FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van woensdag 29 januari 2020

Echtgenoot Femke Halsema verzet zich tegen taakstraf

Robert Oey, de partner van burgemeester Femke Halsema, heeft zich verzet tegen de 40 uur taakstraf die hem is opgelegd. Dat bevestigt het OM in Haarlem naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. Oey werd op 13 december 2019 schuldig bevonden aan verboden wapenbezit.

Onklaar gemaakte revolver
De 15-jarige zoon van de burgemeester werd halverwege juli aangehouden, nadat hij met vrienden een verlaten woonboot had betreden. Hij had een wapen op zak en gooide dat weg toen de politie aankwam. Het ging om een onklaar gemaakt revolver. Later bleek dat wapen van Halsema's echtgenoot en documentairemaker Robert Oey te zijn. Hij verklaarde de revolver voor filmproducties te gebruiken en het wapen te bewaren in de ambtswoning.

Openbare zaak
De taakstraf werd opgelegd tijdens een besloten zitting van het OM. Omdat Oey in verzet is gegaan tegen de straf, zal de zaak in het openbaar bij de politierechter in Amsterdam worden behandeld. Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend.

Pedo Marthijn: 'Ik ben bang en eenzaam'

Marthijn Uittenboogaard, u weet wel, die pedofiel,  heeft een open brief  geschreven aan het COC. Hierin uit hij openlijk zijn ongenoegen over hoe het COC zich opstelt, volgens hem uit angst, nadat het eerder rond de jaren 1980, 1990, ook pleitte voor het zelf kunnen beslissen over het hebben van seksuele activiteiten van kinderen vanaf 12 jaar: "Het COC had vroeger goede contacten met de vereniging Martijn. Dit gold ook voor veel politieke partijen van toen. We spreken over de jaren 1980 en begin jaren 1990. In 2001 bracht het COC nog een nota uit over 'seksuele activiteiten van jeugdigen (12-16 jaar)'. In die nota wilde het COC de twaalf-jaar-grens behouden: jongeren moesten zelf kunnen beslissen over hun seksuele contacten met anderen, ook als deze anderen volwassenen betroffen. Sinds deze nota zwijgt het COC over het onderwerp pedofilie. Uit angst. Ik kwam nog wel eens in de wandelgangen een COC-voorzitter tegen na die tijd en die sprak dan dat ze ermee bezig waren. Maar naar buiten toe heeft men niks meer gedurfd."

Volgens Martijn worden juist de rechten van de kinderen geschonden door ze seks met volwassenen te onthouden: "Vereniging Martijn is inmiddels verboden omdat ze 'verheerlijkte' en de 'integriteit van kinderen' zou hebben geschonden. De zojuist genoemde COC-nota verheerlijkt ook en schendt ook de integriteit van kinderen, volgens dezelfde redenatie. Als je kinderen en jongeren onnodig belemmert in hun seksualiteit dan schend je juist de integriteit van hen."

Ook reageert hij op de huiszoeking die maar liefst elf en een half uur in beslag nam, waarin hij alleen onder toezicht naar de wc mocht en verder alleen op een stoel mocht zitten met steeds een andere bewaker naast hem: "Nu wat jaren verder werd afgelopen week mijn voordeur door de politie opengebeukt. Met 18 mensen kwamen ze huiszoeking doen. Huiszoeking zogenaamd wegens voortzetting verboden organisatie. Ze hebben heel het archief van de vereniging Martijn in beslag genomen. Dit doet me denken aan het door de Nazi's bestormde archief van Magnus Hirschfelds Wissenschaftlich-humanitäres Komitee. Het Martijn-archief moet naar het Nationaal Archief te Den Haag wat mij betreft: het mag niet vernietigd worden. De huiszoeking duurde maar liefst 11,5 uur. Als ik naar de wc moest mocht de deur niet dicht. Ik moest al die tijd op een stoel zitten met telkens een andere bewaker naast me. Ik mocht wel koffie zetten en iets eten."

Hij vervolgt: "Mijn partner - we hebben samen een partnerschapsregistratie - werd gearresteerd. Ze zeiden op grond van voorbereidende handelingen tot seksueel misbruik; of zoiets. Hij heeft nooit seksueel misbruik gepleegd en ook heeft hij hiertoe geen 'voorbereidingen' getroffen. Hij is slachtoffer van het samenwonen met en kiezen voor mij. Sinds zijn arrestatie vorige week dinsdag heb ik geen enkel contact met hem mogen hebben. Ook zijn advocaat mag wegens 'beperkingen' niets inhoudelijks aan mij vertellen. Mijn man is dus weg en ik heb er 0,0 contactmogelijkheden mee. Huilen en zorgen maken is wat mij rest op dit moment."

Underdog
Marthijn beweert iemand te zijn die opkomt voor de 'underdog', eerlijk te zijn en niet wenst te zwichten voor meerderheidsterreur: "Waar velen politiek correcte meningen 'hebben', heb ik mijn eigen meningen, gebaseerd op argumenten. Enkel met goede tegen argumenten ben ik op andere gedachten te brengen. Niet omdat anderen massaal iets vinden of omdat je anders erbuiten ligt. Dat ik door mijn zijn ook toegeef op kinderen te vallen en het opneem voor zogenaamde 'pedofielen', is een logisch voortvloeisel uit wie ik ben."

Ook vindt hij dat hij een zwaar leven heeft en voelt hij zich alleen: "Mijn leven is zwaar. Veel bedreigingen en geweld heb ik al ondervonden. Zie bijvoorbeeld dit recente stuk geschreven door mijn vriend Norbert de Jonge: Voor pro-pedoactivisten verboten. Jaren leef ik met constante stress. Maar is dat niet je eigen schuld, redeneren velen; ook sommige vrienden en familieleden redeneren zo. Omdat je ook kan stoppen met activisme... (...) Mensen als Pim Fortuyn, Pamela Hemelrijk en Theo van Gogh zijn personen naar mijn hart. Het zijn mensen die ondanks heftige kritiek altijd hun eigen meningen trouw blijven. Ik zet deze traditie voort maar ik voel me alleen. Misschien voelden zij zich ook wel alleen staan. Pim, Pamela en Theo leven niet meer. Twee hiervan omdat ze vermoord zijn. Ik zou niet weten wie vandaag de dag van de bekende Nederlanders hun stokje hebben overgenomen. Niemand vrees ik. Ik zou in ieder geval niemand kunnen bedenken. Dat stemt somber.

Aan het eind van zijn brief geeft hij toe bang te zijn: "Ik ben bang. Ook vind ik dat ik een goed burger ben. Een burger die het het beste met iedereen voor heeft. Op seksueel gebied heb ik soms vergaande fantasieën, ook die tegen het belang van het kind in gaan. Maar dat zijn fantasieën. Ik doe niemand kwaad en pleit al jaren voor een open en eerlijk debat aangaande alle kwesties rondom kinderseksualiteit, pedoseksualiteit en kinderrechten in z'n algemeenheid. Dat is mijn taak; zo zie ik dat. Maar een beetje meer steun zou ik wel kunnen gebruiken. Zeker nu. Ik zit serieus te overwegen, als al dit gedoe achter de rug is, om dan naar het buitenland te verhuizen met een groepje vrienden. Naar een land dat wel vrijheid van meningsuiting kent."

Uiteindelijk roept hij het COC op om niet niets te doen, een publiek debat zou ook zonder hem kunnen plaatsvinden: "De kans dat journalisten enkel sensatie uit dit stuk halen is groot. Dat ze bijvoorbeeld hetzerig melden: hij verspreidt backups van zijn websites: schande! Ze zien inquisitie vaak als hun goede rol. De homobeweging zat vroeger in de hoek waar de klappen vielen (nog nog soms uiteraard) en media schreven veel onzin over hen zonder dat ze zelf aan het debat konden (geweld, intimidaties, verlies baan) of mochten deelnemen. Dus COC, organiseer een debat (kan geheel zonder mij), stel een statement op. Maar doe niet niets..."

Geen verkrachting, maar ontucht; 12 maanden cel

Een 60-jarige man uit Eindhoven is vrijgesproken van verkrachting. De rechtbank Oost-Brabant stelt weliswaar vast dat hij seks had met een 15-jarig meisje, maar kan niet bewijzen dat er ook dwang was. Omdat het om een minderjarige gaat maakte de verdachte zich wel schuldig aan ontucht. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag hij 2 jaar lang geen contact zoeken of hebben met het meisje.

Het meisje kende de verdachte al jarenlang en ging in augustus 2017 met hem een weekendje kamperen op een camping in Luxemburg. Ze verklaarde dat de man haar ‘s nachts in zijn caravan heeft verkracht. De man ontkent niet dat ze seks hadden, maar stelt dat juist hij dit helemaal niet wilde. Het meisje zou zich herhaaldelijk hebben opgedrongen en volgens hem had hij geen enkele mogelijkheid om de seksuele handelingen te voorkomen. De officier van justitie gelooft de verklaring van het meisje en eiste een celstraf voor verkrachting.

Ook de rechtbank vindt het verhaal van de man ongeloofwaardig. Hij verklaarde immers dat het meisje die die avond daarvoor alcohol had gedronken en in haar slip voor hem stond en dat hij zou hebben gezegd dat zij “normaal moest doen”. Vervolgens liet hij het naar eigen zeggen toe dat zij in zijn bed stapte en seksuele handelingen verrichtte. Ook al zou dit waar zijn - waar de rechtbank twijfels over heeft - had de verdachte als volwassene het (fysieke) overwicht in deze situatie. Hij had haar kunnen en moeten tegenhouden. Toch kan de rechtbank de verdachte niet veroordelen voor de door de officier van justitie gestelde verkrachting.

Er is bij de rechtbank namelijk twijfel hoe het nu precies is gegaan in de caravan. Daarbij speelt een rol dat de verdachte stellig ontkent dat hij het meisje heeft gedwongen. Ook weegt mee dat het meisje na de bewuste nacht nog allerlei activiteiten met de man ondernam en telefonisch contact had met anderen. Ze maakte echter pas veel later die dag melding bij een medewerker van de camping van de gebeurtenissen die nacht. Dit betekent dat de rechtbank de man vrijspreekt voor verkrachting. Wel staat vast dat de man seks had met een minderjarig meisje en daarmee is hij schuldig aan ontucht.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte ernstig misbruik maakte van het kwetsbare meisje. Hij liet haar alcohol drinken, bracht samen met haar de nacht door in zijn caravan en had toen seks met haar. Dit terwijl de verdachte zich had opgeworpen als vertrouwenspersoon bij wie het meisje terecht kon. Hij beschaamde dit vertrouwen op grove wijze en moet hiervoor volgens de rechtbank de cel in. De rechtbank legt een deel van die straf voorwaardelijk op om de verdachte ervan te weerhouden dat hij opnieuw de fout ingaat.

Kluivert vangt bot bij de rechter, uitzending Opgelicht?! mag online blijven

Omroep AVROTROS hoeft een uitzending van het programma Opgelicht?! van november 2019 niet offline te halen of te rectificeren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen Rossana Kluivert namens Dog Rescue Center en omroep AVROTROS.

