FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van donderdag 19 maart 2020

Dikke winst voor de AEX, Dow in de plus

Zoals ongetwijfeld bekend mag zijn, heeft het coronavirus een diepe impact op onze samenleving, zo ook op de beurs. Op het moment van schrijven, staat de AEX op een verlies van ruim meer dan 4 procent. Echter is dit niet de eerste dag van diep rode cijfers.

Op het slot van de eerste handelsdag dit jaar, 2 januari, stond de AEX op een stand van 612,87. Momenteel heeft de graadmeter grote problemen om de 400-punten grens vast te houden. Dat is een verlies van bijna 35 procent. Echter is de daling pas echt goed merkbaar in de afgelopen paar weken. Zo heeft de beurs alleen de afgelopen week al zo'n 12 procent van haar waarde ingeleverd. Vorige week maandag eindigde de AEX op 490,66 punten, enkel om vrijdag de week af te sluiten op een stand van 432,85 punten.

16-03
De handelsdag is over en het eindresultaat is 414,11 punten, een verlies van 4,33%. De Dow Jones staat momenteel op een verlies van 8,28%. Morgen meer.

17-03
Al met al was dinsdag netto een positieve dag voor de AEX. De beurs is 1,8% hoger gesloten. Rond 22:00 stond de Dow Jones op een winst van meer dan 5%.

18-03
De AEX is deze dag opnieuw met een verlies afgesloten. De slotstand van 405,46 betekent een verlies van 4,77% voor de Amsterdamse beurs. De Dow Jones in de Verenigde Staten is de handelsdag gesloten met een verlies van 6,3%.

Update 19-03 09:15 uur
Vandaag begint de AEX de dag positief. Op het moment van schrijven staat de graadmeter op een winst van 0,77%. Hopelijk kunnen de beleggers zichzelf een beetje in de hand houden en krijgen we een normale beursdag, al ben ik daar bang voor.

Update 22:44 uur
De AEX heeft de positieve stemming goed vast weten te houden vandaag. De beurs is gesloten op een stand van 422,75, een winst van 4,62%. Op het moment van schrijven, staat de Dow op een winst van 0,95%.

Praat mee over de economie & de beurs in dit topic. De crypto munten worden hier besproken.

COVID-19: Rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken versoepeld

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) versoepelt tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling. “In deze tijd van de Corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. In het bijzonder supermarkten en apotheken moeten bevoorraad blijven worden. Ik sta daarom in nauw contact met de vervoerssector en doe mijn uiterste best om hen te ondersteunen”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Om de bevoorrading van supermarkten in deze tijd op orde te houden moeten chauffeurs soms langer en meer rijden. Door het tijdelijk versoepelen van enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling biedt Van Nieuwenhuizen de sector daarvoor ruimte. Concreet gaat het om onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.

De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Het gaat onder meer over het vervoer van de volgende producten: landbouwproducten en levende dieren; andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder; aardoliën en aardolieproducten; medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische hulpmiddelen) en parfumerieën en reinigingsmiddelen en afval en vuilnis. Een nadrukkelijke voorwaarde bij de tijdelijke versoepeling is dat de verkeersveiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers, even als de sociale omstandigheden van de chauffeurs, niet in het gedrang mag komen, aldus Van Nieuwenhuizen, die de maatregelen samen met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt.

Voor de bevoorrading van essentiële producten kan het volgens de minister ook helpen dat gemeenten hun venstertijden voor de bevoorrading van supermarkten verruimen. Het belang daarvan heeft ze bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangekaart.

COVID-19: Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit heeft minister van Engelshoven (OCW) afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en studentenorganisaties ISO en LSVb. Daarnaast wijst de minister op de financiële regelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarmee studenten hun lening tijdelijk zouden kunnen verhogen. Waar nodig biedt DUO maatwerk.

Bindend studieadvies
Studenten krijgen aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het behaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen. Met universiteiten en hogescholen is afgesproken dat er rekening gehouden wordt met de bijzondere context waarin studenten momenteel hun studie volgen. Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Studenten kunnen dan doorstromen naar het tweede jaar en krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het studiejaar 2020-2021.

Aandacht voor financiële problemen (oud-)studenten
Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing.

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weg gevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie en maatwerk toepassen.

Coulance bij toelating
De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze vraagt om fysieke aanwezigheid van de student. Gezien de haalbaarheid hebben universiteiten na 1 mei geen verplichting meer om een studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen zich hier wel zoveel mogelijk voor inspannen.

Daarbij moet specifiek voorkomen worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken of de stage nog niet heeft kunnen afronden voor 1 september. De hogeschool zal deze student toch toelaten tot het onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken.

COVID-19: Verpleeghuizen op slot voor bezoekers

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).

Kwetsbare ouderen lopen de grootste risico’s om erg ziek te worden van COVID-19. Door verpleeghuizen nu te sluiten voor bezoekers, wil het kabinet samen met de zorgsector de kwetsbare bewoners beter beschermen. Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) is tot het advies gekomen dat dit landelijk nodig is. Het besluit is in lijn met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) - RIVM over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

Het is voor familie, vrienden en andere bekenden van bewoners voorlopig niet mogelijk om op bezoek te gaan. Daarom worden organisaties en hun medewerkers gevraagd om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven, bijvoorbeeld door (video)bellen mogelijk te maken. Incidenteel kan een instelling afwijken van deze maatregel, in het bijzonder in de stervensfase.

Minister De Jonge: ‘De maatregelen die we moeten nemen zijn verstrekkend en hebben veel verdrietige gevolgen. Juist omdat deze ouderen zich vaak al alleen voelen. We hebben dit besluit dan ook niet licht genomen. Maar we moeten de mensen die ons lief zijn beschermen. Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken, en de maatregelen met een warm hart uit te voeren.”

Turks voetbal stilgelegd, 'gewone' start competitie Wit-Rusland

De Turkse competitie wordt vanwege het coronavirus alsnog stilgelegd. Dat heeft de Turkse minister van Sport vandaag bekendgemaakt. In Turkije werd afgelopen weekend nog gewoon gespeeld al was het zonder publiek.

Daarentegen is de voetbalcompetitie in Wit-Rusland vandaag 'gewoon' van start gegaan, overigens gewoon met publiek. De baas van de voetbalbond ziet geen reden om de competitie stil te leggen omdat er maar 51 mensen in Wit-Rusland zijn besmet met het coronavirus.

Voortvluchtige na tien jaar aangehouden in Utrecht

Op dinsdag 17 maart, werd een 47-jarige man uit Utrecht aangehouden die op een eerder moment was veroordeeld, maar op de vlucht was geslagen. Rechercheonderzoek leidde naar zijn aanhouding. 

De man werd in 2010 veroordeeld voor een gevangenisstraf van 360 dagen of een boete van zo’n 32.000 euro. Hij was onvindbaar, tot afgelopen dinsdag. Omdat de man mogelijk in het buitenland verbleef was er een Europees aanhoudingsbevel afgegeven, maar via de sociale recherche kwam informatie binnen, waaruit bleek dat de man hoogstwaarschijnlijk in Nederland was.

In overleg met het Openbaar Ministerie kon de man worden aangehouden tijdens een afspraak in Utrecht. Hij werd meegenomen en zal zijn straf alsnog moeten uitzitten of de openstaande boete moeten betalen.

Invictus Games Den Haag uitgesteld door COVID-19

In het licht van de pandemie van Coronavirus COVID-19 moet het bestuur van de Invictus Games Den Haag 2020, samen met de Invictus Games Foundation, concluderen dat de organisatie van de Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, niet meer kan plaatsvinden zoals gepland van 9 tot 16 mei 2020.

De organisatoren onderzoeken nu alle opties om de Invictus Games opnieuw in te plannen in de periode van mei of juni 2021, dit is afhankelijk van de belangrijkste beschikbare faciliteiten en middelen.

Dit besluit is genomen in nauw overleg met de teams van de deelnemende landen en in samenwerking met lokale en nationale autoriteiten. Doelstelling is de impact van de pandemie op alle betrokken partijen aan de Invictus Games te beperken.

Het besluit werd ook genomen met betrekking tot de verwachte belasting van medisch personeel en de infrastructuur die nodig is om deze Covid-19 pandemie het hoofd te bieden. Als organisatie willen we de enorme uitdaging die er nu in Nederland ligt, niet vergroten door een internationaal en potentieel kwetsbaar publiek samen te brengen in Den Haag.

Organisatie onmogelijk geworden
Alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren van de Invictus Games Den Haag 2020, inclusief de deelnemers en hun dierbaren, de vrijwilligers, de organisatoren, partners, sponsoren en leveranciers, worden allemaal geconfronteerd met de huidige impact van de pandemie. Hierdoor is de organisatie van de Invictus Games Den Haag 2020 onmogelijk geworden.

De deelnemers uit de 20 betrokken landen hebben zich allen heel grondig voorbereid op deze Invictus Games als onderdeel van hun herstelproces. De veiligheid en het welzijn van deze gewonde en of zieke militairen en hun vrienden en familie staat echter voorop.

We weten dat het niet houden van de Invictus Games in mei teleurstellend nieuws zal zijn voor de hele Invictus Familie en voor iedereen die betrokken is bij de planning en levering van de Games. We zijn zeer dankbaar voor de voortdurende steun van degenen die betrokken zijn en blijven bij de Invictus Games Den Haag 2020, en we blijven ons inzetten voor het herstel van gewonde en zieke militairen.

Tickets
De huidige situatie is complex en evolueert snel. Er wordt nu samengewerkt met de teams, partners en leveranciers met het oog op het opleveren van succesvolle Invictus Games in 2021. Tickets zullen worden terugbetaald en de kaarthouders zullen binnen afzienbare tijd worden geïnformeerd.

Quotes
Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020, zei: “Het Coronavirus en de effecten ervan maken deel uit van een wereldwijde pandemie die in de toekomst elk openbaar evenement zal beïnvloeden. Daarom bevinden we ons in een duidelijke situatie die ons geen andere keus laat dan de Invictus Games te verzetten naar 2021. Door dit te doen, brengen we ook duidelijkheid voor die kwetsbare deelnemers en hun geliefden, een helderheid die zo hard nodig is in hun reis naar herstel.

Conny Wenting, CEO van de Invictus Games Den Haag 2020, zei: “Met slechts 50 dagen te gaan voor het evenement, nemen we de juiste beslissing om alle betrokkenen te beschermen. We hijsen de Invictus Games vlag dit jaar nog niet in Den Haag. We hebben als team ons best gedaan om een nieuwe datum te vinden in 2021. We proberen nog steeds de best mogelijke oplossing te vinden voor volgend jaar, te midden van het drukke landschap van andere evenementen die momenteel ook proberen om te verzetten.”

Dominic Reid, CEO van de Invictus Games Foundation, zei: “We weten dat diegenen die zo hard trainen om deel te nemen en hun land te vertegenwoordigen teleurgesteld zullen zijn. Maar we weten ook dat het voor Den Haag, om een veilige, verrassende, opwindende en impactvolle Games te kunnen leveren, het wachten tot de volgende jaarwaard zal zijn. Alle deelnemers die door hun land zijn geselecteerd om deel te nemen aan de Invictus Games Den Haag 2020, ontvangen later dit jaar hun medaillon van de Invictus Games Foundation als erkenning voor hun veerkracht, hun inzet voor hun training en als erkenning voor hun reis naar herstel door sport.”

