FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van maandag 31 oktober 2022

AI Picdump #32 - Halloween editie

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Random Pics van de Dag #769 - Happy Halloween!

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Billy Eichner over LGBTQ-romcom Bros: "Iedereen heeft last van dezelfde dingen"

De eerste grootschalige gay romcom is een feit. Bros werd al eerder succesvol vertoond binnen het festivalcircuit, maar is nu ook in de grote bioscopen te zien. Acteur en gevierd comedian Billy Eichner, die in samenwerking met Nicholas Stoller (The Muppets, Yes ManBad Neighbours) het script schreef, kwam samen met zijn tegenspeler Luke Macfarlane, bekend uit de Hallmark-producties, naar Nederland en wij mochten met ze in gesprek over de film.

NVWA pakt fokken dieren met schadelijke kenmerken of erfelijke ziektes aan

In de kattenwereld ziet de NVWA een trend, waarbij fokkers selecteren op bepaald uiterlijk, zoals de Scottish Fold en andere vouwoorkatten. De katten zijn drager van een gen dat zorgt voor kraakbeenafwijkingen (osteochondrodysplasie) in het hele lichaam. Op latere leeftijd krijgen de katten ernstige gezondheidsproblemen, zoals kreupelheid en pijn. Daarom mag er met een Scottish Fold kat niet gefokt worden, ook niet als er gekruist wordt met een ander ras. De NVWA zal hierop handhaven.

Sinds 2014 mag er niet gefokt worden met ouderdieren op een wijze waarop het welzijn of de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld. Deze regels gelden voor bedrijfsmatige fokkers, maar ook voor mensen die slechts één of een enkele keer een nest fokken.

De laatste jaren zien we trends van huisdieren met steeds extremere (uiterlijke) kenmerken, waarbij de dieren te lijden hebben onder hun uiterlijk. De extreem kortsnuitige honden zijn hier een voorbeeld van. Met deze dieren mag dan ook niet gefokt worden. De NVWA waarschuwde eerder al een fokker van Drentsche Patrijshonden, omdat deze fokker bewust fokte met honden die epilepsie kunnen doorgeven.

Een fokker heeft de verantwoordelijkheid om gezonde dieren te fokken. Dat betekent dat hij moet controleren of de kat, ongeacht het ras, schadelijke kenmerken of erfelijke ziektes kan doorgeven aan de nakomelingen. Dit kan uiteraard ook als extra check. Voor advies, lichamelijke onderzoeken en bij twijfel kan men altijd terecht bij de dierenarts.

De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) houden toezicht op dierenwelzijn en handhaven de regels. Bij overtreding riskeert men een boete van 1.500 euro.

Experts: geef Tweede Kamer geen vetorecht ‘coronawet’

De Tweede Kamer krijgt te veel zeggenschap in de aangepaste Wet publieke gezondheid (Wpg), waar een permanente ‘coronawet’ onderdeel van wordt, vindt een aantal experts. Het kan “een tandje minder” zeiden onder andere hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert en Jan-Peter Loof, ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens tijdens een bijeenkomst met de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.

Het vetorecht van de Tweede Kamer, waarmee elke maatregel die de minister van Volksgezondheid wil nemen kan worden tegengehouden, moet uit het wetsvoorstel worden geschrapt, vindt bijvoorbeeld Bovend’Eert. In een noodsituatie is zo’n vetorecht onwenselijk. “De regering moet dan ruime armslag hebben om snel en slagvaardig op te treden.” De wens van de Eerste Kamer om ook dat vetorecht te krijgen, moet niet worden ingewilligd, vindt de hoogleraar. Lees verder op Skipr.

OM strafbeschikking voor ongeval en kinderarbeid 14-jarige sushibezorger

In januari 2020 raakte een 14-jarige sushibezorger in Tilburg ernstig gewond toen hij om 20.00 uur met zijn elektrische fiets in botsing kwam met een stadsbus.

Het Openbaar Ministerie (OM) legde in september 2022 de eigenaar van het restaurant, waarvoor de jongen werkte, een strafbeschikking op voor overtreding van de Arbeidstijdenwet en de Nadere Regeling Kinderarbeid.