In de uitzending van het programma Opgelicht?! van AVROTROS van 26 november 2019 is aandacht gevraagd voor de stand van zaken van het medio 2018 opgerichte Kluivert Dog Rescue Foundation op Curaçao (KDRF), waarvan Rossana Kluivert naamgeefster is. In de uitzending is ook gesproken over de vraag wat met de donatiegelden is gebeurd.

Standpunt KDRF
KDRF vindt dat in de uitzending door een opeenstapeling van ernstige, tendentieuze beschuldigingen en onvolledigheden het beeld is neergezet dat sprake is van misleiding, manipulatie en bedrog bij KDRF. Hiervan heeft KDRF 16 voorbeelden gegeven. Bovendien zegt KDRF dat haar niet de mogelijkheid tot weerwoord geboden waardoor het, zo stelt Kluivert, nu lijkt alsof KDRF ‘wegduikt’.

Geen onrechtmatigheid
De voorzieningenrechter constateert dat in de uitzending KDRF niet beticht wordt van misleiding, manipulatie of bedrog. Ook wordt dit beeld van KDRF door AVROTROS niet op andere wijze geschetst. Verder zijn de door KDRF gegeven voorbeelden door de rechter getoetst. Het oordeel luidt dat het overgrote deel van dat wat in de uitzending naar voren is gebracht steun vindt in het ten tijde van de uitzending daarvan beschikbare feitenmateriaal. Van de door KDRF gestelde opeenstapeling en aaneenschakeling van feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen is geen sprake. Er is dan ook geen reden de uitzending offline te halen of te rectificeren.

Weerwoord
Voor de uitzending heeft uitvoerig contact plaatsgevonden tussen de advocaten van KDRF en het programma Opgelicht?!. Delen hiervan zijn ook in de uitzending gebruikt. Dat geen weerwoord op camera is de uitzending terecht is gekomen is een direct gevolg van de keuze van KDRF om alleen live in de uitzending te willen reageren.

Coronavirus: 5e besmetting in Frankrijk, KLM schrapt vluchten naar China

Er zijn weer nieuwe cijfers binnen vanuit China, het aantal besmettingen is gestegen naar ruim 6000 met een dodental van 132. De Chinese overheid meldt dat het aantal besmettingen in de hoofdstad Peking sterk zal stijgen omdat de stad niet meer in de 'import-fase' maar in de 'verspreiding-fase' zit.

In de stad Wenzhou in de Zhejiang provincie is het aantal besmettingen gestegen naar 104, daarmee is het de eerste stad buiten het epicentrum van Wuhan met meer dan 100 besmettingen. De gehele Zhejiang provincie heeft nu circa 300 besmettingen. In Tibet, de enige regio van China waar tot nu toe nog geen besmettingen zijn gemeld wordt nu onderzoek gedaan naar een mogelijke besmetting. Het Chinese vrouwenvoetbalteam dat naar Australië is gevlogen voor een kwalificatietoernooi voor de aankomende Olympische Spelen is in quarantaine geplaatst in Brisbane. De ploeg van 32 mensen is vanuit Wuhan via Singapore naar Australië gevlogen en is uit voorzorg 'opgesloten' in hun hotel.

Australië meldt overigens ook weer een nieuwe besmetting, in Queensland is een man opgenomen die afkomstig is uit Wuhan. In de Verenigde Arabische Emiraten is het eerste geval van besmetting gemeld, het zou gaan om een Chinese familie die vanuit Wuhan naar de VAE was afgereisd. Maleisië meldt ook 3 nieuwe besmettingen, waarmee het aantal in dat land op 7 komt.

British Airways heeft besloten om in ieder geval tot en met aankomend weekend alle vluchten van en naar China te schrappen. Ook KLM is in spoedoverleg en de Verenigde Staten is nog in overleg over het al dan niet schrappen van vluchten richting China.   

The Wuhan virus - thebaselab
The Wuhan virus - thebaselab

Update 13.30 uur:
Thailand is met 14 meldingen momenteel het meest besmette land buiten China, dit komt vooral omdat Thailand een populaire bestemming is voor Chinezen. Alleen al vanuit Wuhan zijn er in januari al 22.000 toeristen naar het land gekomen. De overheid probeert nu middels thermische scanners op het vliegveld besmettingen er tussenuit te pikken. Omdat het virus zich al verspreidt tijdens de incubatieperiode wordt gevreesd dat het aantal besmettingen daar snel zal toenemen.

In Singapore zijn ook 3 nieuwe meldingen van besmetting binnengekomen. Het gaat op een Chinese familie uit Wuhan die al sinds 19 januari in Singapore verblijft. Pas ronde de 24e begonnen ze symptomen te ontwikkelen en besloten ze op 27 januari naar het ziekenhuis toe te gaan en daar is de afgelopen dagen het virus vastgesteld.

Vandaag rond 15.00 uur zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een persconferentie geven. Afgelopen week had de WHO nog gemeld om het 2019-nCov virus niet als internationale noodsituatie te bestempelen.

Update 18.30 uur:
Finland meldt de eerste besmetting in Lapland, het zou gaan om een Chinese toerist, mogelijk heeft ze meerdere mensen besmet maar gezondheidsdeskundigen in Finland schatten het risico op verdere verspreiding laag in omdat het in een dunbevolkt gebied is. De WHO heeft vandaag in een persconferentie bekend gemaakt dat het noodcomité morgen weer bijeenkomt om de situatie opnieuw te beoordelen.

Update 20.00 uur:
Hoewel eerder op de dag KLM nog meldde dat het vooralsnog geen plannen had om vluchten naar China te schrappen worden er nu toch vluchten geschrapt. Het gaat om directe vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen, het aantal vluchten per week naar Shanghai wordt teruggebracht van elf naar zeven. Ook reisbrancheorganisatie ANVR adviseert reisorganisaties om ten minste tot 29 februari niet naar China te reizen en alle geboekte reizen te annuleren. Eerder vandaag lieten British Airways, Lufthansa, Austrian Airlines en SWISS al weten voorlopig alle vluchten naar China te schrappen.

Update 20.40 uur:
Frankrijk meldt inmiddels een 5e besmetting, het zou gaan om de dochter van een van de eerder vastgestelde besmettingen in Parijs. Het ministerie van Volksgezondheid meldt daarbij ook dat twee van de reeds besmette personen in kritieke toestand verkeren.

Belg Neuville wint Rally van Monte Carlo

In Monte Carlo is het wereldkampioenschap rally gedurende het weekeinde van start gegaan, een mooie gelegenheid om er nog even naar terug te kijken. De 88e editie van de Rally van Monte Carlo leverde Belgisch succes op, want Thierry Neuville en navigator Nicolas Gilsoul wonnen met hun Hyundai i20.

Vóór de slotdag wisselde de leiding maar liefst zeven keer, steeds tussen Neuville/Gilsoul, en de Toyota-duo's Elfyn Evans/Scott Martin en Sebastien Ogier/Julien Ingrassia. Bij het ingaan van de vier proeven tellende laatste dag had Evans de leiding in handen, maar Ogier en Neuville volgden op slechts vijf en zes seconden.

In de veertiende proef pakte Neuville de leiding over en die stond hij niet meer af. In de afsluitende proef noteerde hij exact dezelfde tijd als Ogier, die op 12,6 seconden tweede werd. Evans kende geen topdag, maar werd op 14,3 seconden nog wel derde, de rest volgde op meer dan drie minuten.

Wereldkampioen Ott Tänak was vrijdag al klaar na een hevige crash.

De hoogtepunten van de laatste proeven

PSV huurt RodrÝguez tot eind van het seizoen van AC Milan

Ricardo Rodríguez gaat naar PSV, zo heeft ook het Eindhovens Dagblad vernomen in navolging van diverse media in Italië. De regionale krant maakt melding van een huurdeal met een optie tot koop. Volgens de Italiaanse pers betreft het een verplichte optie, maar daar maakt het Eindhovens Dagblad geen melding van. De huurovereenkomst is in ieder geval tot het einde van dit seizoen. Rodríguez komt donderdag naar Eindhoven voor de medische keuring.

Woensdagavond maakte Calciomercato melding van een akkoord tussen PSV en AC Milan over verhuur, tegen een huursom van een miljoen euro. De verplichte koopoptie zou vijf miljoen euro bedragen. Het nieuws vormt een onverwachte wending in de transfersoap rond Rodríguez, daar de linksback aanvankelijk onhaalbaar leek voor PSV. Woensdagmiddag namen de kansen van de Eindhovenaren echter toe, nadat transfermarktexpert Gianluca Di Marzio berichtte dat zowel Fenerbahçe als Napoli was afgehaakt voor de international van Zwitserland.

Het leek vorige week nog een kwestie van tijd voordat Rodríguez een contract zou tekenen bij Fenerbahçe. De Turkse voetbalbond zou het transferverbod van de club tijdelijk hebben opgeheven. Om onduidelijke redenen is Fenerbahçe is er echter niet in geslaagd om de vleugelverdediger te strikken. Bovendien is Milan niet akkoord gegaan met het huurvoorstel van competitiegenoot Napoli, waardoor PSV kon toeslaan.

De komst van Rodríguez, wiens contract in Milaan doorloopt tot medio 2021, zet mogelijk een streep door het aantrekken van Patrick van Aanholt. PSV is al enige tijd bezig met de invulling van de linksbackpositie en bracht woensdag tevergeefs een derde bod uit op de back van Crystal Palace. Het aantrekken van de 27-jarige Rodríguez vormt een goedkopere optie voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie, daar Crystal Palace naar verluidt tien miljoen euro wilde.

Halfnaakte vrouw en spannende strijd op slalom Schladming

In het Oostenrijkse Schladming was het dinsdagavond tijd voor een van de klassiekers op de slalomkalender in de World Cup: de Night Race op de Planai-piste, waar in 2013 het WK gehouden werd.

De Oostenrijker Marco Schwarz ging als eerste naar beneden en voor eigen publiek bleek hij gelijk de snelste tijd van iedereen neer te zetten. Alexis Pinturault uit Frankrijk kwam op 0,32 seconden, na hem kwam de Noor Henrik Kristoffersen er met 0,14 seconden nog wat dichterbij, maar dat was het wel ongeveer: Daniel Yule uit Zwitserland (+0,75) en de Noor Sebastian Foss-Solevaag (+0,99) bleven nog binnen een seconde. De als vierde gestartte Clement Noël kwam op 2,60 seconden niet verder dan de dertigste stek na een grote fout, maar haalde de tweede run dus nog nét.

In die tweede run liet Noël in elk geval zien dat het echt slechts een foutje was: de één na de ander strandde en nadat ook Ramon Zenhäusern niet aan zijn tijd kwam was de jonge Fransman al zeker van minstens de negende plek. Ook Victor Muffat-Jeandet en Dave Ryding haalde het niet, maar het Italiaanse toptalent Alex Vinatzer - die onderweg flink wat tijd verloor - pakte met een geweldig onderste stuk alsnog met meer dan een halve seconde de snelste tijd over van de breed lachende Noël. Die lach kwam overigens grotendeels wegens de finish: daar liep een halfnaakte vrouw met een bordje voor Kobe Bryant.