Opnieuw remise Giri op Kandidatentoernooi

Anish Giri is in zijn derde partij op het Kandidatentoernooi in het Russische Yekaterinburg op remise uitgekomen. Na dertig zetten kwam hij het gelijke spel met de Fransman Maxime Vachier-Lagrave, die met de zwarte stukken speelde, overeen.

Het was de tweede remise voor Giri. Na de nederlaag op de openingsdag tegen de Rus Ian Nepomniachtchi kwam het een dag later tegen de Chinees Wang Hao eveneens tot een deling van het punt.

Nadat Giri woensdag zo’n zes uur achter het bord had gezeten - veruit de langste partij van de dag - ging het donderdag tegen Vachier-Lagrave heel wat sneller. De Nederlander wist in een Grunfeld-Indisch een optisch betere stelling te bereiken. De Franse grootmeester, die bekendstaat als een speler die sterk op zijn rekenkracht vertrouwt, kwam in het eindspel echter sterk terug. Na 2,5 uur werden de handen geschut. Ook de partij tussen de Rus Aleksandr Grischuk en Wang eindigde onbeslist, net als de confrontatie tussen Nepomniachtchi en diens landgenoot Kiril Alekseenko. De Chinees Ding Liren, een van de favorieten, won na twee nederlagen eindelijk een partij. Hij versloeg de Amerikaan Fabiano Caruana.

Vachier-Lagrave, Nepomniachtchi en Wang leiden met twee  punten. Caruana en Grischuk staan op anderhalf punt, terwijl Giri, Alekseenko en Ding één punt pakten uit drie wedstrijden. De beste van de acht grootmeesters mag het aan het einde van dit jaar opnemen tegen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen. Zaterdag gaat het toernooi verder. Giri neemt het dan op tegen Ding.

Politie treft twee ton cash aan in auto, huiszoeking levert nog een ton op

Woensdagmiddag 18 maart controleerden agenten een personenauto op de Dordtselaan in Rotterdam. Toen zij de inzittenden aanspraken, zagen zij dat in het voertuig een plastic tas liggen. Bij nader onderzoek van de mannen en het voertuig bleek dat in deze plastic tas ruim 200.000 euro aan contant geld zat. De twee inzittenden waaronder de 53-jarige eigenaar en een 43-jarige passagier werden direct aangehouden ter zake witwassen en het geld werd in beslag genomen.

Agenten pakten direct door en deden een doorzoeking in de woning van de 53-jarige eigenaar van de auto. Daarbij werd een zeer duur horloge en nog bijna 100.000 euro aangetroffen. Daarmee was de koek nog niet op. De eigenaar van de auto bleek ook nog betrokken te zijn bij een coffeeshop in de wijk. Ook daar werd direct een doorzoeking uitgevoerd. Bij deze doorzoeking bleek dat er aanzienlijk meer softdrugs in de coffeeshop waren opgeslagen dan wettelijk is toegestaan. In totaal werd meer dan drie kilo aan softdrugs en meer dan achttien kilo aan spacecake aangetroffen. Ook namen de agenten de boekhouding van de coffeeshop in beslag voor nader onderzoek.

Afbeelding: Politie
Afbeelding: Politie

Formule 1: Invoer nieuw technisch reglement uitgesteld tot 2022

De invoering van het nieuwe technische reglement in de Formule 1 is met een jaar uitgesteld tot 2022. Hierover hebben de organisatie van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA woensdag overeenstemming bereikt.

Reden voor het uitstel is - hoe kan het in deze tijd ook anders - het coronavirus. Vanwege het virus is er veel onzekerheid met betrekking tot financiën en het huidige seizoen waardoor later dit jaar te weinig tijd is voor het ontwikkelen van nieuwe auto’s.

Alle betrokkenen, inclusief de teams, hebben afgesproken dat de huidige technische regels ook in 2021 gelden.

Uitleg nieuwe technisch regelement (Bron: Youtube)

Vrouw aangehouden in onderzoek naar ontsnapte en doodgeschoten TBS'er

In het onderzoek naar de ontsnapping van twee mannen uit FPC de Kijvelanden in Rotterdam op zondag 1 maart, heeft de politie op 16 maart een verdachte aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Deze 43-jarige vrouw is vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Die heeft besloten dat de vrouw 14 dagen langer vast blijft zitten. De vrouw wordt verdacht van het invoeren van verboden voorwerpen in de kliniek en daarmee medeplichtigheid aan de door de ontsnapte personen uitgevoerde geweldshandelingen.

De 52-jarige Rotterdammer die op 1 maart is aangehouden blijft 90 dagen langer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Rotterdam op 12 maart besloten. Hij wordt verdacht van gijzeling en de bijbehorende geweldshandelingen.

Bij de aanhouding van de voortvluchtigen ontstond een vuurgevecht waarbij een 37-jarige man uit Delfzijl om het leven kwam. De Rijksrecherche doet het onderzoek naar het vuurgevecht en het overlijden van de man.

Minister Bruins (Medische Zorg) afgetreden

De minister voor Medische Zorg, mr. drs. B.J. Bruins, heeft donderdag 19 maart 2020 Zijne Majesteit de Koning verzocht hem ontslag te verlenen als minister voor Medische Zorg.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister voor Medische Zorg is voorzien, zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge, de taken van de minister overnemen.

De geruchten gaan dat Bruins zijn ontslag heeft aangeboden om 'medische redenen'. Dat zou te maken hebben met het onwel worden van de inmiddels ex-minister gisteren tijdens het corona-debat. 

COVID-19 Internationaal: donderdag 19 maart

Omdat er veel nieuws is over het COVID-19 virus hebben we besloten 2 dagelijkse updateberichten te maken. Eentje voor Nederlands nieuws en eentje voor internationaal nieuws. De laatste cijfers uit Nederland worden rond 14:00 uur in een apart bericht geplaatst. Hierin vind je de nieuwste korte updates die geen eigen bericht krijgen. Blijf de updates volgen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!

Italië verlengt lockdown
De Italiaanse regering heeft de lockdowmaatregelen alvast verlengd. De lockdown was al afgekondigd tot en met 3 april, maar regeringsleider Conte ziet zich gedwongen de lockdown langer te laten duren. Een nieuwe einddatum is nog niet bekend gemaakt.

Update 13:43 uur
Zlatan Ibrahimović kondigt in een Instagramvideo aan de Italiaanse ziekenhuizen te willen gaan ondersteunen. Hij roept zijn collega's en alle professionele sporters op om hetzelfde te doen.

 
 
 
Dit bericht bekijken op Instagram

L’Italia mi ha sempre dato tanto, e in questo momento drammatico devo e voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un paese che amo. Insieme alle persone che lavorano con me abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile. Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli sportivi professionisti e di chi ha voglia di dare un piccolo o grande contributo in base alle proprie possibilità, per dare un calcio a questo virus. La questione è seria e c’è bisogno di un aiuto che non consiste solamente in un video. Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali e medici e infermieri che lavorano ogni giorno senza sosta per salvarci la vita. Perché oggi siamo noi a tifare per loro! Diamo un calcio al coronavirus insieme per vincere questa partita! E ricordate: se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus! Link in bio

Een bericht gedeeld door Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) op18 Mrt 2020 om 6:04 (PDT)

Update 14:33 uur
De Griekse regering overweegt, volgens bronnen, om al het vliegverkeer met personen in en uit het land te gaan weren vanaf 22 maart aanstaande. Hierover wordt vanavond, 18:00 uur lokale tijd, meer informatie over verwacht. Mocht de regering dit besluit nemen, dan zal Griekenland één van de eerste landen zijn die tot deze acite over gaat. Volgens de laatste cijfers, heeft het land op het moment van schrijven 'slechts' 418 geregistreerde Corona-gevallen.

Update 16:51 uur
In Duitsland is Dietmar Hoop gegaan van de meest verguisde man in het voetballandschap, naar de belangrijkste man in de zoektocht naar een vaccin. Als eigenaar van de voetbalclub Hoffenheim is hij een paar weken terug in diverse stadions uitgemaakt voor rotte vis (en andere zaken), maar inmiddels is de reputatie van de miljardair een stuk beter. Als de belangrijkste investeerder in de biofarmaceutische onderneming CureVac is hij, volgens het AD, betrokken bij het bedrijf wat het dichtst is bij het ontwikkelen van een vaccin.

Oostenrijk
Vanuit Oostenrijk is er ook nieuws. Zo is de hele gemeenschap van het Oostenrijkse Flachau, een populair skigebied onder Nederlanders, in quarantaine geplaatst. Niemand mag meer in, of uit, het gebied. Mensen die de afgelopen tien dagen in het gebied zijn geweest, wordt geadviseerd om (vrijwillig) twee weken in thuisquarantaine te gaan.

Daarnaast is de deelstaat Tirol ook in algehele quarantaine geplaatst. In alle 279 gemeenten mogen mensen hun woonplaats alleen nog verlaten om dringende redenen zoals werk of voor medische behandeling.

Hoewel Oostenrijk zelf al strenge maatregelen genomen had, is de Tirolse Premier toch een stap verder gegaan.

Monaco
Bij Prins Albert II van Monaco is het coronavirus vastgesteld. Dit is door het prinsdom zelf naar buiten gebracht. Volgens de laatste cijfers, zijn er in het prinsdom vooralsnog negen besmettingen vastgesteld.

Serie A
Uit Italië bereikt ons het nieuws dat de voetbalcompetitie aldaar in mei mogelijk weer van start zal gaan. Mogelijk al zo snel als 3 mei.

Londense metrostations dicht
In de Britse hoofdstad Londen is de, vrij unieke, beslissing genomen om de metro (deels) stil te leggen. Het gaat om een totaal van 40 stations die gesloten worden.

Turkije voetbalt gewoon door
Waar in heel, zo'n beetje, Europa niet meer gevoetbald wordt om het coronavirus het hoofd te bieden, wordt er in Turkije gewoon doorgespeeld. Eljero Elis heeft hier een mening over: "Ik vind het niet normaal. Jij? Natuurlijk hadden we hier in Turkije ook moeten stoppen met voetballen", zegt de aanvaller in gesprek met het AD.

Nieuw-Zeeland sluit per direct grenzen voor alle buitenlanders
Er zijn wereldwijd steeds meer landen die de grenzen volledig sluiten voor buitenlanders, hier is Nieuw-Zeeland bijgekomen. De Premier heeft aangekondigd dat de grenzen vanavond (lokale tijd) dicht zullen gaan.

"Vooral toeristen die zich niet aan de nieuwe quarantainemaatregelen houden baren mij zorgen", vertelde Premier Ardern. Dat de grenzen dicht gaan is uniek. "Zo’n serieuze maatregel is niet eerder in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland genomen, maar zo beschermen wij onze publieke gezondheid." De Nieuw-Zeelandse premier roept toeristen op te vertrekken ‘nu commerciële vluchten nog beschikbaar zijn’.

Update 17:08 uur
Ook de Verenigde Staten, Canada en Brazilië voegen zich bij de landen die de grenzen dicht gooien. Voor de VS en Canada geldt dat vanaf morgenavond, of zaterdagochtend (lokale tijd). Wanneer Brazilië precies de grenzen dicht doet, is nog onbekend. Voor het Zuid-Amerikaanse land geldt dat het gaat om de grenzen met de volgende landen: Argentinië, Bolivia, Colombia, Frans-Guyana, Paraguay, Suriname en Peru.

