Utrecht: 'Wees alert op wolven en houd honden aangelijnd'

Naar aanleiding van het incident van afgelopen weekend in Leusden waarbij een hond is gebeten en meegenomen door een wolf, doen de provincie en gemeenten een dringende oproep aan bezoekers van natuurgebieden in Leusden, Woudenberg en Zeist alert te blijven op de aanwezigheid van de wolf. Daarnaast adviseren zij om honden aangelijnd te houden, ook in hondenlosloopgebieden.

Het incident vond afgelopen zaterdagmorgen plaats. Er wordt nog altijd naar de hond gezocht, onder andere door inzet van een speurhond. Uit een eerste analyse van de beelden van de wildcamera’s door het Wolvenmeldpunt van BIJ12 blijkt dat deze wolf welpen heeft en dat deze welpen in de buurt van de hond waren. Volgens deskundigen heeft de wolf deze hond waarschijnlijk als bedreiging gezien en de welpen instinctief willen beschermen. De aanval zelf is niet op camera vastgelegd.

Waarschuwingsborden
Het blijft aan de bezoekers zelf een afweging te maken om met hun hond het gebied in te gaan. Naar aanleiding van het incident adviseren de provincie en de betreffende gemeenten bezoekers van het gebied om extra alert te zijn, honden te allen tijde aangelijnd te houden en, indien zij de wolf of de welpen zien, uit het gebied weg te gaan. In de natuurgebieden worden de komende periode opnieuw extra waarschuwingsborden geplaatst.

Beschermde status
De wolf is een Europees beschermde diersoort en de provincie heeft als wettelijke taak de wolf te beschermen. Dat betekent dat het doden, vangen en opzettelijk verstoren van wolven verboden is, tenzij de wolf onnatuurlijk gedrag vertoont. Omdat het bij het incident van afgelopen zaterdag volgens deskundigen om natuurlijk gedrag van een wolf gaat, is vangen of doden niet toegestaan. De provincie en gemeenten zijn zich ervan bewust dat de wolf steeds zichtbaarder aanwezig is en dat dit ook vraagstukken met zich meebrengt. Er is volop overleg met de betrokken partijen om in gezamenlijkheid voor de veiligheid van de inwoners en dieren te zorgen en tegelijkertijd te zoeken naar manieren om met de wolf samen te leven. 

Welpen
Het is belangrijk dat de welpen in rust opgroeien en zo min mogelijk met mensen in contact komen. Zo kunnen ze natuurlijk gedrag blijven vertonen en is de kans minder groot dat ze te dicht bij mensen in de buurt komen. Er wordt daarom een dringend beroep op de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug gedaan om in geen enkel geval op zoek te gaan naar de welpen, ze niet te benaderen en ze zeker niet te voeren.

Wolvenmeldpunt
Om een zo feitelijk en compleet mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige wolven en hun gedrag, is het belangrijk om waarnemingen van de wolf te melden aan het Wolvenmeldpunt.