Vader wil IQ-test dochter, mama niet, school hoeft niets te doen

De vordering van een vader die eiste dat de basisschool een IQ-test moet laten afnemen bij zijn dochter is afgewezen. De moeder, die niet in deze procedure is betrokken, geeft geen toestemming. De ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit, zodat de moeder wel toestemming moet verlenen voor het afnemen van een IQ-test. Volgens de voorzieningenrechter heeft de vader bovendien niet kunnen aantonen dat de school expliciet had toegezegd om de test af te nemen.

Afgifte van stukken
Ook eiste de vader afgifte van diverse stukken over de schoolresultaten en het definitieve schooladvies. Ook deze vordering is afgewezen. Volgens de school is een kopie van het definitieve eindadvies via het ouderportaal naar de vader verstuurd en is hij in het bezit van het voorlopige advies dat in groep 7 is opgesteld. De school heeft aangevoerd dat de vader beschikt over het complete schooldossier tot en met mei 2019 en dat, wanneer de vader inzage had willen krijgen in het schooldossier na mei 2019, hij daarom had kunnen vragen.

Achtergrond
De schoolresultaten van het meisje zijn sinds de scheiding van haar ouders achtergebleven. Zij heeft veel ondersteuningsbehoefte en daarom was er regelmatig overleg met de school, de ouders en verschillende instanties. De vader maakt zich er kennelijk zorgen over of zijn dochter het voortgezet onderwijs op het juiste niveau gaat volgen.