CDA wil 'twee-status-stelsel' invoeren voor vluchtelingen

Het CDA wil dat Nederland opnieuw onderscheid gaat maken tussen echte vluchtelingen en mensen die hier een tijdelijke opvang nodig hebben omdat het in eigen land niet veilig is. Die laatste groep mag dan korter blijven en krijgt minder rechten. Zo'n systeem moet in ieder geval het aantal nareizigers dat naar Nederland komt sterk verminderen.

In het CDA-plan krijgt de niet-permanente groep een tijdelijke verblijfsvergunning voor één tot maximaal drie jaar. Men kan dan geen beroep doen op de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn om familieleden te laten overkomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om oorlogsvluchtelingen. Als de oorlog langer duurt dan drie jaar, zou de tijdelijke status verlengd kunnen worden. De 'echte' vluchtelingen krijgen in het nieuwe stelsel een visum voor minimaal drie jaar. Ook krijgen zij een vluchtelingenpaspoort en alle huidige rechten van vluchtelingen. Zij kunnen wel aanspraak maken op de nareisregeling voor familie. Ongeveer driekwart van alle vluchtelingen zou volgens het CDA tot deze 'echte vluchtelingen' categorie behoren.

De plannen worden vanavond door het CDA gepresenteerd in een debat met premier Rutte.

In België en Duitsland werkt men al met zo'n zogenoemd twee-status-stelsel. Nederland deelde tot 20 jaar terug erkende vluchtelingen - oftewel vluchtelingen met een verblijfsstatus - ook op in twee categoriën.