de belangstelling staat van Milan en de omgekeerde weg zou moeten bewandelen.

Van een bod is echter nog geen sprake. Of PSV volgend seizoen daadwerkelijk kan beschikken over Rodríguez zal moeten blijken. Ook Napoli en AS Roma zouden azen op zijn handtekening.

Vitesse ontkent samenwerking met RB Leipzig

Vitesse ontkent dat de Arnhemse voetbalclub gaat samenwerken met RB Leipzig. Volgens de Duitse krant Bild is Vitesse kandidaat om opgenomen te worden het in het netwerk van clubs die gefinancierd worden door Red Bull.

Bundesligaclub RB Leipzig wil samenwerken met andere clubs zodat jonge talenten meer kans op speeltijd krijgen. Volgens een woordvoerder van Vitesse is van samenwerking echter geen sprake: “Wij ontkrachten de geruchten, het is niet aan de orde.”

Onlangs werd Johannes Spors in Arnhem aangesteld als technisch directeur. De Duitser was voorheen hoofd scouting bij RB Leipzig. Zijn landgeoot Thomas Letsch is sinds vorige week hoofdtrainer van Vitesse. Letsch heeft een verleden bij Red Bull Salzburg. Beide ontkennen echter nog steeds banden te hebben met de Oostenrijkse drankenproducent.

Naast Vitesse worden ook het Deense Aarhus GF, het Belgische KV Oostende en het Zwitserse FC St. Gallen genoemd als mogelijke kandidaten voor samenwerking.

Vermeend Ajax-doelwit Schwolow stelt duidelijke voorwaarde bij transfer

SC Freiburg-doelman Alexander Schwolow zal zijn huidige werkgever niet zomaar verlaten. De 27-jarige keeper maakt dit seizoen grote indruk in de Bundesliga, waardoor hij gelinkt wordt aan diverse clubs. Hij zou hoog op het lijstje staan bij Schalke 04, terwijl hij ook in beeld zou zijn bij Ajax. In Amsterdam zou hij kandidaat zijn om André Onana op te volgen.

Onana heeft aangegeven dat hij de komende transferperiode weg wil bij Ajax. In de zoektocht naar een nieuwe keeper zouden de Amsterdammers zijn uitgekomen bij Schwolow.

In gesprek met de Deutsche Presser-Agentur wordt de keeper geconfronteerd met de interesse. "Het is over het algemeen goed om gevraagd te worden, maar ik doe het rustig aan", aldus Schwolow.

De keeper, die ook bij Benfica wordt genoemd, zal zal Freiburg niet zomaar verlaten en stelt een duidelijke voorwaarde bij een transfer.

"Ik voel me op dit moment erg op mijn gemak bij SC Freiburg en ik zal de club alleen verlaten als het plaatje elders volledig klopt." Het contract van de sluitpost loopt door tot medio 2022.

De interesse van Ajax in Schwolow werd vorige maand gemeld door Kicker. Volgens het voetbaltijdschrift beschikt hij in zijn contract over een clausule, waardoor hij voor acht miljoen euro is over te nemen.

Schwolow werd eerder met een binnenlandse transfer in verband gebracht. Borussia Dortmund en RB Leipzig toonden naar verluidt interesse, maar de keeper zag zelf niets in het vooruitzicht om als tweede doelman te worden aangetrokken.

Alcomobilist rijdt motorrijder (21) dood

Dinsdagavond omstreeks 20.30 uur vond er een aanrijding plaats tussen een bestelbusje en een motorrijder op de 1e Deltaweg bij Kats. De bestuurder van de motor kwam bij de aanrijding om het leven, de man die het bestelbusje bestuurde is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex.

Iets voor 20:30 uur meldde een getuige dat er een aanrijding had plaatsgevonden tussen de twee voertuigen. Hulpverleners zijn meteen met spoed naar de plaats van het ongeval gereden, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Omdat via de ambulancemedewerkers op de grond al bleek dat de motorrijder overleden was, is de helikopter gecanceld.

Specialisten van de verkeerspolitie en ongevallenanalisten van Politie Zeeland-West-Brabant voeren het onderzoek naar de toedracht en oorzaak van het ongeval uit. Dinsdagavond hebben zij ter plekke al onderzoek gedaan. De weg is ten behoeve van dat onderzoek ter plaatse enkele uren afgesloten geweest. Voor verkeersdeelnemers die naar Goes wilden rijden vanuit de richting Zierikzee werd een omleiding ingesteld via de Oosterscheldekering en Middelburg. 's Avonds laat is de weg weer vrijgegeven voor alle verkeer.

Agenten zijn naar de ouders van de omgekomen motorrijder gegaan om het slechte nieuws aan te zeggen. Het betreft een jongeman van 21 jaar oud, afkomstig uit Kloetinge.

Ruim tweemaal te veel
De bestuurder van het bestelbusje, een 44-jarige man uit Nieuwerkerk is aangehouden door de politie. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex. De man zal vandaag gehoord worden. Omdat hij betrokken was bij het ernstige ongeval moest de bestuurder een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij ruim twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Een speekseltest wees uit dat hij niet onder invloed was van drugs.