Update 17:14 uur
Het voetbal in Turkije is, in tegenstelling tot eerdere berichten, alsnog uitgesteld. De Turkse minister van sport Muharrem Kasapoğlu heeft hiertoe besloten. Het gaat niet alleen om voetbal, maar ook basktetbal. Verdere informatie over andere sporten ontbreekt momenteel.

Corona internationaal
Afbeelding: Pixabay

Geen Grand Prix Zandvoort in mei

Vanwege het coronavirus hebben de internationale autosportfederatie FIA en de Formule 1 de Grand Prix's van Nederland in Zandvoort (3 mei), Spanje (10 mei) en Monaco (24 mei) uitgesteld.

Eerder deze maand werd ook al een streep gehaald door de races in Australië, Bahrein, China en Vietnam. Onduidelijk is wanneer ze wel worden verreden.

Eerder besloot de FIA de zomerstop in de Formule 1 van augustus naar maart en april te verplaatsen. Het lijkt er nu op dat de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe (7 juni) de eerste race van het seizoen wordt.

COVID-19: 409 nieuwe besmettingen en 18 doden, explosieve stijging verwacht

18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 76 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 489 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 870 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid Holland (312). Limburg (301).

Door de NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg-peilstations zijn afgelopen week 9 infecties gerapporteerd, waarmee dit totaal 17 wordt.

Update 16:58 uur
We meldden het al eerder in ander bericht, maar de NOS meldt dat er volgende week verwacht wordt dat er zo'n 500 tot 1000 patiënten op de IC terecht zullen komen. Gisteren waren dat er nog 177. Op dit moment zijn er landelijk 575 IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten, in een crisisfase kan er opgeschaald worden naar 2000 bedden.

Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwachtte eerder nog dat het aantal zou verdubbelen, maar heeft die verwachting nu dus naar boven bijgesteld. Als gevolg daarvan worden er vanuit het Amphia ziekenhuis in Breda patiënten verplaatst om zo ruimte te maken. 

Bas Gerritse, cardio-anesthesioloog van het Amphia, legt uit hoe de verplaatsing in zijn werk gaat in onderstaande video. 

Studio Sport keert zondag terug naar het EK van 1988

Bij gebrek aan actuele sport keert NOS Studio Sport komende zondag terug naar het Europees kampioenschap voetbal van 1988. Een historisch toernooi voor het Nederlandse voetbal.

In de uitzending zijn ruime samenvattingen te zien van de halve finale tegen West-Duitsland en de finale tegen de Sovjet-Unie. Via NOS.nl is de finale volledig terug te kijken. Na afloop volgt een uitzending van Andere Tijden Sport over de huldiging van het Nederlandse elftal.

De uitzending op NPO1 en NOS.nl begint zondag om 15.00 uur en duurt tot 17.50 uur.

Ook FOK! blikte al eens uitgebreid terug op het legendarische voetbaltoernooi.

Studio Sport keert zondag terug naar het EK van 1988 (Pro Shots / Dppi)
Studio Sport keert zondag terug naar het EK van 1988 (Pro Shots / Dppi)

Assistent-trainer De Wolf langer bij Feyenoord

Feyenoord en assistent-trainer John de Wolf gaan langer met elkaar door. Het aflopende contract is verlengd tot de zomer van 2022. De voormalige verdediger is sinds november 2019 één van de assistenten van Dick Advocaat.

“Het klopt dat ik langer als assistent-trainer aan deze mooie club verbonden blijf. Uiteraard ben ik blij dat ik na dit seizoen gewoon bij Feyenoord blijf”, aldus De Wolf in het Algemeen Dagblad.

Of Advocaat ook volgend seizoen hoofdtrainer is van de Rotterdamse club is nog niet bekend. Door het coronavirus heeft hij zijn beslissing om wel of niet door te gaan uitgesteld.

SŘper Lig als laatste grote Europese competitie stilgelegd

In tegenstelling tot een groot deel van de rest van Europa werd er in Turkije afgelopen weekend nog gewoon gevoetbald. Deze speelronde zal voorlopig echter de laatste zijn, aangezien de Turkse overheid vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft besloten om alle sporten voorlopig stil te leggen. Het besluit van de Turkse bond om door te spelen wekte in de afgelopen dagen een storm van kritiek op en ook spelersvakbond FIFPro toonde zich zeer kritisch over de gang van zaken.

"De hele wereld is in de ban van het coronavirus, maar in Turkije spelen we vrolijk verder. Ik vind het niet normaal. Jij?", reageerde Istanbul Basaksehir-aanvaller Eljero Elia donderdagochtend nog in gesprek met het Algemeen Dagblad .

Ook Trabzonspor-middenvelder John Obi Mikel toonde zich kritisch over de beslissing om de Süper Lig niet stil te leggen en hij koos er woensdag zelfs voor om zijn contract te laten ontbinden.

"Ik wens jullie alle succes in de strijd om de Turkse landstitel. Het is een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen, maar in de huidige situatie is het van cruciaal belang dat we voor onze familieleden zorgen, tijd met ze doorbrengen en ze beschermen."

"Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me niet op mijn gemak en wil niet voetballen in deze situatie. Iedereen zou op dit moment, in deze zware tijd, thuis moeten zitten met familie en geliefden.", lichtte hij toe in een verklaring op social media.

Na een ontmoeting tussen Minister van Jeugd en Sport Mehmet Muharrem Kasapoglu en de voorzitter van de Turkse voetbalbond is nu besloten om alle sporten voorlopig op de schorten.

"Als gevolg van een evaluatie van het coronavirus, is besloten om het handbal, volleybal, basketbal en het voetbal voorlopig stil te leggen. De sport is een van de sectoren die het zwaarst getroffen wordt."

"Competities zijn stilgelegd in veel landen die de epidemie niet weten te controleren en de UEFA heeft ook besloten het EURO 2020 met een jaar op te schuiven", reageert Kasapoglu in een verklaring.

FOX Sports en Ziggo Sport gooien het roer noodgedwongen radicaal om

De crisis die het coronavirus met zich meebrengt zorgt ook bij FOX Sports en Ziggo Sport voor de nodige problemen. Beide sportzenders zijn gedwongen om de programmering drastisch aan te passen, daar in vrijwel alle landen de competities zijn stilgelegd. Ziggo Sport laat Peptalk maandag vervallen, maar handhaaft Rondo met een lege studio zonder publiek.

Om de programmering rond te krijgen zal Ziggo Sport nieuwsitems blijven maken over buitenlandse voetbalcompetities. "En we gaan de kijkers oproepen welke sportitems of wedstrijden zij graag willen terugzien", reageert een woordvoerder tegenover het Algemeen Dagblad.

FOX Sports heeft die stap al gezet. "We zenden dagelijks om 14.30 uur - en in het weekend op de gebruikelijke Eredivisie-tijdstippen - een 'classic match' uit. Memorabele voetbalwedstrijden waar iedere voetballiefhebber enthousiast van wordt."

"Afgelopen weekend was dat ontknoping van 2007. Daar kregen we veel positieve reacties", zo vertelt een woordvoerder van de sportzender. FOX zendt zaterdag vanaf 18.30 uur de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Heracles Almelo van 7 oktober 2007 uit. De thuisploeg won met 9-0, mede door 7 goals van Alfonso Alves.

"De affiches van zaterdag kwart voor negen en zondag half drie kunnen de fans zelf bepalen door op donderdag en vrijdag te stemmen op hun favoriet via de social media kanalen", aldus de zegsman, die benadrukt dat de zender 24 uur per dag blijft uitzenden en onder meer teruggrijpt naar oude documentaires.

FOX Sports weet niet of de coronacrisis hen abonnees gaat kosten. "Ook omdat een abonnement op FOX Sports wordt afgesloten bij de tv-aanbieders. Maar wat in deze een belangrijk signaal is, is dat de UEFA het EK 2020 heeft verplaatst met als belangrijkste reden ruimte te willen bieden aan de nationale competities", zo klinkt het.

"Enerzijds is een zomer zonder EK natuurlijk een gemis, maar tegelijkertijd biedt het voor dit lopende seizoen weer perspectief op een rollende Eredivisie-bal en een waardig einde van het seizoen."

COVID-19 Nederland: donderdag 19 maart

Omdat er veel nieuws is over het COVID-19 virus hebben we besloten 2 dagelijkse updateberichten te maken. Eentje voor Nederlands nieuws en eentje voor internationaal nieuws. De laatste cijfers uit Nederland worden rond 14:00 uur in een apart bericht geplaatst. Hierin vind je de nieuwste korte updates die geen eigen bericht krijgen. Blijf de updates volgen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!

Provinciale staten Noord-Holland
Vanwege de strengere maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, hebben de fracties van Provinciale Staten in Noord-Holland in goed overleg besloten al hun vergaderingen te annuleren tot en met 6 april 2020. Eerder werd al besloten dat er geen publiek meer welkom was. 

Kindertelefoon overbelast
De Kindertelefoon staat roodgloeiend. Doordat kinderen de thuissituatie niet meer kunnen ontvluchten door dat ze niet meer naar school of hun sportclub kunnen, bellen veel kinderen met vragen hierover. De Kindertelefoon waarschuwt op de website dat er er minder vrijwilligers beschikbaar zijn aan de telefoon en op de chat.

Amsterdamse jongeren 
Twee Amsterdamse wijkagenten maken zich grote zorgen om jongeren die gewoon samenscholen in parken zo meldt AT5: "Wij zien hen samenkomen, dicht bij elkaar staan zonder rekening te houden met de geadviseerde afstand. Dit vinden wij zeer zorgelijk. Een grote groep jongeren lijkt geen rekening te houden met de kans op besmetting," zo schrijven de agenten op Facebook. 

Update 11:40 uur
Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, maakt bekend dat zelfbedieningsgroothandels in de loop van vandaag de deuren openen voor consumenten. Deze openstelling maakt onderdeel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week presenteerde aan minister-president Mark Rutte. Het CBL heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geïnformeerd over deze noodzakelijke stap om de voedselvoorziening op peil te houden. Het betreft een tijdelijke openstelling gedurende de Corona crisis.

De Telegraaf meldt dat ook Youp van 't Hek besmet zou zijn met het coronavirus.

Update 12:41 uur
Alle banken in Nederland hebben besloten de ZZP'ers en ondernemers van Nederland een helpende hand toe te reiken. De terugbetalingen van leningen tot 2.500.000,- euro kunnen worden uitgesteld. Bij de ABN krijgen klanten automatisch uitstel van betaling, ze worden door de bank op de hoogte gesteld hiervan. Hoe de overige banken dit op gaan pakken is momenteel nog niet bekend.

Voor de ZZP'ers geldt dat zij een uitstel van betaling van hun hypotheek, van drie maanden, kunnen krijgen. Voorwaarde bij de ABN is wel dat het bedrijf in kwestie vóór de uitbraak financieel gezond moest zijn.

Ook bereikt ons, via Radio 1, het nieuws dat er een initiatief is opgezet om de organisatoren van evenementen te helpen. Het betreft de website 'Ik hoef mijn geld niet terug'. De bedoeling van deze site is dat bezoekers kunnen aangeven dat ze het betaalde geld van geannuleerde evenementen niet terug hoeven. De redactie van FOK! ondersteunt dit intiatief, dus wij roepen eenieder op zich aan te melden bij deze site.

