'Prijsexplosie treinkaartje dreigt'

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de uitgelekte berichten over de tariefplannen voor 2023 van de NS. Gezien de kaalslag in de dienstregeling vindt de reizigersclub dat de tarieven niet verhoogd, maar juist verlaagd zouden moeten worden. De reiziger krijgt immers minder waar voor zijn geld. Een aantal consumentenorganisaties heeft zich laten verleiden tot achterkamertjesoverleg over de tariefplannen van de NS, maar Voor Beter OV doet daar niet aan mee. 

De kosten van ProRail stijgen fors, en worden via de NS door de zogeheten gebruiksvergoeding aan de treinpassagier doorberekend voorzover deze kostenstijging de inflatie (consumenten prijsindex CPI) te boven gaat. De NS laat weten dat de tariefstructuur van de gebruikersvergoeding wijzigt. Wat dit precies inhoudt, is nog ongewis. Recentelijk vroeg Voor Beter OV aan ProRail hoe het met de tariefdoorberekening zit, en ProRail liet toen weten dat de doorberekening van de infrakosten niet afhing van het verminderde aantal treinen.

Voor Beter OV vermoedt dat de NS de te betalen infraheffing nu wil omslaan over het in de dienstregeling 2023 verminderde aantal treinen. Het gevolg daarvan zou dan zijn dat de tarieven per passagier extra stijgen. Een maand geleden heeft Voor Beter OV bij de NS, de staatssecretaris van IenW en de minister van Financiën al een tariefmatiging voorgesteld. Immers, reizigers moeten ook in 2023 veel langer wachten op hun trein en worden vervoerd met een veel te lage zitplaatskans in uitpuilende treinen.