OM start onderzoek naar donaties aan Stichting Viruswaarheid

Het OM is een onderzoek gestart naar de Stichting Viruswaarheid van activist Willem Engel. Dit is o.a. gericht op de 50.000 euro aan donatiegelden die Engel heeft gebruikt voor de aankoop van een stuk grond in Spanje, wat in strijd is met de statuten van de stichting.

Het OM onderzoekt ook of wetten zijn overtreden. Het onderzoek richt zich onder meer op de 50.000 euro aan donatiegelden die Engel heeft gebruikt voor de aankoop van een stuk grond in Spanje en donaties die hij deed van dansvakantie-initiatief DancaMundo aan Viruswaarheid. Vorig jaar november blokkeerde ING de privé- en zakelijke rekeningen van Engel omdat de 'viruswaanzinnige' niet mee wilde werken aan een onderzoek naar mogelijk verdachte transacties.

Deze civiele zaak ligt bij het OM, omdat het OM de taak heeft om toezicht te houden op rechtspersonen, waaronder stichtingen. Bij vermoedens van onregelmatigheden kan informatie worden verzameld en kan de civiele rechter worden gevraagd om in te grijpen. Dat is nu ook het geval.