Door de politie zijn verschillende getuigen gehoord. Voor hun werd slachtofferhulp ingeschakeld, zij waren erg onder de indruk van het zien gebeuren van het ongeval. De motor en het bestelbusje zijn door de politie in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek dat gedaan zal worden.

Politie houdt verdachte van veertig cybercrimezaken aan

De politie heeft dinsdagmiddag 2 juni een 23-jarige man uit Sneek aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij tientallen mensen heeft opgelicht. Hij wist zijn slachtoffers enkele tienduizenden euro’s afhandig te maken. In totaal onderzoekt de recherche de betrokkenheid van deze verdachte bij veertig zaken.

Een aantal van zijn slachtoffers kwam met hem in contact via enkele van zijn accounts op sociale media waar hij beloofde dat je snel geld kon verdienen. Dat zou in dit geval gebeuren door deel te nemen aan een crypto mining machine. De verdachte beloofde zijn slachtoffers dat ze veel geld konden verdienen door via hem geld in te leggen. Daarvoor had de verdachte dan wel de bankgegevens met de bankpas nodig. Slachtoffers deelden deze informatie met de verdachte, die zo toegang kreeg tot meerdere bankrekeningen.

De eigenaren zagen vervolgens het geld van hun rekening verdwijnen, waarna ze aangifte hebben gedaan. Ook zijn de rekeningen gebruikt om geld van andere slachtoffers op te laten storten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het geld van transacties via Marktplaats waarbij de verdachte de aangekochte goederen nooit heeft geleverd.

Afbeelding: Politie
Afbeelding: Politie

Denk mee over thema bijzondere verzamelaarsmunt 2021

Wat wordt het thema van de bijzondere munt voor verzamelaars 2021? Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders hierover meedenken op uitnodiging van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën.

Jaarlijks brengt de Staat bijzondere verzamelaarsmunten uit om een bijzonder moment of persoon te eren. Recente voorbeelden van muntthema’s zijn sporticoon Jaap Eden, werelderfgoed droogmakerij de Beemster en operatie Market Garden.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, verantwoordelijk voor het muntwezen, nodigt iedereen uit om een nieuw muntthema voor 2021 te bedenken. “Met deze verzamelaarsmunten eren we speciale feiten, gebeurtenissen of personen die veel betekenis hebben voor Nederland”, zegt Vijlbrief. “Daarom vind ik het belangrijk dat alle Nederlanders over deze bijzondere munten kunnen meedenken.”

Winnaar vorig jaar: 75 jaar vrijheid
Vanaf vandaag tot en met 4 augustus 2020 kan iedereen reageren via www.internetconsultatie.nl. Vorig jaar werd voor het eerst een openbare oproep gedaan voor het muntthema, toen voor 2020. Winnaar was toen het thema 75 jaar vrijheid.

Er gelden wel een aantal voorwaarden aan de inzendingen. Zo moet er sprake zijn van een duidelijke omschrijving van het thema - denk daarbij aan een gebeurtenis of persoon die gekoppeld kan worden aan een jubileumjaar. Ook moet duidelijk zijn waarom het voorgestelde thema van nationaal belang voor Nederland is.

In het najaar van 2020 maakt de staatssecretaris het gekozen thema bekend. De bedenker van het winnende thema ontvangt een uitnodiging voor de ceremoniële eerste muntslag van de verzamelaarsmunt.

Verdere voorwaarden en spelregels voor deelname zijn te vinden op internetconsultatie.nl.

NL-Alert controlebericht 8 juni ook op NS-reisinformatieschermen te zien

Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel en is vanaf nu ook te zien op de reisinformatieschermen van NS.

Daarnaast is het NL-Alert controlebericht ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en vertrekborden van bus, tram en metro. Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Dinsdag 2 juni is een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht van start gegaan.

Wanneer NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties zoals een grote brand, terroristische aanslag, epidemie of onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden.

Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Wanneer je een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon een luid en doordringend alarmgeluid horen. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oortjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van trein, bus, tram en metro.

Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen.

Bereik controlebericht
Het vorige controlebericht dat op 2 december 2019 is verzonden, werd door ruim 12,9 miljoen mensen van 12 jaar en ouder op de mobiele telefoon ontvangen (85%). Ongeveer 300.000 mensen van 12 jaar en ouder zagen het NL-Alert controlebericht op digitale reisinformatieschermen van bus, tram en metro en 150.000 mensen op digitale reclameschermen.

EU-Subsidie
Voor dit project wordt steun verleend vanuit het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie 'Balancing Security and Mobility'.

FOK! Wat eten we vandaag? #maaltijdsalade

Elke woensdag en zondag bereiden users in ons subforum Culinesse à  gogo volgens een van tevoren bedacht thema een maaltijd. De algemene spelregels zijn simpel: op de bewuste dag maak je je gerecht en post je in de loop van de dag/avond een foto van je (mis)baksel in het thema-topic van die dag. Aanvullende voorwaarden worden per thema in het thematopic geplaatst. 

