Kabinet stelt Comité 'Stilstaan bij Corona' in

Recentelijk heeft het kabinet besloten om het Comité ‘Stilstaan bij corona’ op te richten. Het comité heeft tot doel om na te denken hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de instelling van het comité.

Staatssecretaris Van Ooijen: "De laatste coronamaatregelen worden deze maand opgeheven. De impact van de coronacrisis is enorm en duurt nog steeds voort. Voor velen is nu ruimte voor herstel, maar we moeten ook stilstaan bij het stille leed van veel Nederlanders. Ik vind het belangrijk dat het comité breed is samengesteld met deskundigheid en kennis uit alle delen van de samenleving."

Impact coronacrisis
Het is belangrijk dat stil wordt gestaan bij de coronacrisis, vanwege de grote impact die het heeft gehad op de maatschappij. Zo moet er ruimte komen om stil te staan bij verlies van dierbaren of de gevolgen die ondernemingen of festiviteiten hebben ondervonden. Door de lockdown en beperkingen in sociale contactmomenten hebben alle Nederlanders te maken gehad met corona. Zorgpersoneel, leerkrachten, mantelzorgers en vrijwilligers hebben op alle fronten moeten bijspringen.

Het verwerken, reflecteren en vooruitkijken is waar het comité invulling aan gaat geven. De doelstelling is dat de mensen in de samenleving die er behoefte aan hebben, zich gehoord voelen. Een van de activiteiten die door het comité wordt uitgewerkt is een nationale herdenking. Het comité zal op een nader moment een datum bepalen en de inhoudelijke invulling hiervan bekendmaken. Het comité speelt ook een rol in het coördineren en bevorderen van de afstemming van lokale herdenkingsevenementen.

Wie de leden van het comité zijn kun je hier vinden.