Verplichte minimale bedenktermijn bij abortus vervalt per 1-1-23

Per 1 januari 2023 zal de verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen vervallen. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer, hiermee wordt de Wet afbreking zwangerschappen gewijzigd.

Er zal nog steeds een bedenktijd gelden, maar vanaf 1 januari 2023 zal de zwangere in overleg met de arts bepalen hoe lang de bedenktijd moet zijn voorafgaand aan de abortus. Op dit moment is er sprake van een verplichte bedenktijd van 5 dagen voordat een abortus mag plaatsvinden.