FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 2 april 2021

Random Pics van de Dag #274

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Aanslag Capitool: identiteit overleden agent en neergeschoten dader bekend gemaakt

Volgens de politie in Washington zijn twee agenten met opzet aangereden door een automobilist bij het Capitool. Hierbij raakten de agenten gewond, één van de agenten overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. 

De verdachte kwam net na 13.00 uur plaatselijke tijd het Capitool binnen gereden, reed met zijn auto tegen twee agenten aan en botste vervolgens tegen een hek. Nadat de auto tot stilstand was gekomen probeerden agenten de bestuurder te overmeesteren. De man negeerde de bevelen van  de Capitol police, stapte met een mes in zijn hand uit de auto en rende op de agenten af, melden Amerikaanse media. Hierop werd de man neergeschoten, hij overleed aan zijn verwondingen.

Update 23.20 uur: De identiteit van het overleden slachtoffer en de dader zijn vrijgegeven. De overleden agent werd geïdentificeerd als William "Billy" Evans, hij was vanaf 2003 in dienst van de Amerikaanse Capitol Police. Volgens NBC News hebben de autoriteiten de 25-jarige Noah Green uit Indiana geïdentificeerd als de verdachte die is omgekomen tijdens een auto-aanval op het Capitool. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang. Veel berichtgeving over de toedracht spreekt elkaar tegen.

Eerdere berichten:
Er is nog weinig bekend over de verdachte of het mogelijke motief. Hij was geen bekende van de Amerikaanse politie, dus er zijn momenteel geen aanwijzingen dat "er een verband is met een lid van het Congres". De plaats van de aanrijding is nog steeds afgesloten, er wordt sporenonderzoek gedaan.

Ten tijde van het incident waren er geen parlementsleden in Washington vanwege de paasvakantie. President Joe Biden was in zijn landhuis in Camp David in Maryland.

18 bomen van 80 jaar oud waarschijnlijk dood na vernieling met zaag: 'Misdadig’

Een rij van achttien monumentale eikenbomen langs een zijweg van de Weversweg in Zeeland, zijn afgelopen week met behulp van een zaag of frees zodanig bewerkt dat ze het waarschijnlijk niet zullen overleven. Gemeenteraadslid Jacques Pijnappels noemt de actie ‘misdadig'. Zo meldt het Brabants Dagblad.

Volgens de voorzitter van een nabijgelegen naturistencamping De Peelrand, hebben gasten van zijn camping de beschadigingen aan de bomen al enkele weken geleden al opgemerkt. "Wij hebben het meteen gemeld bij de gemeente en die is ermee aan de slag gegaan", zegt hij.

"Het gaat om de alleroudste en dikste bomen op de Maashorst. Ze zijn misschien wel tachtig tot honderd jaar oud. Ze hebben met een zaag of frees de schors doorgezaagd. Dan verniel je ook de sapstroom en ik vrees daarom dat ze het niet gaan redden", reageert Jos van der Wijst aangeslagen. Hij is voorzitter van de Stichting Natuurorganisaties op de Maashorst, en werd woensdag getipt over de vernielingen.

ILT stelt Waternet onder verscherpt toezicht; 'Onvoldoende grip op de eigen cybersecurity'

Stichting Waternet (Waternet - drinkwatervoorziening regio Amsterdam) komt onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uit onderzoek van de ILT blijkt dat de drinkwaterorganisatie zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau onvoldoende grip heeft op de eigen cybersecurity.

Dit wordt veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de wettelijke zorg- en meldplicht en de besturing van de organisatie. Hierdoor is een verhoogd risico aanwezig op een cyberincident met mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en/of de continuïteit van drinkwater. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit en levering van het drinkwater acuut in gevaar zijn. De ILT gaat de komende tijd toezien op de verbetering van de uitvoering van de wettelijke zorg- en meldplicht en de besturing van Waternet.

Cybersecurity
Waternet is binnen de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) aangewezen als aanbieder van een essentiële dienst (AED), die van groot belang is voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving en economie. Als de ICT-systemen van deze AED’s worden gecompromitteerd of uitvallen, dan kan dat zeer grote gevolgen hebben voor een betrouwbare dienstverlening aan burgers en bedrijven.

De Wbni regelt een zorgplicht - het treffen van beveiligingsmaatregelen zodat de kerntaak van de organisatie kan worden blijven uitgevoerd - en een meldplicht van incidenten. Ten aanzien van de uitvoering van beide heeft de ILT tekortkomingen geconstateerd. De belangrijkste tekortkomingen in de zorgplicht zijn: onvoldoende risicomanagement, onvoldoende evaluatie en verbeterprocessen en beperkingen in detectie en incident-response. Daarnaast doet de ILT in haar rapport meerdere constateringen op onderdelen van de PA-norm (een door de drinkwatersector opgestelde norm voor de procesautomatisering om invulling te geven aan de zorgplicht) en op het gebied van cybersecurity in het algemeen bij Waternet.

Voor wat betreft de meldplicht is te verwachten dat daadwerkelijke incidenten die boven de drempelwaarde uitstijgen, volgens de juiste procedure worden gemeld. Waternet heeft echter nog geen procedure voor het melden van ICT-inbreuken die aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de drinkwaterlevering kunnen hebben. Daardoor kan het mogelijk langer duren voordat incidenten zijn opgelost en kunnen de gevolgen van incidenten onnodig groter worden.

Besturing
Daarnaast vormen ook de tekortkomingen in de besturing een risico voor de waarborging van de kwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater. De ILT constateert dat de besturing niet doeltreffend genoeg is, terwijl dit een belangrijke voorwaarde is voor het waarborgen van de drinkwatertaak en de cybersecurity.

Borging van drinkwaterprocessen vindt vooral op operationeel niveau (werkvloer) plaats. Op strategisch niveau (waaronder directie en stichtingsbestuur) is waarborging van de drinkwatertaak en de cybersecurity nog onvoldoende aanwezig. In het ontwerp van de bestuurlijke structuur ontbreekt integraal toezicht op de drinkwatertaak. Bovendien is er nog geen gestructureerd risicomanagement en vinden evaluatie en bijsturing nog niet genoeg plaats.

Risico’s van de tekortkomingen
De ILT vindt dat Waternet ten tijde van het ILT-onderzoek onvoldoende grip heeft op haar cybersecurity. Hierdoor is een verhoogd risico aanwezig op een cyberincident met mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en/of de continuïteit van drinkwater. Hoeveel groter de kans of impact voor het drinkwater is, laat zich niet eenvoudig kwantificeren. De beveiliging leunt niet op één maatregel. De maatregelen werken aanvullend op elkaar en verhogen als geheel de weerstand tegen cyberaanvallen of verkleinen als geheel de impact. Hoe groot het negatief effect van ontbrekende of niet optimaal werkende maatregelen is, is niet exact aan te geven.

De tekortkomingen in de besturing vormen een oorzaak van de risico’s op het gebied van cybersecurity en de (overige) voorwaarden voor waarborging van de drinkwatertaak. Dit toont het belang van verbetering van de besturing ten behoeve van waarborging van de drinkwatertaak.

Verbeteringen
Waternet heeft inmiddels al een aantal stappen gezet ter verbetering van de tekortkomingen in de uitvoering van de wettelijke zorg- en meldplicht. Tevens evalueert Waternet het besturingsmodel. De ILT vindt dit een positieve ontwikkeling, maar benadrukt het belang om zo snel mogelijk voldoende grip te hebben op het uitvoeren van verbeteringen, hier voldoende inzicht in te hebben en indien nodig tijdig bij te sturen. De ILT stelt Waternet de komende periode onder verscherpt toezicht en gaat toezien op de verbetering van de uitvoering van de wettelijke zorg- en meldplicht en de besturing. Het verscherpt toezicht duurt tot het moment dat er weer sprake is van vertrouwen dat Waternet de leveringszekerheid en kwaliteit van drinkwater en de daarvoor benodigde besturing en processen - in het bijzonder die van cybersecurity - in voldoende mate op orde heeft.

