[Liveblog] Boerenprotest

Vandaag protesteren de boeren tegen het beleid van landbouwminister Carola Schouten. Die wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen. De boeren mogen niet op trekkers protesteren. Ze willen massaal naar Bilthoven vlakbij de RIVM afreizen.