Vandaag maken we een maaltijdsalade!! Een maaltijdsalade is een salade die, in tegenstelling tot een gangbare salade, die een onderdeel van een maaltijd vormt, dienstdoet als een volledige maaltijd. Maaltijdsalades bevatten bijvoorbeeld gegrilde kip, gekruid vlees, gebakken spek, gebakken champignons, Franse kaas, aardappelblokjes, macaroni of andere pasta.

Nieuwsgierig geworden naar de thema's die al geweest zijn of nog komen gaan? Hier vind je het overlegtopic. En natuurlijk de hamvraag van vandaag: wat is jouw favoriete maaltijdsalade?

Salade (Afbeelding: Pixabay)
Salade (Afbeelding: Pixabay)

Drie dagen bus in plaats van trein van/naar/via Zwolle

In het weekend van 5 tot en met 7 juni werkt ProRail aan het spoor in Zwolle. Aan de westzijde worden nieuwe sporen aangesloten op het compleet vernieuwde opstelterrein vlakbij Hogeschool Windesheim. Aan de oostzijde van Zwolle werkt ProRail aan de bovenleiding en de energievoorziening. Allemaal werk dat onderdeel is van de verbetering van spoorknooppunt Zwolle en dat met aanpassingen ondanks de coronacrisis toch doorgang vindt.

NS
Vrijdag 5 juni tot en met zaterdag 6 juni 17.00 uur rijdt NS bussen tussen Zwolle en ’t Harde, Zwolle en Kampen Zuid, Zwolle en Meppel en tussen Zwolle en Olst. Zaterdag 6 juni vanaf 17.00 uur tot en met zondag 7 juni rijdt NS bussen tussen Zwolle en ’t Harde en tussen Zwolle en Kampen Zuid.

Blauwnet
Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni rijden er ook geen treinen tussen Zwolle-Kampen, Zwolle-Emmen en Zwolle-Raalte. Blauwnet zet bussen in. Zondag 7 juni rijden er geen treinen tussen Zwolle en Kampen en tussen Ommen en Emmen. Blauwnet zet bussen in. Zaterdag 6 en zondag 7 juni rijden er geen treinen tussen Mariënberg en Almelo. Blauwnet rijdt hier bussen.

Reistijd
Reizigers wordt geadviseerd rekening te houden met een langere reistijd en de reis kort van te voren te plannen. Dit kan via de reisplanner in de NS-app of Arriva-app en/of via de websites van NS, Arriva en Keolis.

Station 't Harde  (Foto: FOK!)
Station 't Harde (Foto: FOK!)

Boa's schrijven vandaag uit protest geen bonnen uit

Boa's schrijven vandaag in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag geen bonnen uit. Ze voeren actie omdat ze vinden dat ze moeten kunnen beschikken over verdedigingsmiddelen als een wapenstok en pepperspray. De Boabonden hebben morgen een gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie).

Ruim een jaar geleden ging burgemeester Halsema al overstag en diende ze bij minister Grapperhaus een aanvraag in om de boa's in Amsterdam van pepperspray te kunnen voorzien. Toch is dat tot op heden niet gebeurd.

De roep om verdedigingsmiddelen is weer actueel, nadat boa's werden mishandeld in Osdorp en IJmuiden. 'Tijdens de coronacrisis zijn de risico’s nog groter dan gewoonlijk. Wij spreken nu immers per definitie groepen aan en moeten hoge boetes opleggen', zeggen de bonden. Vorige week dinsdag demonstreerden de boa's al op de Dam.

De actie van vandaag wordt door de Boabonden omschreven als een waarschuwing voor minister Grapperhaus. Niet alleen wordt er niet gehandhaafd, maar vanochtend wordt er ook bij de Stopera en het Centraal Station door boa's gedemonstreerd. Aankomende maandag debatteert de Tweede Kamer over verdedigingsmiddelen voor boa's.

4 arrestatie na vondst 2500 kg methamfetamine

Dinsdagochtend heeft de politie vier personen aangehouden. De aanhoudingen hielden verband met het aantreffen van 2500 kilo methamfetamine in een loods in Rotterdam. De daaropvolgende huiszoekingen waren in Den Haag en Rotterdam.

In juni 2019 werd na uitvoerig rechercheonderzoek de grote partij methamfetamine aangetroffen in het bedrijfspand in Rotterdam. Rechercheurs zagen dat de binnenmaat van het pand kleiner was dan de buitenmaat. Bij nader onderzoek bleek dat over de breedte van het pand een (voorzet)muur gemetseld was, met daarachter een verborgen ruimte. In deze ruimte lag een groot aantal tassen met daarin methamfetamine verpakt. Deze hoeveelheid werd gewogen en kwam uit op 2500 kilo. De uiteindelijke straatwaarde is honderden miljoenen euro’s. Deze hoeveelheid is in Nederland en zelfs in Europa nog niet eerder aangetroffen. De lading is intussen vernietigd.

