Belang krijgsmachten bij bestrijding COVID-19-virus krijgt aandacht in Europese Unie

Het COVID-19-virus vraagt volop aandacht binnen de Europese Unie. Krijgsmachten van alle getroffen landen ondersteunen hun naties volop. Nederland hecht belang aan goede informatie-uitwisseling, coördinatie en pleit ervoor dat de Europese lidstaten elkaar steunen om de crisis te boven te komen.

Dat kwam maandag dan ook aan de orde tijdens een virtuele bijeenkomst van de ministers van Defensie, onder wie Ank Bijleveld-Schouten. Ze vroeg ook aandacht voor het belang van een goede afstemming tussen EU-activiteiten en zaken die zich in NAVO-verband afspelen.

Tijdens de videoteleconferentie (VTC) kwam de impact van het virus op krijgsmachten aan de orde. De ministers bespraken de militaire ondersteuning per land en stelden zich de vraag hoe de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en de EU Militaire Staf (EUMS) de inzet van de EU-lidstaten kunnen ondersteunen.

Wat het COVID-19-virus betekent voor missies en operaties met oog op het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) passeerde ook de revue. Dat gold tevens voor de strategische implicaties van de uitbraak van het virus op het terrein van Veiligheid en Defensie. Er werd van gedachten gewisseld over de mogelijke gevolgen voor de middellange en lange termijn.

Bijleveld lichtte toe welke activiteiten haar departement uitvoert in verband met het virus. Wat Nederland betreft ligt de prioriteit bij de gezondheid van betrokkenen bij EU-missies en operaties. Aan de voortzetting ervan wordt tegelijkertijd veel belang gehecht. Ontwikkelingen daaromtrent worden nauwgezet gevolgd. Het is van belang dat EU lidstaten gezamenlijk en gecoördineerd optreden ten aanzien van EU-missies en operaties.

Afbeelding: Defensie
Afbeelding: Defensie