De eigenaar moet een werkstraf van 120 uur verrichten omdat hij de jeugdige bezorger na 19.00 uur heeft laten werken, waarbij deze een ongeval is overkomen.

Voorafgaand aan het opleggen van bovenstaande OM strafbeschikkingen heeft het OM contact gehad met de beide slachtoffers.

Nadere regeling kinderarbeid
Voor kinderen tot 16 jaar is de Arbeidstijdenwet verder uitgewerkt in de Nadere regeling kinderarbeid. Die beschrijft wat een kind op de werkvloer mag doen. Kinderen van 13 t/m 15 jaar mogen lichte, niet-industriële werkzaamheden doen. Bijvoorbeeld schoonmaken, oppassen, vakken vullen, bollen pellen en meewerken in de bediening.

'Plaktivisten' Mauritshuis woensdag voor de supersnelrechter

Twee verdachten die donderdag in het Mauritshuis werden opgepakt voor vernieling worden woensdag voor de supersnelrechter gebracht. Wat het Openbaar Ministerie betreft is het strafdossier klaar en is iedereen gebaat bij een snelle afdoening.

Het gaat om de verdachte die zijn hoofd tegen het schilderij plakte en om de man die het filmde. Ze worden verdacht van vernieling en openlijk geweld tegen het schilderij Meisje met de parel, in vereniging gepleegd. De supersnelrechtzitting is woensdag vanaf 15.00 uur in de Haagse rechtbank.

Een verdachte moet instemmen met behandeling van zijn zaak door de supersnelrechter. De derde verdachte (die een rode substantie heeft uitgegoten en zijn hand tegen het achterpaneel plakte) deed dat niet. Hij zal dinsdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris voor verlenging van zijn voorarrest, zijn zaak wordt op een later moment behandeld.

Uitspraak in zedenzaak met uniek DNA-onderzoek eeneïge tweeling

Vandaag heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, uitspraak gedaan in de strafzaak tegen een verdachte van verkrachting die onderdeel is van een eeneiige tweeling. Hij ontkent en wijst naar zijn tweelingbroer als (mogelijke) dader. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 45 maanden.

Hem wordt verweten dat hij in 2019, in het natuurgebied De Strubben-Kniphorstbosch tussen Anloo en Schipborg, een vrouw die daar aan het wandelen was, heeft verkracht (of heeft gepoogd te verkrachten).

In bemonsteringen van onder andere de paardrijbroek en onderbroek van het slachtoffer is DNA aangetroffen dat zowel van verdachte als zijn tweelingbroer kan zijn.

In deze strafzaak is voor het eerst in Nederland, op basis van verdergaand DNA-onderzoek dan tot nog toe gebruikelijk, onderscheid gemaakt tussen DNA van eeneiige tweelingbroers. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft in zijn rapport van 4 juli 2022 uitvoerig gerapporteerd over het verrichte onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met GenomeScan B.V. en de afdeling Humane Genetica van het LUMC. Het gehele DNA van de beide broers (een code van circa 3 miljard letters per persoon) is in kaart gebracht en daarin is naar verschillen (mutaties) gespeurd. Deze zijn gevonden en op basis daarvan heeft het NFI het DNA van de tweelingbroers van elkaar kunnen onderscheiden. Vergelijking met de DNA-sporen in de strafzaak leverde een resultaat op dat méér dan een miljard keer waarschijnlijker is als de sporen van verdachte komen dan als die sporen van zijn tweelingbroer komen.

Verkrachting wettig en overtuigend bewezen
De rechtbank acht de verkrachting wettig en overtuigend bewezen, op grond van de conclusie in het NFI-rapport, maar ook op grond van andere bewijsmiddelen, waaronder de aangifte, getuigenverklaringen en gegevens uit de telefoon van verdachte. Het alibi van verdachte – hij zou, op het moment waarop de verkrachting heeft plaatsgevonden, met vrienden aan het crossen zijn geweest in Annen – veegt de rechtbank van tafel.

Tevens volgt veroordeling van verdachte voor een tweede aan verdachte verweten feit, te weten mishandeling, in 2017- 2018, van zijn ex-vriendin.