Over het onderzoek
De ILT houdt bij Waternet toezicht op de drinkwatervoorziening en op het deel van de cybersecurity dat betrekking heeft op de drinkwaterveiligheid en leveringszekerheid. In de media kwam in september en november 2020 het signaal naar voren dat de cybersecurity bij Waternet niet op orde zou zijn en dat de besturing bij Waternet verbeteringen ten aanzien van cybersecurity zou belemmeren. Dit signaal, in combinatie met de uitkomst van een bestuurlijk gesprek met Waternet over dit signaal, was voor de ILT reden om te besluiten tot een eigen onderzoek. Het doel van dit onderzoek was vast te stellen in hoeverre er sprake was van risico’s voor de waarborging van de kwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 november 2020 tot 5 februari 2021.

Ajax-supporters steken vuurwerk af voor verjaardag Nouri

Supporters van Ajax hebben vanavond in Geuzenveld te Amsterdam een eerbetoon aan Abdelhak Nouri gebracht. De Ajax-voetballer is vandaag 24 jaar oud geworden. Zo meldt AT5.

Rond 19.00 uur verzamelden zich tientallen supporters bij het A. Nouriplein. Ze hingen een groot spandoek op met de tekst "koning van Geuzenveld". Daarna staken ze vuurwerk af.

Bijna vier jaar geleden zakte Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar. Hij liep hersenbeschadiging op en zal nooit meer kunnen voetballen.

Verenigde Staten: hoogste aantal arrestaties aan de grens met Mexico sinds 20 jaar

Naar eigen zeggen hebben de Amerikaanse autoriteiten in maart meer dan 171.000 migranten aan de grens met Mexico gearresteerd, het hoogste aantal in twee decennia.

Dit blijkt uit voorlopige gegevens die het persbureau Reuters tot zijn beschikking heeft gekregen. Onder de arrestanten bevinden zich ongeveer 19.000 niet-begeleide minderjarigen. In april 2000 werden 180.000 migranten aan de grens met Mexico gearresteerd.

De regering-Biden worstelt met het huisvesten de pas aangekomen niet-begeleide kinderen, zij zijn vrijgesteld van uitzetting. Kinderen worden al dagenlang opgevangen in overvolle grensstations en opvangcentra.

De stijging vormt een uitdaging voor president Joe Biden, hij besloot om het restrictieve immigratiebeleid van zijn voorganger Donald Trump te versoepelen.

'Over vijf jaar 35 procent agenten met migratieachtergrond'

Het nationale politie-apparaat gaat de komende jaren vol in de woke-modus. In het actieplan 'Politie voor iedereen' staat dat binnen vijf jaar 35 procent van de agenten een migratie-achtergrond moet hebben. Er is nog niets bekend over het includeren van islamitische transseksuelen, non-binaire blauwharigen of shag-rokende gehandicapten.

Het plan moet in ieder geval leiden tot een 'drastische verandering' in het personeelsbestand. De kans doet zich de komende jaren voor, omdat veel van de 63.000 agenten in die periode met pensioen gaat en er ruimte komt voor 17.000 nieuwe agenten. "Dit is dé kans om te investeren in diversiteit en in een nieuwe cultuur om echte veranderingen te bewerkstelligen", aldus Martin Sitalsing, één van de coördinatoren van het actieplan.

Sitalsing ziet vooral winst voor wijkagenten in buurten waar 80-90 procent een niet-westerse afkomst heeft. Blijkbaar heeft Sitalsing niet geleerd van resultaten uit het verleden. Diversiteit en inclusiviteit worden de toverwoorden voor de politie.

Etnisch profileren ligt ook onder het vergrootglas. "We hebben daar onder meer virtualrealitytrainingen voor georganiseerd", aldus Sitalsing. "Vanuit reële praktijksituaties kunnen we dan trainen op onbevooroordeeld waarnemen en controleren." Daarnaast heeft de politie een app ontwikkeld waarin agenten kunnen zien wie ze gecontroleerd hebben.

Eerdere pogingen om tot een diverser personeelsbestand te komen strandden hopeloos, maar Sitalsing is positief. "We kunnen laten zien aan mensen met een migratieachtergrond dat de politie een aantrekkelijke werkgever is. We hebben nu een momentum te pakken vanwege de druk en aandacht van buitenaf over diversiteit."

Polling pakt goud op Grand Slam Antalya en tankt vertrouwen richting EK

Judoka Kim Polling heeft vrijdag bij de Grand Slam in het Turkse Antalya het goud veroverd in de klasse tot zeventig kilogram. De viervoudig Europees kampioene rekende in de finale af met Barbara Matic uit Kroatië.

De dertigjarige Polling bereikte de eindstrijd in Antalya door de Britse Kelly Petersen-Pollard (straffen), de Chinese Sun Xiaoqian (waza-ari) en de Turkse Minel Akdeniz (ippon) te verslaan. In de finale klopte ze Matic binnen een minuut met twee keer een waza-ari.

Polling deed mee in Turkije omdat ze graag extra wedstrijdritme wilde opdoen voor de EK over twee weken in Lissabon. In haar gewichtscategorie is ze met Sanne van Dijke in een zware strijd verwikkeld om het olympische ticket. De wedstrijd in Turkije is geen meetmoment voor die strijd, de EK wel. Daarna beslist de judobond wie van de twee naar de Olympische Spelen in Tokio mag. Van Dijke is momenteel de nummer vier van de wereld en Polling de nummer vijf.

Het is spannend tussen die twee. Bij het Grand Slam-toernooi in Tel Aviv pakte Van Dijke eerder dit jaar toen het brons door Polling te verslaan. Een maand eerder deed Polling nog goede zaken bij de World Masters in Doha, het eerste meetmoment van de afsluitende trilogie. Ze veroverde toen brons door in een rechtstreeks gevecht af te rekenen met Van Dijke. Het onderlinge resultaat is wel in het voordeel van Polling en uw redacteur denkt dat Polling naar de Spelen gaat. 

Voor Joanne van Lieshout was het haar debuut op een Grand Slam. In de gewichtsklasse tot 63 kilogram werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld door de Israëlische Gili Sharir. Zaterdag komt onder andere Natascha Ausma nog in actie. Zij won vorige week haar eerste Grand Slam goud in Tbilisi in de gewichtsklasse tot 78 kilogram.

Illegale Marokkanen vrijgelaten, Marokko werkt niet mee aan terugkeer

Er is op dit moment geen zicht op uitzetting van vreemdelingen binnen een redelijke termijn naar Marokko. Dit staat in drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Het gaat om zaken waarin Marokkaanse vreemdelingen hoger beroep hadden ingediend tegen besluiten van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om hen in bewaring te stellen.

Zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn is een voorwaarde om een vreemdeling die geen recht op verblijf heeft in Nederland in bewaring te stellen. Daar wordt volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet aan voldaan. Dat betekent dat de bewaring van deze vreemdelingen vrijdag wordt opgeheven.

Achtergrond
De staatssecretaris heeft drie Marokkaanse vreemdelingen in bewaring gesteld om zeker te stellen dat zij naar Marokko kunnen worden uitgezet. Om de vreemdelingen daadwerkelijk uit te zetten, moeten zij een tijdelijk reisdocument krijgen van de Marokkaanse autoriteiten. Een tijdelijk reisdocument wordt door een land verstrekt om het land in te kunnen reizen.

Marokko verstrekte geen tijdelijk reisdocumenten in 2020
In de uitspraken staat dat de Marokkaanse autoriteiten in 2020 geen enkel tijdelijk reisdocument hebben verstrekt. In 2020 zijn ook geen illegalen naar Marokko uitgezet die wél meewerkten aan hun uitzetting.

Niet duidelijk is wanneer in 2019 voor het laatst een illegaal vanuit bewaring met een tijdelijk reisdocument is uitgezet naar Marokko. De staatssecretaris kon niet zeggen of en wanneer die situatie zou verbeteren. Daarom oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat er geen zicht op uitzetting naar Marokko is, binnen een redelijke termijn.

Gevolgen van de uitspraken
Zonder zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn wordt niet voldaan aan de voorwaarden om een vreemdeling in bewaring te stellen. Daarom wordt de bewaring van de Marokkaanse vreemdelingen die in hoger beroep zijn gekomen vandaag opgeheven.