Brand in bedrijfspand
Na deze enorme vondst ging de politie verder met het onderzoek en kwam uit bij een loods in Utrecht. In totaal werd hier 17.500 liter aan chemicaliën aangetroffen, geschikt voor het wassen van cocaïne en de productie van synthetische drugs. In het pand trof de politie uitgeholde stenen aan, waarin de eerder aangetroffen verdovende middelen vermoedelijk gesmokkeld werden. Het pand werd kort na de doorzoeking in brand gestoken door vermoedelijk leden van de criminele organisatie.

Aanhoudingen
Dinsdag werden de vier aanhoudingen verricht. Een vrouw van 39 en drie mannen van 30 tot 33 jaar zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor. Bij de huiszoekingen zijn telefoons en andere datadragers in beslag genomen. De verdachten worden ook in verband gebracht mrt een amfetaminelab in Wateringen en Den-Haag.

De verdachten zullen morgen worden voorgeleid bij de rechter commissaris in Zwolle. De politie gaat verder met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Dekker: 'Verpandingsverbod heeft langste tijd gehad'

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) zet een streep door het gebruik van zogeheten verpandingsverboden om de kredietverlening aan bedrijven te stimuleren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Verpandingsverboden zetten een grote rem op de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf omdat deze bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken.

Minister Dekker: ‘Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.’ Naar schatting van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands (FAAN) zou dit kunnen leiden tot een extra kredietruimte van bijna 1 miljard, alleen al voor het midden- en kleinbedrijf.

In sommige ons omringende landen kunnen vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt. ‘Het is belangrijk dat Nederland volgt, omdat het anders ten koste gaat van onze concurrentiepositie.’ aldus Dekker.

Verpandingsverboden komen met enige regelmaat voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. In bepaalde economische sectoren, zoals (delen van) de bouw- en retailsector, wordt de mogelijkheid tot overdracht of verpanding van vorderingen contractueel op grote schaal uitgesloten. Grote bedrijven willen zo voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden.

Het gevolg is echter wel dat die vorderingen door hun leveranciers niet kunnen worden verpand als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen. Dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf. Juist in deze economisch onzekere tijden is verruiming van kredietmogelijkheden en de liquiditeitspositie van groot belang voor veel mkb-bedrijven. Het wetsvoorstel biedt daarvoor uitkomst

10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen

Het kabinet streeft ernaar samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen voor uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen. Dat is een van de centrale doelstellingen van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid van staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Ark (SZW). De aanpak richt zich op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het vernieuwen van de maatschappelijke opvang en het organiseren van een zo snel mogelijke doorstroom naar een zelfstandig woonplek met begeleiding. Eerder werd al bekend dat er €200 miljoen beschikbaar is voor de begeleiding van dak- en thuisloze mensen.

Doorbraak
Staatssecretaris Blokhuis: “Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland is onacceptabel groot. We komen woonplekken en begeleiding voor deze groep tekort, de coronacrisis heeft dat nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Met deze 10.000 extra woonplekken en €200 miljoen voor begeleiding maken we een goede start met een echte oplossing voor deze kwetsbare groep mensen. Deze aanpak moet een doorbraak vormen in een systeem dat vast zit. Ook voor de langere termijn moet er een omslag plaatsvinden, waarbij niet opvang maar wonen, mét de benodigde begeleiding, het uitgangspunt is. Alleen als er echt geen andere mogelijkheid is verblijven mensen in de opvang, maar nooit langer dan drie maanden. Ik ben heel blij met de zeer brede steun voor deze nieuwe en ambitieuze aanpak. Samen met gemeenten, woningbouwcorporaties, aanbieders, cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen moeten we dit waarmaken.”

Omslag in de opvang
Gelijktijdig aan het organiseren van meer woonplekken met begeleiding voor dak- en thuisloze mensen wil het kabinet inzetten op het vernieuwen van de maatschappelijke opvang. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het ombouwen van grote slaapzalen naar één en tweepersoonskamers en op termijn het afbouwen van het aantal opvangplekken. Dat laatste kan pas als de doorstroom vanuit de opvang naar voldoende woonplekken met begeleiding goed op gang is gekomen. Daarnaast moet in de opvang ook aandacht zijn voor begeleiding op maat, dagbesteding en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Preventie
Ook het voorkomen van dak- en thuisloosheid heeft een nadrukkelijke plek in dit plan. Zo wil het kabinet het aantal huisuitzettingen ten gevolge van schulden verder terugdringen. Ook wordt gestimuleerd dat gemeenten afspraken maken met woningcorporaties, zodat er voldoende woonplekken beschikbaar zijn voor mensen die uitstromen uit bijvoorbeeld detentie, een GGZ-instelling of de jeugdzorg.

Ziggo en XS4ALL moeten IP-adressen en domeinnamen Pirate Bay voor gebruikers blokkeren

De providers Ziggo en XS4all moeten voortaan de IP-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay, die op een lijst staan die de Stichting Brein aanlevert, voor hun gebruikers blokkeren. Dit moet uitsluitend zo lang The Pirate Bay via die domeinnamen en IP-adressen opereert. Stichting Brein kan de lijst actualiseren. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag in hoger beroep beslist. De veroordeling geldt vanaf de in het arrest genoemde termijn, ook als de providers van deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad zouden gaan.

