RIVM haalt infectieradar offline om datalek

Een woordvoerder van het RIVM laat het volgende weten: "Met Infectieradar verzamelen we informatie over gezondheidsklachten zoals koorts of hoesten. Hiermee kijken we of deelnemers klachten hebben die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus. Wij kregen vandaag een melding dat privacygevoelige informatie vindbaar was door een aantal handelingen in de vragenlijstapplicatie. Daarop is de database direct offline gehaald.

De leverancier van de software heeft een oplossing doorgevoerd die nu door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) getest wordt. Verder wordt onderzocht in hoeverre privacygevoelige informatie bekeken is. Het is op dit moment niet mogelijk om vragenlijsten in te vullen. Wel kunt u zich wel veilig aanmelden voor Infectieradar, deze gegevens worden in een ander systeem opgeslagen."