China dreigt opnieuw Taiwan zo nodig met geweld in te nemen

Tegen de achtergrond van de aanhoudende spanningen over Taiwan heeft China opnieuw gedreigd de eilandrepubliek zo nodig met militaire middelen in te nemen. China zal altijd grote inspanningen leveren om te komen tot een vreedzame hereniging met Taiwan, aldus de Chinese regering in een door haar gepubliceerd 'white paper' over de kwestie Taiwan. "Wij zullen niet schromen om geweld te gebruiken, en wij behouden ons het recht voor om alles te doen wat noodzakelijk is", volgens het witboek.

Het gebruik van geweld is het "laatste redmiddel" "onder dwingende omstandigheden". Geen enkele buitenlandse inmenging in Taiwan zou worden getolereerd, aldus de Chinese overheid. "Wij zullen elke poging om ons land te verdelen verijdelen," zo staat vermeld. "Het historische doel van de hereniging van ons vaderland moet en zal worden verwezenlijkt."