Greta Thunberg naar klimaatdebat Europees Parlement

Klimaatactiviste Greta Thunberg zal woensdag het Parlement bezoeken om de klimaatwet en de doelstellingen van de EP-leden te bespreken. Voorzitter van het Parlement David Sassoli zal die woensdag een ceremonie met de burgemeesters van Europa in Parlement openen. Ze zullen de stap naar klimaatneutrale steden bespreken - steden die minder gas uitstoten dan ze absorberen, zuiveren of compenseren.

Internationale Vrouwendag
Voordat Internationale Vrouwendag van start gaat op 8 maart zal de commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM) op donderdag de gelegenheid vieren met een conferentie. Tijdens panelgesprekken over economie en de rol vrouwen in de strijd tegen klimaatverandering, zullen de deelnemers de vooruitgang bespreken op het vlak van gendergelijkheid sinds de Verklaring van Peking van 25 jaar geleden.

Coronavirus
De commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) zal donderdag de reactie van de EU en de lidstaten op het coronavirus bespreken. 

Donderdag stemt de ENVI-commissie ook over de financiering van het civiele beschermingsmechanisme van de EU, wat EU-landen helpt om crisissen aan te pakken, zoals bijvoorbeeld gezondheidscrisissen.