Geldboete van 110.000 euro voor Tata Steel IJmuiden B.V.

De rechtbank Amsterdam heeft staalproducent Tata Steel IJmuiden B.V. veroordeeld tot twee geldboetes van in totaal 110.000 euro. De boetes werden opgelegd voor het niet of onvoldoende naleven van regelgeving die gericht is op het reguleren van potentieel verontreinigende activiteiten.

De rechtbank rekent het de staalproducent aan dat zij tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid naar haar omgeving toe in het secuur naleven van vergunningen en regelgeving. Tegelijkertijd overwoog de rechtbank oog te hebben voor de moeite die is betracht om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken.

De milieu-gerelateerde misdrijven en de overtreding waarvoor de geldboetes zijn opgelegd en die zich voordeden op enkele data i n de periode 2018 tot en met 2021, betreffen, kort gezegd, het niet voorkomen van stofverspreiding, het lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven, het handelen in strijd met een door de omgevingsdienst aan een goedkeuring van een proef verbonden voorwaarde en het onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen.

De geldboetes vielen iets lager uit door de overschrijding van de redelijke termijn.