Beschermde werken
Het hof oordeelt dat via The Pirate Bay heel veel beschermde werken ter beschikking worden gesteld, zoals films en muziek. Het bekijken en beluisteren daarvan maakt inbreuk op de rechten van de rechthebbenden op die werken. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de beheerders van The Pirate Bay daarmee ook zelf auteursrechtinbreuk maken.

Rechtvaardig evenwicht tussen 3 relevante grondrechten
Het hof past de regels toe uit een belangrijk arrest van het HvJEU toe (HvJEU 27 maart 2014, zaak C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (UPC Telekabel Wien). Dat betekent dat moet worden beoordeeld of de door Stichting Brein gevorderde bevelen verenigbaar zijn met het rechtvaardige evenwicht tussen de 3 in dit geval relevante grondrechten, te weten de (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap. Dat is volgens het hof het geval. Het hof vindt dat er, als het geëiste bevel wordt gegeven, geen sprake is van het nodeloos ontzeggen aan het publiek van toegang tot rechtmatige informatie. Ook vindt het hof dat het publiek serieus wordt ontmoedigd om The Pirate Bay te bezoeken. Er zijn geen minder ingrijpende maatregelen voorhanden om dat doel te bereiken en het bevel is ook proportioneel.

Verwijzing Hoge Raad
In deze zaak was door de rechtbank Den Haag in 2012 vonnis gewezen. In dat vonnis veroordeelde de rechtbank de providers Ziggo en XS4all om IP-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay te blokkeren. Van dat vonnis is hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof in Den Haag, en daarna hebben de Hoge Raad en het HvJEU ook beslissingen genomen. De Hoge Raad verwees de zaak daarna door naar het hof Amsterdam om de zaak af te handelen. Stichting Brein had, na verwijzing door de Hoge Raad, haar eis op een aantal punten vermeerderd. Dat kan volgens het hof op sommige punten niet meer. Daarom is niet over alles wat Stichting Brein nu heeft gevraagd beslist, bijvoorbeeld als het gaat om mirror- en proxy-sites.

Rechter wijst verbod op verhuizing binnen AZC Burgum af

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft dinsdag in een spoed-kort geding beslist dat een groep asielzoekers kan verhuizen naar nieuwe woonunits binnen het AZC in Burgum. De asielzoekers hadden afgelopen zondag gevraagd om een verbod op deze interne verhuizing. De zitting vond via Skype plaats en de rechter heeft na een korte schorsing van de zitting mondeling uitspraak gedaan.

Noodverordening COVID-19
Volgens de asielzoekers is de verhuizing in strijd met de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân. Binnen de nieuwe woonunits zouden de regels van de Noodverordening - zoals het 1,5 meter afstand houden - niet nageleefd kunnen worden. Een van de andere gevolgen van de verhuizing is dat in een aantal gevallen gezinnen worden samengevoegd die nu niet in dezelfde woning verblijven. De asielzoekers vinden dit met het oog op de mogelijke verspreiding van het Corona-virus ongewenst.

Noodverordening geldt niet voor woningen
De voorzieningenrechter is van oordeel dat een AZC niet onder de Noodverordening valt omdat de asielzoekers in woningen zijn gehuisvest. De Noodverordening geldt echter niet voor woningen. Bovendien geldt de bepaling waar de asielzoekers zich op beroepen voor samenkomsten en ook daar is volgens de rechter geen sprake van. Verder vindt de rechter dat het COA niet onzorgvuldig heeft gehandeld door de verhuizing in Corona-tijd door te zetten. Binnen het AZC wordt voorlichting over preventie gegeven en er geldt een Corona-protocol. Het is vervolgens de eigen verantwoordelijkheid van de asielzoekers dat deze regels worden nageleefd, aldus de rechter. Zij heeft hieraan toegevoegd dat de situatie wellicht anders was geweest als er sprake zou zijn geweest van een Corona-besmetting binnen het AZC, maar dat speelt niet.

Vraag om oordeel als bestuursrechter
De voorzieningenrechter was daarnaast ook gevraagd om als bestuursrechter een oordeel te geven over de weigering van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân om de regels van de Noodverordening binnen het AZC te handhaven. Daarbij ging het inhoudelijk grotendeels om dezelfde argumenten als bij het kort geding tegen het COA aan de orde waren. Om procedurele redenen kwam de rechter niet toe aan een inhoudelijke behandeling van dit verzoek.

Halsema: 'Demonstratie verplaatst als we wisten dat het zo druk zou worden'

Burgemeester Femke Halsema zou de demonstratie op de Dam in Amsterdam hebben verplaatst of hebben gespreid over meerdere plekken, als zij had geweten dat er duizenden mensen op af zouden komen.

