Plan VWS: fors bezuinigen op huisartsenzorg en wijkverpleging

Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op de huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Het concept Integraal Zorgakkoord (IZA) meldt dat er voor de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder beschikbaar is op een budget van 3,8 miljard. Voor de huisartsen gaat het om een korting van 80 miljoen euro.

Dat staat in het concept-IZA dat het ministerie van VWS dit weekend naar enkele betrokkenen heeft gestuurd. De bezuiniging is verwarrend, want de auteurs gaan op één moment uit van de begroting en op een ander moment van het daadwerkelijk uitgegeven bedrag: voor de huisartsen en de wijkverpleging is er de afgelopen jaren veel geld niet uitgegeven (onderuitputting). Als de komende jaren wèl alle budgetten voor de huisartsen worden uitgegeven, is sprake van een volumegroei van 2 procent in 2023, oplopend tot 3,5 procent in 2026. Lees meer op Skipr.