Die mafkees gooide behoorlijk roet in het eten en niet in het voordeel van Vinatzer: ze rende over de finish en gooide de tijdswaarneming zo in de war, waardoor Vinatzer niet 0,57 seconden sneller, maar 0,13 seconden langzamer was dan Noël. Zonder halfnaakte hulp kwam Foss-Solevaag ook tekort om Noël te pakken, maar met 1,85 seconden voorsprong begon Yule aan zijn tweede manche en de Zwitser was met 0,16 seconden dan éindelijk de eerste die de jonge Fransman van zijn lekker verwarmde troon onderaan de piste stootte. Echt genieten kon Yule niet, want Pinturault dook gelijk weer een kleine halve seconde onder zijn tijd door.

Kristoffersen ging bovenaan zijn run gelijk al bijna onderuit, maar wist met kunst- en vliegwerk overeind te blijven. Schwarz liet daarna nog even aan Kristoffersen zien hoe je wél je run weggooit: al bij een van de allereerste poortjes ging hij bijna onderuit, maar hij herstelde zich niet op tijd en eindigde als allerlaatste - waarmee het feest in het stadion ook in een oogwenk tot een einde kwam. Kristoffersen boekte zo alweer zijn vierde overwinning in Schladming, iets wat daarvoor alleen Benjamin Raich tussen 1999 en 2007 deed.

Nederlanders vrijgesproken van plofkraken in Duitsland

Twee Amsterdammers van 29 en 37 jaar en een 31-jarige man uit Utrecht zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland. Volgens de rechtbank ontbreekt er in het dossier direct bewijs. Wel worden de twee Amsterdammers veroordeeld voor autodiefstal en witwassen.

De mannen kwamen in het vizier van de politie nadat de naam van één van hen naar boven kwam in een onderzoek naar twee schietpartijen op een coffeeshop in Amsterdam.

Op 1 februari 2017 en op 17 februari 2017 werden in Neukirchen-Vluyn en in Aachen-Simmerath in Duitsland 2 plofkraken gepleegd door gemaskerde mannen. Bij de overval op de geldautomaat in Neukirchen-Vluyn maakten ze ongeveer 118.000 euro buit, bij de andere lukte het de daders niet om geld te stelen.

Geen direct bewijs
Volgens de rechtbank is er in het dossier geen direct bewijs aanwezig dat de verdachten betrokken zijn geweest bij de plofkraken. Zo betroffen telefoongegevens die zijn onderzocht voornamelijk Nederlands grondgebied.

'Een foto van een snelheidsovertreding die in Duitsland is gepleegd in de buurt van één van de plofkraken met een gestolen Nederlandse auto is onvoldoende duidelijk om een betrouwbare herkenning op te baseren', aldus de rechter. Ook werd geen DNA van de mannen aangetroffen op de plaats delict.

Witwassen en diefstal
Wel staat volgens de rechtbank vast dat de 37-jarige Amsterdammer zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van 7.600 euro door een BMW-motor te kopen met geld dat uit een misdrijf afkomstig is. De 29-jarige Amsterdammer is schuldig aan het stelen van een huurauto. Beide mannen worden veroordeeld tot 81 dagen celstraf.

Bergwijn: "Ik heb genoten toen Tottenham van Ajax won"

Steven Bergwijn is in de wolken met zijn transfer naar Tottenham Hotspur, zo laat hij weten in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe club. In een interview op het clubkanaal gaat de Oranje-international in op zijn overstap naar the Spurs en laat hij weten dat hij vorig seizoen genoten heeft toen Tottenham Hotspur Ajax uitschakelde in de Champions League.

Ajax had de finale van het miljardenbal in zicht toen Lucas Moura vlak voor tijd scoorde en daarmee Tottenham naar de eindstrijd schoot. "Ik heb er vorig seizoen van genoten dat Tottenham van Ajax won", laat Bergwijn weten. De 22-jarige aanvaller gaat verder niet in op de uitschakeling, maar laat weten vooral blij te zijn met zijn nieuwe club.

"Dit is een geweldige transfer, naar een geweldige club. Het is een droom voor iedere speler om in de Premier League te spelen. De sfeer, de stadions die altijd vol zitten... Ik wil hier doelpunten maken, assists geven en de Champions League winnen."

Bergwijn prijst bij zijn overstap de rol die zijn ouders in zijn leven hebben gespeeld. "Zonder mijn ouders was ik absoluut nergens. Ik ben blij dat ik ze dit terug kan geven", aldus de aanvaller, die er naar uitkijkt om samen te werken met de manager van Tottenham. "Als een kleine jongen keek ik op naar de coach, José Mourinho. Nu speel ik voor hem!"

Bergwijn hoopt succesvol te zijn bij zijn nieuwe club. "Je moet in jezelf geloven en ik weet wat ik deze club allemaal kan brengen. Scoren en goed voetbal brengen. Het is een eer om hier te zijn."

De van PSV overgenomen aanvaller kijkt nu al zijn ogen uit in Noord-Londen. "Het is geweldig om hier te zijn, kijk alleen al naar de trainingsfaciliteiten. Als ik FIFA speel dan is dat bijna altijd met een club uit de Premier League. Ik kijk er echt naar uit om die in geweldige sfeer te spelen."

Bergwijn denkt dat hij thuishoort in het Engelse voetbal. "Het aanpassingsproces zal enige tijd vergen, maar dat gaat wel lukken. Ik denk dat ik met mijn fysieke kracht goed in de Premier League uit de voeten kan. Ik geloof in mijzelf, al ben ik er nog lang niet. De Eredivisie is toch iets anders dan de Premier League, maar ik geloof in mijn kwaliteiten."

De aanvaller gaat bij the Spurs spelen met rugnummer 23. Hij neemt dat nummer over van Christian Eriksen, die dinsdag werd gepresenteerd bij Internazionale.

'Jumbo-Visma komt met vrouwenploeg'

Team Jumbo-Visma bekijkt momenteel de mogelijkheden om naast de succesvolle mannenploeg ook met een vrouwenploeg uit te komen in het wielerpeloton.

Beide hoofdsponsoren van de ploeg Boels-Dolmans, waar onder andere Anna van der Breggen en Chantal Blaak actief voor zijn, stoppen aan het einde van 2020. Algemeen directeur van Team Jumbo-Visma Richard Plugge denkt dat daar mogelijkheden liggen.

“Wellicht verdwijnt de ploeg, misschien komt er een doorstart, maar waarschijnlijk komen er rensters vrij. Hoe dan ook hebben wij de indruk dat voor ons de ruimte ontstaat om een eigen vrouwenteam van onderaf op te gaan bouwen”, aldus Plugge aan het blad Bicycling.

Voor dit seizoen is de ploeg ook al gestart met een opleidingsploeg voor talentvolle wielrenners, de zogenaamde Jumbo-Visma Academy.

“Met de Academy spreken we vaak over het verwezenlijken van jongensdromen. Maar we zetten net zo goed in op meisjesdromen. Onderliggend idee is dat we onze liefde en passie voor de wielersport met meer mensen in Nederland willen delen. Dat kan via de Academy, maar op termijn ook met een eigen vrouwenploeg.”

Thiem ten koste van Nadal naar halve finales Australian Open

Dominic Thiem heeft in de kwartfinales van de Australian Open gewonnen van Rafael Nadal. De Oostenrijkse tennisser was in vier sets te sterk: 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6). In de halve finales moet de als vijfde geplaatste Thiem het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev.

In de eerste set kreeg Nadal bij 4-5 op eigen service een setpoint maar verzilverde dat niet. In de tiebreak trok Thiem aan het langste eind. Ook in de volgende set verspeelde de Spanjaard een voorsprong.

Ondanks dat Thiem de derde set aan Nadal moest laten bleef hij aanvallend spelen. Na meer dan vier uur spelen won de Oostenrijker de vierde set en bereikte daarmee voor het eerst in zijn carrière de halve finales van de Australian Open.

'Joshua Brenet staat voor terugkeer op de Nederlandse velden'

Joshua Brenet keert mogelijk op korte termijn terug op de Nederlandse velden. De Gelderlander weet te melden dat Vitesse de 25-jarige verdediger graag op huurbasis wil overnemen van TSG 1899 Hoffenheim.

In Duitsland komt Brenet onder trainer Alfred Schreuder niet in de plannen voor, waardoor hij deze maand de ruimte kreeg om op te zoek te gaan naar een nieuwe club. Om die reden werd Brenet ook niet meegenomen op trainingskamp naar het Spaanse Marbella. Samen met Robert Zulj en Philipp Ochs werd de verdediger thuisgelaten voor de winterse trainingsstage.

"Deze drie spelers zijn niet tevreden over hun sportieve situatie en streven ernaar om van club te wisselen. In sommige gevallen zijn er al specifieke aanbiedingen voor de jongens, dus het zou geen zin voor hen hebben om onder deze omstandigheden nog mee te reizen naar het trainingskamp", liet sportief directeur Alexander Rosen weten.

In de laatste dagen lijkt Brenet dus mogelijk zijn gewenste nieuwe uitdaging te vinden. Vitesse onderhandelt momenteel met Hoffenheim over een tijdelijke overgang van de verdediger.

Het contract van Brenet bij Hoffe loopt nog tot medio 2022, al speelde hij dit seizoen onder Schreuder slechts twee bekerwedstrijden. Hoffenheim nam Brenet, tweevoudig Oranje-international, in de zomer van 2018 over van PSV en in zijn eerste seizoen kwam hij nog tot achttien optredens.

Nederlandse rechter niet bevoegd in zaak tegen voormalig IsraŰlische militairen over bombardement Gazastrook

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat zij niet bevoegd is om te oordelen over een vordering tot schadevergoeding vanwege een bombardement in de Gazastrook tegen twee voormalig Israëlische militairen, omdat zij functionele immuniteit van jurisdictie genieten.

Civiele procedure over een bombardement in de Gazastrook
Dit oordeel is gegeven in een civiele procedure die is aangespannen door een uit de Gazastrook in de Palestijnse gebieden afkomstige man, die in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. Op 20 juli 2014 zijn zes familieleden van eiser gedood toen hun huis in de Gazastrook werd gebombardeerd in het kader van de Israëlische militaire operatie Operation Protective Edge. Gedaagden waren toen opperbevelhebber van de Israëlische strijdkrachten en bevelhebber van de Israëlische luchtmacht. Eiser verwijt hen dat zij met het bombardement in strijd hebben gehandeld met internationaal oorlogsrecht. Volgens eiser kan hij nergens anders terecht met deze vordering en heeft de zaak voldoende band met Nederland omdat hij Nederlander is en hier woont. De rechtbank heeft aan de hand van het toepasselijk internationaal gewoonterecht beoordeeld of zij bevoegd is en geoordeeld dat zij niet bevoegd is.