Deze uitspraken zijn ook van belang voor andere Marokkaanse vreemdelingen die in bewaring zitten en waarbij de staatssecretaris voor hun uitzetting afhankelijk is van de afgifte van een tijdelijk reisdocument door Marokko.

Nieuwe pauze vaccinatie met AstraZeneca: uit voorzorg geen prikken voor mensen tot 60 jaar

Op basis van een nieuwe rapportage van bijwerkingencentrum Lareb, en na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM, is besloten om de komende dagen uit voorzorg niet te vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Minister Hugo de Jonge (VWS) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij dit besluit neemt in afwachting van een nader oordeel van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het Europees Medicijnagentschap EMA. Dat comité komt naar verwachting komende woensdag naar buiten met nadere informatie. Dan volgt een nieuwe afweging.

GGD'en, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en branchevereniging Nederlandse GGZ zijn inmiddels door het RIVM geïnformeerd over het besluit. Per direct wordt niet meer geprikt met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Staande afspraken voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor iedereen onder de 60 jaar (dus tot en met 59 jaar oud) worden afgezegd. Mensen krijgen daarover bericht. De voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor geplande vaccinaties met AstraZeneca voor mensen van 60 en ouder omdat meldingen van mogelijke bijwerkingen vooral gezien worden onder 60 jaar. Daarnaast lopen zij een groter gezondheidsrisico met het krijgen van COVID-19. Ook worden meldingen van mogelijke bijwerkingen van AstraZeneca in het buitenland vooral gezien bij mensen onder de 60 jaar. Prikken bij de huisarts bij mensen vanaf 60 jaar (dus geboren in 1960 of eerder/ouder) gaat gewoon door. Mensen vanaf 1961 en jonger krijgen voorlopig geen prik met AstraZeneca. Het prikken met BioNTech/Pfizer en Moderna gaat onveranderd door.

Directe aanleiding voor het besluit zijn nieuwe meldingen over gevallen van uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, waar het Lareb vandaag over rapporteert. Het gaat om vijf meldingen in Nederland bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Soortgelijke meldingen kwamen eerder ook uit andere EU-landen. Of er sprake is van een mogelijke bijwerking, en daarmee een causaal verband, wordt momenteel nader onderzocht door het EMA.
In Nederland zijn momenteel ongeveer 400.000 AstraZeneca-prikken gezet. Het CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als de persoon na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin na drie dagen weer ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid.

Duitsland besloot dinsdagavond te stoppen met het prikken met AstraZeneca onder de 60 jaar.

Minister de Jonge: “Over de veiligheid van vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Cruciaal is nog steeds de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. Ik vind het van groot belang dat ook de Nederlandse meldingen goed worden onderzocht. We moeten het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Maar alleen voor de mensen onder de 60 jaar.”

LEGO The Skywalker Saga uitgesteld

TT Games maakt via Twitter bekend dat LEGO The Skywalker Saga is uitgesteld. De game zou eigenlijk deze lente uitkomen, maar gaat dat helaas niet meer halen.

Een reden voor het uitstel is niet gegeven, maar het is niet ondenkbaar dat de wereldwijde pandemie daar iets mee te maken heeft. Het is lang niet de eerste, en ongetwijfeld ook lang niet de laatste game die dit jaar wordt uitgesteld. Een nieuwe release date is nog niet gegeven,

MLB The Show 21 dag 1 naar Xbox Game Pass

Xbox Game Pass is het geschenk dat blijft geven. Microsoft maakt bekend dat MLB The Show 21 op dag één beschikbaar is via Xbox Game Pass. Het betreft de Xbox One- en Xbox Series-versies van de game.

De deal is opmerkelijk, want MLB The Show was altijd exclusief beschikbaar voor PlayStation. MLB The Show 21 is de eerste game in de serie die voor Xbox uitkomt en Microsoft heeft duidelijk besloten daar bovenop te duiken. De game zelf komt uit op 20 april voor de genoemde consoles en nog altijd ook gewoon op PlayStation 4 en 5.

COVID-19: 7296 nieuwe besmettingen en 17 doden, totaal 1.287.696 en 16.575

De afgelopen 24 uur zijn er bij het RIVM 7296 nieuwe meldingen binnengekomen van mensen die positief getest zijn op het coronavirus. In totaal zijn er 1.287.696 COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

Van de gemelde patiënten zijn er 276 in het ziekenhuis opgenomen. Momenteel liggen er 1625 mensen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Op de IC zijn 48 nieuwe patiënten opgenomen, hierdoor liggen er nu 705 mensen op de intensive care. Cijfers zijn afkomstig van het LCPS.

Er zijn sinds de vorige update 17 patiënten overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 16.575 mensen overleden aan de gevolgen van het SARS-CoV-2-virus.

De dagelijkse cijfers over het aantal toegediende vaccins worden weergegeven op het dashboard. Deze cijfers zijn afkomstig van diverse bronnen (GGD, ziekenhuizen, zorginstellingen) waardoor de cijfers niet altijd actueel zijn. Hierdoor zullen deze dan ook niet worden meegenomen in de dagelijkse update, de cijfers zijn hier te bekijken voor de meest actuele stand.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19-patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend.

Dashboard coronavirus
Een deel van de data is ook terug te vinden op het Dashboard van de Rijksoverheid Deze pagina wordt dagelijks bijgewerkt. De open data zoals deze gepubliceerd wordt door het RIVM is hier te vinden.

Het nutteloze feitje van de dag: heeeeeel lang op 1

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

In de Top 40 hebben veel hits maar even op de eerste plaats gestaan en sommige heel lang, maar wist je dat Calvin Harris en Dua Lipa recordhouder zijn? Het duo stond maar liefst 16 weken op de eerste plaats van de hitlijst. Geen ander liedje voerde de Top 40 zolang aan.

Hulporganisatie AAPP: meer dan 40 kinderen omgekomen bij geweld in Myanmar

Bij de protesten tegen de militaire junta in Myanmar zijn honderden mensen gedood, waaronder veel kinderen: volgens de lokale hulporganisatie voor politieke gevangenen (AAPP) zijn 44 kinderen gedood sinds de militaire coup twee maanden geleden.

Dit betekent dat het aantal vermoorde kinderen de afgelopen twaalf dagen meer dan verdubbeld is, aldus Save the Children. "We zijn geschokt dat, ondanks oproepen om hen te beschermen tegen schade, kinderen nog steeds het doelwit zijn van de dodelijke aanslagen", aldus de kinderbeschermingsorganisatie. Het is bijzonder gruwelijk dat verschillende kinderen in hun eigen huis zijn vermoord, waar ze veilig zouden moeten zijn, aldus de verklaring.

Het leger is buitengewoon wreed tegen de bevolking, het gebruik van traangas, rubberen kogels en scherpe munitie tegen de bevolking wordt niet geschuwd. Meer dan 2700 burgers werden gearresteerd, velen van hen tijdens nachtelijke invallen in hun huizen door het leger. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) hebben de militaire machthebbers ook honderden mensen gearresteerd, dit gebeurt deels op willekeurige basis of onder grof geweld met als doel de demonstranten te intimideren, volgens HRW-vertegenwoordiger voor Azië, Brad Adams.

Vanaf vandaag maar één prik na doorgemaakte COVID-19 in het afgelopen halfjaar

Mensen die het afgelopen half jaar positief zijn getest op corona kunnen vanaf vandaag bij het maken van een vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één afspraak willen maken. Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie gebeurde, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie gewoon door. Mensen die al een afspraak hebben staan voor een prik en het afgelopen half jaar positief zijn getest, wordt gevraagd de afspraak voor de tweede vaccinatie zo snel mogelijk zelf af te zeggen. Het afmelden gaat direct via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , huisarts of het ziekenhuis voor mensen die werken in de directe COVID-zorg.

Deze aanpassing komt voort uit het advies van de Gezondheidsraad om onnodig medisch handelen te voorkomen. Het advies geldt voor alle drie de COVID-19 vaccins: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna.

