Toename hernieuwbare energie, ben jij al gestart met de energietransitie?

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is gestegen. Ben jij al gestart met de energietransitie?

Energietransitie? ( Beeld: rawpixel on Freepik)
Energietransitie? ( Beeld: rawpixel on Freepik)

De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Fossiele energie wordt namelijk opgewekt door de verbranding van steenkool, aardolie en aardgas. Hernieuwbare energie komt daarentegen uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld, zoals de wind, de zon, de aarde, waterkracht en biomassa. e.

Verschillende afspraken en wetgeving moeten de voortgang van de energietransitie bevorderen. Voor Nederland zijn zulke afspraken opgenomen in de klimaatwet, het klimaatakkoord en het regeerakkoord. Daarnaast zijn er verschillende afspraken gemaakt op internationaal niveau.

521 stemmen , laatste: 10-09-2023, 21:48