Dat schrijft ze namens de driehoek (politie, justitie, burgemeester) in een brief, die dinsdagavond is verstuurd naar de gemeenteraad. 'Als de driehoek informatie had gehad waaruit zou blijken dat er meer mensen naar de demonstratie op de Dam zouden komen, had de driehoek vanzelfsprekend en zoals gebruikelijk maatregelen getroffen.'

Naar de Dam kwamen maandagavond zo'n 5000 demonstranten om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Daarbij was het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Halsema koos ervoor om niet in te grijpen, omdat 'optreden kon leiden tot escalatie, geweld, paniek en verdrukking'. Haar besluit heeft ze via Whatsapp voorgelegd aan minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), die het eens was om de demonstratie niet te ontbinden. Halsema kreeg op haar besluit veel kritiek.

'Informatiepositie was niet goed'
Politie en de organisatie hadden ingeschat dat er 250 tot 300 demonstranten naar de Dam zouden komen. 'Achteraf constateren wij dat onze informatiepositie niet goed was; de driehoek beschikte niet over realistische aantallen. Dat moet in de toekomst beter. Het plein liep onverwacht en snel vol met demonstranten, die daarmee bewust een gezondheidsrisico namen. Voor zichzelf en voor anderen. Wij betreuren dit ten zeerste.'

VVD en Forum voor Democratie hebben aangekondigd dat zij een motie van wantrouwen willen indienen tegen Halsema.

Uitzonderingspositie tweedegraads bloedverwanten in Participatiewet blijft bestaan

In de Participatiewet zijn bloedverwanten in de tweede graad, zoals broer en zus of grootouder en kleinkind, bij een beroep op bijstand uitgezonderd van de gehuwdennorm als ze een gezamenlijke huishouding voeren en er bij een van hen sprake is van een indicatie langdurige zorg. In een wetsvoorstel dat door de Eerste Kamer is behandeld, heft de regering dit onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen op door deze bepaling te schrappen.

Directe aanleiding voor het wetsvoorstel zijn eerdere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en van de Hoge Raad die dit onderscheid als ‘discriminerend’ hebben beoordeeld. De Eerste Kamer heeft in meerderheid tegen het wetsvoorstel gestemd, waarmee de uitzonderingspositie voor deze tweedegraads bloedverwanten gehandhaafd blijft.

Eind 2016 bestempelde de CRvB dit onderscheid in de Participatiewet als discriminatoir. Ze oordeelde dat de uitzondering daarom ook moest gelden voor alle andere personen die een gezamenlijke huishouding voeren en waarvan er één langdurige zorgbehoefte heeft. De Hoge Raad bevestigde vervolgens in zijn arrest de discriminatie, maar vernietigde het oordeel van de CRvB als zijnde duidelijk in strijd met het uitgangspunt in de Participatiewet.

Staatssecretaris Van Ark sluit aan bij het arrest van de Hoge Raad dat aangeeft dat een uitbreiding van de uitzondering naar ook niet-bloedverwante personen die een gezamenlijke huishouding voeren, strijdig is met het uitgangspunt van de Participatiewet om bij de beoordeling van het recht op bijstand in situaties van een gezamenlijke huishouding rekening te houden met de middelen van de partner, ongeacht de graad van verwantschap. De Participatiewet biedt overigens de mogelijkheid om bij individuele schrijnende gevallen financiële hulp te bieden.

Gevolgen
Nu de specifieke bepaling in de Participatiewet blijft bestaan, zullen gemeenten en de SVB zich aan de letter van de nu geldende wet moeten houden en de uitzondering langdurige zorgbehoefte alleen op samenwonende bloedverwanten in de tweede graad kunnen toepassen. De rechter zal bij een eventuele volgende zaak opnieuw uitspraak doen. Hierbij heeft de rechter de keuze tussen het toepassen van de uitzonderingsbepaling op ook samenwonende niet-bloedverwanten, of het geheel buiten toepassing laten van de uitzonderingsbepaling.

Motorlegende Ubbiali (90) overleden

De Italiaanse motorcoureur Carlo Ubbiali is op 90-jarige leeftijd overleden in zijn geboortestad Bergamo. Ubbiali veroverde in zijn tijd maar liefst negen wereldtitels en was de enige nog levende coureur die actief was in 1949, het eerste Grand Prix-seizoen in de wegracerij.

Ubbiali debuteerde dus in 1949 en wel op een MV Agusta. In de drie jaren daarna reed hij op een Mondial, maar vervolgens schakelde hij tot en met zijn laatste jaar (1960) terug naar MV Agusta. Op de Mondial pakte hij in 1951 in de 125cc zijn eerste wereldtitel, in 1955, 1956, 1958, 1959 en 1960 werd hij ook tot kampioen gekroond. Daarnaast was hij in 1956, 1959 en 1960 ook de beste in de 250cc.

Ubbiali stapte nooit over naar de 350cc en 500cc, de zwaarste klassen. Zijn winstpercentage is bijzonder indrukwekkend: in 71 GP's kwam hij tot 39 zeges. Welgeteld drie keer (!) stond hij níet op het podium: Zwitserland 1949, België 1958 en de Isle of Man TT 1959, waar hij vierde en twee keer vijfde werd. De Isle of Man TT won Ubbiali vijf keer, in Assen was hij zeven keer de beste.

