Boeren schorten gesprekken over uitkoop op in zeven provincies

Boerenvertegenwoordigers hebben zich in zeven provincies teruggetrokken uit het overleg over het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland (de gebiedsgerichte aanpak).

De boerenvertegenwoordigers voelen zich niet serieus genomen door minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Ze vinden dat de focus in de gesprekken te veel ligt op het uitkopen van boerenbedrijven en te weinig over het langetermijnperspectief voor bedrijven die willen blijven bestaan. Zo is volgens hen niet helder hoe deze boeren zich zouden moeten verduurzamen.

Eerder deze maand maakte minister Van der Wal stappen om boeren uit te kopen, hierbij bood  zij boeren die vrijwillig ophouden met hun bedrijf meer geld. Door deze voorstellen nam de onzekerheid voor de agrarische bedrijven alleen maar toe, stellen de boerenvertegenwoordigers. Meer hierover bij de NOS