Volg hier het stikstofdebat

Live: Debat over het stikstofbeleid - Tweede Kamer

Sprekerslijst:
1. R. Bisschop SGP 6 min
2. E. (Edgar) Mulder PVV 6 min
3. C.A.M. van der Plas BBB 6 min
4. W.R. van Haga Groep Van Haga 3 min
5. S.M. Beckerman SP 6 min
6. T.C. (Tjeerd) de Groot D66 6 min
7. J. Thijssen PvdA 6 min
8. E. Ouwehand PvdD 6 min
9. J.F. Klaver GroenLinks 6 min
10. D.J. Eppink JA21 6 min
11. A.A.H. van Campen VVD 6 min
12. P.A. Grinwis ChristenUnie 6 min
13. D.G. Boswijk CDA 6 min
14. M. Koekkoek Volt 6 min
15. P.H. Omtzigt Omtzigt 3 min
16. G.F.C. van Meijeren FVD 6 min

Voorzitter: Vera Bergkamp.
Bewindspersonen: Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) &
Minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 23 juni vanaf 10.15 uur over het stikstofbeleid van het kabinet met de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). U kunt dit debat volgen via de livestream en de app Debat Direct. Er is live ondertiteling.

De Kamerleden spreken onder andere over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) namens het kabinet op 10 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat het landelijk gebied de komende jaren flink zal moeten veranderen. “Zo wordt de draagkracht van onze natuur en ons bodem- en watersysteem op veel plekken overschreden. Bovendien vraagt de klimaatopgave om een sterke daling van de broeikasgasemissies van landbouw en landgebruik", schrijft de minister in de brief bij de startnotitie.

Toekomstperspectief
Ook minister Staghouwer schreef een brief aan de Kamer bij de notitie, over de toekomstperspectieven voor boeren. “De landbouw heeft toekomst in ons land, maar die landbouw zal er fundamenteel anders uit moeten gaan zien dan nu. Maar door de agrariërs in staat te stellen om deze uitdagingen aan te gaan, kan de sector hier uiteindelijk sterker door worden”, aldus de minister in zijn brief.

Boerenprotest
De voornemens waren aanleiding voor een aantal boeren om te gaan protesteren, onder andere op 22 juni in Stroe op de Veluwe. Ook het veiligheidsadvies dat aan enkele Kamerleden werd verstrekt in verband met deze demonstratie, staat op de agenda voor het debat.