Functionele immuniteit van jurisdictie
De rechtbank oordeelt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is omdat de voormalig Israëlische ambtsdragers functionele immuniteit van jurisdictie genieten. Dat is een figuur van internationaal gewoonterecht die van staatsimmuniteit van jurisdictie is afgeleid en die geldt voor handelingen in de uitoefening van de publieke taak. Het bombardement op de Gazastrook, waarbij de familieleden van eiser zijn omgekomen, is zo’n handeling ter uitvoering van de publieke taak.

Staatsimmuniteit houdt in dat een staat niet tegen zijn wil kan worden onderworpen aan de rechtsmacht van een andere staat. Dit vloeit voort uit het beginsel van gelijkheid van staten; gelijken hebben geen gezag over elkaar. Staten functioneren door middel van ambtsdragers, die – net als staten – alleen voor hun eigen rechter kunnen worden gedaagd voor handelingen die zij hebben verricht in de uitoefening van de publieke taak. Alleen als de staat, in dit geval de Staat Israël, afstand doet van deze immuniteit, kan een (voormalig) ambtsdrager in een procedure worden betrokken voor een nationale rechter van een andere staat, in dit geval Nederland. Dat is hier niet gebeurd; de Staat Israël heeft zich via het ministerie van buitenlandse zaken beroepen op functionele immuniteit van jurisdictie van gedaagden.

Geen individuele aansprakelijkheid
Eiser beriep zich op individuele aansprakelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van individuele personen voor internationale misdrijven zoals oorlogsmisdrijven, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Individuele aansprakelijkheid wordt toegepast door tribunalen en het Internationaal Strafhof. Het gaat gepaard met een beperking van de functionele immuniteit van jurisdictie. Het kan dus worden gezien als een uitzondering op, of speciale regel voor, functionele immuniteit van jurisdictie.

De rechtbank functioneert in de horizontale relatie tussen staten, waarin het gewoonterechtelijk beginsel van gelijkheid van staten geldt dat ten grondslag ligt aan staatsimmuniteit, en neemt een fundamenteel andere positie in dan de tribunalen en het Internationaal Strafhof. De rechtbank kan individuele aansprakelijkheid alleen toepassen als dat een regel van internationaal gewoonterecht is die voor haar geldt. Dat is niet het geval. De meningen hierover zijn zeer verdeeld en er is ook geen algemene statenpraktijk op dit punt. Naar internationaal gewoonterecht genieten gedaagden immuniteit van jurisdictie. De rechtbank kan dus niet oordelen over de tegen hen ingestelde vorderingen.

Halep en Muguruza naar halve finales Melbourne

Simona Halep en Garbiñe Muguruza hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open in Melbourne. Beide tennissters zijn donderdag elkaars tegenstander. De andere halve finale wordt gespeeld tussen de Australische én nummer één van de wereld Ashleigh Barty en Sofia Kenin uit Amerika.

Halep versloeg in haar kwartfinalewedstrijd Anett Kontaveit uit Estland in twee sets: 6-1, 6-1. Door haar overwinning stijgt de Roemeense naar de tweede plaats op de wereldranglijst.

In de halve finales moet Halep het opnemen tegen Garbiñe Muguruza. De Spaanse, die in de vorige ronde Kiki Bertens versloeg, won met 7-5 en 6-3 van de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova.

Duik in de wereld van de drol in DierenPark Amersfoort

Drollen, scheten, flatsen … De dieren in DierenPark Amersfoort poepen wat af en daar valt veel over te vertellen. “De hele voorjaarsvakantie duiken jonge bezoekers in de wereld van de drol tijdens het speciale evenement Poep & ZOO”, vertelt projectleider Hylke Steggerda. “Met dit indoor programma kunnen kinderen een hoop doen in ons park.”

Bezoekers ontdekken dat poep in de dierenwereld verrassend nuttig kan zijn. “Dieren kunnen hun ontlasting gebruiken om vrouwtjes te imponeren en je kunt aan de poep zien hoe gezond een dier is”, aldus Hylke. “Dit en nog veel meer kom je te weten over poep. Deze voorjaarsvakantie ontdek je allerlei schijtfeitjes en kun je de professor helpen met zijn uitvinding in het Grote Poep-laboratorium. Ook kunnen kinderen komen poeppluizen en hun neus eens dieper steken in de olifantenpoep.”

Het evenement Poep & ZOO vindt plaats in de voorjaarsvakantie, van 15 februari t/m 1 maart. “Het programma is binnen, dus de ouders kunnen lekker opwarmen met een warme drank terwijl de kinderen in de wereld van de drol duiken”, vertelt de projectleider. Poep & ZOO is gratis voor iedereen die een bezoekje brengt aan DierenPark Amersfoort deze voorjaarsvakantie.

Olifantenbillen (Foto: DierenPark Amersfoort)
Olifantenbillen (Foto: DierenPark Amersfoort)

NBA: Milwaukee scoort ook zonder Giannis

Het is een bekend spreekwoord uit de wielersport: de Tour wacht op niemand. Voor het basketbal geldt dit evenzeer. Terwijl er nog volop gerouwd wordt om Kobe Bryant, worden er dwars door de Verenigde Staten elke dag NBA-wedstrijden gespeeld. Er moeten immers 1230 wedstrijden in een paar maanden gespeeld worden. Alleen de Los Angeles Lakers werd een wedstrijd respijt gegund. Zij komen vrijdag weer in actie tegen de Portland Trail Blazers.

De koploper in de NBA, de Milwaukee Bucks, speelden een thuiswedstrijd tegen de Washington Wizards. Giannis Antetokounmpo kampt met diverse pijntjes en mocht een wedstrijd rusten. Het is een geruststellende gedachte voor de Bucks dat de ploeg ook zonder haar superster over meer dan voldoende scorend vermogen beschikt. Milwaukee won met 151 – 131.

Washington is één van de slechtst verdedigende ploegen in de NBA en dat werd tegen Milwaukee pijnljk duidelijk. Bij rust stond de belachelijke stand van 88 – 63 op het bord. In de tweede helft toonde Milwaukee een beetje genade met de hulpeloze tegenstander, maar spannend werd het uiteraard niet meer. Khris Middleton, die halverwege al 28 punten had gemaakt, eindigde de wedstrijd met een persoonlijk record van 51 punten. Point guard Eric Bledsoe scoorde er met 34 punten ook flink op los. Voor de Wizards maakte Bradley Beal 47 punten.

Boston won de topper in het westen van de Miami Heat. In Florida wonnen de Celtics met 101 – 109. Alle starters van de Celtics haalden de dubbele cijfers. Hayward voerde met 29 punten zijn team aan.

Bij Miami speelde Dion Waiters zijn derde wedstrijd van het seizoen. In de voorbereiding van het seizoen werd Waiters onwel in het teamvliegtuig na een uitwedstrijd. Onderzoek wees uit dat het kwam doordat hij te veel ‘edibles’, marihuana snoepjes, had gegeten. Het kwam hem op een lange schorsing van het team te staan. Waiters geldt zijn hele carrière al als een enfant terrible en het is mogelijk dat hij bij de Heat nu zijn laatste kans heeft gekregen.

Door het tragische overlijden van Bryant is het debuut van Zion Williamson flink ondergesneeuwd. Williamson wordt gezien als een potentiele nieuwe superster, maar hij moest de eerste helft van het seizoen geblesseerd toekijken met een scheurtje in zijn meniscus.

Williamson heeft inmiddels vier wedstrijden gespeeld met zijn team, de New Orleans Pelicans. Vannacht wonnen de Pelicans van de Cleveland Cavaliers met 111 – 125. Het was de tweede overwinning op rij, waarmee de ploeg uitzicht houdt op de play-offs. Williamson maakt een prima indruk in de minuten die hij speelt en heeft al een paar highlights op zijn naam staan.

Verder blijft de NBA in het teken staan van Kobe Bryant. Gisteravond was de uitzending van NBA on TNT, een razend populair wekelijks basketbalprogramma. Er worden wedstrijden besproken en de hosts, onder hen Shaquille O’Neal en Charles Barkley hebben wekelijks de grootste lol. Gisteravond niet. Shaquille O’Neal opende de uitzending met een eerbetoon aan zijn oud-ploeggenoot. Er is veel gezegd over de rivaliteit tussen de twee spelers, zeker in de tijd dat ze samen bij de Lakers speelden. O’Neal stapte over die schaduw heen en vertelde in tranen wat Kobe voor hem betekend had en hoe hij Bryant en zijn dochtertje Gianna zou missen.

Ook van elders op de wereld komen nog steeds soortgelijke verhalen binnen. Novak Djokovic won zijn kwartfinale op de Australian Open en kwam na afloop met een prachtig eerbetoon aan Bryant. Djokovic komt uit Servië, dat een rijke basketbaltraditie heeft. Djokovic beschouwde Bryant als een vriend en een mentor, die hem geholpen heeft terug te keren van een zware blessure.

Een Facebook post van een Italiaanse oud-speler gaat rond op social media. Hij vertelt over een regionaal toernooi waar hij tegen het team van Bryants vader, oud-NBA speler Joe Bryant, moest spelen. Op het veld stond tot ieders verrassing ook een jochie van elf jaar, met grote ogen een een glimlach die wereld zou raken. De man wist niet goed wat hij moest doen, je kan niet voluit verdedigen tegen een kind. Hij liet de jonge Kobe schieten en de eerste driepunter ging feilloos raak. De volgende aanval gebeurde hetzelfde. Het publiek werd gek, maar zijn coach werd kwaad. Er moest verdedigd worden. De volgende aanval besloot hij wel te verdedigen en blockte hij Kobe’s schot, tot groot ongenoegen van vrijwel alles en iedereen in de hal. De spelers eiste van zijn coach dat hij gewisseld zou worden.

Uitslagen:

Charlotte Hornets – New York Knicks 97 – 92
Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans 111 – 125
Miami Heat – Boston Celtics 101 – 109
Philadelphia 76ers – Golden State Warriors 115 – 104
Toronto Raptors – Atlanta Hawks 130 – 114
Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 104 – 96
Milwaukee Bucks – Washington Wizards 151 – 131
Dallas Mavericks – Phoenix Suns 104 - 133

Stand Eastern Conference

Milwaukee Bucks 41 – 6
Toronto Raptors 32 – 14
Miami Heat 32 – 15
Boston Celtics 31 – 15
Philadelphia 76ers 31 – 17
Indiana Pacers 30 – 17
Orlando Magic 21 – 27
Brooklyn Nets 19 – 26
Chicago Bulls 19 – 30
Detroit Pistons 17 – 31
Charlotte Hornets 16 – 31
Washington Wizards 15 - 31
New York Knicks 13 - 35
Cleveland Cavaliers 13 – 35
Atlanta Hawks 12 - 36

Stand Western Conference

Los Angeles Lakers 36 – 10
Los Angeles Clippers 33 – 14
Utah Jazz 32 – 14
Denver Nuggets 32 - 15
Houston Rockets 29 – 17
Dallas Mavericks 29 - 18
Oklahoma City Thunder 28 – 20
Memphis Grizzlies 23 - 24
San Antonio Spurs 20 - 26
Portland Trail Blazers 20 - 27
Phoenix Suns 20 – 27
New Orleans Pelicans 19 - 29
Sacramento Kings  17 - 29
Minnesota Timberwolves 15 – 32
Golden State Warriors 10 - 38

Voorzitter Belgische voetbalbond neemt duidelijk stelling tegen BeNeLiga

De afgelopen tijd wordt er nadrukkelijk gesproken over de komst van een BeNeLiga. Een aantal Nederlandse en Belgische clubs hebben vorige week groen licht gegeven voor nader onderzoek naar een gezamenlijke competitie. Mehdi Bayat, voorzitter van de Belgische voetbalbond, geeft in gesprek met Het Laatste Nieuws te kennen dat hij geen voorstander van de BeNeLiga is.

