Herbegraven en militaire erevelden

Nederlandse militairen worden herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg bij Rhenen (alleen de oorlogsslachtoffers uit de Meidagen 1940) of het Ereveld Loenen bij Apeldoorn. Erkende burgeroorlogsslachtoffers krijgen ook een laatste rustplaats in Loenen. Erkende oorlogsslachtoffers die zijn begraven op een gewone begraafplaats kunnen op verzoek van nabestaanden worden overgebracht naar een ereveld.

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht verzorgt de herbegrafenis van militairen. De herbegrafenisceremonie gebeurt met militaire eer. Het detachement dat de gevallene naar zijn laatste rustplaats draagt, komt uit het regiment dat de tradities voortzet van de eenheid waar de militair destijds diende.

Een tamboer met omfloerste trommel en een hoornblazer gaan het detachement voor. Als bijzonder eerbetoon zijn beiden gekleed in het veldgrijze uniform dat in 1940 werd gedragen. Op de kist liggen de decoratie(s) van de militair, de Nederlandse vlag en een kwartiermuts zoals die toen gedragen werd. Deze worden na afloop door de regimentscommandant aan de nabestaanden aangeboden.

Deze rijksgraven hebben een beschermde status. Ze worden beheerd door de Oorlogsgravenstichting en mogen niet worden geruimd.