Die vuile Hollanders

Waar wij Nederlanders (ondergetekende incluis) ons nogal eens minachtend kunnen uiten waar het gaat over de hygiëne van onze zuidelijke mede-europeanen, blijkt de waarheid soms anders. Uit inmiddels al weer een aantal jaren oude data, blijkt dat slechts de helft van ons Nederlanders de handen wast na het toiletbezoek! Met afstand het laagste percentage in Europa: zelfs de Fransen en Italianen doen het met 62% en 57% nog beter. Laten we er maar op hopen dat sinds het uitbreken van een niet nader te noemen virus de andere helft van ons dit ook gaat doen.