"Sportief zou het een fantastische competitie zijn. Men vraagt me weleens waarom ik niet echt betrokken ben bij de BeNeLiga. Het antwoord is simpel: ik verbind me enkel voor projecten waar ik echt in geloof", zegt Bayat, die tevens algemeen directeur van Charleroi is.

"Ik geef één voorbeeld: de toewijzing van de Europese tickets. Het is onwaarschijnlijk dat we met één gezamenlijke competitie even veel deelnemers als de twee landen afzonderlijk zullen krijgen."


"Daarnaast ben ik niet overtuigd dat het hele Belgische voetbal voordeel zou halen uit dit format. En juist daarom denk ik niet dat het ervan zal komen", gaat de Belgische bondsvoorzitter verder.

Bayat is overigens wel van mening dat er iets moet veranderen. In de plannen om de Belgische Jupiler Pro League op de schop te gooien en uit te breiden van zestien naar twintig deelnemers ziet hij echter niks.

"Dat is het slechtste wat kan gebeuren. Clubs die dit voorstel steunen, hebben amper ambitie en denken enkel aan zichzelf", zo klinkt het stellig uit de mond van Bayat.

"Wat mij betreft zou een competitie met twintig ploegen het einde van het Belgische profvoetbal betekenen. Ik wil veranderen, absoluut, maar dan wel ten goede."

Hockey Pro League-wedstrijden tussen BelgiŰ en China uitgesteld

De wedstrijden tussen China en België voor de Hockey Pro League op 8 en 9 februari in Changzhou zijn uitgesteld. Vanwege de uitbraak van het coronavirus in het gastland heeft de FIH – in overleg met beide hockeybonden – besloten de wedstrijden van de damesploegen te verplaatsen.

De FIH vreest voor het risico op besmetting, maar ook voor de kans op een lock-down. De Belgische ploeg zou dan niet meer weg kunnen uit China. De Oranje Dames hebben hun uitwedstrijden in China al gespeeld.

De FIH gaat samen met de bonden bekijken wanneer deze wedstrijden wel kunnen worden gespeeld. De wereldhockeybond volgt de situatie op de voet en zal de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie opvolgen.

China speelt op 14 en 15 maart de volgende twee thuiswedstrijden. Dan ontvangt de ploeg Australië. Of die wedstrijden wel doorgaan, is nog niet bekend. De daaropvolgende thuiswedstrijden voor het land worden in mei afgewerkt. Dan ontvangt de ploeg Nieuw-Zeeland.

Zverev naar halve finales Australian Open

Alexander Zverev heeft de halve finales van de Australian Open bereikt. De Duitse tennisser versloeg de Zwitser Stan Wawrinka in vier sets: 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Tegenstander van de huidig nummer 7 van de wereld is Rafael Nadal of de Oostenrijker Dominic Thiem. Beide spelen op dit moment hun onderlinge duel in de kwartfinale. Zverev kwam in Melbourne nooit verder dan de vierde ronde.

De andere halve finale gaat tussen Roger Federer en Novak Djokovic.

Rechtbank vernietigt vergunning hotel aan Noordkade Veghel

Aan de Noordkade in Veghel komt voorlopig geen hotel. De gemeente Meierijstad verleende hiervoor eerder wel een vergunning, maar de rechtbank Oost-Brabant vernietigt dit besluit vandaag.

Aan de Noordkade staan verschillende industriële gebouwen uit de tijd dat de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) met onder meer een mengvoederbedrijf daar nog zat. In die panden zitten nu onder andere een bioscoop, winkels en een theater. Er staan ook 15 oude silo’s op het terrein. De gemeente Meierijstad verleende in juli 2019 een vergunning voor het bouwen van een hotel met 120 kamers bovenop de silo’s, het zogenaamde Silotel. Een groot aantal omwonenden stapte daarop naar de rechter. Zij vrezen onder meer voor verlies van privacy, lichthinder en parkeeroverlast.

De omwonenden stellen dat hotelgasten vanaf hun kamer, vanuit de bar en het restaurant van het hotel bij hun in huis of in de tuin kunnen kijken. Ze zijn vooral bang dat gasten toch op het balkon bij hun hotelkamer kunnen komen. Daarnaast vrezen de omwonenden dat ze overlast zullen ervaren door verlichting vanuit het hotel en vanaf de gevel en de weerkaatsing van licht. Ook denken zij dat er sprake zal zijn van parkeeroverlast, omdat de gemeente kort gezegd geen rekening zou hebben gehouden met parkeerplaatsen voor het personeel en bezoekers van de bar. En de 120 plekken die de gemeente wil toewijzen aan het hotel zouden eerder al zijn toegewezen als parkeergelegenheid voor het theater, de bioscoop en het foodcenter.

De gemeente legde in de vergunning vast dat de projectontwikkelaar voor de ramen van de hotelkamers een deel ondoorzichtige balustrade moet aanbrengen om het zicht naar beneden te blokken. Daarnaast stelt de ontwikkelaar dat er geen balkondeuren in de hotelkamers komen en dat de balkons alleen bedoeld zijn voor bijvoorbeeld de glazenwassers. De gemeente denkt dat de gasten maar kort in de bar en het restaurant zullen vertoeven. Met dit alles zou er dus geen sprake zijn van ernstige inbreuk op de privacy van de omwonenden. Ook met eventuele lichthinder en parkeeroverlast meent de gemeente voldoende rekening te hebben gehouden.

Oordeel rechtbank
Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij het verlenen van de vergunning op sommige punten te weinig rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. Zo vindt de rechtbank dat onvoldoende vast staat dat de inbreuk op de privacy van de omwonenden wordt beperkt door de maatregelen die worden genomen. In de vergunning staat namelijk niet vermeld dat er niemand op de balkons mag komen. Bovendien is niet vastgelegd wat de openingstijden van de bar en het restaurant mogen zijn. En naast gasten kunnen ook derden gebruikmaken van die faciliteiten.

Verder erkent de gemeente dat een aantal omliggende woningen hinder kan hebben van gevelreflectie, maar denkt dat die hinder kan worden beperkt. Volgens de rechtbank had de gemeente de beperkende maatregelen daarom verplicht moeten stellen. Dit liet zij echter na. Tot slot oordeelt de rechtbank dat de gemeente een groot deel van de beoogde parkeerplaatsen voor het hotel al eerder aan een ander bouwplan heeft toegekend. Die plekken kunnen nu niet meer aan het hotel worden toegewezen. Daarbij weegt mee dat de projectontwikkelaar heeft aangegeven dat het beoogde parkeerterrein niet exclusief is bedoeld voor hotelgasten. Al met al is niet uit te sluiten dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en dus een risico op parkeeroverlast.

De rechtbank vernietigt de vergunning voor de bouw van het hotel. Dit betekent dat er niet mag worden gebouwd en dat de gemeente bij een eventueel nieuw te verlenen vergunning rekening moet houden met deze uitspraak.


De silo's, gezien vanaf de Zuidkade - Bron: Google Maps 

Opnieuw vrijspraak van doden pasgeboren baby's

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 41-jarige vrouw vrijgesproken van het doden of proberen te doden van haar 2 pasgeboren baby’s. Door het hof geraadpleegde deskundigen zijn er na uitgebreid onderzoek van overtuigd dat het aannemelijk is dat beide baby’s dood zijn geboren. De zaak was door de Hoge Raad verwezen naar dit hof. Eerder was de vrouw door de rechtbank Midden-Nederland en het hof Arnhem-Leeuwarden ook al vrijgesproken.

Politie
In 2014 melde de vrouw zich bij de politie in Amersfoort. Zij zei dat zij in 2002 en (waarschijnlijk) 2004 op het toilet van haar toenmalige woning was bevallen en daarna niet naar de baby’s heeft omgekeken en dus ook niet heeft gekeken of ze leefden. De vrouw verklaarde dat zij de baby’s niet heeft horen huilen en ook niet heeft zien bewegen. Ze heeft geen hulp gezocht en de baby’s respectievelijk in een beautycase en een koekblik gestopt en in haar woning verborgen.

Hoge Raad
Eerder spraken de rechtbank Midden-Nederland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de vrouw vrij. De rechtbank concludeerde dat zij niet kon vaststellen of een of beide baby’s tijdens of na de bevalling leefden en daardoor evenmin kon worden vastgesteld of zij deze baby’s in hulpeloze toestand heeft gebracht of gelaten. De rechtbank sprak de vrouw vrij. Het OM ging in hoger beroep maar ook het hof Arnhem-Leeuwarden sprak de vrouw vrij. Het OM is vervolgens in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad verwees deze zaak in 2016 naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De Hoge Raad stelt dat de enkele omstandigheid dat onzekerheid bestaat over het antwoord op de vraag of de baby’s tijdens of kort na de geboorte leefden, niet af doet aan de mogelijkheid dat sprake is van een poging tot (kinder)doodslag. Van die mogelijkheid is echter geen sprake indien de rechter aannemelijk acht dat de baby’s dood ter wereld zijn gekomen.

Oordeel hof
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft door 2 deskundigen aanvullend onderzoek laten doen. Zij zijn eensgezind en gemotiveerd in volle overtuiging tot de conclusie gekomen dat het aannemelijk is dat beide baby's dood ter wereld zijn gekomen. Oorzaken hiervan zijn onder andere dat de vrouw in de tijd van haar zwangerschappen stevig rookte, alcohol en verdovende middelen gebruikte. Dit had een negatief effect op de placenta die het kind van voeding moet voorzien en daarmee op de groei van de ongeboren baby. De afmetingen van de beautycase en de koektrommel met de stoffelijke overschotten van de baby’s wijzen ook op een ernstige groeivertraging. Dit vergroot de kans op overlijden voor de geboorte, terwijl een (onbegeleide) bevalling dan ook veel meer risico’s met zich brengt.

De vrouw heeft bovendien verklaard in de weken voor de eerste bevalling geen beweging van de baby te hebben gevoeld, terwijl ook de omstandigheden waarin de tweede bevalling heeft plaatsgevonden (wakker worden in een grote plas bloed en een baby geboren in stuitligging) ongunstig waren. Het hof neemt het oordeel van de deskundigen over. Nu het voor aannemelijk moet worden gehouden dat beide baby's dood ter wereld zijn gekomen, kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de baby’s na de geboorte door handelen of nalaten van de vrouw (kunnen) zijn komen te overlijden. Daarom spreekt het hof de vrouw vrij.

