Hooggerechtshof schrapt Roe vs Wade (het recht op abortus) in de Verenigde Staten

Er is in de Verenigde Staten niet langer een algemeen recht op abortus. Het Hooggerechtshof vernietigde een verordening hiertoe uit 1973. In plaats daarvan kunnen de staten nu hun eigen wetten uitvaardigen. Sommigen hebben dat al gedaan.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de abortuswet van het land geschrapt. Zes van de negen rechters stemden voor de beslissing, aldus het Hooggerechtshof. Dat bleek al nadat begin mei een concept-arrest was uitgelekt.

In een historische beslissing in 1973 besliste het Hooggerechtshof in Roe v. Wade tot het landelijk toestaan van abortussen totdat de foetus levensvatbaar is, d.w.z. tot ongeveer 24 weken zwangerschap. Destijds ontleende de rechtbank een federaal recht op abortus aan het recht van vrouwen op zelfbeschikking.

De nieuwe uitspraak van het Hooggerechtshof stelt de 50 staten in staat om op staatsniveau te beslissen over abortusrechten. Verschillende van hen hebben al wetten aangenomen die abortus ernstig beperken nu de federale regelgeving is verwijderd.

Half mei haalde een door de Democraten voorgestelde federale abortuswet het niet in de Senaat.