Debat Ollongrengate: Rutte blijft zitten, Motie van Afkeuring aangenomen - Motie van Wantrouwen verworpen

VVD-leider Mark Rutte heeft in zijn gesprek met de verkenner gesuggereerd  om CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt minister te maken. Volgens het gespreksverslag heeft Rutte gezegd: "Je moet wat met Omtzigt, minister maken.” Dat is gebleken uit de vertrouwelijke documenten van de ex-verkenners Ollongren en Jorritsma, die op last van de Tweede Kamer zojuist openbaar zijn gemaakt. Deze onthulling is opzienbarend omdat Rutte eerder aangaf dat hij het "in ieder geval niet had gehad over Pieter Omtzigt". Meer hierover in de Stentor.

Het debat is vanmiddag rond 13.30 uur begonnen, de kamerleden hebben pas vanmorgen om 09.00 uur alle stukken tot hun beschikking gekregen. Deze stukken vind je gedeeltelijk hier op FOK!: Verslagen verkenningsgesprekken met de 17 fracties van de Tweede Kamer 2021

Hier live op www.tweedekamer.nl te volgen.

Hieronder het tweede deel van het Kamerdebat van 21.00 uur- 03.15 uur(2):

 Hieronder het eerste deel Kamerdebat van circa 13.30-19.30 uur (1)

Update 2 april 03.10 uur: Rutte start met uitgebreide excuses aan Pieter Omtzigt, de Kamer en het CDA. Bij het hiernavolgende debat laten de Fractievoorzitters geen spaan heel van Rutte, de Motie van Wantrouwen (Wilders) wordt door velen gesteund. Kaag en Hoekstra steunen deze motie niet maar dienen zelf een Motie van Afkeuring in, die door iedereen wordt gesteund. Tevens wordt een motie ingediend om een andere verkenner/informateur aan te stellen. De kamer gaat akkoord met het aanstellen van een andere verkenner /formateur. De Motie van Wantrouwen wordt verworpen, de Motie van Afkeuring wordt unaniem door de kamer aangenomen. Na de stemming geeft Mark Rutte  aan niet op te stappen, maar belooft zijn uiterste best te gaan doen om het verloren vertrouwen terug te winnen.

Update 2 april 01.10 uur: De huidige verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) hebben een toelichting gegeven en wat vragen beantwoord. Echter is er nog steeds niets duidelijker geworden wie Rutte heeft voorzien van voorinformatie.
Na een korte pauze zijn om 01.15 uur de fractieleiders weer aan zet met vragen aan Rutte in het Kamerdebat over de verkenningsperikelen.

 Update 23.10 uur: Het debat met Kasja Ollongren heeft niet tot een duidelijk beeld geleid. Baudet vraagt om de huidige verkenners naar de Kamer te laten komen om aan hen te vragen wie vanmorgen om 7.30 uur Mark Rutte heeft gebeld om hem te informeren over zijn uitspraak 'We moeten iets met Pieter Omtzigt' voordat de Kamer beschikking kreeg over de gevraagde stukken. Nu gaat het debat verder met Annemarie Jorritsma.

Update 21.00 uur: Nieuwe stream toegevoegd. Het debat zal zo worden hervat.

Update 19.30 uur: Mark Rutte heeft het zwaar te verduren gehad, de fractieleiders hebben hem met niet misverstane bewoordingen laten weten het vertrouwen in hem kwijt te zijn. Ook Kaag lijkt afstand te nemen van Rutte. Het debat wordt gepauzeerd en gaat rond 21.05 uur weer verder. Een korte opsomming van alle uitspraken van de fractieleiders vind je in het live blog bij de Stentor.

PVV-leider Geert Wilders heeft bij het begin al een motie van wantrouwen ingediend tegen Rutte. Volgens hem heeft de VVD-premier juist ‘keihard gelogen’. 

Update 14:46 uur:
Rutte vertelde aan Baudet dat hij vanochtend om 07:30 uur al "via-via" informatie had gekregen over de Omtzigt-aantekening in het gesprek met de verkenners, maar wilde zijn bron niet prijsgeven. De rest van de Kamer had alleen die mogelijkheid tussen 09:00 en 10:00 uur. Jesse Klaver stelde voor om het debat te schorsen om boven water te krijgen wie de informatie aan Rutte gelekt heeft. Simons voegde daaraan toe dat zij niet alleen wil dat alle documenten en gesprekken vanaf 07:30 uur bekend worden gemaakt, maar van de afgelopen 24 uur.

Verwacht wordt dat het debat om 15:15 weer aanvangt.

Update 12.20 uur: De verslagen van de verkennende gesprekken zijn nu te downloaden op de website van de Tweede Kamer.

Uit de notities:

'VVD
Uitslag duiden:
Heel ingewikkeld. PVV wordt door meeste partijen uitgesloten. Het is duidelijk dat er 2
partijen uitspringen. Er moet een kabinet komen dat ook oog heeft voor mensen die de
overheid heel hard nodig hebben. Hoop dat CDA zich herpakt. Je hebt ze wsl wel nodig, het
wordt erg ingewikkeld zonder het CDA. Wellicht is er meer tijd nodig. Als Wopke meer
stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen. Je moet wat met Omtzigt: minister maken'

Eerdere berichten:
We kunnen vanmiddag meekijken naar een uniek debat, voor het eerst moeten twee verkenners verantwoording afleggen over hun werkzaamheden aan de tweede kamer. Zowel verkenner als informateur is eigenlijk een soort van vrijwilligersfunctie, waardoor men geen verplichting heeft om te verschijnen voor de Kamer.

Zie ook: Debat verplaatst naar morgen, Rutte probeert Arib notities te laten beoordelen, Kamer wil zelf de notities inzien