Grootschalige Chinese militaire manoeuvres in de buurt van Taiwan

China heeft militaire manoeuvres gelanceerd als reactie op het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Volgens staatsmedia voert het Volksbevrijdingsleger oefeningen uit op het water en in de lucht. Er wordt met scherp worden geschoten en ook raketten afgevuurd. 

Zes gebieden zijn aangewezen voor deze 'gevechtsoefeningen'. In de Straat van Taiwan, die het vasteland van Taiwan scheidt, worden onder meer uitgebreide schietoefeningen gehouden. De Global Times schreef dat de manoeuvres 'ongekend' waren.

Het ministerie van Defensie in Taipei klaagde dat het Chinese leger de locatie en de omvang van de manoeuvreergebieden zo had gekozen dat de status-quo van Taiwan wordt geschonden en de regionale vrede wordt ondermijnt. De situatie wordt nauwlettend gevolgd. De strijdkrachten zouden handelen volgens het principe van voorbereiding op oorlog zonder tot oorlog over te gaan. Er wordt evenmin gestreefd naar escalatie van het conflict.

China reageerde verontwaardigd op het hoogste bezoek van de VS aan Taipei in 25 jaar en dreigde met ernstige gevolgen. De leiding in Peking riep de Amerikaanse ambassadeur op en kondigde militaire manoeuvres aan. De communistische leiding beschouwt Taiwan als haar eigen territorium.

De Zuidoost-Aziatische statengemeenschap ASEAN riep alle partijen op tot extreme terughoudendheid. Tegelijkertijd bood de organisatie zich aan als bemiddelaar voor een vreedzame dialoog om de spanningen te de-escaleren. De G7-landen hadden gisteren al kritiek geuit op de reactie van China op het bezoek van Pelosi. Er is geen rechtvaardiging om een bezoek te gebruiken als voorwendsel om een agressieve militaire actie uit te voeren in de Straat van Taiwan, zei het.