Controlevraag bij maken afspraak
Bij het maken van de vaccinatieafspraak, krijgen mensen de vraag of zij de afgelopen zes maanden positief zijn getest op corona. Als dit zo is, kan een afspraak worden ingepland voor één prik. Mensen hoeven hiervoor op dit moment geen bewijs van een positieve test te laten zien, maar verklaren zelf in de afgelopen zes maanden een infectie met corona te hebben doorgemaakt. Bewaar altijd een uitslag van een positieve test, want daar kan later mogelijk alsnog naar worden gevraagd.

Zelf afspraak tweede vaccinatie tijdig afzeggen
Mensen die al een afspraak hebben staan voor een tweede prik én in de zes maanden voorafgaand aan hun eerste vaccinatie besmet zijn geweest met corona, kunnen de afspraak zelf afzeggen. Wanneer zij afzien van een tweede vaccinatie dienen zij dit zo snel mogelijk te doen, beschikbare vaccins kunnen dan voor andere mensen worden ingezet. Mensen die toch een tweede vaccinatie willen ondanks doorgemaakte infectie, hoeven niets te doen. Als de besmetting met het coronavirus gebeurde ná de eerste vaccinatie blijft de afspraak voor de tweede vaccinatie staan. Meer informatie over één vaccinatie na besmetting met het coronavirus is te vinden bij de veelgestelde vragen.

Uitzondering voor medisch hoog-risicogroep
De Gezondheidsraad adviseert om voor vier groepen die onder de medisch hoog-risicogroep vallen een uitzondering te maken. Zij dienen zich uit voorzorg wel tweemaal te laten vaccineren, ongeacht een eventuele doorgemaakte besmetting met het coronavirus in het afgelopen halfjaar. Deze groepen krijgen op dit moment een eerste vaccinatie in de ziekenhuizen. Het gaat om de mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig verzwakt is. Daarnaast krijgen ook mobiele patiënten met een ernstige neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen twee prikken. Bij kwetsbare cliënten in instellingen, zal de arts afwegen of zij na een doorgemaakte corona-infectie toch een tweede vaccinatie moeten krijgen.

Advies Gezondheidsraad: voorkom medisch onnodig handelen
De Gezondheidsraad heeft op 8 maart advies uitgebracht over het vaccineren van mensen die het coronavirus hebben doorgemaakt. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de immuniteit die zij daarmee hebben opgebouwd ten minste een half jaar bescherming biedt. Deze mensen vaccineren met één dosis, binnen die zes maanden, zorgt net als een tweede vaccinatie voor een goed opgebouwde immuniteit en dus bescherming. Daarom is het voldoende om deze mensen één vaccinatie te geven.

Beveiliger betrapt vier brandstichters bij priklocatie GGD in Apeldoorn

Een beveiliger heeft vannacht vier brandstichters betrapt. Het viertal liep rond een afvalcontainer, waarbij één persoon iets in de container gooide waardoor de afvalcontainer in brand vloog. De container stond tegenover Sporthal Mheenpark in Apeldoorn, waar door de GGD wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Zo meldt het AD.

De beveiliger belde direct de brandweer, die kwam met spoed ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle waardoor een naast de container geparkeerde auto geen schade opliep.

De hoge afvalcontainer lag vol, daarom kostte het de brandweer de nodige tijd om alle brandende resten eruit krijgen. Na een uur was de brand helemaal uit waarop de brandweer kon vertrekken.

Doordat de brandstichters direct na de brandstichting zijn weggevlucht konden ze niet worden aangehouden. De politie heeft nog naar hen gezocht, echter zonder resultaat.

Vrouw blijft maar op de A2 bij Zaltbommel fietsen, politie is het na drie boetes zat

Een vrouw fietste gisteren meerdere keren op de A2 bij Zaltbommel. Nadat zij tot drie keer toe van de snelweg werd gehaald vond de politie het genoeg en werd ze meegenomen naar het politiebureau. Zo meldt het AD.

Aan het eind van de middag ontving de politie meerdere meldingen over een vrouw die op de snelweg zou fietsen. Bij de afslag Zaltbommel werd de vrouw fietsend aangetroffen door de politie, die haar daarop naar een veilige plek heeft begeleid. Daar kreeg zij kreeg een bekeuring voor het fietsen op de snelweg.

Aan het begin van de avond ontving de politie weer een melding over een fietser op de snelweg. Toen de politie poolshoogte ging nemen troffen zij dezelfde vrouw aan. Opnieuw heeft de politie haar in veiligheid gebracht en haar gewaarschuwd.

Later op de avond werd de vrouw weer fietsend op de A2 aangetroffen, ditmaal heeft de persoon die de melding aan de politie deed, de vrouw zelf van de snelweg gehaald en in veiligheid gebracht. Hierop heeft de politie besloten de vrouw en haar fiets mee te nemen naar het bureau, waar proces-verbaal is opgemaakt tegen de vrouw. Het is nog niet duidelijk waarom de vrouw steeds op de A2 fietste.


Nederland bereid COVID-19 vaccins te lenen aan vijf ‘achterlopers’ in EU

Nederland en nog achttien andere EU-landen zijn bereid 30 procent van hun rechtmatige deel van de 10 miljoen vaccins die farmaceut Pfizer/BioNTech vervroegd levert, af te staan aan EU-landen die het moeilijk hebben met hun vaccinatiecampagne. Het gaat om 116.700 prikken die Nederland uit solidariteit wil uitlenen, bestemd voor Bulgarije, Kroatië, Estland, Letland en Slowakije.

Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië zijn de enige EU-landen die niet willen meewerken aan de tijdelijke herverdeling “in een geest van solidariteit” zoals de EU-leiders vorige week op hun top hebben afgesproken. De EU-ambassadeurs proberen al enkele dagen tot een akkoord te komen over de kwestie die op de EU-top vorige week veel tijd opeiste. Meer hierover op Skipr.

Nederlandse dode door longembolie na vaccin AstraZeneca

Voor het eerst is in Nederland iemand overleden aan gezondheidsklachten die een bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca zouden kunnen zijn. De vrouw kreeg last van de vaker genoemde combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. De bloedprop kwam bij de longen terecht, en die longembolie is haar fataal geworden. Dat meldt het bijwerkingencentrum Lareb.

Een verband tussen het vaccin van AstraZeneca en de klachten is niet aangetoond, maar wordt nog onderzocht. Meer hierover op Skipr.

Van der Poel niet aan start Gold Race

Matthieu van der Poel gaat definitief niet van start in de Amstel Gold Race. De Nederlander, die de laatste editie in 2019 won, gaat gas terugnemen na de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel zou aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix, maar gisteren werd bekend dat deze koers is verplaatst naar het najaar. "In principe biedt dat de mogelijkheid om ook de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race mee te pikken, maar de riem gaat er even af en dan zal Mathieu zich op het mountainbiken gaan richten", zo zegt de ploegleider van Alpecin Fenix, Christoph Roodhooft, tegenover Het Nieuwsblad.

Militaire top voelt zich klaploper van de NAVO

Geen schepen om grenzen rond Europa te bewaken. Te weinig vaartuigen om explosieven in de Noordzee te ruimen, terwijl die een groot gevaar vormen voor onder meer de visserij. Nul jachtvliegtuigen om snel in te zetten voor verdediging van bijvoorbeeld het NAVO-grondgebied. Schaarste in de IT, gebrekkig materieel en personeelstekorten. Ondanks dat er deze kabinetsperiode 5,5 miljard euro bij is gekomen, verkeert de krijgsmacht in zorgwekkende staat. Dat stellen de commandanten van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee.

Vice-admiraal Rob Kramer
Minister Ank Bijleveld-Schouten pleit al langere tijd voor tenminste € 4 miljard om het tij bij Defensie te kunnen keren. Ze krijgt nu voor het eerst publiek bijval van haar 4 operationele commandanten: vice-admiraal Rob Kramer (marine), en de luitenant-generaals Martin Wijnen (landmacht), Dennis Luyt (luchtmacht) en Hans Leijtens (marechaussee). Ze doen een boekje open in dagblad Trouw, dat vandaag een interview met het 4-tal heeft gepubliceerd. De militaire top zegt zich te schamen voor de magere bijdrage aan de NAVO en zich klaploper te voelen. 