Update 13:32 uur
De NOS meldt dat er volgende week verwacht wordt dat er zo'n 500 tot 1000 patiënten op de IC terecht zullen komen. Gisteren waren dat er nog 177. Op dit moment zijn er landelijk 575 IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten, in een crisisfase kan er opgeschaald worden naar 2000 bedden. 

Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwachtte eerder nog dat het aantal zou verdubbelen, maar heeft die verwachting nu dus naar boven bijgesteld.

Update 14:08 uur
Ook de klanten van een aantal internetproviders kunnen problemen verwachten met de monteurs van deze bedrijven. KPN had al aangegeven dat hun monteur enkel voor noodzakelijke werkzaamheden zouden rijden. Nu blijkt dat bijna alle monteurs van Guidion weigeren om afspraken aan te nemen in verband met het Corona virus. Guidion is het bedrijf die de storingsmeldingen en installaties van nieuwe verbindingen van, onder andere, T-Mobile en Ziggo/Vodafone verzorgen. Het kan dus zijn dat de opleveringen van nieuwe verbindingen en het oplossen van storingen voor deze providers langer gaat duren. Guidion werkt met ZZP'ers, die centraal aangestuurd worden.

Update 15:05 uur
AT5 meldt, dat de gemeente Amsterdam zorgverleners overal gratis laat parkeren. Medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgingshuizen, de GGD en huisartsen krijgen een gratis parkeervergunning waarmee ze in de hele stad mogen parkeren.

Dat heeft het stadsbestuur vanmiddag laten weten. Volgens het stadsbestuur is het belangrijk dat cruciaal zorgpersoneel 'zonder problemen in de stad kan werken'. 'Zorg staat nu op de eerste plaats, dus de reis van, naar en in de stad moet zo makkelijk mogelijk zijn'. 

Update 15:50 uur
Dierenpark Ecomare heeft 1600 mondkapjes aan Texelse huisartsen gedoneerd, ook een lokaal verzorginshuis heeft 400 mondkapjes gekregen. Het park had de kapjes liggen om de verzorgers te beschermen in het geval ze met een virusuitbaak onder de dieren te maken zouden krijgen. 

Afbeelding: Pixabay

Afbeelding: Pixabay

Voetballer Jovic negeert quarantine en gaat feestvieren

De selectie en alle medewerkers van voetbalclub Real Madrid zitten in quarantine nadat een speler van de basketbalploeg van Real besmet was geraakt met het coronavirus. Voetballer Luka Jovic lijkt echter de regels aan zijn laars te lappen.

De 22-jarige spits van Madrid verliet Spanje om in zijn thuisland Servië de verjaardag van zijn vriendin te vieren. In Servië is woedend gereageerd op de actie van de zevenvoudig international. "Het feit dat iemand een bekende sporter is, betekent niet dat hij niet gestraft kan worden”, zei de minister van binnenlandse zaken Nebojsa Stefanovic die overigens niet de naam van Jovic noemde. "Of je houdt je aan de wet, of je gaat de gevangenis in.”

Inmiddels is er door de Servische autoriteiten een onderzoek ingesteld naar de speler.

Eredivisie wil volledige competitie nog steeds afronden vˇˇr 30 juni

Matthijs Manders, directeur van de Eredivisie CV, heeft laten weten dat het nog steeds de bedoeling is de volledige competitie af te ronden voor 30 juni. Dankzij het uitstellen van het EK voetbal hebben de voetbalcompetities meer ruimte om bij een eventuele hervatting het seizoen af te ronden.

"Nog even voor de duidelijkheid maar in de Eredivisie streven we nog steeds naar het afronden van de volledige competitie vóór 30 juni aanstaande", zo liet Manders via Twitter weten. In de Eredivisie moeten nog negen rondes en de play-offs gespeeld worden. De datum van 30 juni wordt niet toevallig genoemd, dan lopen veel contracten met spelers af en vinden reeds geplande transfers plaats.

"En ja, we werken ook aan alternatieve scenario’s, maar hiervoor is het nu nog te vroeg. Iedere dag overleg met alle clubs", zo vult Manders aan.

Eredivisie wil volledige competitie nog steeds afronden vóór 30 juni (Pro Shots / Kay Int Veen)
Eredivisie wil volledige competitie nog steeds afronden vóór 30 juni (Pro Shots / Kay Int Veen)

Erfgoed van de maand: grenspalen

Verscholen in het gras of prominent aanwezig op een kruising: op verschillende plekken in het Noord-Hollandse landschap staan historische grenspalen. Grenspalen geven de grenzen aan van provincies, gemeenten, jacht- en rechtsgebieden en landgoederen. Ze werden vaak geplaatst op het punt waar de grens een knik maakte. Ze verschillen in vorm, hoogte en materiaal en hebben vaak een wapen of schildje.

De grenspalen zijn onderdeel van ons culturele erfgoed en vertellen het verhaal van het gebied. Het kan een aandenken zijn aan een vroeger grensconflict of wijzen op een militair gebied. In Noord-Holland zijn nog veel grenspalen te vinden tijdens wandel- of fietstochten. Sommige zijn zelfs een provinciaal monument. Maar hoe lees je nu het verhaal van een grenspaal en welke paal vertelt welk verhaal? Hieronder worden een paar grenspalen uitgelicht.

De Leeuwenpalen
In Het Gooi, op de voormalige grens van Utrecht en Holland, staan de zogenaamde Leeuwenpalen. Oorspronkelijk waren het er 23 in totaal. Gezamenlijk markeerden zij de oostelijke provinciegrens van Noord-Holland met Utrecht. Op deze palen staat aan de ene kant een staande leeuw uit het wapen van Holland. Deze afbeelding staat gericht naar Noord-Holland. Aan de andere kant staat het wapen van Het Sticht, een staande leeuw en het bisschoppelijke wapen. Dit wapen is gericht naar Utrecht. Mensen op doortocht konden vroeger aan de hand van de wapens bepalen waar zij zich precies bevonden.

De grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht dateert uit 1351. 5 jaar later, in 1356, zijn waarschijnlijk de eerste grenstekens geplaatst. Toen de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg in 1923 constateerde dat 8 palen waren verdwenen, werden nieuwe palen ontworpen en geplaatst. Er zijn dus 2 versies van deze Leeuwenpalen. Ze zijn nu aangewezen als provinciale monumenten, omdat zij de historische grens van de provincie zichtbaar maken.

Leeuwenpaal 18 aan de Maartensdijk in Hilversum, (Dick van Aggelen, CC BY-SA 4.0)
Leeuwenpaal 18 aan de Maartensdijk in Hilversum, (Dick van Aggelen, CC BY-SA 4.0)

Gemeentelijke grenspalen
Waar Leeuwenpalen de grens tussen provincies aangeven, zo geven gemeentelijke grenspalen de afbakening van gemeenten aan. Aan de Herenweg in Opmeer staat ter hoogte van huisnummer 2 een grenspaal van gewapend beton. Aan de noordzijde van de paal staat Hoogwoud en aan de zuidzijde Opmeer. De paal gaat van een vierkant over naar een achthoek en eindigt vervolgens in een eikelvormige bekroning. Deze grensaanduidingen zijn zeldzaam, ze komen uit de vroege 20ste eeuw en zijn daarom ook een provinciaal monument.

Grenspalen van defensie
Een heel ander soort grenspalen zijn de militaire grenspalen. Deze zijn moeilijk te spotten. De palen zijn namelijk niet zo groot en steken maar net boven het maaiveld uit. Deze grenspalen waren vooral functioneel en daarom minder ‘aangekleed’ dan de gemeentelijke grenspalen of Leeuwenpalen. Op militaire grenspalen staat vaak de letter O van oorlog of de D van defensie.

Deze militaire grenspalen staan onder andere aan de Zuidermaatweg in Heemskerk. Zij maken deel uit van de verdedigingslinie Stelling van Amsterdam die aan het einde van de 19de eeuw is aangelegd rond de hoofdstad. De verzameling palen gaven het gebied aan dat bij dreigend gevaar onder water kon worden gezet. In dit geval het gebied ten westen van het Fort bij Veldhuis.

Grenspaalroutes
Fietsers of wandelaars kunnen op verschillende plaatsen in Noord-Holland grenspalen tegenkomen. Tijdens de wandelroute door Aartswoud, Hoogwoud, Gouw en de Weere brengt staat langs de ‘Opmeerder Wuiver’ een vroegere grens van een ontginningsblok die later gemeentegrens werd. En bij het rondje Hilversum zien fietsers aan de Leeuwenpalen dat zij zich op de grens van de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn.

Meer lezen over grenspalen? Kijk dan op het verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.

20-jarige man veroordeeld voor ontucht met minderjarige meisjes

De rechtbank veroordeelt een 20-jarige man uit Neede voor onder andere het plegen van ontucht met 5 minderjarige meisjes. De ontucht met de meisjes vond plaats tussen december 2017 en juni 2019. De man krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast moet de man zich houden aan diverse voorwaarden en de meisjes een schadevergoeding betalen.

Ontuchtig karakter
Tijdens de zitting voerde de advocaat verschillende redenen aan waarom de seksuele handelingen geen ontuchtig karakter zouden hebben. De rechtbank gaat daar niet in mee. De rechtbank vindt dat er sprake was van een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de meisjes en de man: de meisjes waren tussen de 13 en 15 jaar en de man was toentertijd 18-19 jaar. De man was telkens op de hoogte van de jonge leeftijd van de meisjes. Er was geen sprake van gelijkwaardigheid. De man had al seksuele ervaring en het voor de meeste meisjes was het (één van) hun eerste seksuele ervaringen. Ook waren sommige meisjes tijdens de seks zo onder invloed van drugs en/of alcohol dat zij zich naderhand niets meer konden herinneren.

Deels vrijspraak
Volgens de officier van justitie zou de man zich ook schuldig hebben gemaakt aan verkrachting en het plegen van ontucht met 2 andere meisjes. De rechtbank spreekt de man daarvan vrij omdat er onvoldoende bewijs voor is.

Geen tbs-maatregel
De rechtbank vindt een gevangenisstraf de enige gepaste reactie. Daarnaast vindt de rechtbank het belangrijk dat de man wordt behandeld voor zijn problematiek. Omdat de rechtbank minder feiten bewezen acht, vindt zij een voorwaardelijke tbs-maatregel - zoals geëist door de officier van justitie - niet aan de orde. Ook omdat de psychiater stelt dat de man in staat is om zich aan voorwaarden te houden. De rechtbank denkt dat door het koppelen van voorwaarden aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf het gevaar voor herhaling wordt beperkt. Zo moet de man zich klinisch en ambulant laten behandelen voor zijn problematiek. Daarnaast mag hij geen alcohol en drugs gebruiken.

Schadevergoeding
De man moet tot slot een schadevergoeding van rond de 2.000 euro betalen aan de meisjes waarmee hij ontucht heeft gepleegd.

Cel voor bejaarde man die ontucht pleegde met drie kinderen

Een 82-jarige man is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, waarvan 7 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar in verband met zedenfeiten bij 3 kinderen. Twee van hen heeft hij betast, bij het derde slachtoffer was er sprake van verdergaand misbruik.

Ontucht
Vanaf 2010 heeft de man twee jaar lang ontucht gepleegd met een 6 jarig meisje. Als zij bij haar opa en oma verbleef ging zij vaak naar de nabijgelegen woning van de man waar de ontucht plaats vond. Het misbruik stopte toen zij 8 jaar oud was omdat de man ging verhuizen. Pas jaren later, in 2018, kwam het misbruik aan het licht. Ook de andere twee slachtoffers bevonden zich in kleine kring van de man. Wanneer zij bij hun grootmoeder en de man op bezoek kwamen vonden de ontuchtige handelingen plaats.