Strafmotivering
Ten aanzien van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de bewezenverklaarde feiten niet geheel – maar wel in grote mate – aan verdachte zijn toe te rekenen. Daarbij heeft de rechtbank gelet op de rapportage van de psycholoog die heeft geconcludeerd dat verdachte lijdt aan een matig ernstige ontwikkelingsstoornis.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan (zeer) ernstige geweldsfeiten. Enkel een gevangenisstraf van lange duur is passend. De rechtbank vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden in beginsel passend en geboden. Nu de feiten niet geheel aan verdachte zijn toe te rekenen, zal de rechtbank daar drie maanden op in mindering brengen en een gevangenisstraf van 45 maanden opleggen. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking ex artikel 38z Sr op (GVM-maatregel) en een maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid ex artikel 38v Sr (contactverbod met de ex-vriendin).

38 procent van de meldingen bij Veilig Thuis is een hermelding

In het eerste halfjaar van 2022 ontving Veilig Thuis 59 985 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervan was 38 procent een hermelding. Dat wil zeggen dat de melding ging over personen die al eerder bekend waren bij Veilig Thuis, maar waar de betrokkenheid van Veilig Thuis op dat moment al afgelopen was. Daarnaast gaf Veilig Thuis 66 155 adviezen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling en huiselijk geweld. Iemand die contact opneemt met Veilig Thuis kan advies krijgen in de vorm van aanwijzingen, raadgevingen en tips om zelf verder te handelen in situaties van (vermoedelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen blijft dan bij de adviesvrager. In het eerste halfjaar van 2022 daalde het aantal adviezen met 0,7 procent ten opzichte van het tweede halfjaar van 2021.

Wanneer een advies niet mogelijk is omdat de situatie te complex of te ernstig is, kan iemand een melding doen. In dat geval komt Veilig Thuis in actie. Veilig Thuis stelt de voorwaarden voor een veilige situatie vast en schakelt, indien nodig, vervolghulp in. De verantwoordelijkheid ligt dan bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen steeg in het eerste halfjaar van 2022 met 2,5 procent ten opzichte van het tweede halfjaar van 2021.

Meerdere meldingen over dezelfde personen
Veilig Thuis legt bij elke melding vast wie de directbetrokkenen zijn. Dit zijn degenen die huiselijk geweld en/of kindermishandeling begaan of ondergaan en degenen die tot hun huishouden of gezin behoren, voor zover Veilig Thuis directe bemoeienis met hen heeft gehad. Bij een melding kunnen de directbetrokkenen wel of niet al bekend zijn bij Veilig Thuis.

In het eerste halfjaar van 2022 was 38 procent van de meldingen een hermelding. In deze situatie waren één of meer van de directbetrokkenen al eerder bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar, maar was de betrokkenheid van Veilig Thuis al afgelopen. Bij 34 procent ging het om een eerste melding en was geen van de directbetrokkenen al bekend bij Veilig Thuis.

In 27 procent van de gevallen betrof het een vervolgmelding. Een vervolgmelding gaat over directbetrokkenen waar Veilig Thuis op dat moment al actief bij betrokken is vanwege een eerdere melding. Zo’n melding kan op verschillende momenten bij Veilig Thuis binnenkomen. Een vervolgmelding kan al snel na de eerdere melding binnenkomen wanneer Veilig Thuis nog bezig is met de veiligheidsbeoordeling van de eerdere melding (11 procent). Het is dan waarschijnlijk dat het om hetzelfde incident gaat. De vervolgmelding kan ook na de veiligheidsbeoordeling binnenkomen (10,4 procent), of nog later, wanneer Veilig Thuis de actieve betrokkenheid al heeft afgerond en in de monitoringsfase zit (5,7 procent). In deze gevallen is de kans groot dat het om een nieuw incident gaat.

Forse verschillen tussen regio’s in aantal hermeldingen
Het aantal hermeldingen verschilt tussen regio’s. In Gooi- en Vechtstreek is het aandeel hermeldingen het laagst met 20,6 procent en in Zuid-Limburg het hoogst met 52,5 procent.