"De commandanten schetsen een duidelijk verhaal over hoe hun onderdelen ervoor staan, ondanks alle investeringen die we de afgelopen periode al hebben gedaan als kabinet. Hun verhaal onderbouwt de noodzaak dat er in de volgende kabinetsperiode 4 miljard extra nodig is om toe te groeien naar het Europees Navo gemiddelde”, stelt Bijleveld.

Nederland neemt eigen veiligheid voor lief
Alle 4 zien ze met lede ogen hoe Nederland de eigen veiligheid voor lief neemt. Volgens Wijnen waant Nederland zich onkwetsbaar. “Mensen voelen het gewoon niet. We zitten te ver van het oosten af, te ver van het zuiden, om iets te zien van de dreigingen.” Hij zou de Nederlanders dan ook graag eens willen meenemen naar Litouwen, waar nu Nederlandse militairen zijn ingezet. “Daar voelen ze iedere dag de nabijheid van een tegenstander als Rusland, die het niet goed met ons voorheeft.”

Luitenant-generaal Martin Wijnen
Kramer valt hem bij: “Andere landen zien beter dat de wereld geen roze krentenbol meer is. We hebben eerder in de geschiedenis voor een situatie gestaan dat we het aan zagen komen, maar niets deden.” Ook vertelt Kramer dat op de Noordzee regelmatig Russische onderzeeërs varen, die soms een etmaal of meer stilliggen. “Dit zou zomaar boven een datakabel kunnen zijn waar dan met ‘onderwater vehicles’ informatie wordt afgetapt. Er zijn datakabels die rechtstreeks naar de Amsterdamse beurs AEX lopen.”

Schamen
Luyt meent dat er altijd een schok nodig is om dreiging te voelen. “Dat was zo na 9/11, en na de MH17 en de inval op de Krim, en nu weer met corona. Dan pas zien mensen de kwetsbaarheden van onze systemen. Maar als de schok voorbij is, keert de vanzelfsprekendheid terug. Er is geen besef. Alles wat zo goed gaat in Nederland, begint met veiligheid.” De NAVO betitelt hij als veelbetekenend voor die veiligheid. Maar Luyt zegt zich te schamen als de bijdrage per land aan bod komt. “Op die momenten kijk ik even naar mijn schoenen. Van de 27 Europese NAVO-lidstaten bungelen wij in de onderste helft.” Wijnen: “Wij zijn als leden van een voetbalvereniging die geen contributie betalen, en ook nog eens geen bardienst doen.” Luyt: “En als we zelf aan de bar staan laten we anderen het rondje betalen.”

Cyberaanvallen
Los daarvan vormen volgens Leytens cyberaanvallen grote bedreiging. “Die zijn per definitie onzichtbaar. Denk aan Schiphol en wat daar allemaal elektronisch gebeurt, aan controles, toegangssystemen, beveiliging. We hebben het nu in de hand, maar ik durf niet uit te sluiten dat het mis gaat.”

Ondanks een lichte daling aan vacatures, hebben de 4 krijgsmachtdelen verder grote moeite om jongeren, als ze eenmaal ‘binnen’ zijn, vast te houden. “Wie bij de marine begint, denkt aan ‘Join the navy, see the World’. Dat kan ik ze niet bieden als de schepen in Den Helder aan de kade liggen”, zegt Kramer in Trouw. Volgens Luyt begint het met geld. “Je wilt mensen iets kunnen bieden. Dat gaat ook om uitdagende oefeningen over de wereld, moderne arbeidsomstandigheden.”

Pas op uw zaak
Waarom dit interview in Trouw? Kramer: “We vinden collectief dat de mensen wakker moeten worden.” Wijnen: “Als we niets zeggen, blijft iedereen denken dat het wel goed gaat. En geloof me, ik ben overal geweest en veel beter dan in Nederland wordt het niet. Word dus geen freerider. Pas op uw zaak”, waarschuwt hij Nederland.

'Kleine jongen' van André Hazes op #1 in de Nationale Top 250 van NPO Sterren NL

Net als vorig jaar voert André Hazes (sr.) de Nationale Top 250 van NPO Sterren NL aan. ‘Kleine Jongen’ staat op nummer 1 in de lijst met de beste muziek aller tijden van eigen bodem, gekozen door de kijkers en luisteraars van NPO Sterren NL.

Dat André Hazes nog steeds in vele woonkamers gedraaid wordt, blijkt wel uit de Nationale Top 250 van 2021. Ook dit jaar staat hij, net als in de afgelopen negen edities, op nummer 1. Verderop in de lijst vinden we onder andere ook ‘Bloed, zweet & tranen’ (#22) en ‘Zij gelooft in mij’ (#60) terug. In totaal staat André Hazes met negen nummers in de Nationale Top 250 van 2021.

De tweede plaats is voor Jannes met ‘Adio amore adio’ en op 3 staat Koos Alberts met ‘Zijn het je ogen’. De editie van 2021 kent ook veel nieuwkomers. Snelle komt dit jaar twee keer nieuw binnen in de Nationale Top 250. Zo vinden we hem met Suzan & Freek terug met ‘De overkant’ (#19) en met ‘17 miljoen mensen’ (#171), samen met Davina Michelle. Ook Emma Heesters komt twee keer nieuw binnen in de lijst: ‘Pa olvidarte’ (#76) met Rolf Sanchez uit Beste Zangers en ‘Loop niet weg’ (#143) met Tino Martin en Kris Kross Amsterdam. Beste Zangers is goed vertegenwoordigd, want ook Miss Montreal komt binnen met ‘Door de wind’ (#231). Andere nieuwkomers zijn: ‘Ik wil slapen’ (#124) van Jan Smit, Alain Clark en Glen Faria, ‘Van mij alleen’ (#45) van Jeffrey Heesen & Brace, “De echte vent’ (#238) van Racoon en ‘De toreador’ (#30) van Opgeblazen & Wilbert Pigmans. Bekijk de complete lijst op www.nposterren.nl.

NPO Sterren NL, als bewaker van de schatkamer van de Nederlandse muziek, heeft als missie om een belangrijk en populair onderdeel van de Nederlandstalige volkscultuur, namelijk de Nederlandstalige muziek, uit te lichten, te archiveren en te promoten. Nederland heeft een zeer rijke muziekhistorie. Al een halve eeuw heeft AVROTROS Nederlandse muziek in het populaire en volkse genre hoog in het vaandel staan. Die 50 jaar heeft een enorme schat aan beeld en geluid opgeleverd.

De Nationale Top 250 is eerste en tweede paasdag (4 en 5 april 2021) te horen op Sterren NL Radio. DJ’s Corné Klijn, Perry Kramps en Jan Paparazzi leiden je door de lijst met de beste muziek van eigen bodem. Daarnaast zendt AVROTROS op zaterdag 3 april een compilatie uit om 13.10 uur op NPO 1.

Verbod op glyfosaat voorlopig afgekeurd

Volgens de Grondkamer Noordwest mag de provincie Noord-Holland het gebruik van gewasbeschermingsmiddel glyfosaat op provinciale pachtgronden niet verbieden.

Het gaat hierbij om pachtcontracten met een duur van langer dan een jaar. Noord-Holland tekent bezwaar aan tegen dit besluit.

De wet bepaalt dat een pachtcontract moet worden goedgekeurd door de Grondkamer. Er zijn 5 regionale grondkamers, waaronder Noordwest. Allen maken onderdeel uit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de Grondkamer Noordwest is het verbod op de omstreden stof glyfosaat in meerjarige contracten een ‘buitensporige contractsbepaling’. Het zou niet redelijk zijn om zonder toepassing van glyfosaat de grond in dezelfde staat te houden, terwijl dit wel een voorwaarde is.

