1Vandaag: nieuwe verkiezingen als dit mislukt

Iets meer dan de helft van het 1Vandaag Opiniepanel vindt dat er nieuwe verkiezingen moeten komen als de formatiepoging met de ChristenUnie mislukt. Het aansluiten van de conservatieve partij van Gert-Jan Segers wordt wel gezien als de laatste optie voor een meerderheidskabinet.

Met name de achterban van de SP en de PVV zijn een groot voorstander van nieuwe verkiezingen, alhoewel het voor beide maar de vraag is wat ze daarmee winnen. Bij het CDA, de PvdA en GroenLinks is men behoorlijk verdeeld, maar de aanhangers van VVD en D66 zien juist duidelijk meer heil in een minderheidskabinet.

Of er ook echt nieuwe verkiezingen komen als de formatiepoging mislukt is nog maar zeer de vraag; de situatie heeft zich in elk geval niet eerder voorgedaan. Daarnaast is het ook niet gezegd dat het wat oplost: deze 1Vandaag-peiling laat slechts marginale verschuivingen zien. De grootste winst is er voor de PVV met 4 zetels, de VVD wint er één, de SP verliest er twee en een paar andere partijen verliezen er allen één. Een driepartijenregering is nog steeds niet te maken.

Maar de interviewers van 1Vandaag vroegen nog iets: aan de D66- en ChristenUniestemmers werd gevraagd hoever hun partij mag gaan om een regering te smeden. Niet ver, zo blijkt: op medisch-ethische kwesties mag niet worden toegegeven volgens ruim twee derde van beide groepen. Het is een belangrijke overweging geweest om juist op die partij te stemmen. Er ligt dus een uitdaging voor de heren Segers en Pechtold.