Overspannen COVID-19 focus regering schaadt burgervrijheden

De recent opgericht burgerpartij VSN vraagt aan minister De Jonge nadrukkelijk aandacht voor het recent verschenen WHOrapport waarin aangegeven wordt dat aanvullende onderzoeken nodig zijn na een positief testresultaat uit een PCR-test om onbetwistbaar vast te stellen dat het om COVID-19 infectie kan gaan. Dit omdat volgens VSN-burgerpartijleider Bas Filippini “een overspannen focus om continue ingrijpen van de regering in de burgerlijke vrijheden van landgenoten afleidt van de ware wetenschappelijke data.”

Een verwijzing naar het WHO-rapport met inzichten over noodzakelijk aanvullend onderzoek na een PCR-test leidde recent ook tot het blokkeren van het LinkedIn Premium account van Filippini

Vrij en Sociaal Nederland staat pal voor onze rechtstaat
VSN doet mee aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen met een aantal belangrijke speerpunten. Gebaseerd op verbinding, liefde, vertrouwen en vrijheid. Daarbij hoort volgens onze leden een overheid voor en door de burger vanuit het vrijheidsprincipe. In de afgelopen 9 maanden is het debat in Nederland gepolariseerd en wordt ander en kritisch denken steeds minder op prijs gesteld door het zittende kabinet. Vrij en Sociaal Nederland gaat uit van principes voor de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting, hoe lang te tenen ook kunnen zijn.

Overheid weer voor de burger
VSN verenigt burgers die een overheid willen die heel dicht bij de burger staat. "Als dienstverlener en in gesprek. Zodat wij ons weer gezien en gehoord voelen. Vanuit rechten en plichten. Zodat wij zelf ons land weer gaan besturen. Dit zal heel direct gaan en in vele vormen. Transparantie en afrekenbaarheid naar- en vanuit de overheid staan hierin centraal. Op die manier ontstaat er een overheid voor de burger en een maatschappij waarin de burger zelfsturend en participerend kan deelnemen. Van controle naar preventie en dienstverlening en politiek met echte en directe democratie.

Ethiek
Ethiek en intenties zijn doorslaggevend voor een zuiver proces en het uiteindelijke resultaat. Daarom staat ethiek, persoonlijke integriteit en privacy vanuit het menszijn bij ons hoog in het vaandel en leggen wij onze thema’s dan ook langs de ethische lat. Wij willen een nieuwe, lerende samenleving met als uitgangspunt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van het individu.

De burgerpartij VSM streeft ernaar dat voor burgers in Nederland een veilig klimaat voor vrijheid van meningsuiting wordt gecreëerd en om vanuit vrijheid tot zelfsturing te komen en waarin fouten maken met feedback op functioneren mogelijk is. Een praktijk die vandaag de dag met voeten wordt getreden.