Excelsior haalt opvolger van ontslagen Moniz weg bij FC Utrecht

Excelsior nam dinsdag vanwege de tegenvallende resultaten afscheid van trainer Ricardo Moniz. De Rotterdammers hebben een dag later al een opvolger gevonden. Marinus Dijkhuizen, tot op heden werkzaam als assistent van John van den Brom bij FC Utrecht, gaat namelijk per direct aan de slag in Kralingen. Excelsior laat via de officiële kanalen weten dat Dijkhuizen zich voor tweeënhalf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden heeft.

Excelsior is geen onbekend terrein voor Dijkhuizen, die als speler al twee keer actief was voor de club. In 2014 debuteerde hij bovendien als trainer in het Van Donge & De Roo Stadion.

"Excelsior is bekend, de club heeft vertrouwen in mij en we zijn altijd loyaal geweest aan elkaar. Het is allemaal heel snel gegaan. Gisteren stond ik nog bij FC Utrecht op het veld, vandaag ben ik bij Excelsior."

"De situatie is natuurlijk wel anders dan zes jaar geleden. Toen volgde ik Jon Dahl Tomasson op, die naar Roda JC Kerkrade vertrok om zich te verbeteren", reageert hij op zijn nieuwe aanstelling.

Dijkhuizen geeft aan dat hij snel de knoop door heeft moeten haken. De oefenmeester was eigenlijk liever pas aankomende zomer in Rotterdam teruggekeerd, maar Excelsior wilde hem per direct aanstellen.

"Dat snap ik ook, vanwege de lange termijn. Ik vind het niet prettig om FC Utrecht midden in het seizoen te verlaten, maar desondanks heb ik voor mijn ambitie gekozen."

Aston villa naar finale van EFL Cup

Aston Villa heeft zich zeer verrassend geplaatst voor de finale van de EFL Cup. The Villans bereikten de eindstrijd van het tweede Engelse bekertoernooi dinsdagavond door op eigen veld met 2-1 te winnen van Leicester City, nadat de heenwedstrijd in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Invaller Trézéguet groeide in de 93ste minuut met een fraai doelpunt uit tot matchwinner. De werkgever van Anwar El Ghazi stuit in de finale vermoedelijk op Manchester City, dat woensdagavond in eigen huis een 3-1 voorsprong verdedigt tegen Manchester United.

Aston Villa hield Leicester City drie weken geleden in het King Power Stadium zeer verrassend op een gelijkspel, waardoor het elftal van manager Dean Smith vanavond nog voldoende had om voor te spelen. In balbezit was Aston Villa als verwacht de onderliggende partij, maar Matt Targett tekende na twaalf minuten voetballen wel verrassend voor de 1-0. De vleugelspeler van Aston Villa werd in het strafschopgebied bediend door Jack Grealish, waarna hij Kasper Schmeichel met een diagonaal schot verschalkte.

De thuisploeg wist de voorsprong vervolgens mee te nemen naar de rust, maar had over geluk niet te klagen. Een uithaal van Youri Tielemans na dik een uur halfuur belandde via de vingertoppen van doelman Örjan Nyland op de lat en een handsbal van Ezri Konsa in de eigen zestien werd niet als opzettelijk aangemerkt door arbiter Mike Dean en de videoscheidsrechter (VAR).

Jamie Vardy was vanwege lichte fysieke klachten op de bank begonnen bij Leicester City, maar in de 56ste minuut werd de spits alsnog binnen de lijnen gebracht door Brendan Rodgers.

Kort na de rentree van Vardy liet Mbwana Samatta een uitgelezen mogelijkheid op de 2-0 liggen: de spits uit Tanzania slaagde er van dichtbij niet in om een afgemeten voorzet van Grealish binnen te lopen. Die misser van Samatta leek Aston Villa in de 72ste minuut fataal te worden, want toen wist Kelechi Iheanacho aan de overzijde wél raad met een voorzet van Harvey Barnes.

Vijf minuten later werd de vrijwel onzichtbare El Ghazi gewisseld bij Aston Villa. De Nederlander maakte plaats voor Trézéguet en nota bene de Egyptische invaller bracht Aston Villa in de 93ste minuut in extase met een rake volley bij de tweede paal.

Nederland en Noordrijn-Westfalen slaan handen ineen voor duurzame energie- en industriesector

Nederland en Noordrijn-Westfalen werken nauw samen aan de verduurzaming van de energie- en industriesector. Beide partijen stimuleren grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven en kennisorganisaties uit beide landen om klimaatdoelstellingen kracht bij te zetten. Deze onderlinge samenwerking staat centraal op de derde editie van de Combined Energy Conference in Arnhem. Tijdens de conferentie wordt onder meer een gezamenlijke studie naar de haalbaarheid van een grensoverschrijdende waardeketen voor groene waterstof, strekkend van de Noordzee tot aan industriële clusters in het grensgebied gelanceerd.

Het thema van de derde editie van de Combined Energy Conference is CO2-reductie in de energie- en industriesector. De conferentie is bedoeld om de relaties tussen de deelnemende partijen te versterken en concrete samenwerkingsprojecten tot stand te brengen door workshops op het gebied van waterstof, CO2-reductie in de industrie en hernieuwbare energie te faciliteren.

Onder de 350 deelnemers zijn vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en de overheid uit Nederland en Noordrijn-Westfalen. Onder de sprekers zijn minister Wiebes (EZK), minister Pinkwart (NRW) en Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.

Project HY3: onderzoek naar de haalbaarheid van een transnationale waterstofeconomie
Op de conferentie wordt het project HY3 aangekondigd. Dit project is een samenwerking tussen Nederland, Duitsland en de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De drie partijen in de samenwerking wijzen ieder een onderzoeksinstelling aan die gezamenlijk onderzoek zullen doen naar de haalbaarheid van een transnationale groene waterstofeconomie.

Minister Wiebes: “Noordrijn-Westfalen is als industriële ruggengraat van Duitsland een belangrijke partner voor Nederland voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het creëren van economische kansen in de transitie naar klimaatneutraliteit. Onze regio is bovendien uniek gepositioneerd voor groene waterstof: we beschikken al over grensoverschrijdende infrastructuur, logistieke routes en onderzoeksinstituten. Met de verwachte groei van windenergie op zee en de groeiende vraag naar groene waterstof in de industrie, zijn alle voorwaarden aanwezig om een voorloper te worden in de transitie naar een duurzame economie.”

Fout in Amsterdamse regels voor woningverhuur aan toeristen

De gemeente Amsterdam biedt haar inwoners ten onrechte de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van het verbod om zonder vergunning een woning aan toeristen te verhuren. Deze vrijstellingsmogelijkheid is in strijd met de Huisvestingswet en is daarom ‘onverbindend’. Dit betekent dat de gemeentelijke vrijstelling voor woningverhuur in Amsterdam niet meer geldt. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Huisvestingswet
De Huisvestingswet bepaalt dat het verboden is om door de gemeente aangewezen woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad’. Als dat verbod voor een woning geldt, dan wil dat zeggen dat de woning niet mag worden verhuurd aan bijvoorbeeld toeristen, ook al is dat maar voor een korte periode. Zo’n verbod geldt echter niet als je hiervoor een vergunning van de gemeente hebt. Heb je zo’n vergunning niet, dan kan de gemeente een boete opleggen. Dit overkwam een inwoonster van Amsterdam toen zij in 2018 haar woning voor vijf dagen verhuurde aan Amerikaanse toeristen. Ze kreeg een boete van € 6.000, omdat zij deze verhuur niet vooraf had gemeld bij de gemeente. Ze was het niet eens met de boete en kwam in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nadat ze eerder bij de rechtbank ongelijk had gekregen.

Onverbindend
In de Amsterdamse huisvestingsverordening staat dat inwoners de wettelijk verplichte vergunning niet hoeven aan te vragen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij de verhuur van hun woning vooraf melden aan de gemeente. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de gemeente helemaal niet bevoegd om inwoners vrijstelling te verlenen van de wettelijke vergunningplicht. Dat staat de Huisvestingswet namelijk niet toe. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de vrijstellingsmogelijkheid in de Amsterdamse huisvestingsverordening ‘onverbindend verklaard’. Dat betekent dat deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer bestaat en niemand daar meer gebruik van kan maken.

Gevolgen van de uitspraak
De uitspraak betekent dat de verhuurster aan wie de gemeente in deze zaak een boete had opgelegd, deze boete niet hoeft te betalen. Ondanks dat zij de Huisvestingswet heeft overtreden door zonder vergunning haar woning te verhuren aan toeristen. De gemeente Amsterdam heeft de boete namelijk opgelegd, omdat zij niet aan de meldplicht had voldaan. Maar deze meldplicht, die het verhuurverbod opheft, had niet in de huisvestingsverordening mogen worden opgenomen. Voor overtreding van die meldplicht kon daarom geen boete worden opgelegd.

Voor de gemeente betekent de uitspraak dat zij haar inwoners geen vrijstelling meer mag verlenen van het verbod om zonder vergunning hun woning aan toeristen te verhuren. Wel mag de gemeente boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun woning aan toeristen verhuren. Als de gemeente hiervoor aanvullende regels wil maken, door bijvoorbeeld te bepalen in welke gevallen zij wel en in welke gevallen zij geen boetes oplegt, en hoe hoog die boetes zijn, dan zal de gemeente de gemeentelijke huisvestingsverordening moeten wijzigen.

Minister mocht komst islamitische basisschool afdwingen

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media mocht ingrijpen om de komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland af te dwingen. De minister heeft zich aan de juiste wettelijke regels gehouden. Dit staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

De minister nam in juli 2019 een zogenoemd besluit tot 'indeplaatsstelling'. Dit besluit volgde nadat de gemeenteraad van Westland weigerde om een nieuwe islamitische basisschool in Naaldwijk op te nemen in het plan van scholen 2020-2023, hoewel eerdere uitspraken van de bestuursrechter daartoe verplichten. Met zijn besluit zorgt de minister er zelf voor dat de school alsnog in het plan van scholen komt te staan. Dit is nodig om de school te kunnen financieren. De gemeenteraad is in meerderheid tegenstander van de school en kwam tegen het besluit van de minister in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Taakverwaarlozing door de gemeenteraad
Na diverse rechtszaken over de nieuwe basisschool in Westland legde de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak van april 2019 de minister de verplichting op om de school te bekostigen. Op grond van de Wet op het primair onderwijs is de gemeenteraad van Westland verplicht de school in het plan van scholen op te nemen. Dat deed de gemeenteraad echter niet. Omdat de gemeenteraad daarmee de wet niet volgt, is er naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak sprake van taakverwaarlozing. De minister mocht daarom ingrijpen door het besluit tot indeplaatsstelling te nemen.

Geen fouten in de procedure
Volgens de gemeenteraad van Westland heeft de minister procedurele fouten gemaakt bij het nemen van zijn besluit. Daarin krijgt de gemeenteraad geen gelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister zich aan de wettelijke regels heeft gehouden bij het nemen van zijn besluit. Hij heeft de gemeenteraad voldoende tijd gegeven om alsnog aan zijn wettelijke verplichting te voldoen. Het besluit tot indeplaatsstelling is ook goed bekendgemaakt.

