Extinction Rebellion en Christian Climate Action bezetten kantoor Belastingdienst

Sinds 12.30 uur hebben zo’n twintig rebellen van Christian Climate Action (CCA) en Extinction Rebellion (XR) onder wie actrice Katja Herbers en acteur Sieger Sloot de lobby van kantoor van de Belastingdienst aan de Beatrixlaan in Den Haag bezet.

De fossiele industrie is een van de grootste veroorzakers van de klimaat- en ecologische crisis. Desondanks verstrekt de regering onverminderd subsidies en fiscale voordelen aan deze industrie, ruim 46 miljoen euro per dag. De rebellen eisen een onmiddellijke stop van alle fossiele subsidies en zij zullen pas vertrekken als hun eis is ingewilligd.

Vreedzame bezetting Belastindienst
De vreedzame bezetting van de Belastingdienst begon rond 12.30 uur. Zo’n twintig rebellen bezetten de lobby met spandoeken met boodschappen zoals ‘Stop killing us!’. Ook hebben zij zogenaamde lock-ons bij zich, stalen pijpen waarmee mensen aan elkaar vastgeketend zitten. De rebellen hebben aangekondigd pas te vertrekken als de verantwoordelijke bewindspersonen toezeggen per direct alle fossiele subsidies te beëindigen. Het is de derde keer dat er bij een overheidsgebouw burgerlijke ongehoorzaamheid wordt ingezet, tijdens de vorige actie op 23 mei deden er zo’n vijftig rebellen mee.

“Dat onze regering de fossiele industrie nog steeds elk jaar met 17,5 miljard sponsort is misdadig. Klimaatbeleid is daarmee hozen in een lekke boot,” zegt acteur Sieger Sloot, die sinds 2020 actief is voor Extinction Rebellion.

Uitstoot sinds Parijsakkoord juist gestegen: op weg naar 3 graden
Terwijl politici lippendienst bewijzen aan het streven naar 1,5 graad opwarming, waarschuwen wetenschappers dat het huidige energiebeleid zeker 2,7 of 3 graden opwarming tot gevolg heeft. Overschrijding van 2 graden opwarming leidt tot gevaarlijke klimaatverandering en onomkeerbare desastreuze gevolgen. De huidige inzet en investeringen om de energietransitie vorm te geven staan in geen enkele verhouding tot wat nodig is om onder 1,5 graad opwarming te blijven. Niet alleen gaan fossiele bedrijven onverminderd door met het oppompen van olie en gas, zij gaan nog veel verder: nog steeds komen er jaarlijkse nieuwe fossiele projecten bij. De Nederlandse regering moet dit nu een halt toeroepen zodat fossiele bedrijven gedwongen worden zich volledig te wijden aan schone energie.

Overheid subsidieert fossiele industrie met 17,5 miljard per jaar
De fossiele industrie is de grootste veroorzaker van de klimaat- en ecologische crisis. Toch blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke economische onderzoeksplatform MeJudice dat onze overheid deze industrie met jaarlijks 17,5 miljard euro stimuleert [1]. Zo rekent de overheid met 4,5 miljard aan subsidie, terwijl een heleboel posten niet zijn ingevuld. Volgens de minister omdat een betrouwbare inschatting onmogelijk is. Door de lege posten in te vullen op basis van openbare bronnen en volgens EU normen, komt het MeJudice onderzoek uit op 17,5 miljard aan jaarlijkse subsidies [2].

“Als we niet afkomen van onze verslaving aan fossiel, zal het leven op aarde onmogelijk worden. Daarom vragen we onze regering om vanaf vandaag de fossiele industrie niet langer te sponsoren,” zegt actrice Katja Herbers, die zich ook heeft aangesloten bij Extinction Rebellion en op 23 mei een toespraak hield in het ministerie van Financiën.

Extinction Rebellion en Christan Climate Action

Christian Climate Action (CCA) is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crises.
Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis klimaatrechtvaardigheid voor iedereen stelt XR drie eisen aan de overheid:

  • Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  • Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  • Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Bronnen:
[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot#:~:text=De%20jaarlijkse%20subsidie%20voor%20fossiele,%2C%2017%2C5%20miljard%20euro
[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/14/kamerbrief-over-financiele-prikkels-voor-fossiele-brandstoffen-in-nederland
[3] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2433051-klimaatwetenschappers-beperken-opwarming-aarde-gaat-mislukken


Extinction Rebellion neemt met klem afstand van autobranden en bekladdingen in Eindhoven
In de nacht van dinsdag 21 juni zijn meerdere auto’s uitgebrand in Eindhoven, waarbij het vuur oversloeg op nabijgelegen huizen en het logo van Extinction Rebellion in zwarte verf op de muren was geklad. Extinction Rebellion neemt met klem afstand van deze gebeurtenissen. Acties van Extinction Rebellion zijn vreedzaam en nooit tegen individuele burgers gericht. Woordvoerder Pim de Vleeschhouwer: “Wij hebben met afschuw kennisgenomen van de autobranden, waarbij ook woonhuizen in gevaar kwamen, en de bekladdingen. Hoe ernstig de klimaat- en ecologische crisis ook is, onze rebellen dragen er zorg voor dat acties geweldloos zijn en zij anderen niet in gevaar brengen. Extinction Rebellion leeft mee met de getroffen burgers, wenst hen veel sterkte en hoopt dat de daders snel gepakt worden.”

Geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid
Net als eerdere IPCC-rapporten vertelt het laatste rapport een afschrikwekkend verhaal: de opwarming van de aarde loopt totaal uit de hand. Om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 gaan dalen, iets waar momenteel geen enkel zicht op is. Dat is waarom Extinction Rebellion in actie komt met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. De afgelopen decennia hebben laten zien dat stemmen, petities tekenen en demonstreren alleen niet voldoende zijn. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een middel om op vreedzame maar verstorende wijze aandacht te vragen voor de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis. Woordvoerder Pim de Vleeschhouwer: “Dat al onze acties vreedzaam zijn staat expliciet in onze uitgangspunten en kernwaarden[3], nummer 9: Wij zijn een geweldloos netwerk. Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen. Daarnaast houden al onze rebellen zich aan onze actieconsensus.[4]”

Acties nooit tegen individuele burgers gericht
De autobranden en bekladdingen zijn niet alleen afschrikwekkend vanwege het gewelddadige karakter ervan en het gevaar voor burgers, zij zijn ook extreem onrechtvaardig omdat zij tegen individuele burgers gericht zijn. Hoe hard burgers ook hun best doen om duurzaam te leven, binnen onze huidige samenleving draagt iedereen bij aan de verdere opwarming van de aarde. Er is simpelweg geen ontkomen aan. Zolang overheden en grote bedrijven geen radicale verandering doorvoeren, zitten burgers vast in een giftig systeem van vervuiling en vernietiging van de natuur en hun eigen levens. Dat is waarom acties van Extinction Rebellion nooit tegen individuele burgers gericht zijn. Woordvoerder Pim de Vleeschhouwer: “Soms hebben burgers kortdurend last van onze acties, maar wij proberen geen van hen persoonlijk te raken. Ook om die reden nemen wij met klem afstand van de autobranden en bekladdingen van vannacht. Wij leven mee met de getroffen burgers, wensen hen veel sterkte en hopen dat de daders snel gepakt worden.”

Wat is Extinction Rebellion?
XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.