Uitheemse giftige spinnen rukken op

Icoon BinnenlandsIn Nederland duiken steeds vaker giftige spinnen op. Volgens Walter Getreuer, directeur van reptielendierentuin en -opvangcentrum Serpo in Delft zullen de giftige spinnen, zoals de Australische roodrugspin en de Amerikaanse zwarte weduwe, binnenkort tot de inheemse dieren van ons land behoren. In 2003 werden al enkele exemplaren van de dodelijke roodrugspin in BelgiŽ gesignaleerd.

"Door alle strenge milieueisen, worden er steeds mildere bestrijdingsmiddelen gebruikt bij geÔmporteerde goederen uit verre landen. Daardoor overleven steeds meer spinnen en andere dieren die met partijen planten of tuinmeubelen hier terechtkomen. Wij hebben getest of die spinnen zich in ons klimaat kunnen voortplanten. En dat lukt. We kregen in een niet verwarmd terrarium van ťťn bevruchte zwarte weduwe maar liefst veertien cocons. Uit elke cocon komen tussen de 100 en 400 jonge spinnetjes", aldus Gertreuer. Het verspreiden van de jongen gaat vrij eenvoudig. Zoals ook bij bepaalde andere soorten verplaatsen de jongen zich door zich op dunne spinragdraden (herfstdraden) met de wind mee te laten voeren. Op die manier kunnen de jongen tot 250 kilometer afleggen.

Volgens Gerteuer worden er jaarlijks tientallen exotische spinnen, die in en om de huizen worden gevangen, naar het opvangcentrum voor reptielen in Delft gebracht. Daaronder zitten steeds vaker zwarte weduwen en roodrugspinnen. "Als zo'n spin je bijt, moet je direct 112 bellen. Doe je dat niet, dan kan de beet dodelijk zijn. Ongeveer ťťn procent van de slachtoffers overlijdt dan. Overigens neemt de giftigheid van deze spinnen wel af naarmate ze in kouder gebied leven."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt weinig te weten over gifspinnen in Nederland omdat deze spinnen hier van nature niet voorkomen. Er zijn geen cijfers bekend over gifspinnen in Nederland.

Zwarte weduwe (links) en roodrugspin


Met dank aan Mr_Rammstein voor de submit.