PVV zet DENK in de hoek, DENK wil aangifte doen

Tijdens een Tweede Kamer debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders beschuldigde Selcuk Öztürk Machiel de Graaf ervan dat hij in opspraak was geweest in verband met fraude. Hierop reageerde De Graaf met de woorden: "Zwijg daar eeuwig over. Want ik zal ik je najagen. Dan ben je van mij. Afgelopen, klaar. En nou in de hoek!"

Uiteindelijk nam De Graaf die woorden terug, maar wel pas nadat een ander Kamerlid hem dat had gevraagd. Volgens DENK had voorzitter Khadija Arib dat moeten doen. Sterker nog, DENK is van mening dat op grond van artikel 59 en 60 van het Reglement van Orde (RvO) de voorzitter Machiel de Graaf de mond had moeten snoeren en uitsluiten van de vergadering zo lezen we in een open brief aan het presidium, waarin de DENK-fractie alsnog vraagt of Machiel de Graaf een schriftelijke vermaning kan krijgen. Daarnaast overweegt DENK om aangifte te doen tegen het PVV-Kamerlid. 

Die aangifte lijkt evenwel echter weinig kans te maken, getuige artikel 71 van de grondwet: "De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd."

 Daarvan is de fractie zich bewust want ze halen zelf het artikel aan in de brief aan het presidium: "Wij zijn ons bewust van de beperkingen die artikel 71 van de grondwet oplegt. Toch zijn wij van mening dat aangifte bij de politie of het OM mogelijk en noodzakelijk is. De Parlementaire onschendbaarheid geldt volgens dit grondwetsartikel slechts voor Kamerleden die in functie zijn. Na afloop van hun Kamerperiode is er wel degelijk vervolging mogelijk."

DENK wijst daarbij ook naar het buitenland: "In andere landen is het ook gebruikelijk dat strafbare feiten (in dit geval dus bedreiging, artikel 285 Wetboek van Strafrecht) na afloop van de publieke dienst alsnog worden vervolgd. Onder andere de ex-presidenten Chirac en Sarkozy zijn op de manier vervolgd door het Franse OM."