De Italiaan stond bekend als een nagenoeg foutloze coureur, wat te zien is aan het aantal noemenswaardige crashes dat hij in twaalf jaar racen kende: nul.

Ubbiali wint in Assen

OM eist in hoger beroep twaalf jaar cel tegen plofkraker

Tegen een 30-jarige man uit Utrecht heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag in hoger beroep een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist. Ook vindt het OM dat hij ruim 140.000 euro moet terugbetalen. De man is de hoofdverdachte van een groep van vijf mannen.

Zij worden verdacht van een serie plofkraken in de zomer van 2017 in Duitsland. De hoofdverdachte wordt het deelnemen aan alle vijf plofkraken ten laste gelegd, waarvan er twee voltooid zijn. Ook wordt de man verdacht van deelname aan een criminele organisatie, vuurwapenbezit en heling.

Hoger beroep
De Utrechter werd op 3 december 2018 door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Het OM had om een gevangenisstraf van twaalf jaar gevraagd. De officier van justitie ging in hoger beroep, omdat de verdachte niet voor alle plofkraken is veroordeeld waar hij voor verantwoordelijk zou zijn en hij de straf te laag vond.

Gasmengsel
In 2017 vinden de plofkraken plaats in het Duitse Emsdetten, Rheine en Wesel. Bij elkaar werd ruim een half miljoen euro buitgemaakt. De schade die daarbij werd veroorzaakt bedroeg meer dan 600.000 euro.

Bij de plofkraken werd steeds een gasmengsel in de automaat gebracht. Dat werd met een geprepareerde lans tot ontploffing gebracht. Daarbij ontstond een levensgevaarlijke situatie. De mannen reden onder meer in gestolen Audi’s met valse kentekenplaten en gingen er na de daad met extreem hoge snelheden vandoor, terug naar Nederland.

“Plofkraken zijn ernstige feiten”, zegt de aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG). “Feiten die voor enorm veel schade en overlast zorgen en een groot gevoel van onveiligheid oproepen bij omwonenden.”

Snel geld
Duidelijk is dat het risico op letsel bij omwonenden of omstanders volgens de AG door de verdachten op de koop is toegenomen. “In één zaak is duidelijk geworden dat er een woning was direct boven de ruimte met de pinautomaat. De vrouw die daar lag te slapen heeft letsel overgehouden aan de plofkraak. Ook de snelheden die werden bereikt bij de vlucht zijn gigantisch en zorgen natuurlijk ook weer voor een groot gevaar voor zowel daders als medeweggebruikers.”

De AG concludeert dat het de groep te doen was om snel veel geld te krijgen. “Het was kennelijk ook weer niet snel genoeg, omdat na de gelukte plofkraken al vrij snel de volgende werd gepleegd.”

Geen verantwoordelijkheid
Een straf van twaalf jaar is fors. De AG heeft in die eis ook het gedrag van de verdachte verdisconteerd. “Hij heeft voor zijn daden geen enkele verantwoordelijkheid genomen. Dat neem ik mee in de eis.”

Van de vier medeverdachten stonden er vandaag nog twee verdachten terecht voor het gerechtshof in Leeuwarden. Tegen een 32-jarige man uit Huizen eiste de AG drie jaar. Een andere 30-jarige Utrechter kreeg ook een eis van 3 jaar te horen, beide gelijk aan het vonnis van de rechtbank. Ook moeten ze allebei een bedrag van ruim 35.000 euro betalen. De zaken van de andere twee verdachten worden vandaag behandeld.

Eis OM: 43 maanden cel in hoger beroep verkrachting door fotograaf modellenbureau

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep een gevangenisstraf van 43 maanden geëist tegen een 48-jarige man uit Amersfoort. Het hoger beroep draait om aanranding en/of verkrachting van zes meisjes en jonge vrouwen. De feiten vonden plaats tussen 2010 en 2015 in Amersfoort en in de Dominicaanse Republiek.

Het OM verwijt verdachte misbruik te hebben gemaakt van zijn positie als fotograaf van een modellenbureau. Tijdens fotoshoots of audities daarvoor betastte hij de vrouwen, liet hij hen zich uitkleden en heeft hij de vrouwen verkracht of aangerand.

Onderzoek
De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in augustus 2015 direct na een fotoshoot de politie inschakelde, omdat zij misbruikt was door de man. Bij de aangehouden verdachte werden na forensisch onderzoek vaginale cellen van het slachtoffer onder zijn vingernagels aangetroffen. Tijdens het daaropvolgende onderzoek kwamen nog zeven misbruikverdenkingen naar voren. Nadat de zaak in 2017 voor het eerst in de media kwam, werden nog twee feiten aan de zaak toegevoegd.

