Natuur blijkt gevoeliger voor stikstof dan aangenomen, mogelijk nog strenger beleid

Nederland zal de stikstofdoelen opnieuw moeten beoordelen. Er liggen nieuwe wetenschappelijke bevindingen die direct van invloed kunnen zijn op het beleid, bevestigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na berichtgeving van de NOS. Zo meldt RTL Nieuws.

Deskundigen hebben aan de omroep verteld dat het rapport waarschijnlijk betekent dat de regels strenger zouden moeten. De wetenschappers hebben gekeken hoe natuur beïnvloed wordt door de uitstoot van stikstof.

De bevindingen worden gebruikt om vast te stellen hoeveel stikstof uitgestoten kan worden zonder te grote schade aan beschermde natuur. Bepaalde soorten natuur blijken gevoeliger voor stikstof dan tot nu toe werd aangenomen.

Het rapport, wat onder VN-toezicht is verschenen, stelt nieuwe grenzen vast waarbinnen ook de Nederlandse stikstofnormen in de toekomst moeten vallen. Het gaat om de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied aankan voordat er schade aan de natuur ontstaat. Die KDW wordt niet bepaald door de politiek, maar door ecologen in opdracht van het ministerie van LNV.

De gevolgen van het rapport zijn groot: in tientallen Nederlandse natuurgebieden blijken de huidige stikstofnormen niet streng genoeg om te voldoen aan de nieuwe eisen. De NOS vergeleek de nieuwe internationale eisen naast de huidige KDW's in Nederland. Daaruit blijkt dat 25 tot 30 procent van de oppervlakte van de Nederlandse Natura 2000-gebieden niet binnen de nieuwe strengere bandbreedte valt. In bijna alle Nederlandse Natura 2000-gebieden ligt wel een stukje natuur waarvoor de KDW omlaag gaat en de stikstofnormen dus strenger  moeten worden.

Hit nieuwe rapport van internationale wetenschappers komt voor het kabinet op een ongelegen moment. Stikstofminister Van der Wal heeft al de grootst mogelijke moeite om de Tweede Kamer en boerenorganisaties te overtuigen van de noodzaak om de huidige KDW te gebruiken als uitgangspunt bij het natuurherstel.

Het kabinet beloofde deze week opnieuw op zoek te gaan naar een alternatief voor de KDW. Dat deed het vorige kabinet ook al, waarna geconcludeerd werd dat er geen 'bruikbare alternatieven' zijn voor de KDW.