Hermeldingen bij Veilig Thuis per regio, eerste halfjaar 2022
Hermeldingen bij Veilig Thuis per regio, eerste halfjaar 2022

Erdogan blijft voorstander graandeal, Oekraïne laat 12 graanschepen uitvaren

Volgens president Recep Tayyip Erdogan wil Turkije blijven werken aan de handhaving van de door Rusland opgeschorte overeenkomst over de levering van Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee. "Zelfs als Rusland aarzelt omdat ze niet dezelfde voordelen zien, zullen we resoluut doorgaan met onze inspanningen in dienst van de mensheid", zei Erdogan.

"Onze inspanningen om deze tarwe te leveren aan landen die door honger worden bedreigd, zijn evident. Met het gezamenlijke mechanisme dat we in Istanbul hebben opgezet, hebben we een wereldwijde voedselcrisis helpen verlichten."

Ondanks de door Rusland opgeschorte graanleveringsovereenkomst, heeft Oekraïne twaalf graanschepen de havens van het land verlaten. Dat maakt het ministerie van Infrastructuur in Kyiv bekend.

De schepen hebben een gezamenlijke lading van 354.500 ton landbouwproducten. Dat is een record hoeveelheid, zei het militaire bestuur in de havenstad Odessa.

Volgens de volgwebsite Marine Traffic gebruikten de schepen de humanitaire zeecorridor richting Turkije.

De regering in Moskou heeft verrassend genoeg de overeenkomst tussen de Verenigde Naties en Turkije afgelopen weekend voor onbepaalde tijd opgeschort. De overeenkomst heeft tot doel de Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee mogelijk te maken, ondanks de oorlog, zodat zoveel mogelijk hongersnood wordt tegengegaan.

Inflatie Eurozone in oktober op 10,7 procent

De inflatie in de eurozone bereikte in oktober een nieuw hoogtepunt.

In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar stegen de consumentenprijzen met 10,7 procent, volgens een eerste schatting van het Eurostat-bureau voor de statistiek in Luxemburg. In september bedroeg de inflatie 9,9 procent.

Net als in voorgaande maanden stegen vooral de energieprijzen met 41,9 procent. De inflatie was het hoogst in Estland, Letland en Litouwen met elk ongeveer 22 procent en het laagst in Frankrijk met 7,1 procent en in Spanje met 7,3 procent.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay

Verdachten wildwest-overval waardetransport Meeuwenlaan voor de rechter

Vandaag start de zaak tegen acht mannen die justitie verdenkt van de gewelddadige overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, nu anderhalf jaar geleden. Aanvankelijk gingen de daders er met een buit van ruim 12 miljoen euro vandoor. Zo meldt AT5

Met gierende en piepende banden, schietend in de lucht baanden ze zich een weg door Amsterdam-Noord om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden. Een van de zeven overvallers die daar op de vlucht sloeg, een 47-jarige Fransman, werd door de politie doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond.

Poging doodslag
Het OM concludeerde eerder dat de politie met scherp had geschoten. Advocaten van de verdachten zeiden juist dat hun cliënten alleen maar in de lucht hadden geschoten en dat justitie de mannen uit België en Frankrijk daarom niet kan vervolgen voor poging tot doodslag. 

De gewapende overval op het waardetransport zou dan overblijven. De Brink's-wagen vervoerde in totaal voor 67 miljoen euro aan edelmetalen, waarvan dus zo'n 12 miljoen eindigde in de vluchtauto's, waaronder de Porsche Cayenne waarmee de overvallers de pui van het bedrijfspand aan de Meeuwenlaan ramden. 

Safe house
Vier verdachten wisten uiteindelijk toch nog te ontkomen en hielden zich volgens de politie enige dagen schuil in een safe house in Rotterdam. Nadat nieuwe bewakingsbeelden werden verspreid, werd in april nog een verdachte aangehouden, een 36-jarige man uit Lille, wat het totaal aan arrestaties op tien bracht. Van de buit is vier miljoen euro nog altijd spoorloos.

De rechtbank aan de Parnassusweg heeft tien dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Verslaggever Ronald Olsthoorn volgt vandaag de zaak in de rechtszaal. 

FOK! Wat een weer: iets minder warm maar nog altijd aangenaam

herfstbanner

Waarschuwing: In de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt code geel vanwege zware windstoten. van 75 tot 90 km/u in de ochtend. In de middag en avond rond de 75 km/u.