Extra kosten
De Grondkamer oordeelt voorlopig dat het verbod tot veel extra kosten leidt, terwijl er in de pachtprijs niet voldoende rekening is gehouden met het verbod. Het voorlopige oordeel van de regionale grondkamer gaat over pachtcontracten korter dan 6 jaar en waarvoor zij niet toetsen of de hoogte van de pachtprijs redelijk is. In afwachting van het bezwaar dat de provincie aantekent, geldt het verbod op het gebruik van glyfosaat voor deze contracten niet.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Grond): “Wij vinden het verbod goed verdedigbaar. Ons doel is de biodiversiteit in Noord-Holland te beschermen en te versterken. Van extra onverwachte kosten voor pachter is geen sprake. Zij weten voordat ze zich inschrijven op provinciale pachtgronden dat er een verbod geldt op het gebruik van glyfosaat. Verder is de waarde van de gronden gebaseerd op taxaties door een onafhankelijke, gecertificeerde taxateur. De pachtprijs kan ook tot stand komen via een openbare inschrijving.”

Schadelijke gevolgen
Glyfosaat is de werkzame stof in middelen die onkruid bestrijden. Het staat voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup. Hoewel het gebruik van deze stof door de Europese Unie (EU) is toegestaan, is er steeds meer twijfel over schadelijke gevolgen van het middel voor mens en dier.

Vorig voorjaar besloot de provincie dat agrarische pachters die grond van de provincie pachten, het middel glyfosaat niet meer op provinciegrond mogen gebruiken. Als er echt geen alternatief is en gewasbescherming is wel noodzakelijk, dan wordt glyfosaat alsnog toegestaan. De beheerder van de provincie beoordeelt dat samen met een externe expert. De provincie kan vervolgens toestemming geven. Het verbod, dat vanaf 1 november 2020 inging voor de nieuwe pachtcontracten, gold al voor percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Getuigen gezocht van overval Jumbo in Spijkenisse

In de middag van woensdag 31 maart vond er rond 12.30 uur een overval plaats in de Jumbo aan de Groenewoud in Spijkenisse. De politie doet onderzoek naar deze overval en is op zoek naar getuigen. Specifiek naar mensen die iets weten over de vlucht(route) van de dader.

Die middag liep een man in donkere kleding de Jumbo binnen en eiste geld. Hij dreigde daarbij met een stuk gereedschap. Vervolgens rende de man de winkel uit in de richting van de Wilgenstraat. Tijdens zijn vlucht ontdeed hij zich nog van zijn kleding en het stuk gereedschap. Daarna is hij mogelijk in de omgeving van de Hazelaarstraat in een donkere auto gestapt en weggereden.

Signalement
Het gaat om een mogelijk lange man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij had een lichte dan wel licht getinte huidskleur. Ten tijde van de overval droeg de dader een donker regenpak, had hij een donkerkleurige muts op en zwarte schoenen aan. Echter, nadat hij tijdens zijn vlucht zich deels van zijn donkere kleding had ontdaan, droeg hij een rode/roze trainingsbroek met een zwart trainingsshirt en had hij mogelijk geen schoenen meer aan.

De mogelijke vluchtauto was donker van kleur. Mensen met informatie kunnen contact opnemen via 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. 

Iraakse militairen slagen voor Nederlandse marketingcursus

22 Iraakse militairen hebben in Bagdad met succes de cursus Military Marketing afgerond. Die werd volledig verzorgd door Nederlandse militairen en maakt deel uit van de huidige strategie in Irak. Die staat vooral in het teken van adviseren, plannen en aansturen van operaties in de strijd tegen ISIS.

De cursus moet eraan bijdragen dat de troepen makkelijker een brug kunnen slaan met de bevolking. Op die manier is het eenvoudiger om meer inlichtingen te krijgen.

De cursus werd in congrescentrum Al Tameiuz in de Green Zone gegeven, net buiten het Nederlandse kamp. De training bestond uit 11 lesochtenden, waarin verschillende aspecten van marketing aan bod kwamen. De cursisten moesten bijvoorbeeld plannen schrijven voor problemen binnen de organisatie.

Interactie
Een van de instructeurs noemt de cursus een groot succes. “De interactie tussen ons en de deelnemers was uitzonderlijk goed. Ze waren enorm leergierigheid en betrokken. We hebben in de afgelopen 4 weken een heel goede relatie met de deelnemers opgebouwd, waardoor we ook vertrouwelijkere info kregen.”

De geslaagden hebben woensdag tijdens een speciale ceremonie hun certificaat ontvangen. Binnenkort krijgt een nieuwe groep de cursus. De bedoeling is dat de Irakezen deze in de toekomst zelf kunnen geven.

Vaten drugsafval in bestelbus

Agenten stelden donderdagochtend 1 april een onderzoek in nadat zij een melding kregen over een verdacht voertuig dat geparkeerd stond op het Havenplein in Sint-Annaland. Brandweerlieden openden de bestelbus en troffen daar vaten aan met vermoedelijk drugsafval en andere drugs gerelateerde goederen.

Agenten van Forensische opsporing en de Landelijke Faciliteit Ondersteunen Ontmantelen (LFO) hebben ter plaatse onderzoek gedaan. De goederen en de bestelbus zijn in beslag genomen. De gemeente heeft de vaten vernietigd. Agenten hebben in een buurtonderzoek gehouden en aan omwonenden gevraagd of zij hebben gezien wie en/of wanneer het voertuig aan het Havenplein is neergezet. De politie doet verder onderzoek.

Nieuwe techniek om bussen voorrang te geven bij verkeerslichten

De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe techniek onderzocht om bussen voorrang te geven bij het verkeerslicht via het mobiele netwerk. Hierdoor kunnen bussen ook voorrang krijgen op het overige verkeer als zij een andere route moeten rijden, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, evenementen of incidenten. Ook kan de buschauffeur een adviessnelheid ontvangen om door te kunnen rijden bij het verkeerslicht. De bus hoeft dan minder af te remmen. Deze innovatieve techniek (Connected OV-prioriteit) zorgt niet alleen voor een betere doorstroming, het is ook beter voor het milieu en comfortabeler voor reizigers.

Het onderzoek vond plaats op de provinciale weg N207 bij Nieuw-Vennep met 25 bussen van vervoersmaatschappij Arriva. Het merendeel van de chauffeurs (66,7%) verwacht dat passagiers door deze nieuwe techniek meer comfort ervaren tijdens hun reis. 52,4% van de chauffeurs geeft aan dat de wachttijd voor het verkeerslicht is afgenomen en dat daardoor de doorstroming verbetert.

Nieuwe techniek voorrang voor bussen
De provincie Noord-Holland keek dus niet alleen naar de werking van de techniek, maar ook naar de ervaringen van de chauffeurs. Zij ontvingen een enquête nadat zij 3 maanden mee hadden gedaan aan het onderzoek, waarbij via een app (op een mobiele telefoon op het dashboard), voorrang kon worden aangevraagd bij het verkeerslicht.

Voordelen nieuwe techniek
Met de huidige techniek (genaamd: Korte AfstandsRadio) kunnen bussen alleen prioriteit krijgen op vaste of vooraf geprogrammeerde routes in de boordcomputer. Met deze nieuwe techniek (Connected OV-prioriteit), vindt de verwerking van data, de beveiliging en de prioriteitsaanvraag plaats via de Cloud. Hierdoor is het in de toekomst altijd mogelijk om voorrang aan te vragen, zonder dat daarvoor steeds updates of wijzigingen in het verkeerslicht of in de boordcomputer nodig zijn.

Een ander voordeel van deze nieuwe techniek is dat de chauffeur ook informatie terug kan ontvangen, zoals over de adviessnelheid om groen licht te krijgen. Dat is beter voor het milieu en maakt reizen veiliger en comfortabeler. Een van de verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren kwam, is dat de techniek nu nog geen rekening houdt met een bushalte vlak voor een verkeerslicht. Hierdoor krijgt de bus soms te vroeg voorrang bij het verkeerslicht.

Vervolg
Nu de resultaten positief zijn wordt gekeken hoe deze techniek ingevoerd kan worden in heel Nederland. Daarvoor is onder andere standaardisatie nodig. Ook het inbouwen van de nieuwe techniek in de boordcomputers van de bussen is belangrijk, zodat alle informatie zichtbaar is op één scherm.