Verklaringen kinderen betrouwbaar
Zedenzaken kenmerken zich doorgaans door het feit dat enkel het veronderstelde slachtoffer en de veronderstelde dader aanwezig zijn. Bij de verdenkingen tegen deze man geldt dat (deels) ook. Enkel een verklaring van de aangever is niet voldoende om tot wettig en overtuigend bewijs te komen en een straf op te leggen. De rechtbank vindt echter dat in de bewezenverklaarde gevallen aan het bewijsminimum is voldaan. Dit heeft te maken met de consistente en door de rechtbank betrouwbaar geachte verklaringen van de kinderen, die op onderdelen steun vinden in andere verklaringen in het dossier.

Strafmaat
Met het misbruik, dat over een langere periode heeft plaatsgevonden, heeft de man schade toegebracht bij de jonge slachtoffers. Door zijn ontkennende houding heeft de man geen inzicht in zijn beweegredenen gegeven. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de man eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Vanwege de ernst van de feiten is alleen een gevangenisstraf passend en geboden. Dat de man kampt met gezondheidsproblemen en op leeftijd is, is voor de rechtbank geen aanleiding om geen celstraf op te leggen, maar wel om de straf enigszins te matigen. Naast de gevangenisstraf legt de rechtbank ook een aantal bijzondere voorwaarden op. Zo mag de man geen contact opnemen met de slachtoffers of andere minderjaren en moet hij zich laten behandelen.

5 jaar cel en tbs voor seks met jonge jongens

Een 28-jarige man uit Krommenie is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs met voorwaarden voor gepleegde pedoseksuele misdrijven. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De gevangenisstraf is 1 jaar hoger dan de rechtbank eerder oplegde. Het Openbaar Ministerie, dat in hoger beroep was gegaan tegen dat vonnis, had 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

Misbruik
De man verrichte in India en Europa jarenlang seksuele handelingen met tal van jonge jongens, die soms nog geen 12 jaar oud waren. Hij maakte daarbij regelmatig misbruik van zijn vertrouwenspositie en waar nodig betaalde hij voor de seks. Op advies van gedragsdeskundigen worden de feiten de man, vanwege een pedofiele stoornis, in verminderde mate toegerekend. Het hof straft hoger dan de rechtbank, omdat het zwaarder tilt aan de bewezen feiten.

TBS met voorwaarden
Naast de celstraf heeft het gerechtshof, net als eerder de rechtbank, tbs met voorwaarden opgelegd. De man moet een langdurige klinische behandeling ondergaan en zich jarenlang aan vele andere strakke voorwaarden houden, alles met het oog op het voorkomen van herhaling van misbruik in de toekomst. Net als de rechtbank vindt het gerechtshof daarvoor tbs met dwangverpleging, zoals door het Openbaar Ministerie gevorderd, niet noodzakelijk.

Schadevergoeding
De man moet aan 3 jongens vele duizenden euro schadevergoeding betalen. Dit betreft vooral smartengeld, vanwege de ernstige psychische schade die hij heeft veroorzaakt.

Stoffelijk overschot in woning aangetroffen, verdachte aangehouden

In een woning aan de Hoefstraat in Tilburg heeft de politie donderdagmorgen een stoffelijk overschot aangetroffen. Er is mogelijk sprake van een misdrijf. Op donderdag 19 maart 2020 kreeg het operationeel centrum een melding van een getuige dat er in een woning aan de Hoefstraat iemand op de grond lag. Hulpdiensten werden gewaarschuwd. De politie verbrak de woning en trof binnen een man aan. De hulpdiensten konden niets meer voor deze man betekenen omdat hij overleden was.

Omdat de mogelijkheid bestond dat er sprake was van een misdrijf is de woning en de directe omgeving als plaats delict bestempeld en is er een onderzoek gestart. Tactische- en technische rechercheurs doen onderzoek naar de identiteit van de persoon en de omstandigheden van zijn overlijden. Dit gaat mogelijk enkele dagen duren.

In de loop van de ochtend meldde zich een 37-jarige Tilburger aan het bureau. Hij is aangehouden als verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de man in de woning. Dat wordt onderzocht. De verdachte is ingesloten.

Ongecensureerde bibliotheek in Minecraft

In het enorm populaire spel Minecraft hebben Reporters Without Borders een bibliotheek gebouwd. De bedoeling hiervan is om burgers, uit landen met censuur, toch toegang te geven tot de vrije pers.

In tegenstelling tot, officieel althans, landen als Nederland en de Verenigde Staten is er in veel landen geen sprake van een vrije pers. Denk bijvoorbeeld maar aan landen als China en Noord-Korea. In dit soort landen worden met grote regelmaat journalisten vervolgd om wat zij schrijven.

De Uncensored Library heeft de vorm van een mooi klassiek gebouw op een eiland. De artikelen zijn, uiteraard, in de bibliotheek zelf te vinden en zijn als platte tekst beschikbaar voor de bezoekers.

Kopie
Zoals wel vaker met dit soort online verzamelingen van documenten is ook de inhoud van deze bibliotheek reeds gekopieerd. Zorgen dat de bibliotheek offline gehaald wordt, en daarmee de artikelen weer onzichtbaar worden voor de doelgroep, zijn gelukkig dus ongefundeerd.

Meer informatie over de bibliotheek is hier te vinden.

Privacyactivist in hoger beroep inzake privacy-aantastingen Connexxion en NS

Op 6 maart jl. heeft OV-reiziger Michiel Jonker hoger beroep ingediend bij de Raad van State inzake de afwijzing van twee handhavingsverzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In juli 2018 verzocht Jonker in twee handhavingsverzoeken de AP om onderzoek en handhaving inzake:

1. Het weigeren van de terugbetaling van resterend saldo op anonieme OV-chipkaarten als de houder zijn NAW-gegevens niet aan Nederlandse Spoorwegen (NS) verstrekt;
2. Het weigeren van internationale treintickets door NS-medewerkers aan stationsbalies als kopers hun NAW-gegevens niet aan NS verstrekken;
3. Het in rekening brengen, sinds 2 juli 2018, van extra “servicekosten” als houders van anonieme OV-chipkaarten contant betalen voor het opwaarderen van het saldo op deze kaarten.
4. De weigering door vervoerbedrijf Connexxion van privacyvriendelijke, contante betaling voor eenmalige buskaartjes in de bus.

De AP weigerde deze inbreuken op de privacy serieus te onderzoeken, omdat volgens de AP een "globaal (bureau)onderzoek" reeds uitwees dat er geen sprake was van enige overtreding. Jonker bestrijdt dat, omdat er ofwel zonder aangetoonde noodzaak persoonsgegevens worden verwerkt (1, 2, 4), ofwel zonder aangetoonde noodzaak reizigers die hun privacy willen behouden, worden gediscrimineerd ten opzichte van reizigers die hun persoonsgegevens afstaan (3).

Met betrekking tot de verkoop van internationale treintickets (2) heeft Jonker in februari 2020 geconstateerd dat NS ter zitting van de rechtbank (op 16 december 2019) heeft gezwegen over het feit dat er bij veel internationale tickets die NS aan klanten verkoopt, sinds november 2019 wel degelijk van klanten geëist wordt dat zij hun naam en soms ook hun geboortedatum door NS laten verwerken in een digitaal systeem. Het eerdere "ATB-systeem" waarmee voorheen anoniem tickets konden worden verstrekt, is toen uitgeschakeld, nu moeten klanten verplicht met het zogeheten "Atlantis"-systeem een "Homeprint" aanschaffen.

Jonker: "NS vindt van zichzelf dat NS daar niet verantwoordelijk voor is, omdat dit in opdracht zou gebeuren van buitenlandse vervoerbedrijven. Maar NS is als verwerker wel mede-verantwoordelijk en moet zich aan de AVG houden. De AP heeft zichzelf eerst ten onrechte onbevoegd verklaard op dit punt. Toen ik dat had ontzenuwd, vond de AP opeens dat mijn handhavingsverzoek hier niet over ging. En de rechtbank zei vervolgens dat mijn handhavingsverzoek "te onbepaald" was, hoewel ik aan de AP specifiek materiaal had aangeleverd waaruit bleek dat het anonieme systeem zou worden uitgeschakeld. Ze draaien zich in duizend bochten om redenen te vinden om mijn handhavingsverzoek af te wijzen."

Om het risico te verminderen dat het ATB-systeem niet technisch ontmanteld wordt voordat de AP alsnog onderzoek heeft gedaan, heeft Jonker bij de Raad van State tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend (een soort kort geding). Hij wil dat de rechter de AP opdraagt om de privacyvriendelijke infrastructuur van het ATB-systeem te beschermen zolang er nog geen onderzoek is gedaan. Het verzoek zal vooralsnog op 30 april 2020 door de Raad van State worden behandeld.

Bij Connexxion is volgens Jonker ten eerste niet aangetoond dat de "sociale veiligheid" op buslijnen in zijn regio gevaar loopt, en ten tweede is er volgens hem ook niet aangetoond dat het weigeren van contante betaling, als één maatregel in een pakket van 23 maatregelen, op die lijnen effect heeft op de veiligheid. Jonker: "Ze roepen het woord 'veiligheid' en vinden dat ze dan voor alle buslijnen in heel Nederland iets hebben aangetoond. Maar dan kan ik net zo goed gaan roepen dat alle CV-ketels gevaarlijk zijn en daarom moeten worden afgeschaft. Deze quasi-paranoia van een club van overheden en vervoerbedrijven die al onze persoonlijke OV-data in handen wil krijgen, wordt door de AP en de Rechtbank Gelderland klakkeloos geaccepteerd. Dat is in strijd met artikel 5 AVG, waarin staat dat er een noodzaak en een welbepaald doel moeten worden aangetoond."

Het volledige hoger-beroepschrift van Jonker staat HIER online (getiteld "Lof der individualiteit - privacy, connectiviteit en autoritair denken", 191 pp).

VPRO Tegenlicht: Virus van morgen

Hoe ziet het virus van morgen eruit? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? In een geglobaliseerde wereld zijn we kwetsbaar en is niemand onvindbaar voor het volgende virus. Voor veel artsen en wetenschappers komt de corona-crisis niet als een verrassing. In VPRO Tegenlicht een gesprek met virusjager Ron Fouchier, viroloog aan het Erasmus MC en een internationale sleutelfiguur in de virologie. Wat staat ons in de toekomst te wachten aan nieuwe virussen? Hoe kwetsbaar zijn we? Virussen ontwikkelen zich snel en slim. Kunnen mensen ook slimmer worden en zich wapenen?

Pandemie niet onverwacht
We hadden het kunnen weten, dat er een pandemie zou komen. Het is niet de eerste en zeker niet de laatste keer. En toch waren we er niet echt klaar voor. Ron Fouchier zou je een virusjager mogen noemen. Zijn wetenschappelijk carrière bestaat uit onderzoek naar virussen. Hij is hoogleraar moleculaire virologie en plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Viroscience van het Erasmus MC. Het Rotterdamse laboratorium staat hoog aangeschreven en wordt bij nieuwe virusuitbraken zoals Sars, Mers, Ebola, Zika en Corona steevast gevraagd om advies en hulp bij onderzoek. En dat zal nog vaak gebeuren want deze crisis staat niet op zich…

De evolutie van virussen
Fouchier is een internationale autoriteit op het gebied van griepvirussen. Hij probeert niet alleen de (ziekmakende) werking van verschillende virussen te duiden, maar wil ook de evolutie van virussen kunnen voorspellen en een universeel griepvaccin maken. Een vaccin tegen corona is in de maak. Ligt daar de hoop voor de toekomst? Of is daar meer voor nodig? Virussen veroorzaken rampspoed maar ze kunnen ook onze vriend zijn. Daarom wil hij ook ‘uitgeklede’ virussen produceren om ziektes zoals alvleesklierkanker of hersentumoren te genezen met nieuwe virustherapieën.

