EU-ministers bespreken maatregelen om stijgende energieprijzen tegen te gaan

De ministers van Energie van de Europese Unie zijn in Brussel bijeengekomen om maatregelen te bespreken om de stijgende energieprijzen tegen te gaan.

Er wordt onder meer gesproken over prijsplafonds voor Russisch aardgas en hulp aan noodlijdende energiebedrijven. De ministers willen hierover richtlijnen opstellen. Op basis hiervan zou de Europese Commissie dan een voorstel voor een Europese verordening moeten doen.

Hongarije heeft echter al duidelijk gemaakt dat ze een prijsplafond voor Russisch gas afwijzen. Een dergelijke stap zou leiden tot een onmiddellijke stopzetting van de leveringen uit Rusland, waarschuwde minister van Buitenlandse Zaken Szijarto. Hongarije is bijzonder afhankelijk van Russisch gas.

Volgens de Duitse minister van Economische Zaken Habeck houdt Duitsland de mogelijkheid open om een heffing te heffen op hoge energiewinsten als de huidige besluitvorming bij de EU te lang duurt.