Vanochtend komt eerst plaatselijk nog mist voor. In het zuidoosten is het bewolkt, het blijft vrijwel overal droog. Er staat weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Vanmiddag zijn er perioden met zon, vooral in het zuiden. Het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 16°C op de Wadden en plaatselijk 21°C in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. De zuidoostenwind neemt toe naar matig, in het Waddengebied naar vrij krachtig. (Bron: KNMI)

Prachtige weerspiegeling in de Keizersgracht te Meppel (Foto: Pukeko)
Prachtige weerspiegeling in de Keizersgracht te Meppel (Foto: Pukeko)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Wapens bedoeld voor Oekraïne duiken op in Noord-Europa

In de zomer waarschuwde Europol dat wapens die aan Oekraïne worden geleverd via criminelen ook in andere landen terecht konden komen. De Finse politie bevestigt nu dat aanvalsgeweren verschijnen, vooral in Noord-Europa. De politie houdt mogelijke smokkelaars al in de gaten.

Volgens de politie in Helsinki zijn de aan Oekraïne geleverde wapens al in handen van Finse criminelen beland. Dit zijn bijvoorbeeld aanvalsgeweren, zei hoofdcommissaris Christer Ahlgren van het National Investigation Bureau tegen de Finse radio Yle.

"Wapens die bestemd waren voor Oekraïne zijn aangetroffen in Zweden, Denemarken en Nederland", zei hij.

De Europese politieorganisatie Europol waarschuwde van de zomer al dat criminelen zich zouden kunnen richten op de wapens en munitie, die in grote hoeveelheden door Kyiv wordt ontvangen als buitenlandse militaire hulp. "We hebben aanwijzingen dat dergelijke wapens ook hun weg naar Finland vinden", zei Ahlgren.

De smokkelroutes zijn vastgesteld. De wapenhandel wordt deels gerund door internationale motorrijdersgroepen, die de politie classificeert als georganiseerde misdaad. Bandidos MC heeft bijvoorbeeld vertegenwoordigers in elke grote Oekraïense stad, zei Ahlgren. De toegangspoorten tot Finland zijn de havens, die minder streng worden gecontroleerd dan de luchthavens.

Ahlgren herinnerde zich de ervaringen van de politie na de Joegoslavische oorlogen in de jaren negentig. Van daaruit bereikten gesmokkelde wapens vele landen. "Oekraïne heeft grote hoeveelheden wapens ontvangen en dat is goed. Maar we zullen nog tientallen jaren deze wapens tegenkomen. Dat is de prijs die we moeten betalen", zei de hoge politiefunctionaris.

Lula da Silva wint presidentsverkiezingen Brazilië

Lula da Silva heeft de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. De uitdager en voormalig president kreeg 50,9 procent in de tweede ronde na het tellen van bijna alle stemmen, aldus het Hooggerechtshof. Daarmee werd de verkiezing in het voordeel van Lula beslist.

De uitslag van de verkiezingen was nipt: de rechts-populistische zittende Bolsonaro kreeg 49,1 procent van de stemmen. Ongeveer 156 miljoen mensen werden gevraagd om hun stem uit te brengen. Bolsonaro had herhaaldelijk zijn afkeur uitgesproken over het kiesstelsel en aangegeven dat hij de uitslag bij een nederlaag misschien niet zou erkennen.

Lula's Labour Party beschuldigde de politie van het opzetten van wegblokkades voor verkeerscontroles, vooral in het noordoosten van het land, om het zondag de kiezers bewust moeilijk te maken om hun stem uit te brengen. In deze regio heeft Lula bijzonder veel aanhang. Het hoofd van het Hooggerechtshof zei dat de autoriteiten opdracht hadden gegeven om deze controleposten te ontmantelen. Het stemrecht is dus niet geschonden.

Lees over de achtergronden van deze verkiezingen op FOK

Laatste reviews en specials
special
Weekend gifdump #122
special
Foto's om je op te vrolijken - Fun Saturday #161
special
VrijMiBabes #161 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #958
special
Random Pics van de Dag #957
special
Random Pics van de Dag #956
©FOK.nl e.a.