NHG hoeft advies 'geen Ivermectine voorschrijven bij corona' niet in te trekken

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hoeft haar advies over het off-label voorschrijven van het medicijn ivermectine niet aan te passen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist.

Het NHG handelt niet onrechtmatig door geen neutraal standpunt in te nemen over het middel als behandeling voor patiënten met corona.

Te veel onzekerheid
Ivermectine is een geneesmiddel dat voorgeschreven wordt bij infecties door bepaalde parasieten (schurft en rivierblindheid). Volgens een aantal studies zou dat middel een positieve werking kunnen hebben bij de voorkoming en behandeling van corona. Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert om dit middel niet off-label voor te schrijven aan coronapatiënten. Het voorschrijven van een geneesmiddel voor een indicatie waar het middel niet voor is geregistreerd wordt off-label voorschrijven genoemd. Volgens het genootschap is er te veel onzekerheid over het effect van het middel en te weinig bewijs dat dit middel ziekenhuisopnames voorkomt. Huisartsen die een advies van het genootschap naast zich neerleggen kunnen een boete krijgen. De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) wil dat het genootschap van huisartsen een neutraal standpunt inneemt over dit middel. Samen met enkele leden is zij naar de rechter gestapt om dit af te dwingen.

De rechtbank beoordeelt alleen de eisen van de individuele leden. Juridisch gezien kan de ANBB zelf het NHG niet afdwingen om haar advies aan te passen omdat de statuten van de ANBB niet aan de eisen hiervoor voldoen.

Zorgvuldigheid
De voorzieningenrechter moet oordelen of het NHG onrechtmatig handelt door te adviseren het middel niet off-label voor te schrijven. Daarbij wordt gekeken of het genootschap zorgvuldig is geweest. Uitgangspunt is dat het niet aan de rechter is om te bepalen of het geneesmiddel effectief is bij de (vroeg) behandeling van COVID-19. Dat domein is voorbehouden aan wetenschappers.

Volgens het NHG hebben zij gebruik gemaakt van een standaard procedure, die overeenkomt met nationale en internationale richtlijnen. Daarnaast hebben de World Health Organisation (WHO), European Medicines Agency (EMA) en de grootste fabrikant van ivermectine twijfels bij de werking van dit medicijn tegen corona. Er is dan ook niet vast komen te staan dat het NHG bij het opstellen van haar advies niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van hen mag worden verwacht. Er was alleen ruimte voor rechterlijk ingrijpen als daar wel sprake van zou zijn.