Geheim virus
Al in 2011 hebben Fouchier en zijn team in het kader van hun onderzoek een nieuw virus gemaakt, dat een pandemie zou kunnen veroorzaken. Die ontdekking werd internationaal bekend, maar de resultaten mochten niet openbaar gemaakt worden. Men vreesde dat de kennis misbruikt zou kunnen worden voor biologische oorlogsvoering. Zelf dacht Fouchier met zijn ontdekking juist een bijdrage aan de volksgezondheid te hebben geleverd.

De virussen van morgen
Hoe gaan virussen in de toekomst evolueren en hoe kunnen wij ons daartegen wapenen? Is onze kwetsbaarheid een feit en moeten we een leven met meer risico’s aanvaarden? Of gaan we meer in onderzoek investeren, die kennis gebruiken voor de lange termijn en echt anders leven? Prof. Fouchier: "Het is vaak gezegd, er is vaak gewaarschuwd. We hadden verder kunnen zijn als we meer geld in onderzoek hadden gestoken. Als we dat hadden gedaan, dan hadden we de pandemie kunnen indammen. Dan hadden we nu maar een fractie van de honderden miljarden schade die het gevolg zijn van het platleggen van de economie."

VPRO Tegenlicht: Virus van morgen wordt zondag 22 maart rond 22.05 uur uitgezonden op NPO 2. 

Ron Fouchier (Foto: Martijn Cousijn)
Ron Fouchier (Foto: Martijn Cousijn)

COVID-19: Voedselbanken verwachten toename klanten, krijgen hulp van Rijksoverheid

Voedselbanken zullen doorgaan met hun activiteiten. Ze streven ernaar om zo lang als mogelijk voedsel uit te delen aan diegenen die dat hard nodig hebben. Soms zal dat lokaal niet mogelijk zijn. Voedselbanken hebben veel oudere vrijwilligers die in de risicogroep van het coronavirus vallen. Dat kan ertoe leiden dat zij lokaal moeten besluiten een voedselbank tijdelijk te sluiten.

Een aantal voedselbanken heeft helaas inmiddels moeten besluiten om tijdelijk dicht te gaan. De veelal oudere vrijwilligers behoren tot de risicogroep. Er is onderzocht of de werkzaamheden konden worden opgevangen door derden. Omdat echter ook vrijwilligers op kernfuncties, zoals algehele coördinatie en voedselveiligheid, om gezondheidsredenen aangeven te stoppen, kan uitlevering niet meer plaats vinden. Op de website van voedselbankennederland.nl komt een overzicht met voedselbanken die gesloten zijn.

Voedselbanken die inmiddels gesloten zijn of andere maatregelen hebben genomen zijn tot nu toe: 

 • Voedselbank Alphen aan den Rijn vanaf 26 maart. Men gaat werken met waardebonnen.
 • Voedselbank Amsterdam, alleen het distributiegedeelte. Voor klanten nog gewoon open.
 • Voedselbank Etten-leur
 • Voedselbank Gouda
 • Voedselbank Haaglanden
 • Voedselbank Midden Twente
 • Voedselbank Stichtse Vecht
 • Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
 • Voedselbank Zuid-Oost Drenthe.
 • Voedselbank IJmond Noord (gemeenten Beverwijk/Heemskerk/Castricum en Uitgeest): heeft van de week besloten om in ieder geval twee weken de loods/uitgiftepunten te sluiten.
 • Voedselbank Wassenaar: De aanvoer vanuit het distributiecentrum is gestopt en ook zij werken met oudere vrijwilligers. Voor aanstaande donderdag (19 maart 2020) hebben zij een tussenoplossing. Zij brengen de pakketten bij onze cliënten, zetten deze voor de deur en bellen aan. Ze mijden het fysieke contact. Voor de komende weken zullen ze bonnen kopen bij Jumbo en de plaatselijke bakker. Die brengen ze ook langs, eventueel aangevuld met een pak koffie of iets uit hun magazijntje. 

De voedselbank IJmond Noord heeft een potje voor calamiteiten en kunnen alle klanten allemaal een tegoedbon van een supermarkt geven. Hoogte natuurlijk gerelateerd aan aantal gezinsleden per huishouden. Dit doen zij twee weken en in deze twee weken zullen ze met elkaar bezien hoe ze verder kunnen gaan, dit mede gezien het sluiten van het distributiecentrum in Amsterdam.

Voedselbanken Nederland: "De afgelopen paar dagen heeft het hamsteren van burgers geleid tot lokale tekorten. Onze verwachting is dat de landelijke leveranties van supermarkten en fabrikanten, op korte termijn op het oude niveau terugkomen. We zijn in contact met partijen om na te gaan of we extra voedsel kunnen krijgen. Ook wordt gekeken hoe we de lokale leveranties tussen voedselbanken en lokale supermarkten minimaal op constant niveau kunnen houden. Bepaalde groepen in de samenleving worden hard getroffen, denk daarbij aan ZZP’ers. Wij houden er daarom rekening mee dat ons klantenaantal zal groeien. We streven ernaar het intakeproces van nieuw klanten intact te laten. Mocht dat door uitval van vrijwilligers of externe instanties niet mogelijk blijken, dan adviseren wij de voedselbanken coulant om te gaan met nieuwe aanvragen."

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De voedselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te versterken.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) brachten vandaag een bezoek aan Voedselbank Leiden om zich te laten informeren over de gevolgen van het Coronavirus. Op een aantal plekken hebben uitgiftepunten en distributiecentra de levering voorlopig moeten stoppen omdat veel vrijwilligers onder de risicogroep van het coronavirus vallen en dus niet aan het werk kunnen, hoe graag ze ook willen. De beide bewindspersonen roepen iedereen op die vrijwilliger wil zijn om zich te melden bij de lokale voedselbank. Er is op dit moment met name vraag naar mensen die al ervaring hebben met het distributieproces bij voedselbanken.

Het lukt de meeste voedselbanken op dit moment nog wel om de voedselvoorziening aan hun klanten te continueren. Dat is mede dankzij lokale initiatieven die ontstaan waarin voedselbanken, gemeenten en andere partijen elkaar vinden om de uitgifte van voedselpakketten te garanderen. Zo werkt bijvoorbeeld de Voedselbank in Groningen actief samen met lokale horecaondernemers. Ook de Leidsche horeca is gul. Dergelijke initiatieven zijn voor de voedselbanken van grote waarde.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay

Bromfietser (29) ernstig gewond na aanrijding

Verkeersspecialisten van Politie Zeeland-West-Brabant onderzoeken een aanrijding die woensdag gebeurde op de Kennedylaan in Terneuzen. Tegen 14.00 uur botsten een bestelauto en een brommer tegen elkaar aan. De auto liep schade op, de brommer raakte total loss. De bestuurder van de bromfiets (een 29-jarige Terneuzenaar) kwam hard ten val en raakte ernstig gewond. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd. De man was in eerste instantie niet bij kennis, maar kwam even later bij.

De veroorzaker van het ongeval, de 60-jarige bestuurder van de bestelauto, verklaarde dat hij de bromfietser niet had zien aankomen. Deze 60-jarige man is verder gehoord op het politiebureau. Ook werden door de aanwezige agenten getuigen gehoord die het ongeval hadden zien gebeuren. De bestuurder van de auto moest een blaastest ondergaan, maar daaruit bleek dat hij niet had gedronken.

Skicrosster Holmlund: "Waarom kon ik niet gelijk dood zijn?"

Voor skicrossfans lijkt het wellicht alsof de tijd gevlogen is. We schrijven 19 december 2016 en het skicrosscircus is neergestreken in Süd-Tirol, om precies te zijn in Innichen/San Candido. Daar worden al jaren World Cup-wedstrijden gehouden en op deze maandag, zo kort voor kerst, werkt de wereldtop haar trainingsruns af.

Ineens wordt het parcours echter afgesloten, niemand mag meer naar beneden; het is helemaal fout gegaan voor de Zweedse Anna Holmlund. De winnares van negentien World Cup-wedstrijden - een enorm aantal in een sport waar niet al teveel wedstrijden zijn - en olympisch brons in Sochi is tijdens haar trainingsrun haar balans verloren en hard met haar hoofd op de piste geknald.

Dat de situatie ernstig is, is gelijk al duidelijk. Holmlund wordt naar het ziekenhuis van Bozen/Bolzano gebracht en wordt daar in kunstmatige coma meerdere malen geopereerd, met name aan haar hoofd. Maandenlang lag de Zweedse in coma, in mei 2017 ontwaakte ze. De prognoses van de artsen waren niet al te positief: blijvende hersenschade en of ze ooit nog zou kunnen lopen of zelfs praten was nog maar de vraag.

Holmlund is echter een knokker eerste klas en dat blijkt. Waar ze in het begin nog een elektrische rolstoel had om zich voort te bewegen, kan ze nu met behulp van een stok voorzichtig lopen. In het krachthonk is ze zelfs ook weer te vinden, uiteraard wel voor louter eenvoudige oefeningen met lichte gewichten. Ze praat weliswaar langzaam en met wat moeite, maar ze praat.

Sinds ze uit haar coma is ontwaakt verscheen Holmlund meerdere malen in het openbaar, zoals bij het Zweedse sportgala met skicrosstopper Victor Öhling-Norberg, destijds nog haar vriend, tegenwoordig niet meer. Onlangs trad ze op in een Zweeds TV-programma, waar een emotionele Holmlund sprak over het diepe dal waar ze na haar val doorheen is gegaan.

"Waarom kon ik niet gelijk dood zijn?", vroeg de Zweedse zich vooral in die begintijd regelmatig af. Tegenwoordig gaat het dus beter, zo onderschrijft ook moeder Margaretha: "Toen ze voor het eerst weer met ons sprak...dat was erg emotioneel. Het was zó veel meer waard dan een olympische medaille ooit kon zijn."

Holmlund blijft vechten om weer een meer normaal leven te kunnen krijgen, en ze kondigde tijdens het interview een grote stap aan: "Ik heb binnenkort een date!", zegt ze lachend. Een date met Niklas, een Zweed die ook hersenletsel heeft opgelopen. "Het zal leuk zijn om iemand te ontmoeten die me begrijpt en die weet hoe het is", aldus de nu 32-jarige Holmlund.

Overigens is die date ogenschijnlijk uitstekend verlopen, want eerder deze week postte Holmlund op social media een foto van de jongeman, met daarbij de mededeling dat ze nu een relatie hebben!

 
 
 
Dit bericht bekijken op Instagram

Nu är jag och hälsar på Niklas! 🤪😄🥰 vi får se vad det blir!