Hoger beroep
De rechtbank veroordeelde verdachte in 2018 tot een gevangenisstraf van 43 maanden, voor aanranding en verkrachting van zes vrouwen. Het OM eiste destijds een gevangenisstraf van zes jaar maar de rechtbank oordeelde dat een deel van de tenlastegelegde feiten niet bewezen kon worden en sprak verdachte daarvan vrij. Verdachte heeft zich niet kunnen vinden in het vonnis van de rechtbank en ging in hoger beroep.

Ernst van de feiten
Het OM neemt verdachte zijn handelen zeer kwalijk. De advocaat-generaal maakte dat op zitting kenbaar in haar requisitoir: “Verdachte was grenzeloos in zijn gedrag, bij vrouwen die hij in een kwetsbare en afhankelijke positie wist te manoeuvreren. Keer op keer.. Het is kwalijk dat hij dat bleef doen ook en zelfs nadat hij waarschuwingen had gekregen dat zijn gedrag niet deugde. Hij heeft steeds zijn eigen behoeftes voor laten gaan zonder zich om de gevolgen voor de aangeefsters te bekommeren. En dat reken ik hem net als de rechtbank zeer zwaar aan.”

Het hof doet (naar verwachting) over twee weken uitspraak.

FOK! Wat een weer: Morgen bewolkt met regen

Vandaag trekken er velden sluierbewolking over, waar de zon op de meeste plaatsen goed doorheen schijnt. Het blijft vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten en in Zuid-Limburg is er een kleine kans op een onweersbui. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 19°C langs de kust tot 26°C langs de oostgrens. In de ochtend staat er in het midden en zuiden een zwakke tot matige westelijke wind, in het noorden komt de wind uit uiteenlopende richtingen. In de middag wordt de wind overal noordwestelijk en wordt matig. Langs de kust wordt de wind noordelijk en matig tot vrij krachtig, in de avond in het Waddengebied mogelijk krachtig.

Komende nacht raakt het van het westen uit bewolkt en tegen de ochtend valt in het westen en noordwesten wat regen. De minima liggen rond 12°C. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig, aan de kust eerst nog (vrij) krachtig.

Morgen overdag is het meestal bewolkt met met name in de middag af en toe regen of een bui. De middagtemperatuur loop uiteen van 14°C in het Waddengebied tot 18°C langs de oostgrens. De noordwestenwind is overwegend matig.(Bron: KNMI)

Meer weer op FOK!

PurmerZOn (Foto: spylacopa_68)
Een mooie zomeravond in Purmerend. (Foto: Spylacopa_68)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Ongeveer 5,5% van bloeddonors heeft corona-antistoffen

Sanquins tweede meting toont dat ongeveer 5,5% (+/- 0,5%) van de Nederlandse bloeddonors antistoffen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld, een bescheiden stijging ten opzichte van de gemeten 3% in april. Dat wordt veroorzaakt doordat Nederland zich nu in het staartje van de piek van de uitbraak bevindt, en omdat de lockdown maatregelen de verspreiding van het virus hebben beperkt. Dat is de voorlopige conclusie die Sanquin uit dit vervolgonderzoek trekt.

Ruim 7.000 donaties zijn getest in de periode van 10 tot 20 mei, 12 weken na de eerste bekende COVID-19 besmetting in Nederland. Net als bij de eerste meting gaat het om bloeddonors tussen de 18 en 75 jaar die tenminste twee weken klachtenvrij waren op het moment van doneren.

Prof. dr. Hans Zaaijer, onderzoeksleider: “We verwachtten een stijging van het percentage, omdat inmiddels meer donors hebben kunnen herstellen van een infectie en erna hebben kunnen doneren. De gevonden stijging is relatief klein, dat sluit aan bij wat de RIVM liet zien over de afnemende verspreiding van de infectie. De lockdown maatregelen zijn effectief, waardoor minder mensen besmet zijn geraakt.”

Indicatief getal
Zaaijer: “Het percentage van 5,5% is indicatief, ons bevestigingsonderzoek is namelijk nog niet afgerond. Tot die resultaten bekend zijn, moeten we rekening houden met een foutmarge van ongeveer een half procent. Naar verwachting hebben we het bevestigingsonderzoek over twee weken afgerond, en kan Sanquin dan ook een update per regio geven.”

Representatief
Sanquins onderzoek naar groepsimmuniteit is in Nederland het eerste grootschalige onderzoek, daarmee zijn de uitkomsten waardevol en inzichtelijk.

Omdat alleen donors worden onderzocht, is het gevonden percentage niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Daarvoor wordt ook onderzoek onder leiding van het RIVM, de PIENTER Corona studie, uitgevoerd. Sanquin zal aan dit onderzoek bijdragen door regelmatig ruim 2000 donors te testen op de aanwezigheid van antistoffen.

Antistoffentest (Afbeelding: Sanquin)
Antistoffentest (Afbeelding: Sanquin)

Laatste reviews en specials
review
Ballantine's Finest Moxxi's Bar Edition
review
Cobweb: het zijn maar dromen... toch?
review
In het vervolg op The Nun is originaliteit wederom nonexistent
special
VrijMiBabes #174 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1042
special
Random Pics van de Dag #1041
©FOK.nl e.a.