Gevolgen van de uitspraak
Het gevolg van de uitspraak is dat het besluit tot indeplaatsstelling in stand blijft. Daarmee heeft de islamitische basisschool een plek gekregen in het plan van scholen 2020-2023 van de gemeente Westland en komt de school in aanmerking voor financiering door de overheid.

GroeiCast #1 - Economische groei is nodig om onze welvaart te behouden

“We zijn rijker geworden, maar hebben het niet gemerkt." Dat stelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de GroeiCast, de nieuwe podcast over economische groei.

De economische groei is sinds 2002 vooral opgegaan aan de stijgende kosten van collectieve voorzieningen, zoals zorgkosten en pensioenen. Door extra maatregelen te nemen, wil het kabinet dat het besteedbaar inkomen van iedereen stijgt. Hierover is in december de groeistrategie verschenen. In de podcastreeks van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staan gesprekken centraal met mensen uit de politiek, het bedrijfsleven en onderwijs over hoe we Nederland ook in de toekomst welvarend houden.

Minister Wiebes: "Het is belangrijk om extra te investeren in innovatie, ons onderwijs nog beter te maken, de industrie te verduurzamen en mensen in staat te stellen meer te gaan werken. Zo blijft Nederland aantrekkelijk om in te wonen en te ondernemen en zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst geld overhouden in de huishoudportemonnee."

De podcast wordt opgenomen op wisselende locaties in Nederland, zowel op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als bij bedrijven en scholen. De presentatie is in handen van Jessica van Spengen.

Marineschip vertrekt richting Straat van Hormuz

Zorg dat je de maritieme veiligheidssituatie in kaart brengt rond de Straat van Hormuz. Met die opdracht vertrok marineschip Zr. Ms. De Ruyter dinsdag vanuit Den Helder. Uitgezwaaid door familie, vrienden en collega’s zette het fregat koers richting de Perzische Golf. Daar blijft het tot juni als onderdeel van een Europese veiligheidsmissie.

Nederland draagt bij aan het in kaart brengen van de maritieme veiligheidssituatie in het economisch belangrijke zeegebied. De Straat van Hormuz is namelijk de enige route om olie vanuit de Golfregio wereldwijd over zee te transporteren.

Europese missie
De missie heet officieel European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). Binnen deze door Frankrijk geleide missie werkt het Nederlandse fregat samen met een fregat en een patrouillevliegtuig van Frankrijk. Ook België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië en Portugal ondersteunen de missie.

Militair en diplomatiek de-escaleren
Met de missie willen de Europese landen incidenten op zee voorkomen. Vorig jaar vonden in de regio nog ernstige incidenten plaats. Daarbij raakten 6 olietankers zwaarbeschadigd en werden er 2 vastgehouden. De-escalerend optreden moet de regionale spanningen wegnemen.

Naast de militair maritieme inzet loopt ook een diplomatiek spoor. Alles met als doel om de maritieme veiligheid in de regio te garanderen en daarmee ook de Nederlandse economische belangen te ondersteunen.

Hoofdkwartier in Abu Dhabi
Vanuit Den Helder vaart Zr. Ms. De Ruyter eerst richting de Verenigde Arabische Emiraten, van waaruit de missie wordt aangestuurd. Ook 4 Nederlandse stafofficieren werken op dit Frans-geleide hoofdkwartier in Abu Dhabi.

Meer dan 200 militairen
Zr. Ms. De Ruyter is een luchtverdedigings- en commandofregat met meer dan 200 militairen aan boord. Hoewel de militaire aanwezigheid alleen al kwaadwillenden moet afschrikken beschikt het fregat over middelen tegen elke dreiging. Het heeft een NH90-maritieme gevechtshelikopter aan boord en gebruikt een zeer moderne SMART-L-radar. De bewapening bestaat uit een 127mm-kanon, een snelvuurkanon, torpedo’s, geleide wapens tegen vliegtuigen en raketten en raketten tegen schepen.

Afbeelding: Defensie
Afbeelding: Defensie

75 miljoen euro naar energie-innovaties in de bestaande bouw

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties investeert 40 miljoen euro in energie-innovatieprojecten. Vanuit samenwerkende organisaties zoals onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de bouw-, techniek-, en energiesector komt daar 35 miljoen euro bovenop. Met in totaal 75 miljoen euro starten de eerste Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze programma’s kunnen de energietransitie in de bestaande bouw versnellen.

Deze innovatie is nodig om de energietransitie betaalbaar te maken voor woningeigenaren. De partijen gaan ervoor om samen tussen nu en 2030 de kosten voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen 20 tot 40 procent omlaag te krijgen. Veel woningcorporaties zijn nu al aan de slag met het versneld verduurzamen van 100.000 sociale huurwoningen.

De kosten van verduurzaming kunnen op verschillende manieren omlaag. Bijvoorbeeld door het digitaliseren van het ontwerpproces en het robotiseren van de productiestraat. Hierdoor worden ook sociale innovaties mogelijk, zoals beter samenwerken van het eerste idee tot en met de uitvoering en het bundelen van vraag en aanbod. In december 2019 heeft minister Knops de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Minister Knops: “Dit is een geweldige stap in de goede richting. Alleen door samen te werken en de handen uit de mouwen te steken komen wij tot innovaties die bijdragen aan een energieneutrale toekomst.”

Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s
Tot 2030 heeft het kabinet 250 miljoen gereserveerd voor Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s. In deze programma’s werkt de overheid samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan vraagstukken zoals het verwarmen van wijken met duurzame energiebronnen en het betaalbaar isoleren van naoorlogse woningen.

Vaak beginnen de samenwerkende organisaties (consortia) met onderzoek en experimenten zoals proefopstellingen, voorbeeldwoningen en pilots. De volgende stap is het gebruiken van de nieuwe technieken en processen op veel grotere schaal, bijvoorbeeld in een hele woonwijk. Voor dit ‘opschalen’ is veel kennis en menskracht nodig, daarom duurt de ontwikkeling meestal enkele jaren.

De eerste vier consortia die in 2020 aan de slag gaan zijn de Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, Helena all-electric, Future Factory en WarmingUP.

Snelwegloopster aangereden op A73

Een vrouw is dinsdagavond aangereden toen ze de autosnelweg A73 nabij Venlo wilde oversteken. Rond 21.30 uur stak de vrouw de autosnelweg over waarna ze geraakt werd door een passeerde auto. De vrouw is met meerdere botbreuken overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulp van een traumahelikopter met medische deskundigen moest worden ingeroepen. De inzittenden van de betrokken auto zijn door de hulpdiensten opgevangen. Onderzoek moet duidelijkheid geven waarom de vrouw dinsdagavond de autosnelweg overstak.

15.000 euro voor gouden tip over vermoorde vrouw Westdorpe

Tot op de dag van vandaag hebben het Openbaar Ministerie en de politie nog geen informatie mogen ontvangen die leidt naar de identiteit van de onbekende doodgeschoten vrouw die in een weiland in Westdorpe werd gevonden op 22 juni 2019. De vrouw werd op 13 augustus anoniem begraven in Terneuzen. 

Over deze zaak zijn al verschillende berichten in de media verschenen, en er zijn inmiddels rond de 500 tips bij het onderzoeksteam binnengekomen, maar die hebben nog niet geleid tot de identiteit van de vrouw of oplossing van de zaak. Daarom looft de Hoofdofficier van Justitie een beloning van 15.000 euro uit voor de persoon die zich meldt met de 'gouden tip'. Dit is de tip die uiteindelijk zal leiden tot het achterhalen van de identiteit van de onbekende vrouw en de oplossing van het misdrijf waardoor de vrouw is komen te overlijden. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Mensen die de vrouw (denken te) herkennen wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis opsporingsnummer 0800-6070, 0900-8844 of via 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. 

Bijna 71.000 nieuwbouwwoningen in 2019

In 2019 werden bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent. In Diemen nam de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 9 procent het sterkst toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45.000 nieuwbouwwoningen). In de vier jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2019 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor.

Bijna 7,9 miljoen woningen
Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 7,9 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 77.000 meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2018 werden door transformatie van gebouwen 13.000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,6 procent. Ook in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Zuid-Holland ligt ook onder het gemiddelde, maar stond met absolute aantallen, namelijk ruim 13.000, op de eerste plek samen met Noord-Holland waar eveneens 13.000 woningen werden gebouwd.

Diemen breidt flink uit
In Diemen groeide de woningvoorraad door nieuwbouw, met bijna 9 procent, het hardst. In totaal werden daar 1.218 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In vijf jaar tijd werd er zelfs bijna 19 procent nieuwbouw aan de woningvoorraad van Diemen toegevoegd. In Amsterdam werden 5.007 nieuwbouwwoningen toegevoegd, traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal ruim 447.000 woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

De cijfers over 2019 zijn voorlopig. In mei 2020 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

Eerste DLC Hellfire Knight uit voor Code Vein

Bandai Namco heeft de launchtrailer uitgebracht voor de eerste grote downloadbare content van Code Vein genaamd "Hellfire Knight". Deze is vandaag uitgekomen voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Naast nieuwe wapens, Blood Veils en Blood Codes die zijn toegevoegd, zijn er alternatieve kostuums voor je partners nu te verdienen via nieuw toegevoegde gebieden in de Depths.

Deze add-on is gratis beschikbaar als je de Season Pass of de Code Vein Deluxe Edition hebt, anders kost deze DLC 10 euro. Code Vein is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Co-op in One Piece: Pirate Warriors 4

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor One Piece: Pirate Warriors 4 met daarin de online coöperatieve modus van de game.

Maximaal vier spelers kunnen samen spelen in online co-op om tegen gigantische bazen te vechten. In de trailer zien we bijvoorbeeld Kuma, Pica, Jack en X-Drake als bossfight. Er zijn ook andere missies zoals het samen vechten tegen waves van vijanden om een locatie te verdedigen.

One Piece: Pirate Warriors 4 komt 27 maart uit voor PlayStation 4, Xbox One, pc en Switch.

'Amstelvener (41) was schutter bij dodelijke schietpartij Hugo de Grootplein'

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de 41-jarige Cherif A. de schutter was tijdens de dodelijke schietpartij in een pizzeria op het Hugo de Grootplein in Amsterdam. De Amstelvener staat vandaag voor de rechter.

Eerder was nog niet bekend waar A. precies van werd verdacht. Hij moet zich vandaag in de rechtbank melden tijdens een pro forma-zitting. Hierbij wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

Schietpartij
A. zit vast sinds 23 oktober, de dag waarop de 49-jarige Goran Savic (de uitbater van pizzeria 'La Piccola Baracca') wordt neergeschoten. Het is druk, die bewuste woensdagmiddag. Vele fietsers, automobilisten en voetgangers passeren het Hugo de Grootplein. De schoten die plotseling worden gelost, zorgen dan ook voor paniek.

