Kamervragen BBB over 'The Rights Forum'

Caroline van der Plas, de voorvrouw van BBB, heeft Kamervragen gesteld over de mogelijke banden van The Rights Forum (TRF) met Palestijnse terroristische organisaties en de mogelijke gevolgen voor hun ANBI-status.

De vragen, gericht aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën, komen naar aanleiding van het controversiële Wob-verzoek dat TRF indiende bij verschillende universiteiten in Nederland. Tevens refereert zij naar de Kamervragen van het lid Bisschop (SGP), over de vraag in hoeverre dat verzoek als antisemitisch kan worden gezien. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de universiteiten geen gehoor zullen geven aan de delen van het Wob-verzoek waarmee TRF Joodse organisaties onder de loep wil nemen.

Zo vraagt BBB zich ook af hoe de minister de berichten ziet over aanwijzingen dat TRF, en personen betrokken bij deze stichting, banden zouden hebben met terreurorganisaties Hamas en PFLP. Verder wil zij ook weten of TRF op enige wijze een gesprekspartner zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en of zij in de toekomst nog wel welkom zouden moeten zijn daar.

Vervolgens vraagt Van der Plas in hoeverre deze zaken zijn meegewogen toen TRF de ANBI-status kreeg van de overheid. Zij vraagt dan ook in hoeverre TRF met haar activiteiten het algemeen belang beoogt en of zij wel integer is. Ten slotte vraagt zij de minister of hij eventueel bereid is om de ANBI-status van TRF door de Belastingdienst te laten herevalueren.

In de Nederlandse media is het controversiële Wob-verzoek van de pro-Palestijnse club The Rights Forum door velen al gefileerd en stevig bekritiseerd. Ook buiten de landsgrenzen kreeg het verzoek aandacht van meerdere media–platforms, waaronder in enkele grote Israelische kranten. Het verzoek, waarin men vraagt naar allerlei contacten tussen Nederlandse universiteiten en Joodse en pro-Israelische organisaties, heeft ook in de Kamer voor felle reacties gezorgd.

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën over een mogelijk antisemitisch Wob-verzoek van The Rights Forum:

  1. Vindt u het Wob-verzoek van Stichting The Rights Forum naar banden tussen 14 Nederlandse universiteiten en Israëlische/Joodse instellingen[1] neigen naar een uiting van Jodenhaat op basis van de door de Tweede Kamer aangenomen IHRA-werkdefinitie onder motie-Bisschop (Kamerstuk 35570-VI, nr. 70)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit duiden?
  2. Hoe kijkt u naar de beschikbare informatie[2] waaruit blijkt dat The Rights Forum en personen betrokken bij deze stichting, banden zouden hebben met Hamas en het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), organisaties die door de Europese Unie als terreurgroepen zijn aangemerkt? [3]
  3. Klopt het dat The Rights Forum door het ministerie van Buitenlandse Zaken als gesprekspartner wordt of werd gezien?[4] Indien ja, zijn The Rights Forum en haar vertegenwoordigers, gezien de bovenstaande zaken, in de toekomst nog welkom op het ministerie?
  4. Zijn de zaken zoals beschreven onder 2 meegewogen toen The Rights Forum de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) werd verleend door de Belastingdienst?[5] Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom is de status desondanks verleend?
  5. Beoogt The Rights Forum met haar activiteiten volgens u het algemeen belang? Voldoet The Rights Forum volgens u aan de wettelijke vereisten omtrent integriteit?
  6. Bent u bereid de Belastingdienst opdracht te geven om de ANBI-status van The Rights Forum te her-evalueren?


[1] Nieuw Israelisch Weekblad, 10 februari 2022, ‘The Rights Forum legt absurde eis op tafel’ (https://niw.nl/the-rights-forum-legt-absurde-eis-op-tafel/).

[2] Honest Reporting, 17 februari 2022, ‘Dutch Universities Suspend Investigations Into Ties With Israeli & Jewish Groups; HonestReporting Calls For Official Probe Into Possible Terror Links of Pro-Palestinian Entity’ (https://honestreporting.com/dutch-universities-suspend-investigations-into-ties-with-israeli-honestreporting-calls-for-official-probe-into-possible-terror-links-of-pro-palestinian-group/); NGO Monitor, 20 december 2021, Profiel van The Rights Forum (https://www.ngo-monitor.org/ngos/the_rights_forum0/); Cidi, 25 oktober 2018, ‘Mensenrechten”-activist met PFLP-banden en terreurgoedprater komen in Tweede Kamer spreken'(https://www.cidi.nl/mensenrechten-activist-met-pflp-banden-en-terreurgoedprater-komen-in-tweede-kamer-spreken/).

[3] Official Journal of the European Union, Volume 64, 8 februari 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:043:FULL&from=en).

[4] Website Rijksoverheid, 20 augustus 2020, Besluit op Wob-verzoek over communicatie tussen Stichting The Rights Forum en het ministerie van Buitenlandse Zaken 2009-2020(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/08/20/besluit-op-wob-verzoek-over-communicatie-tussen-stichting-the-rights-forum-en-het-ministerie-van-buitenlandse-zaken-2009-2020).

[5] (1) Geef.nl, pagina van The Rights Forum (https://www.geef.nl/nl/doel/the-rights-forum/anbi).