Slim, schoon en veilig reizen
De provincie investeert volop in Smart Mobility maatregelen om slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland mogelijk te maken. Deze pilot is uitgevoerd samen met Arriva en Smart Mobility bedrijf Be-Mobile. De pilot is onderdeel van het partnership Talking Traffic. Hierin werken overheden en bedrijven aan innovatieve diensten die weggebruikers van A tot Z ondersteunen, van het moment van vertrek tot aankomst op de bestemming.

In week 12 naar schatting 3.100 mensen overleden

In week 12 (22 tot en met 28 maart 2021) overleden naar schatting 3.100 mensen. Dat zijn ruim 100 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3.001). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau, in de rest van de bevolking overleden ongeveer evenveel mensen als verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 12 is ook lager dan de verwachte sterfte voor deze periode. Er is echter nog geen sprake geweest van ondersterfte, omdat de lagere sterfte nog wel binnen het verwachtingsinterval ligt. Het RIVM registreerde 123 overleden COVID-19-patiënten in week 12 (stand 30 maart).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers onder verwacht niveau
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is iets toegenomen in week 12, maar lag nog steeds onder de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden ruim 150 Wlz-zorggebruikers minder dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking nam ook iets toe en ligt ongeveer op het verwachte niveau. Er overleden ongeveer 1.050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 2.050 mensen.

Sterfte van 80-plussers lager dan verwacht
In week 12 was de sterfte bij mensen van 80 jaar of ouder lager dan verwacht. Onder 65- tot 80-jarigen lag de sterfte iets boven de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden naar schatting iets minder dan 1.700 mensen van 80 jaar of ouder, 1.000 mensen van 65 tot 80 jaar en 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Sterfte aan COVID-19 tot en met november bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met november 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 16 duizend mensen aan COVID-19 van maart tot en met november 2020, zoals het CBS op 10 maart publiceerde. De oversterfte in de eerste coronagolf en de eerste tien weken van de tweede golf wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus.

Informatiebronnen RIVM
Het RIVM heeft tot nu toe 16.508 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 9 715 tot en met november 2020 (stand 30 maart 2021). Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Schatting week 12
De cijfers over week 12 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 9 april publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 12. De cijfers zijn dan completer.

Vanwege Pasen verschijnt er geen nieuwsbericht over de wekelijkse sterfte op 9 april 2021. Vanwege vertraging in de aanlevering van de overlijdensberichten, wat gebruikelijk is rondom de feestdagen, is het dan niet mogelijk om een schatting van de sterfte in week 13 te geven. Het eerstvolgende nieuwsbericht, met de schatting van week 14 en de voorlopige cijfers tot en met week 13, zal op vrijdag 16 april gepubliceerd worden.

Politie-onderzoekers: "Moord Judit Nyari past in patroon"

De Amsterdamse Judit Nyari die in december 1993 werd vermoord zou het slachtoffer kunnen zijn geweest van een nog onbekende seriemoordenaar. Dat zegt het Rotterdamse Cold Case team in de politiepodcast: Cold Case: De moord op Judit Nyari. Het team deed onderzoek naar moorden in het hele land op kwetsbare vrouwen in de jaren ’80 en ’90. In die periode werden meer dan 100 kwetsbare vrouwen vermoord. Het gaat in een groot deel van de gevallen om prostituees. Veel van die zaken zijn nooit opgelost.

Judit Nyari was 25 jaar oud toen ze op 6 december 1993 dood werd gevonden bij recreatiebos De Meerval bij Dronten. Ze was toen al vijf dagen niet meer gezien. Op één december was een conducteur in de trein van Amsterdam naar Utrecht de laatste die haar sprak. Judit kreeg een boete omdat ze zwart reed.

Afgelopen jaar heeft de politie regelmatig aandacht besteed aan haar zaak via de politiepodcast Cold Case: De moord op Judit Nyari. In die serie komen familieleden, bekenden van het slachtoffer, hulpverleners en politiemensen aan het woord. In de serie wordt duidelijk dat Judit opgroeide in een problematisch Amsterdams gezin. Ze werd uit huis geplaatst, belandde op straat, raakte verslaafd en kwam in de prostitutie terecht. Vlak voor haar dood heeft Judit in het ziekenhuis gelegen omdat ze hiv bleek te hebben. In de zesde aflevering van de podcast vertelt een toenmalig GGD-hulpverlener dat Judit in die laatste periode voor haar dood een flapuit was en zich als een stampend kind kon gedragen. “Misschien wist ze wel dingen. Misschien heeft ze dingen geroepen die ze beter niet had kunnen roepen.”

Judit is dus niet de enige kwetsbare vrouw die in de jaren ’80 en ’90 vermoord is. Het cold case team in Rotterdam doet al jaren uitgebreid onderzoek naar mogelijke patronen en clusters in de ruim honderd moorden op kwetsbare vrouwen in die periode. Coördinator René Bergwerff: “Het kan niet zo zijn dat als er nu nog 80 zaken open staan, dat we dan met 80 verschillende daders te maken hebben. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Met andere woorden; er moeten gewoon zaken aan elkaar te relateren zijn. Er moeten gewoon daders voor meer dan één zaak verantwoordelijk zijn.” De specifieke resultaten van het Rotterdamse brede onderzoek kunnen in het belang van de betrokken onderzoeken niet gedeeld worden. Bergwerff: “Wat ik wel kan zeggen; de zaak van Judit past wel in een belangrijk deel van de prostitutiemoorden zoals we ze zien.”

De aandacht voor de zaak van Judit heeft afgelopen jaar al zo’n 10 nieuwe tips opgeleverd maar het team Cold Cases in Midden-Nederland kan nog steeds meer informatie goed gebruiken. Zo wil het team graag weten of iemand meer weet over de contacten van Judit in de laatste periode van haar leven. Ook is de vindplaats van Judit nog steeds een groot raadsel. De politie wil graag weten waarom iemand gekozen zou kunnen hebben voor De Meerval in Dronten om Judit achter te laten. Dat Judit slachtoffer is geworden van een seriemoordenaar is één van de scenario’s. Het is ook mogelijk dat Judit een conflict had met iemand bijvoorbeeld over drugs of dat ze ruzie heeft gekregen met een klant. Ook sluit de politie niet uit dat Judit contact had met een zogenoemde weldoener, iemand die prostituees onderdak bood in ruil voor seks en macht.

Mensen die informatie denken te hebben kunnen contact opnemen met de politie via de gratis opsporingslijn 0800-6070 of via 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. 

Smullers eerste plofkipvrije fastfoodketen

Alle vleessnacks van Smullers voldoen aan het Beter Leven keurmerk. Daarmee is Smullers de eerste fastfoodketen die geen plofkip meer verkoopt. “Geweldig dat Smullers als eerste fastfoodketen het goede voorbeeld geeft,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Plofkip
Grote fastfoodketens als Domino’s, McDonald’s en KFC verkopen nog altijd plofkip. Dit goedkope vlees betekent voor miljoenen kippen een lijdensweg. Ze groeien ongezond snel en leven in een overvolle stal in hun eigen poep. Wakker Dier waarschuwde de consument al eerder voor dit dierenleed via radio- en tv-commercials.

Beter Leven kip
Kippen met een Beter Leven keurmerk groeien minder snel en dat is beter voor hun gezondheid. Daarnaast krijgen ze ongeveer 40 procent meer ruimte en een overdekte buitenuitloop. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat de kippen gezonder blijven en er minder antibiotica nodig is.

Minimaal één ster
Naast kipsnacks verkoopt Smullers ook snacks met rundvlees. Deze voldoen eveneens aan het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Wakker Dier wil dat al het vlees van supermarkten en restaurants voldoet aan ten minste één Beter Leven-ster. Bij dit keurmerk worden de grootste welzijnsmisstanden aangepakt.

FOK! Wat een weer: zonnig en droog

weerbanner (Foto: FOK.nl)

Vandaag trekken er wolkenvelden over het land, in het noorden kan daar later op de dag heel lokaal lichte regen uit vallen. In het zuiden en zuidoosten lost de bewolking deels op en schijnt de zon geregeld. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 8°C op de Wadden tot 13°C in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordenwind, aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig en later op de dag krachtig.

