Nog steeds risico's voor gezondheid asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel

De omstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn nog steeds schrijnend. Doordat een groot aantal mensen dicht op elkaar in een koude, tochtige en vuile sporthal verblijft, zijn er risico’s voor de volksgezondheid. Deze situatie is het meest nijpend voor de meest kwetsbaren, zoals baby’s en jonge kinderen, ouderen en mensen met een ziekte of beperking. Het gezondheidsrisico wordt vergroot door de vele verplaatsingen van de mensen tussen crisisnoodopvanglocaties.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept de verantwoordelijke staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) en bestuurder Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op om al het nodige te doen om de verblijfssituatie te verbeteren van de mensen die in het aanmeldcentrum Ter Apel verblijven. Dit is noodzakelijk om de gezondheid en het welzijn van de mensen daar te beschermen. Dit schrijft de inspectie in een brief die afgelopen vrijdag is gestuurd naar Van der Burg en Schoenmaker.

Risico gezondheidsschade
De inspectie bezocht vorige week het voorterrein, de sporthal en de nachtopvang van het aanmeldcentrum Ter Apel. Ook is de opvanglocatie in Zoutkamp bezocht. Op beide locaties is gekeken naar de verblijfsomstandigheden in relatie tot de gezondheid van de mensen die daar worden opgevangen, en de beschikbaarheid en het niveau van medische zorg.

In Zoutkamp waren de fysieke en hygiënische omstandigheden op voldoende niveau. Het aanbod en de beschikbaarheid van medische basiszorg voldoet. In Ter Apel kunnen de verblijfsomstandigheden een negatieve invloed hebben op de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Dit vergroot het risico op het ontstaan van ziekten op korte termijn en gezondheidsschade op langere termijn. Ook hoorde de inspectie dat er bijna 300 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) waren. Dit terwijl de opvang in Ter Apel eigenlijk maar plek met zorg en begeleiding heeft voor 55 kinderen zonder ouders.

Eerdere signalering
In september en juni schreven de inspecties IGJ en IJenV al dat de situatie van kinderen - ook met ouders - in de asielopvang onder de maat is. Zij verblijven dagenlang in de nachtopvang, hebben geen toegang tot medische zorg en krijgen niet de begeleiding en hulp krijgen die nodig is. Voor veel asielkinderen was dit toen al dagelijkse realiteit.

Afgelopen augustus constateerde de IGJ dat het totale gebrek aan hygiëne op het voorterrein in Ter Apel op dat moment grote risico’s voor de volksgezondheid met zich meebracht. De inspectie schreef een brandbrief aan minister Kuipers (VWS) en aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, burgemeester Schuiling, dat de basishygiëne bij het voorterrein van aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel op peil moest worden gebracht. De situatie is daarna verbeterd; de basisvoorzieningen werden op orde gebracht en een tijd verbleven er geen mensen meer op het voorterrein. Nu is opnieuw een ongezonde situatie ontstaan voor een grote groep mensen.