Illegale Marokkanen vrijgelaten, Marokko werkt niet mee aan terugkeer

Er is op dit moment geen zicht op uitzetting van vreemdelingen binnen een redelijke termijn naar Marokko. Dit staat in drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Het gaat om zaken waarin Marokkaanse vreemdelingen hoger beroep hadden ingediend tegen besluiten van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om hen in bewaring te stellen.

Zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn is een voorwaarde om een vreemdeling die geen recht op verblijf heeft in Nederland in bewaring te stellen. Daar wordt volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet aan voldaan. Dat betekent dat de bewaring van deze vreemdelingen vrijdag wordt opgeheven.

Achtergrond
De staatssecretaris heeft drie Marokkaanse vreemdelingen in bewaring gesteld om zeker te stellen dat zij naar Marokko kunnen worden uitgezet. Om de vreemdelingen daadwerkelijk uit te zetten, moeten zij een tijdelijk reisdocument krijgen van de Marokkaanse autoriteiten. Een tijdelijk reisdocument wordt door een land verstrekt om het land in te kunnen reizen.

Marokko verstrekte geen tijdelijk reisdocumenten in 2020
In de uitspraken staat dat de Marokkaanse autoriteiten in 2020 geen enkel tijdelijk reisdocument hebben verstrekt. In 2020 zijn ook geen illegalen naar Marokko uitgezet die wél meewerkten aan hun uitzetting.

Niet duidelijk is wanneer in 2019 voor het laatst een illegaal vanuit bewaring met een tijdelijk reisdocument is uitgezet naar Marokko. De staatssecretaris kon niet zeggen of en wanneer die situatie zou verbeteren. Daarom oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat er geen zicht op uitzetting naar Marokko is, binnen een redelijke termijn.

Gevolgen van de uitspraken
Zonder zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn wordt niet voldaan aan de voorwaarden om een vreemdeling in bewaring te stellen. Daarom wordt de bewaring van de Marokkaanse vreemdelingen die in hoger beroep zijn gekomen vandaag opgeheven.

Deze uitspraken zijn ook van belang voor andere Marokkaanse vreemdelingen die in bewaring zitten en waarbij de staatssecretaris voor hun uitzetting afhankelijk is van de afgifte van een tijdelijk reisdocument door Marokko.