Het geluid is afkomstig uit pizzeria 'La Piccola Baracca', waar rond 15.45 uur een man naar binnenloopt. Hij opent daar het vuur en raakt twee mensen. Savic - de uitbater van de pizzeria - loopt nog naar buiten, maar zakt dan in elkaar. De Amsterdamse Serviër overleeft de schietpartij niet.

Een andere man wordt geraakt in zijn buik en is zwaargewond.

Schok
De schok is groot, zo vertellen getuigen aan AT5. Twee jongens die langs het plein fietsten hebben de schoten gehoord. 'We zagen een man voor de deur op de grond liggen met een groepje mensen erbij.' 'Het was vooral heel stil', vertelt een ander. 'Iedereen was vooral in shock van wat is hier nu gebeurd?'

Ondertussen ontfermen de hulpverleners zich over de slachtoffers en gaat de politie op zoek naar een verdachte. Die wordt al snel gevonden: de politie weet op de Admiraal de Ruijterweg een Volkswagen klem te rijden en de bestuurder aan te houden. In de auto van Cherif A. wordt een vuurwapen aangetroffen.

Djurovic
Al snel blijkt het dodelijke slachtoffer - vader van twee kinderen - niet het beoogde doelwit te zijn. De recherche gaat ervan uit dat de schutter het eigenlijk gemunt had op de beruchte Servische crimineel Jovan Djurovic. Hij is weliswaar ook geraakt, maar overleeft het schietincident.

Opvallend is dat er al eerder werd geprobeerd om een aanslag op zijn leven te plegen. Maar dat mislukte tot drie keer toe. Zo werd er in Servië een bom gelegd op het graf van zijn broer, dat Djurovic zou bezoeken. Maar het explosief ging te vroeg af.

Onduidelijkheid
Hoewel het beoogde slachtoffer inmiddels bekend is, blijft er nog veel onduidelijkheid bestaan over de dodelijke schietpartij op het Hugo de Grootplein. Zo is het nog niet helder wat de exacte reden voor de liquidatie is geweest.

Vandaag zal Cherif A. zich voor het eerst moeten verantwoorden bij de rechter.

FOK! Wat een weer: buien

Vanochtend vroeg is het wisselend bewolkt en kan er vooral in het noorden een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt uiteen van 3°C plaatselijk landinwaarts tot 6°C langs de kust. De west- tot zuidwestenwind is matig boven land en krachtig tot hard langs de kust.

Overdag komen er vooral in het noorden, midden en oosten buien voor met daarbij kans op korrelhagel, natte sneeuw en een klap onweer. Tussen de buien door klaart het af en toe op en is de zon te zien. In de loop van de middag en avond wordt het van het westen uit droog en klaart het vooral in het zuidwesten op. Later in de avond neemt de bewolking in het noorden weer toe en kan het daar enige tijd regenen. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 7°C. De wind blijft westelijk, matig tot vrij krachtig boven land en krachtig langs de kust.

In de nacht naar donderdag regent het aanvankelijk nog in het noordoosten. Elders blijft het zo goed als droog met enkele opklaringen. De minimumtemperatuur varieert van 3°C in opklaringen tot 7°C in het noorden. De westelijke wind neemt in het noorden toe naar vrij krachtig, langs de kust naar krachtig tot hard, 6-7 Bft. In het zuiden is de wind zuidwest en matig van kracht, langs de kust (vrij) krachtig.

Donderdagochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar is het op de meeste plaatsen droog. In de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en volgen perioden met motregen en regen. De middagtemperatuur ligt rond 8°C, in het zuiden wordt het 10°C. In de avond loopt de temperatuur overal verder op naar 10 à 11°C. De wind komt uit zuidwest, in de loop van de middag tijdelijk uit zuid, en is matig, langs de kust (vrij) krachtig, later op de avond mogelijk hard, 7 Bft. (Bron: KNMI)

Meer weer op FOK!

Een foto van de "swamps" van Haamstede. Met weerspiegeling (Foto: Scherpschutter)
Een foto van de "swamps" van Haamstede. Met weerspiegeling (Foto: Scherpschutter)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Snowboardcrossers strijden in dichte mist in Canada

In het Canadese Big White is gedurende het weekeinde de World Cup neergestreken voor de snowboardcrossers. Er stond één individuele wedstrijd en een teamwedstrijd gepland, maar wegens het noodgedwongen annuleren van de World Cup in Feldberg van volgende week besloot men gewoon twee individuele wedstrijden te houden.

Vrouwen, eerste wedstrijd
De beste start was voor Belle Brockhoff en Michela Moioli, maar het was de Italiaanse olympisch kampioene die de leiding pakte. Brockhoff viel even weg, terwijl Raffaella Brutto en Nelly Moenne Loccoz streden om de tweede plek. Moioli sloeg een gat en ging overtuigend naar de winst, Brockhoff vocht zich terug en knokte zich via Brutto naar plek twee. Voor de 32-jarige Brutto was het pas de derde podiumplek uit haar carrière en de eerste in bijna zes jaar.

De eerste vrouwenfinale

Mannen, eerste wedstrijd
De pas 18-jarige thuisheld Eliot Grondin kende de beste start en nam voor de Italiaanse veteraan Omar Visintin de leiding. Alex Deibold en Kalle Koblet streden de hele finale achter hen om plek drie, tot ze onderuit gingen. Visintin opende met succes de aanval op Grondin, die in de laatste meters nog alles probeerde. Dat mocht niet baten en Visintin pakte de winst, voor de toch wel blije Grondin en Deibold, die eerder weer op de been was dan Koblet.

De eerste mannenfinale

Vrouwen, tweede wedstrijd
De Amerikaanse Faye Gulini en de Italiaanse Sofia Belingheri stonden in de finale, net als opnieuw Moioli en Brockhoff. De beste start was voor Moioli, die Gulini achter zich aan kreeg. Brockhoff schoof zich voorbij de Amerikaanse, waarna ze de aanval opende op Moioli. Dat leverde een zinderende finish op, waarin de Australische nét de zege pakte. Gulini hield Belingheri van zich af en eindigde als derde.

De tweede vrouwenfinale

Mannen, tweede wedstrijd
In de finale stonden de Oostenrijkers Jakob Dusek en Julian Lüftner, de Italiaan Lorenzo Sommariva en de Amerikaanse verrassing Senna Leith. Sommariva pakte bij de start de leiding, voor Dusek, die echter al snel gepakt werd door Lüftner en Leith. De Oostenrijker herstelde zich knap en achter winnaar Sommariva pakte de Oostenrijker de tweede plek terug: zijn eerste podiumplek ooit in de World Cup. Met zijn derde plek vierde Leith ook zijn eerste podiumplek ooit, Lüftner greep er naast.

Glenn de Blois zat er in tegenstelling tot de eerste wedstrijd wel bij in de knockoutfase, er waren immers geen kwalificaties, maar in de kwartfinales werd de Nederlander uitgeschakeld.

Volgende wedstrijd
De vorige wedstrijd was al bijna een maand geleden en na het annuleren van Feldberg duurt het ook weer even. Nog langer zelfs: begin maart gaat het circus pas weer verder in de Sierra Nevada, waarna in Veysonnaz het seizoen af wordt gesloten.

De tweede mannenfinale

Coronavirus: aantal besmettingen stijgt naar 5500, aantal doden naar 131

Vandaag zijn er flink wat besmettingen met het coronavirus bijgekomen, het aantal stijgt tot bijna 4700. Ook zijn er weer mensen overleden aan het virus en de teller staat momenteel op 106. Er is ook weer een nieuwe melding in Europa binnengekomen, namelijk in Duitsland.

Met name in het epicentrum Wuhan in de provincie Hubei zijn er weer een hoop besmettingen bijgekomen. Hoewel de steden in dit gebied grotendeels zijn afgesloten blijven er dus meer besmettingen binnenkomen. Volgens cijfers van de Chinese overheid zijn er momenteel een ruime 30.000 mensen in het ziekenhuis ter observatie wegens mogelijke besmetting. China is tot nu toe nog het enige land waar mensen zijn overleden aan het virus.

Ook buiten China zijn er weer een aantal nieuwe gevallen gemeld. In Japan zijn er 3 nieuwe gevallen vastgesteld, waaronder een buschauffeur die niet in Wuhan is geweest en besmet is geraakt middels mens-op-mens besmetting. In Duitsland is een 33-jarige man besmet geraakt nadat hij in contact is geweest met een collega uit China die bij hem op bezoek was. In Sri Lanka is er ook een besmetting gemeld waarmee het aantal landen/regio's met besmettingen momenteel op 18 staat.

Nederland heeft inmiddels opgeschaald naar het hoogste niveau van waakzaamheid, het coronavirus wordt aangemerkt als een A-ziekte. Zodra er bij een hulpverlener het vermoeden is dat iemand besmet is moet dit vanaf nu verplicht direct gemeld worden bij de GGD. Andere mogelijke maatregelen die met deze verhoogde waakzaamheid kunnen worden ingezet zijn onder andere gedwongen quarantaine en thuisisolatie.

Bij een chemiebedrijf in Sittard zijn vandaag 5 werknemers naar huis gestuurd vanwege een mogelijke kans op besmetting. De werknemers waren recentelijk uit Wuhan teruggekeerd en toonden in eerste instantie geen ziekteverschijnselen. Nu de protocollen zijn aangescherpt moeten ze tot nader order thuis blijven.

The Wuhan virus - thebaselab
The Wuhan virus - thebaselab

Update 21.20 uur:
In Duitsland zijn na de eerdere melding van vandaag nog 3 besmettingen vastgesteld, ze zouden contact hebben gehad met het eerste slachtoffer. Daarmee komt Duitsland nu op 4 besmettingen.

Update 23.35 uur:
Er zijn weer nieuwe cijfers bekend vanuit de Hubei (Wuhan) regio in China, de afgelopen 24 uur zijn er weer 840 nieuwe besmettingen bijgekomen waamee het aantal gevallen op 5572 staat en het dodental inmiddels gerezen is naar 131.

Update 00.00 uur:
Inmiddels heeft de EU besloten om hun inwoners die in China vastzitten terug te halen naar Europa. Op dit moment mogen alleen mensen mee die geen symptomen van besmetting vertonen. De EU stuurt twee vliegtuigen, het eerste vliegtuig zal zo'n 250 Fransen ophalen en het tweede zal ongeveer 100 burgers uit andere EU-lidstaten repatriëren.

Ook Amerika heeft een vliegtuig gestuurd om haar bevolking op te halen en is momenteel onderweg naar Anchorage in Alaska vanuit Wuhan. Daar zullen de mensen eerst grondig worden nagekeken op eventuele besmetting voordat ze verder mogen reizen. Zojuist is ook bekend gemaakt dat de VS mogelijk het vliegverkeer van en naar China willen stilleggen.

Laatste reviews en specials
special
VrijMiBabes #175 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1049
review
Remnant II
special
Random Pics van de Dag #1048
review
Payday 3
review
Ballantine's Finest Moxxi's Bar Edition
©FOK.nl e.a.