Reacties op IPPC-klimaatrapport: "De alarmbellen zijn oorverdovend"

Secretaris-generaal van de VN Guterres roept politici op om snel te handelen gezien de waarschuwingen in het World Climate Report. Onderzoekers en milieuverenigingen zien de nieuwe bevindingen ook als de "laatste wake-up call".

Na het alarmerende rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering, riep VN-secretaris-generaal António Guterres politici ter verantwoording. "De alarmbellen zijn oorverdovend en het bewijs is onweerlegbaar", zei hij. De broeikasgassen verstikken de planeet en brengen daardoor miljarden mensen in gevaar.

"De levensvatbaarheid van onze samenleving hangt af van leiders in de politiek, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld die akkoord gaan met het ondersteunen van beleid, maatregelen en investeringen die de temperatuurstijging tot 1,5 graad beperken", aldus Guterres. De oplossingen zouden op tafel liggen. "Het rapport moet de doodsklok zijn voor steenkool en andere fossiele brandstoffen voordat ze onze planeet vernietigen", zei hij. De rijke landen en ontwikkelingsbanken zouden meer geld beschikbaar moeten stellen voor adaptatie aan klimaatverandering in armere landen. De belofte om 100 miljard dollar per jaar op te halen voor klimaatbescherming en aanpassing moet worden nagekomen.

"Als we nu onze krachten bundelen, kunnen we de ramp afwenden", zei Guterres. Er is geen ruimte meer voor vertragingen of excuses. Antwoorden zouden moeten worden gegeven op de wereldklimaatconferentie in Glasgow in november.

Greta Thunberg: "Het is aan ons om dapper te zijn"
De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was niet verrast door de bevindingen van het nieuwe klimaatrapport. "Het nieuwe IPCC-rapport bevat geen echte verrassingen. Het bevestigt wat we al weten uit duizenden eerdere onderzoeken en rapporten - dat we ons in een noodsituatie bevinden", schreef Thunberg op Twitter en Instagram. Het is een solide maar voorzichtige samenvatting van de huidige stand van kennis.

"Het is aan ons om moedig te zijn en beslissingen te nemen op basis van het wetenschappelijke bewijs dat in deze rapporten wordt geleverd", vervolgde Thunberg. De 18-jarige voegde de ergste effecten van klimaatverandering toe. "Maar niet als we doorgaan zoals vandaag, en niet zonder de crisis als een crisis te behandelen."

Eurocommissaris Timmermans: "De wereld moet nu zeggen dat het genoeg is"
De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans, tweede man van de commissie die het klimaat onder de hoede heeft, zegt dat het VN-rapport aantoont ‘hoe enorm dringend’ de wereldwijde aanpak van klimaatverandering is. Volgens hem is het niet te laat om het tij te keren.

Sigrid Kaag: "Het is nu of nooit"
"Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen. Het is nu of nooit.” Kaag herhaalt de woorden van het klimaatpanel, dat de situatie bestempeld als ‘code rood’.

Het rapport van de IPCC maakt nog eens extra duidelijk dat we de komende decennia de emissie van broeikasgassen sterk moeten reduceren, zegt staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Dilan Yesilgšz-Zegerius (VVD) namens het kabinet. "We blijven daarom hard werken aan (nieuwe) maatregelen voor CO2-reductie, zowel nationaal als internationaal.” Tevens is de staatssecretaris van mening dat het er nu echt om gaat "dat ook andere landen hun ambitie verhogen". 

Greenpeace en WWF: nu handelen
Verschillende milieubeschermingsorganisaties hebben ook de federale regering opgeroepen om onmiddellijk op te treden naar aanleiding van de laatste waarschuwingen in het IPCC-rapport. "Het schokkende van dit rapport is dat alles alarmerend kon worden voorzien - en toch gaan regeringen en bedrijven nog steeds in een slakkengang als het gaat om klimaatbescherming", zegt klimaatexpert Christoph Thies van Greenpeace bijvoorbeeld. Het rapport moet, samen met de nieuwste beelden van branden en overstromingen, de politiek wakker schudden.

"Elke regering moet het verbruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk stoppen en bossen, heidevelden en oceanen beschermen als natuurlijke CO2-putten." Meer en meer branden, frequentere overstromingen en droogtes kosten mensenlevens, vernietigden natuurlijke habitats en habitats en veroorzaakten enorme economische schade.

Klimaat (foto van Pixabay)
Klimaat (foto van Pixabay)

Tekstbronnen Tagesschau en de Stentor.