Een bericht gedeeld door Anna Holmlund (@annaholmlund) op14 Mrt 2020 om 10:15 (PDT)

Uitreiking Four Freedoms Awards jaar uitgesteld

De uitreiking van de Four Freedoms Awards die komende maand in Middelburg zou plaatsvinden, gaat vanwege het coronavirus niet door. Dat heeft de voorzitter van het bestuur van de Roosevelt Foundation, commissaris van de Koning Han Polman, woensdag 18 maart 2020 bekendgemaakt. Het streven is nu zowel de Four Freedoms Awards-ceremonie, het publieksevenement (de Meet Up) als de Four Freedoms Tour in april volgend jaar te houden.

Het besluit van het bestuur van de Roosevelt Foundation om de uitreiking van 14 april uit te stellen tot volgend jaar is ingegeven door de maatregelen die genomen zijn vanwege het coronavirus. Door onder andere het sluiten van de buitengrenzen van de Schengenlanden is vliegverkeer naar Nederland niet mogelijk en daardoor zal een aantal laureaten Middelburg niet kunnen bereiken. Bovendien zijn de veiligheid en gezondheid van zowel laureaten, organisatie als publiek natuurlijk van het allergrootste belang.

Het uitstel geldt evenzeer voor de Four Freedoms Meet Up en de Four Freedoms Tour die in samenwerking met de Stichting Vrijheidscolleges worden georganiseerd. Ook die zijn verplaatst naar volgend jaar april.

De laureaten van 2020 zijn:

 • De Verenigde Naties – International Four Freedoms Award
 • Maria Ressa – Freedom of Speech
 • Religions for Peace International – Freedom of Worship
 • Sander de Kramer – Freedom from Want
 • Leoluca Orlando – Freedom from Fear

FIOD houdt verdachte aan voor invoer 180 kg ketamine

De FIOD heeft op maandag 2 maart een 61-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrifte en het overtreden van de Geneesmiddelenwet. De verdachte zit sindsdien vast. De raadkamer van de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de man inmiddels met 90 dagen verlengd.

De verdachte werd begin februari door de Douane op Schiphol gecontroleerd. Hierbij bleek dat hij ruim 40.000 euro contant geld bij zich had. De legale inkomsten van de man leken niet toereikend om zo’n groot bedrag aan contanten voorhanden te hebben. Hierop is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Uit papieren die de man op Schiphol bij zich had, bleek dat er containers onderweg waren vanuit Pakistan naar Nederland. Bij controle van de containers werd onder een deklading Himalaya zout 180 kilo ketamine aangetroffen met een straatwaarde van 5,4 miljoen euro. De FIOD heeft de man hiervoor op maandag 2 maart aangehouden. Ook zijn drie panden in Amsterdam doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op nog eens 8 kilo ketamine, 6.000 euro contant geld in biljetten van 200 en 500 euro en diverse mobiele telefoons.

Echo is nieuw speelbaar personage in Overwatch

Blizzard heeft Overwatch' tweeëndertigste held onthuld en voor de oplettende Overwatch-fan is het een bekend gezicht. Echo, zoals de nieuwe hero heet, was namelijk ook al te zien in de onthullingstrailer van Ashe terug in 2018. Echo is een robot met een snel aanpassende kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door de wetenschapper Nina Liao die van Echo haar levenswerk maakte om het Overwatch-team bij te staan.

Echo heeft zoals alle nieuwe helden een 'origin trailer' gekregen die je hieronder kunt bekijken. We hebben nog geen informatie over de vaardigheden van Echo maar die zullen ongetwijfeld snel volgen, het lijkt erop dat Echo een healer/support-type held is.

Eerste Tiny Forest van Zuid-Holland in Schiedam

In Schiedam ligt sinds gisteren het eerste Tiny Forest van Zuid-Holland. IVN plantte het minibosje samen met de hovenier in de wijk ‘t Groenoordje. Deze Tiny Forest is de eerste van 48 Tiny Forests die de komende 3 jaar worden aangeplant in Zuid-Holland.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus werd het bos helaas zonder leerlingen, buurtbewoners en ander publiek geopend. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos met 30 tot 40 soorten inheemse bomen. Goed voor insecten en kleine zoogdieren om van te genieten en ook kinderen in de buurt, die het bos mede beschermen en verzorgen.

Gedeputeerde Anne Koning over het nieuwe minibos: “Groen is belangrijk, juist op plekken vlak bij waar je woont. Ik ben dan ook trots dat we met dit eerste Tiny Forest in Zuid-Holland de natuur dichter bij onze inwoners kunnen brengen. Ik wens alle Tiny Forest Rangers veel succes en plezier. Zij planten het bos, beheren het bos, gaan op onderzoek uit en vertellen familie, klasgenootjes en buurtbewoners over het bos. Een belangrijke taak. Samen maken we Zuid-Holland elke dag beter.”

Samen met 16 partnergemeenten plant IVN de komende 3 jaar 48 Tiny Forests in heel Zuid-Holland, mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Gemeenten die ook interesse hebben om Tiny Forest partnergemeente te worden, kunnen zich aanmelden via IVN.

'Mijn Italiaanse motorrijbewijs had geen beperking' - verslag van een rechtbankzitting

Het zit de Italiaanse Francesco (38) niet mee. Op zondag krijgt hij te horen dat zijn hippe cocktailbar in het hartje van Den Haag vanwege het rondwarende coronavirus tot 6 april dicht moet, en de dag erop wordt hij verwacht bij de Haagse (straf)kantonrechter. Een akkefietje met zijn motorrijbewijs.

Het is akelig stil in het Haagse gerechtsgebouw, waar het doorgaans een komen en gaan is van verdachten, advocaten, publiek, politieagenten en bodes. De sluiting van het gerechtsgebouw de volgende dag werpt haar schaduw vooruit. Maar bij kantonrechter Linda Bannink is het een drukte van belang. Vanochtend staan 30 zaken op het programma: van automobilisten die rode kruisen op de snelweg negeren, tot nachtelijke kabaalmakers en een mevrouw die niet genoeg zakjes bij zich heeft voor haar zieke poepende hond Angel – die inmiddels dood is – en een bekeuring van 140 euro krijgt. ‘Waanzin!’, vindt de mevrouw*.

Tolk
En Francesco dus. Hij komt zaal A6 binnen met een Nederlandse vriendin. ‘U verstaat Nederlands?’, vraagt rechter Bannink. Nee, maar er is om een tolk gevraagd, zegt zijn vriendin. ‘Daar hoefde ik mij geen zorgen over te maken.’ Alleen: de tolk is er niet. Nu wil het geval dat zij prima Italiaans spreekt. ‘Hoe nu verder? We hebben een paar opties’, zegt de praktisch ingestelde rechter. Francesco’s vriendin vertaalt rap en duidelijk mee. Een natuurtalent. De rechter: ‘We kunnen de zaak aanhouden, of we kijken hoe ver we komen en dat u vertaalt. We zitten ook met de omstandigheid dat de rechtbanken morgen dichtgaan en dat het onduidelijk is wanneer uw zaak dan weer behandeld kan worden.’ Francesco vindt het een prima idee als zijn vriendin vertaalt, en dat vindt officier van justitie Thanee de Haze ook.

Gedoe
‘Daar is de tolk’, roept de bode plots. ‘Gaat u naast mijnheer zitten’, zegt rechter Bannink. ‘Is het goed als ik achter hem gaan zitten, op een afstand?’ ‘Oh ja, heel goed. U hebt gelijk.’ Een rommelig begin van de zitting, maar wel toepasselijk, want zo zal het zo’n beetje zijn gegaan toen Francesco op 15 februari van het vorige jaar op zijn motor werd aangehouden op het Rijswijkseplein in Den Haag. Hij had niet op die motor mogen zitten, want daarvoor was zijn rijbewijs niet geldig. Perché no? Rechter Bannink: ‘Daar is heel veel gedoe over geweest, zie ik in het dossier. Want het was wel een geldig rijbewijs, maar toen de politie in het register keek, zagen ze dat uw rijbewijs niet gold voor een schakelmotor.’ Francesco reed op een handgeschakelde motor, maar hij had een rijbewijs voor een automaat. En dan mag je niet op een schakelmotor rijden. Beeldt u zich het gesprek met een Italiaan daarover op het Rijswijkseplein even in. Ridicolo! Maar hij krijgt wel een boete van 360 euro. Onterecht, vindt Francesco.

78
Francesco had zijn Italiaanse motorrijbewijs in zijn woonplaats Leiden laten omzetten in een Nederlands rijbewijs. ‘Mijn Italiaanse motorrijbewijs had geen beperking, maar hier kreeg ik wel een rijbewijs met een beperking. Dat wist ik niet. Ik mocht hier kennelijk wel op een tractor rijden, maar dat mocht ik in Italië weer niet.’ Francesco’s vriendin trok aan de bel bij het RDW en het CBR. ‘Dit hadden ze nog nooit meegemaakt’, zegt ze tegen rechter Bannink. ‘Het RDW zei dat het een volledig rijbewijs was, maar bij het CBR zagen ze wat er aan de hand was. Onderop het rijbewijs staat een lange code; dat is het nummer van Francesco’s Italiaanse rijbewijs, en daarachter staat het getal 78. Dat is Nederlandse de code voor een automaat.’

Duur
Francesco zet de motor na het akkefietje op het Rijswijkseplein aan de kant en neemt rijlessen om in Nederland ook op een handgeschakelde motor te mogen rijden, maar daarmee is hij gestopt. ‘Ik had problemen met de taal en het was ook te duur. Nu ik de bodega heb moeten sluiten, komt er helemaal geen geld binnen.’ Toch zou officier van justitie De Haze het terecht vinden als Francesco een boete betaalt. ‘Mijnheer reed op een motor die hij niet had mogen besturen. Hij mocht alleen op een automatische motor rijden. Het gaat om een overtreding en daarbij is voor een veroordeling opzet niet noodzakelijk. Dat mijnheer een motor heeft gekocht en een verzekering heeft afgesloten, maakt het feit niet minder strafbaar. In Nederland heb je een geldig rijbewijs nodig van de juiste categorie. Je mag er niet vanuit gaan dat de Italiaanse wetgeving ook in Nederland van toepassing is.’ Francesco verdient dus een straf, maar omdat hij zich van geen kwaad bewust was, rijlessen is gaan nemen en niets op zijn kerfstok heeft, wil officier De Haze de boete terugbrengen tot 180 euro. ‘Dat is nog steeds een hoop geld’, vindt Francesco.

Moeite
Het rijbewijs klopte niet, weet de rechter ook, maar daarmee is de kous niet af. Rechter Bannink: ‘Je vraagt je af: hoe heeft het zover kunnen komen? De officier zegt terecht dat opzet niet nodig is om tot een veroordeling te komen, maar als ik een straf geef, dan wil ik wél weten of er opzet in het spel was. Had u moeten of kunnen weten dat u op een motor reed waarop u niet mocht rijden? Dat zie ik eigenlijk niet. U hebt uw rijbewijs laten omzetten en u dacht dat alles in orde was. Ik heb het rijbewijs een paar keer bekeken, en ik zou ook niet zonder meer hebben gezien wat er mis mee was. U hebt veel moeite gedaan om daarachter te komen en vervolgens hebt u van alles gedaan om het goed te krijgen. Daarom houd ik het erbij dat u een overtreding hebt begaan, maar ik leg u geen straf op. In juridische termen noemen we dat een 9A-beslissing. Sterkte de komende tijd met uw bar en ik hoop dat u te zijner tijd toch zult afrijden.’

*De bazin van hond Angel is net als Francesco schuldig, maar ook zij krijgt geen straf van de rechter.

