BMW maakt een einde aan dealerkortingen

Om uniforme prijzen voor haar nieuw te verkopen auto's te kunnen afdwingen, is BMW van plan om in de toekomst alleen centraal verkoopcontracten af te sluiten. Autodealers wordt zo de mogelijkheid ontnomen om kortingen te geven aan hun klanten. Ondertussen hangt BMW in Groot-Brittannië een fikse boete boven het hoofd. 

BMW-dealers kunnen straks geen kortingen meer geven aan autokopers - het concern wil in de toekomst het koopcontract met klanten zelf afsluiten. Verkoopdirecteur Pieter Nota vertelde de 'Automobilwoche' het volgende: "We beginnen in 2024 met het merk Mini in Europa en introduceren dit in 2026 voor alle BMW-modellen." Dit betekent dat de dealer alleen optreedt als tussenpersoon en klantadviseur namens BMW.

Zo kan de groep uniforme prijzen afdwingen voor zijn nieuwe voertuigen in heel Duitsland. Voor elk verkocht voertuig betaalt BMW de dealer een commissie, zei Nota: "Dit geldt zowel voor de auto die een vaste klant bij zijn dealer koopt als voor voertuigen die klanten volledig online kopen. In deze gevallen moeten ze een dealer selecteren. wie het voertuig zal aeveren. De commissie wordt in beide gevallen uitgekeerd."

Inmiddels heeft de Britse mededingingsautoriteit CMA een boete opgelegd aan BMW wegens mogelijke antitrustovertredingen. De CMA zei ervan uit te gaan dat de autofabrikant uit München belangrijke informatie achterhoudt over het onderzoek naar mogelijke samenspanning bij de inzameling en recycling van afgedankte auto's. De boete is £ 30.000 plus £ 15.000 per dag totdat BMW de gevraagde informatie verstrekt.

BMW verklaarde binnen het kader van de wettelijke vereisten met de verantwoordelijke autoriteiten samen te werken. Het bedrijf behoudt zich echter zijn rechten van verdediging voor als autoriteiten hun wettelijke bevoegdheden overschrijden. "De door de CMA opgelegde boete is een reactie op het standpunt van BMW AG dat de CMA niet de macht heeft om buitenlandse bedrijven te dwingen documenten te overleggen die volledig buiten de jurisdictie van het VK vallen."

BMW zal de rechtmatigheid van de boete laten toetsen door een rechtbank. Aanleiding voor het dispuut zijn onderzoeken die medio maart zijn gestart. Het gaat om afspraken over de inzameling, verwerking en recycling van sloopauto's. Naast de EU-commissie heeft ook de CMA destijds onderzoeken ingesteld.