Wetsvoorstel om het woord 'bezet' te vervangen

In de wandelgangen rond het kabinet wordt er door anonieme leden gefluisterd dat het kabinet voornemens is op korte termijn een noodwet in te voeren die iedereen verplicht het woord 'bezet' overal te verwijderen van agenda's, toiletsloten, behandelruimtes, spreekkamers, vergaderruimtes en zo voort.

Het kabinet vreest dat het woord 'bezet', dat dan vaak ook nog in agressie opwekkend rood wordt weergegeven, na de uitingen van Gideon van Meijeren de democratie ernstig kan aantasten. Vervangende woorden als 'onbeschikbaar', 'in gebruik' en dergelijke worden genoemd. Tevens zal voorgesteld worden om de agressieve kleur rood te vervangen voor een meer inclusieve kleur of regenboogpalet.

GeenStijl Geheel in de gebruikelijke stijl van communiceren zal, zodra er een datum bekend is, dit gelekt worden naar een nog nader te bepalen omroep of krant.