Werkloosheid verder gedaald naar 2,9 procent in februari

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen. Het aantal werklozen daalde in dezelfde periode met gemiddeld 17.000 per maand naar 274 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in februari 2020 uit op 2,9. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 240.000 lopende WW-uitkeringen.
De meest recente cijfers van CBS en UWV gaan over de maand februari. In die maand was het effect van het coronavirus op onze samenleving nog beperkt.

4,0 miljoen mensen hadden in februari om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2.000 per maand gestegen.

Werkloosheidsindicator
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In februari waren er 274.000 werklozen, dat komt neer op 2,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is voor het eerst sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn, dat het percentage lager is dan 3,0.

UWV: minder WW-uitkeringen in februari
UWV verstrekte eind februari 240.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 33.400 minder dan een jaar eerder (-12,2 procent). Vergeleken met een maand eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met 1.300 (-0,5 procent).

Onbenut arbeidspotentieel
Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie).

Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen behoren hiertoe nog andere groepen. Het gaat ook om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2019 uit 982.000 mensen, 57.000 minder dan een jaar eerder. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid.

Deel ontvangers van WW, bijstand of arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft betaald werk
Niet alle mensen die volgens de definitie werkloos zijn, ontvangen een werkloosheidsuitkering. Aan de andere kant worden ook niet alle mensen met een WW-uitkering als werkloos gerekend. Een deel van de ontvangers van WW, bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft daarnaast betaald werk, voor hen is de uitkering aanvullend. Resultaten van een onderzoek naar arbeidsdeelname onder ontvangers van uitkeringen staan in dit nieuwsbericht.

ACM in 2019: bijna 17 miljoen euro aan boetes opgelegd en 91 onderzoeken gestart

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2019 18 boetes opgelegd aan ondernemingen en leidinggevenden, voor een totaalbedrag van bijna 17 miljoen euro. In 2018 waren dat 3 boetes voor een totaalbedrag van 620.000 euro. Daarnaast heeft de ACM in 2019 12 lasten onder dwangsom opgelegd (1 in 2018). Verder is de ACM in 2019 91 onderzoeken gestart (68 in 2018). Ongeveer driekwart van de besluiten van de ACM die in hoogste instantie aan de rechter worden voorgelegd, is ook in 2019 geheel of op de belangrijkste punten in stand gelaten. Het werk van de ACM heeft de samenleving in 2019 ongeveer 750 miljoen euro opgeleverd. Dat staat in het jaarverslag ACM 2019.

De ACM heeft vorig jaar onder andere onderzoek gedaan naar misleidende en agressieve verkoop van energiecontracten. Daarnaast heeft ze ervoor gezorgd dat de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas minder stijgen dan de inflatie. Verder heeft de ACM zich gericht op online bedrijven die het gedrag van consumenten proberen te sturen door misleiding en agressieve handelspraktijken, onder andere met haar ‘Leidraad bescherming van de online consument’. Aanleiding hiervoor was dat de ACM veel signalen had gekregen op de gebieden energietransitie en digitale economie. Deze twee thema’s hebben ook in 2020 prioriteit voor de ACM.

COVID-19: Transportcommissie belooft lege vluchten te stoppen

De voorzitter van de Transportcommissie is blij met het snelle voorstel van de Europese Commissie en belooft dat de Europarlementariërs met spoed aan het werk gaan.“Niemand wordt beter van een lege vlucht en het brengt grote ecologische en economische kosten met zich mee. We moeten hiermee stoppen en zorgen dat de luchtvaartsector om kan gaan met de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-uitbraak”, aldus de voorzitter van de Transportcommissie Karima Delli (Groenen/VEA, FR).

Zij voegde hieraan toe: “De regels over het gebruik van de slots zijn in eerdere gevallen tijdelijk opgeschort en het Parlement is samen met de Raad vastberaden om een snelle oplossing te bieden.” 

De regels rond het aanwijzen van de slots betreffen altijd hetzelfde seizoen in het volgende jaar. De slots voor de zomer van 2020 werden dus al vorig jaar bevestigd. Dit houdt in dat er genoeg tijd is om dit dossier te bespreken en in stemming te brengen.

Het Parlement bekijkt nu het voorstel van de Europese Commissie en zal in de komende dagen aankondigen wat de volgende stappen zijn van het wetgevende proces. Dit gaat in samenwerking met de Raad.

Onder de huidige regels (EU Luchthavenslotsverordening (EEC 95/93)) worden de start- en landingslots voor vliegtuigen in de EU uitsluitend toegewezen door onafhankelijke coördinatoren voor de zomer- en winterplanning. Als een luchtvaartmaatschappij een serie slots voor tenminste 80% heeft gebruikt in een seizoen, dan behoudt het deze in het volgende overeenkomstige seizoen. Is dit niet het geval, dan gaan de slots terug voor herverdeling.

Dit heeft tot gevolg dat slots die niet genoeg gebruikt worden herverdeeld worden. De regels over het gebruik van de slots is in eerdere gevallen tijdelijk opgeschort, bijvoorbeeld na de aanslagen op 11 september 2001, tijdens de Irakoorlog, tijdens de SARS-epidemie in 2003 en in 2009 tijdens de economische crisis.

Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk

Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk. De uitkering was voor hen aanvullend. Van de 15- tot 75-jarigen met een WW-uitkering was het percentage dat ook betaald werk had het hoogst: 48 procent. Onder de mensen met een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering is het percentage werkenden duidelijk lager. Dit meldt CBS op grond van onderzoek onder mensen die in 2018 een uitkering ontvingen.

In 2018 ontvingen 1,5 miljoen mensen een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mannen met (ten minste) een van deze uitkeringen werken vaker dan vrouwen met een uitkering, respectievelijk 27 procent en 21 procent. Ook zijn mannen vaker op zoek naar werk en/of beschikbaar. Vrouwen geven juist vaker dan mannen (43 procent tegen 36 procent) aan dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte. Vrouwen met een uitkering die werken geven wel vaker dan mannen aan dat ze meer uren willen werken en daarvoor beschikbaar zijn.

11 procent van de uitkeringsontvangers is werkloos, zij hebben recent naar werk gezocht en zijn daarvoor direct beschikbaar. Een bijna even grote groep is semiwerkloos (9 procent van de uitkeringsontvangers). Zij hebben geen werk en zijn wel beschikbaar, maar zoeken niet of zijn niet beschikbaar, maar zoeken wel.

Hoogste arbeidsdeelname 25- tot 35-jarige uitkeringsontvangers
De arbeidsdeelname van uitkeringsontvangers is het hoogst in de leeftijdsklasse 25 tot 35 jaar, te weten 30 procent. Van alle uitkeringsontvangers geeft 40 procent aan niet te kunnen werken vanwege ziekte, van de 55- tot 65-jarigen is dat 51 procent. De arbeidsdeelname in deze groep is laag, 22 procent.

13 procent van de bijstandsontvangers werkt
In 2018 jaar ontvingen 271.000mensen van 15 tot 75 jaar een WW-uitkering, 530.000 kregen een bijstandsuitkering en 726.000 een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsdeelname verschilt aanzienlijk per regeling. Het hoogst is de arbeidsdeelname onder WW’ers: de nettoarbeidsparticipatie was 48 procent (2018). Voor bijstandsontvangers is dat 13 procent en voor ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering 23 procent.

Wie een bijstandsuitkering krijgt, is verplicht om werk te zoeken. Velen kunnen echter niet werken vanwege ziekte. Van de bijstandsontvangers noemt 33 procent ziekte of arbeidsongeschiktheid als reden om niet aan het werk te kunnen. Van de personen die vijf jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, kan 47 procent niet werken vanwege ziekte. Van de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering noemt een veel groter deel (59 procent) ziekte of arbeidsgeschiktheid als reden om niet te kunnen werken.

Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er her en der zo’n 7000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg. Via de centrale database die geopend is wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.

Eerder vandaag maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie - minder dan twee jaar - verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort.

Ouderenbond waarschuwt voor oplichters met coronasmoes

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) waarschuwt ouderen voor babbeltrucs tijdens de coronacrisis. Je kunt het bijna niet geloven in deze tijden, maar toch zijn er oplichters actief die de zorgen van ouderen gebruiken om bij ze binnen te komen. Zo doen ze zich voor als behulpzame buurtbewoners die boodschappen willen doen of als ziekenhuismedewerkers die onderzoek doen naar het virus.

Deze vorm van oplichten is helaas niets nieuws. In februari zijn er landelijk tweehonderd ouderen slachtoffer geworden van mensen die aanbelden en zeiden dat ze van, bijvoorbeeld, de belastingdienst waren. De zorgen rondom het coronavirus maken ouderen in deze tijd extra kwetsbaar.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er bij de ANBO een aantal meldingen binnengekomen van oplichters die hier dus op inspelen. Zo krijgt de bond signalen dat oplichters hun hulp aanbieden om bijvoorbeeld boodschappen te doen en zo gebruik kunnen maken van de pinpas.

'Het is natuurlijk heel aardig dat mensen - zeker met de coronacrisis - spontaan aanbieden om boodschappen voor iemand te doen', zegt Liande den Haan van het ANBO. 'Maar geeft nooit zomaar je pinpas aan iemand mee!'

'Onderzoek coronavirus'
Ook krijgt het ANBO te horen dat oplichters bij ouderen aan de deur komen en zeggen dat ze onderzoek doen naar het coronavirus. 'Er komt nooit een zorgmedewerker onaangekondigd bij u aan de deur voor een onderzoek', gaat Den Haan verder. 'Trap er daarom niet in. Doe zo snel mogelijk de deur dicht en bel de politie.'

Volgens de ANBO zijn ouderen vaak goed van vertrouwen, vult Bernadet Naber van de ANBO aan. 'Zeker als ouderen veel thuis zitten en hun kinderen ze even niet kunnen helpen, zijn ze een stuk kwetsbaarder.'

Op dit moment zitten er nog veel meer ouderen alleen thuis omdat de overheid heeft geadviseerd ze even niet te bezoeken vanwege het coronavirus.

FOK! Wat een weer: bewolkt

Het is overwegend bewolkt en soms valt er lichte regen of motregen. In het zuiden is het aanvankelijk nevelig en lokaal komt er ook mist voor. De middagtemperatuur loopt uiteen van 9°C in het noorden tot lokaal 15°C in het zuidoosten van het land. De wind is zwak tot matig, in het zuiden overwegend zuidwestelijk, in het noorden noordoostelijk. In de loop van de dag wordt de wind overal noordoostelijk.

Komende nacht is het bewolkt en in het zuiden valt er lokaal wat lichte (mot)regen. Het koelt af naar ca. 6°C in het zuiden en 4°C in het noorden waar de bewolking wat dunner is. De noordoostelijke wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.

Vrijdag overdag is het overwegend bewolkt en in het zuiden kan lokaal (mot)regen vallen. In het uiterste noorden breekt de bewolking in de loop van de middag en gaat de zon af en toe schijnen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9°C. De noordoostenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.

Meer weer op FOK!

Erg mooie lucht boven het huis van Charged in de omgeving van Cuijk
Erg mooie lucht boven het huis van Charged in de omgeving van Cuijk

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Laatste reviews en specials
special
VrijMiBabes #161 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #958
special
Random Pics van de Dag #957
special
Random Pics van de Dag #956
special
Random Pics van de Dag #955
special
Random Pics van de Dag #954
©FOK.nl e.a.