Volt gooit GŁndoğan uit de Kamerfractie na 13 meldingen over ongewenst gedrag

Volt heeft Nilüfer Gündogan definitief uit hun fractie gezet. De partij heeft dertien meldingen ontvangen over ongewenst gedrag. "De meldingen komen uit alle lagen van de partij. Ze lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie", zegt de partij.

Gündogan heeft tot nu toe niet mee willen werken aan de onderzoeken door Volt.

Hieronder de Verklaring over Nilüfer op voltnederland.org:

"We zijn diep geraakt door alles wat er de afgelopen maand binnen Volt is gebeurd. Het door ons ingeschakelde integriteitsbureau heeft dertien meldingen ontvangen over grensoverschrijdend gedrag van Nilüfer Gündoğan en heeft in totaal met zestien personen gesproken. De meldingen komen uit alle lagen van de partij. Ze lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie.

Het integriteitsbureau wilde ook met Nilüfer spreken zodat zij haar kant van het verhaal kon doen en om de meldingen te bespreken. Het is op allerlei manieren geprobeerd, zowel door het bestuur, de fractie als het integriteitsbureau en zowel telefonisch, per mail als in gesprekken. Zij heeft meerdere keren laten weten hier niet op in te gaan.

Binnen onze partij dragen we integriteit en een veilige omgeving in het hart. We zijn dan ook geschrokken van deze meldingen en het feit dat Nilüfer heeft aangegeven niet mee te willen werken. Dit gedrag tolereren wij niet in onze partij. Na een laatste gesprek met Nilüfer bleek haar positie onhoudbaar en hebben we de moeilijke keuze gemaakt om haar fractielidmaatschap te beëindigen.

Deze pijnlijke gebeurtenissen maken duidelijk dat wij onszelf als partijleiding ook de spiegel moeten voorhouden. We vinden het verschrikkelijk dat er grensoverschrijdend gedrag binnen Volt heeft kunnen plaatsvinden en dat de betrokken personen zich niet veilig hebben gevoeld om zich eerder op deze schaal uit te spreken.

We beseffen dat we tekort zijn geschoten en bieden onze excuses aan de betrokkenen en iedereen die hierdoor is geraakt. We nemen maatregelen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. We houden ons screeningsproces van kandidaten kritisch tegen het licht. Ook gaan we ons integriteitshuis versterken zodat duidelijker wordt waar je terecht kan met klachten. Binnen de partij gaan we de dialoog aan om te werken aan een cultuur van openheid en vertrouwen.

Bij Volt is het belangrijk dat iedereen erbij hoort en gehoord wordt. Daarom werken we actief aan een veilige omgeving en blijven we ons uitspreken. We treden op bij grensoverschrijdend gedrag."