In de nacht naar zaterdag zijn er wolkenvelden aanwezig waaruit vooral in de zuidelijke helft van het land nog wat lichte regen kan vallen. In de loop van de nacht klaart het van het noorden uit deels op en wordt het droog. De minimumtemperatuur varieert van ca. 2°C in het oosten en 5°C langs de kust. De noordelijke wind is zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer (vrij) krachtig. In de loop van de nacht neemt de wind aan zee wat in kracht af.

Zaterdag overdag blijven de kustgebieden gevoelig voor wat wolkenvelden. Verder landinwaarts overheerst de zon en ontstaan in de loop van de ochtend stapelwolken. Het blijft droog. De maximumtemperatuur varieert van 9°C in het Waddengebied tot lokaal 13°C in het oosten en zuidoosten. De wind komt uit een noordelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. (Bron: KNMI)

 Hoe sterk is de eenzame waterfietser (Foto: qltel)
Hoe sterk is de eenzame waterfietser (Foto: qltel)

 

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Debat Ollongrengate: Rutte blijft zitten, Motie van Afkeuring aangenomen - Motie van Wantrouwen verworpen

VVD-leider Mark Rutte heeft in zijn gesprek met de verkenner gesuggereerd  om CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt minister te maken. Volgens het gespreksverslag heeft Rutte gezegd: "Je moet wat met Omtzigt, minister maken.” Dat is gebleken uit de vertrouwelijke documenten van de ex-verkenners Ollongren en Jorritsma, die op last van de Tweede Kamer zojuist openbaar zijn gemaakt. Deze onthulling is opzienbarend omdat Rutte eerder aangaf dat hij het "in ieder geval niet had gehad over Pieter Omtzigt". Meer hierover in de Stentor.

Het debat is vanmiddag rond 13.30 uur begonnen, de kamerleden hebben pas vanmorgen om 09.00 uur alle stukken tot hun beschikking gekregen. Deze stukken vind je gedeeltelijk hier op FOK!: Verslagen verkenningsgesprekken met de 17 fracties van de Tweede Kamer 2021

Hier live op www.tweedekamer.nl te volgen.

Hieronder het tweede deel van het Kamerdebat van 21.00 uur- 03.15 uur(2):

 Hieronder het eerste deel Kamerdebat van circa 13.30-19.30 uur (1)

Update 2 april 03.10 uur: Rutte start met uitgebreide excuses aan Pieter Omtzigt, de Kamer en het CDA. Bij het hiernavolgende debat laten de Fractievoorzitters geen spaan heel van Rutte, de Motie van Wantrouwen (Wilders) wordt door velen gesteund. Kaag en Hoekstra steunen deze motie niet maar dienen zelf een Motie van Afkeuring in, die door iedereen wordt gesteund. Tevens wordt een motie ingediend om een andere verkenner/informateur aan te stellen. De kamer gaat akkoord met het aanstellen van een andere verkenner /formateur. De Motie van Wantrouwen wordt verworpen, de Motie van Afkeuring wordt unaniem door de kamer aangenomen. Na de stemming geeft Mark Rutte  aan niet op te stappen, maar belooft zijn uiterste best te gaan doen om het verloren vertrouwen terug te winnen.

Update 2 april 01.10 uur: De huidige verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) hebben een toelichting gegeven en wat vragen beantwoord. Echter is er nog steeds niets duidelijker geworden wie Rutte heeft voorzien van voorinformatie.
Na een korte pauze zijn om 01.15 uur de fractieleiders weer aan zet met vragen aan Rutte in het Kamerdebat over de verkenningsperikelen.

 Update 23.10 uur: Het debat met Kasja Ollongren heeft niet tot een duidelijk beeld geleid. Baudet vraagt om de huidige verkenners naar de Kamer te laten komen om aan hen te vragen wie vanmorgen om 7.30 uur Mark Rutte heeft gebeld om hem te informeren over zijn uitspraak 'We moeten iets met Pieter Omtzigt' voordat de Kamer beschikking kreeg over de gevraagde stukken. Nu gaat het debat verder met Annemarie Jorritsma.

Update 21.00 uur: Nieuwe stream toegevoegd. Het debat zal zo worden hervat.

Update 19.30 uur: Mark Rutte heeft het zwaar te verduren gehad, de fractieleiders hebben hem met niet misverstane bewoordingen laten weten het vertrouwen in hem kwijt te zijn. Ook Kaag lijkt afstand te nemen van Rutte. Het debat wordt gepauzeerd en gaat rond 21.05 uur weer verder. Een korte opsomming van alle uitspraken van de fractieleiders vind je in het live blog bij de Stentor.

PVV-leider Geert Wilders heeft bij het begin al een motie van wantrouwen ingediend tegen Rutte. Volgens hem heeft de VVD-premier juist ‘keihard gelogen’. 

Update 14:46 uur:
Rutte vertelde aan Baudet dat hij vanochtend om 07:30 uur al "via-via" informatie had gekregen over de Omtzigt-aantekening in het gesprek met de verkenners, maar wilde zijn bron niet prijsgeven. De rest van de Kamer had alleen die mogelijkheid tussen 09:00 en 10:00 uur. Jesse Klaver stelde voor om het debat te schorsen om boven water te krijgen wie de informatie aan Rutte gelekt heeft. Simons voegde daaraan toe dat zij niet alleen wil dat alle documenten en gesprekken vanaf 07:30 uur bekend worden gemaakt, maar van de afgelopen 24 uur.

Verwacht wordt dat het debat om 15:15 weer aanvangt.

Update 12.20 uur: De verslagen van de verkennende gesprekken zijn nu te downloaden op de website van de Tweede Kamer.

Uit de notities:

'VVD
Uitslag duiden:
Heel ingewikkeld. PVV wordt door meeste partijen uitgesloten. Het is duidelijk dat er 2
partijen uitspringen. Er moet een kabinet komen dat ook oog heeft voor mensen die de
overheid heel hard nodig hebben. Hoop dat CDA zich herpakt. Je hebt ze wsl wel nodig, het
wordt erg ingewikkeld zonder het CDA. Wellicht is er meer tijd nodig. Als Wopke meer
stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen. Je moet wat met Omtzigt: minister maken'

Eerdere berichten:
We kunnen vanmiddag meekijken naar een uniek debat, voor het eerst moeten twee verkenners verantwoording afleggen over hun werkzaamheden aan de tweede kamer. Zowel verkenner als informateur is eigenlijk een soort van vrijwilligersfunctie, waardoor men geen verplichting heeft om te verschijnen voor de Kamer.

Zie ook: Debat verplaatst naar morgen, Rutte probeert Arib notities te laten beoordelen, Kamer wil zelf de notities inzien

Man vindt 15.000 bijen in zijn auto wanneer hij terugkomt van de supermarkt

Een Mexicaanse man had afgelopen zondag wel heel speciale ‘lifters’ in zijn auto zitten. Toen hij na een minuut of tien terugkwam van het winkelen in de supermarkt ontdekte hij namelijk een zwerm van 15.000 bijen op zijn achterbank. Zo meldt De Gelderlander.

De man had het raam van zijn auto open laten staan, pas toen hij weg reed met zijn auto ontdekte hij het bijenvolk op de achterbank. Hij keerde gelijk om en belde de hulpdiensten: "Hij belde 911 omdat hij niet wist wat hij moest doen. Bovendien maakte de man zich zorgen, omdat het om de auto van een vriend ging”, zegt brandweerman en imker Jesse Johnson. Met liefde heeft Johnson de bijen gevangen. Johnson gaf een mogelijke verklaring voor de verstekelingen; "In de lente komt het regelmatig voor dat bijenkolonies zich splitsen, waardoor een zwerm een nieuwe koningin volgt naar een andere locatie. De nieuwe koningin was deze keer helaas in een auto gaan zitten, in plaats van bijvoorbeeld een boom."

Laatste reviews en specials
special
VrijMiBabes #175 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1049
review
Remnant II
special
Random Pics van de Dag #1048
review
Payday 3
review
Ballantine's Finest Moxxi's Bar Edition
©FOK.nl e.a.